Muş Alparslan Üniversitesi Logo Tasarımı Yarışması

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından Muş ilinin ve üniversitesinin değerlerinin yansıtılması, kent ile özdeşleşen kavramlardan bir veya birkaçının kullanılarak misyon ve vizyonunun aktarılması ve oluşacak logonun kurumsal işlemlerde kullanılması amacıyla Muş Alparslan Üniversitesi Ödüllü Logo Tasarımı Yarışması düzenleniyor. Ödüllü logo yarışması başvuruları devam ediyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Logo Tasarımı Yarışması

  Düzenleyen: Muş Alparslan Üniversitesi 
  Kategori: Logo Tasarımı Yarışması, Kültür-Sanat Yarışmaları, Üniversite Yarışmaları, Tasarım Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

T.C. vatandaşı profesyonel tüm sanatçılar, öğrenciler, kamu
kurumları ve özel kuruluşlar

  Son Başvuru Tarihi: 31 MART 2021 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 NİSAN 2021
  Ödüller:
Birincilik Ödülü: 15.000 ₺ + Katılım Belgesi ve Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü: Kurumsal Hediyeler + Katılım Belgesi ve Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü: Kurumsal Hediyeler + Katılım Belgesi ve Başarı Belgesi
   

Yarışmanın Adı

Muş Alparslan Üniversitesi Ödüllü Logo Tasarımı Yarışması

Yarışmanın Konusu

Yarışmanın konusu, Üniversitemizin ve İlimizin vizyonunu ve misyonunu yansıtacak, öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile bağdaşan, “Alparslan, Bilim, Eğitim, Lale, Muş, Selçuklu, 1071 Malazgirt Zaferi” kavramlarından bir veya birkaçının ifade edilerek ilişkilendirildiği, akılda kalıcı, özgün, yenilikçi, estetik ve işlevsel kullanım imkânlarına sahip bir Muş Alparslan Üniversitesi Logosu’nun oluşturularak Muş Alparslan Üniversitesinin
kurumsal işlemlerinde kullanılmasıdır.

Başvuru Koşulları

 • Muş Alparslan Üniversitesi Ödüllü Logo Tasarımı Yarışmasına seçici kurul üyeleri ve seçici kurul üyelerinin birinci derece yakınları ile yarışma düzenleme komisyonu üyeleri katılamaz.
 • Yarışma, T.C. vatandaşı olan ve profesyonel tüm sanatçıların, öğrencilerin, kamu kurumlarının ve özel kuruluşların katılımına açıktır.
 • Muş Alparslan Üniversitesi Ödüllü Logo Tasarımı Yarışmasına katılımından dolayı katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
 • Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 (üç) tasarım ile katılabilir.
 • Yarışmaya katılacak tüm tasarımların “T.C. Muş Alparslan Üniversitesi” adı ve üniversitenin kuruluş tarihi olan “2007” yılı ile birlikte değerlendirilmesine dikkat edilmelidir.
 • Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması; daha önce başka yarışmalara katılmamış, hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olması gerekir. Yarışmaya sunulan tasarımın internet, yazılı, görsel medya, vb. mecralarda ve bu konuyla ilgili web tabanlı arşivlerde bulunan tasarımlarla herhangi bir benzerlik ve çağrışımda bulunmaması ve diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Seçici kurul üyelerinin, kopya olduğunu tespit ettiği tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tasarımların sahiplerine ödül verilmeyecek, ödül
  verildikten sonra kopya oldukları tespit edilen eserlerin sahipleri ödüllerini iade edeceklerdir.
 • Logo tasarımı, Muş Alparslan Üniversitesini en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli, içerik ile görsellik açısından anlaşılır, ayırt edici nitelikte olmalıdır. İstenilen tasarımlarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar dijital ortamlarda, basılı materyallerde,
  renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logo tasarımının çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (kurumsal kimlik, antetli kâğıt, faks, dergiler, bültenler, kataloglar, broşürler,
  kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta v.b.) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.

Yarışmada

 • Logo tasarımı yatay ve dikey formatlarda kullanıma uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Seçici Kurul, yarışmaya katılan tasarımların Muş Alparslan Üniversitesinin ihtiyacını karşılayamadığını düşünmesi durumunda hiçbir tasarımı değerlendirmeye almama hakkını saklı tutar. Seçici kurulun oy birliği ile aldığı karar neticesinde yarışma iptal edilebilir ve yeni tarih belirlenerek yarışma tekrarlanabilir.
 • Yarışmaya sunulacak tasarımlar mutlaka bilgisayar ortamında Adobe Illustrator ya da CorelDraw gibi vektörel tabanlı grafik tasarım programları ile hazırlanmalıdır. Elle çizilmiş veya elle renklendirilmiş tasarımlar kabul edilmeyecektir.
 • Eserin dosya adı rakam ya da harflerden oluşmalıdır (rumuz). (Örnek: 12345.jpg). Rumuz en az 4 (dört), en fazla 8 (sekiz) karakterden (harften/rakamdan) oluşmalıdır. Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanarak gönderilen tasarımların sayısını rumuz sonuna
  ekleyebilirler. (Örnek: 12345_1.jpg, 12345_2.jpg, 12345_3.jpg).
 • Her tasarım A4 (21 x 29,7cm) ebadında, beyaz zemin üzerine ve uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah‐beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yer alacaktır. (Bkz: Ek-2)

Diğer Koşullar

 • Tasarım ya da tasarımlar (en fazla üç farklı tasarım) ile birlikte her bir tasarım için katılım formunu da eksiksiz doldurulduktan ve katılımcı tarafından imzalandıktan sonra gramajı yüksek bir kâğıda (en az 160 gr.) renkli çıktı alınarak, çalışma dosyalarının (Corel Draw ya da Adobe Illustrator gibi) yer aldığı bir CD kopyası ile birlikte posta veya kargo ile gönderici ödemeli olarak gönderilmelidir. Tasarım baskısının alındığı sayfanın arka kısmında yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Tasarımın baskısı, katılım formu ve çalışmanın yer aldığı CD veya DVD bir zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine rumuz yazılacaktır.
  Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde (A4 formatındaki çıktı) ve CD’nin ön yüzünde de yer alacaktır. Eserin ön yüzünde tasarımcının kimliğini belirleyecek hiçbir ibare bulunmamalıdır. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı “teslim zarfı” kullanmalıdır; birden
  fazla eserin teslim zarfı, tek bir “postalama zarfı” içinde kargo ile gönderilebilir. Posta veya kargodaki gecikmelerden, gönderim esnasında tasarımın ve CD’nin zarar görmüş ya da yıpranmış olmasından ve kargoda meydana gelen aksaklıklardan dolayı müracaat dosyasının
  kaybolmasından Muş Alparslan Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan tasarımcılar, her bir tasarım için kısa cümleler ile logolarının hikâyelerini katılım formundaki “Proje Açıklaması” kısmına yazacaklardır.
 • Yarışma sonunda sergilenmeye değer bulunan eserler herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın ve kurumsal kimliğin bir ifadesi olarak arz edilmeksizin yarışma ile ilgili her türlü haber içeriği, herhangi bir telif ücreti ödenmeksizin basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacaktır.
 • Muş Alparslan Üniversitesi “Ödüllü Logo Tasarımı Yarışması” Katılım Formunu doldurmayan/imzalamayan katılımcıların tasarımları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma katılımcıları, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

Telif Hakları

 • Seçici kurul tarafından birinciliğe layık görülen logo tasarımının her türlü telif ve yayın hakkı Muş Alparslan Üniversitesine ait olacaktır. Muş Alparslan Üniversitesi bu çalışmanın tam kullanım hakkını süresiz olarak her türlü görsel ve yazılı iletişimde kullanılabilecektir.
 • Birinciliğe layık görülen çalışmanın tasarımcıları, logo tasarımlarını süresiz olarak Muş Alparslan Üniversitesine vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat doğrultusunda yasaların verdiği en geniş
  kapsamda, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakların, adının belirtilme yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Muş Alparslan Üniversitesine devrettiğini kabul ve taahhüt eder.
 • Ödül alan tasarım sahibi, logonun kullanımına dair verdiği izni sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve logonun, Telif Hakkı başlığının 2’nci maddesinde belirtilen şekilde kullanılmasını men edemeyeceğini, bir başkasına hak tesis edemeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi/manevi talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Seçici kurul, birinci olan tasarımda değişiklik talep etmeye yetkilidir.
 • Yarışmanın tamamlanmasından sonra dahi olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.
 • Muş Alparslan Üniversitesi katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışma sırasında veya sonrasında 3’üncü kişilerden gelebilecek olan telif taleplerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

Eserlerin Gönderilmesi

Tasarımlar, Ek-1’de bulunan katılım formu ve tasarımların vektörel çalışma dosyalarının yer aldığı CD ile birlikte hasar görmeyecek şekilde dosyalanarak “Logo Yarışması” dosya ismi ile 31 Mart 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese şahsen veya iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile teslim edilecektir.
Adres: Muş Alparslan Üniversitesi, Rektörlük Binası, Evrak Kayıt Birimi, 49250, Güzeltepe/MUŞ

Seçici Kurul

Jüri

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT – (Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü)
Harun DEMİR – (Muş Alparslan Üniversitesi Genel Sekreteri)
Doç. Dr. Aydın ZOR (Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Öğretim Üyesi)
Doç. Zafer LEHİMLER – (Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ferruh HAŞILOĞLU – (Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Öğretim Üyesi)

Yedek Üyeler

Öğr. Gör. Serdar DİK – (Muş Alparslan Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Tasarım Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Sedat SEVEN – (Muş Alparslan Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, İnşaat Bölüm Başkanı)

Muş Alparslan Üniversitesi Logo Tasarımı Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺ + Katılım Belgesi ve Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü: Kurumsal Hediyeler + Katılım Belgesi ve Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü: Kurumsal Hediyeler + Katılım Belgesi ve Başarı Belgesi

 1. Ödüller, Muş Alparslan Üniversitesinde düzenlenecek törenle ödül sahiplerine verilecektir.
 2. 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun 16.maddesi ve 2020/8 nolu Vergi Sirküsü; para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde %20 oranında vergi uygulanacaktır. İlgili Kanunda 2021 yılı için öngörülen istisna oranı dikkate alınacaktır.
 3. Yarışma ödül töreni gününde, seçici kurul üyelerinin değerlendirmeleri ile ilk 20 sıralamasına giren tasarımlar ödül töreni salonunda sergilenecek olup ilk 20 değerlendirmesine giren tasarımcılara sergi katılım belgesi verilecektir.

Yarışma Takvimi

Yarışma Başlangıç Tarihi : 23 ARALIK 2020
Son Teslim Tarihi : 31 MART 2021
Sonuçların İlan Edilmesi : 12 NİSAN 2021

Muş Alparslan Üniversitesi Logo Tasarımı Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.alparslan.edu.tr/IcerikDosya?link=12eb9a702daa3b5bce1bcd35f98c2058a7672919

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap