Nakıyye Elgün Ulusal Öykü Yarışması

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Ortaokulu tarafından, genç yazarları teşvik etmek, Türk dilinin doğru kullanımını özendirmek amaçlarıyla Nakıyye Elgün Ulusal Öykü Yarışması düzenleniyor. Ödüllü öykü yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Nakıyye Elgün Ulusal Öykü Yarışması

  Düzenleyen: Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Ortaokulu
  Kategori: Edebiyat Yarışmaları, Hikaye Yarışması, Öykü Yarışması, Ortaokul Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye’deki resmî ve özel okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 26 MART 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 17 NİSAN 2021
  Ödüller:
Birincilik Ödülü: 2.500 ₺
 
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺
 
Üçüncülük Ödülü: 1.500 ₺
 
Mansiyon Ödülü: Kitap Seti
   

- Advertisement -

Yarışmanın Teması

Öykünün teması “özlem” olmalıdır.

Yarışmanın Hakkında

Osmanlıdan Cumhuriyet’e iki dönemi yaşamış; eğitim, siyaset ve cemiyet hayatında aktif rol oynamış, aydın bir Türk kadını olan Nakıyye Elgün 1917’de Feyziye Mektebi Müdürlüğünü üstlenmiştir. Dönemin en değerli öğretmenlerinin bir araya gelmesiyle Feyziye Mektebi İstanbul’da eğitim dünyasına fırtına gibi girmiş ve batılı tarzda, yeni bir eğitim programı uygulamıştır. Arapça ve Farsçayı ders programından kaldırmayı Cumhuriyet devrimlerinden çok daha önce gerçekleştirmiştir. Müfredatın emretmesine karşın Arapça ve Farsça derslerini kaldırıp yerlerine felsefe, sosyoloji, mantık, kozmografya ve ticaret derslerini koymuştur.

Nakıyye Elgün, işgal günleri geride kaldıktan sonra Mustafa Kemal Paşa liderliğinde kurulan Cumhuriyet’in ideolojisini benimsemiş, bunu “Cumhuriyet’le yeniden doğdum.” diyerek sık sık dile getirmiş bir eğitimcidir. Kadınlara siyasi hakların verilmesiyle İstanbul Belediye Meclisinin ilk kadın üyesi olmuş, 1934’te ilk kadın milletvekillerinden biri olarak TBMM’ye girmiştir.

Bizler Nakıyye Elgün’ün ileri görüşlü, öncü ve yenilikçi duruşunu Taksim Meydanı’nda bir masa üzerine çıkarak yaptığı konuşmayı fotoğrafta görmekteyiz. Bu fotoğraf, bize Nakıyye Hanım’ın çocuklara ve çocuk haklarına verdiği önemi göstermektedir.

Nakıyye Hanım sahip olduğu niteliklerle ve yaptığı birçok işle döneminin fark yaratan kadınlarından olmuştur. Bizler de bu yıl ikincisini düzenlediğimiz “Nakıyye Elgün Ulusal Öykü Yarışması”yla, Nakıyye Elgün’ün şahsında Türk milletinin millet olma, özgürleşme, çağdaş ve uygar medeniyetler seviyesine yükselme mücadelesine emek ve gönül vermiş eğitimci

kadınlarımızın hatıralarını yaşatmak ve ülkülerini devam ettirmek amacındayız. Bununla birlikte yarışmamız Türk dilinin doğru kullanımı, dilin estetik inceliklerini ve güzelliklerini keşfetme yolunda Türk dilinin temsilcileri olabilecek genç yazarları teşvik etmek amacıyla düzenledik. Yarışmamızın bu yılki teması “özlem”dir. Özlem teması ekseninde yazılacak tüm öyküler yarışma kapsamında kabul edilecektir.

Hedef Kitle

Türkiye’deki resmî ve özel okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri.

Öykü Yarışması Katılım Koşulları

 • Eserler, Word belgesinde Arial 11 punto ile 2,5×2,5 kenar boşlukları bırakılarak 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Öyküler dört sayfadan uzun olmamalıdır.
 • Okullar, her sınıf düzeyinden birer tane olmak üzere ön elemeden geçirdikleri en fazla dört öykü türünde eserle yarışmaya katılabilir.
 • Gençlerin, büyüklerinden yardım almadan, kendi özgün metinlerini oluşturması, değerlendirmede aranan önemli ölçütlerden biridir.
 • Her yarışmacı yarışmaya tek bir eserle katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir.
 • Eserler herhangi bir yerde yayımlanmamış veya herhangi bir ödül almamış olmalıdır.
 • Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekmektedir.
 • Eserler Türkçe dil bilgisi, yazım ve noktalama kurallarına uygun hazırlanmalıdır.
 • Öykünün posta veya e-posta tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir. Yarışmaya kişisel e-posta adresinden değil, danışman öğretmen veya veli e-posta adresinden başvuru yapılmalıdır.
 • Eserlerin sol alt tarafına öğrencinin adı, soyadı, okulunun adı, sınıfı, okul telefonu, velisinin telefonu ve danışman öğretmeninin iletişim bilgileri yazılmalıdır. Bütün bu bilgiler için Ek-1’de yer alan Başvuru Formunu eksiksiz doldurmak da yeterli olacaktır.
 • EK-2’de ve yarışmanın internet sayfasında yer alan Veli İzin Yazısının, başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından imzalanmış olarak başvuru evraklarıyla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
 • Katılım koşulları uyarınca yarışmaya başvuran öğrenci, velisi ve öğretmeninden talep edilen kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında düzenleyici kurum tarafından kullanım koşulları EK-3’te yer alan “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni” belgesinde açıklanmıştır. Başvuru Formu’nda adı geçen veli ve öğretmenin ayrı ayrı, bu belgenin altında yer alan onay bölümünü doldurup imzalayarak diğer başvuru evrakıyla birlikte düzenlenen kuruma göndermeleri gerekmektedir.
 • Eserlerin telif hakkı öğrenciye aittir. Eser sahibinin izni olmadan eserler herhangi bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz.
 • Engelli öğrencilerin yarışmaya katılımlarının sağlanması için her tür kolaylaştırıcı önlem yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır. Örneğin görme engelli öğrencilerin Brail alfabesiyle yazıp gönderdikleri öyküler, düzenleyen kurum tarafından Latin Alfabesi’ne çevrilerek seçici kurul üyelerinin değerlendirilmesine sunulacaktır.
 • Yarışmaya katılım gönüllük esasına göredir.

Yarışma Koşulları

 • Okullar, eserleri yarışmanın danışman öğretmeni aracılığıyla e-posta adresine yüklemelidir.
 • Engelli öğrencilerin yarışmaya katılımlarının sağlanması için her tür kolaylaştırıcı önlem yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır. Örneğin görme engelli öğrencilerin Brail alfabesiyle yazıp gönderdikleri öyküler, düzenleyen kurum tarafından Latin Alfabesi’ne çevrilerek seçici kurul üyelerinin değerlendirilmesine sunulacaktır
 • Yarışmaya katılım gönüllük esasına göredir.
 • Yarışmaya katılan FMV Işık Okulları öğrencilerinin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
 • Öğrencilerin ödülleri kargo ile adresine gönderilecektir. Para ödülü kazanan öğrencilerin velilerinin adına hazırlanmış çekleri kargo ile adreslerine teslim edilecektir. Veliler, bankadan öğrencilerin hak kazandıkları ödülü alacaklardır.
 • Ödül töreni zoom üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır.

Yarışma Başvuru Şekli ve İletişim

Yarışmaya katılacaklar http://fmv.edu.tr/tr/oykuyarismasi e-posta adresinden başvuru formunu doldurarak eserlerini gönderebilirler. E- posta ekinde yer alması gereken diğer belgeler Başvuru Formu, veli tarafından imzalanmış Veli İzin Yazısı, veli tarafından imzalanmış Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni, öğretmen tarafından imzalanmış Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni.

Posta ya da kargo il yapılacak başvurularda zarfın üstüne Nakıyye Elgün Ulusal Öykü Yarışması yazılmalıdır. Gönderilecek adres ise FMV Işık Ortaokulu Teşvikiye Cd. No:6, 34365 Şişli/İstanbul’dur.

İletişim için oykuyarismasi@fmvisik.k12.tr adresine e-posta gönderilebilir ya da Türkçe Sosyal Bilimler Bölümü’ne (0212) 233 12 03 (dâhilî 1323) telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Yarışma Seçici Kurul

 • Doğan Gündüz (Yazar)
 • Füsun Çetinel (Yazar )
 • Necdet Neydim (Yazar, Şair)
 • Süleyman Bulut (Yazar)

Değerlendirme Şekli ve Süreci

 • Başvurulan şartnameye uygunluğu FMV Işık Ortaokulu Türkçe öğretmenleri tarafından denetlendikten sonra öykülerden birer kopya okunmak ve değerlendirilmek üzere seçici kurul üyelerine ulaştırılacaktır.
 • Seçici kurul üyeleri başvuran öyküleri bireysel olarak okuyup değerlendirdikten sonra 2021 yılının Mayıs ayında belirlenecek bir tarihte bir araya gelerek ödüle değer bulunan öyküleri belirleyeceklerdir.
 • Sonuçlar, 17 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde okulun web adresinde ilan edilecektir.
 • Ödül töreni çevrim içi olarak yapılacaktır.

Eser Değerlendirme Kriterleri

Seçici kurul yarışmaya katılan öyküleri dört ana ölçüt altında değerlendirir.

 • Öykü Türüne Uygunluk: Eserin “öykü” türüne uygun bir şekilde yazılması, öyküdeki kurgu ve karakterlerin işlenişi değerlendirilir.
 • Temaya Uygunluk: Açıklanan tema çerçevesinde yazılmış olması değerlendirilir.
 • Dil ve Anlatım: Öğrencinin Türkçeyi doğru, güzel kullanması ve sözcük dağarcığının zenginliği göz önünde bulundurulur.
 • Özgünlük: Metnin herhangi bir yazar ve eserden alınmadığı göz önünde bulundurulur. Öykünün öğrencinin duygu ve düşüncelerini yansıtmış olması değerlendirilir.

Nakıyye Elgün Ulusal Öykü Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 2.500 ₺

İkincilik Ödülü: 2.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 1.500 ₺

Mansiyon Ödülü: Kitap Seti

 • Yarışma ve ödül törenini ilişkin tüm giderler FMV Işık Ortaokulu tarafından karşılanmakta olup, seçici kurul üyeleri de çalışmalarını gönüllük esasıyla yapmaktadır.
 • Yarışma ülkemizdeki okuma ve yazma kültürünün desteklemesini geliştirmek amacıyla düzenlenmekte olup ticari bir amaç güdülmemekte ve katılımcılardan ücret talep edilmemektedir.
 • Katılım gönüllülük esasına göredir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 26 MART 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 17 NİSAN 2021

Nakıyye Elgün Ulusal Öykü Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.fmv.edu.tr/tr-TR/news-detail/nakiyye-elgun-ulusal-oyku-yarismasi-basliyor/128/8091

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap