“Neşeye Övgü” Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Roman Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından, yaşamın güzelliğini neşe kavramı üzerinden fotoğraf aracılığıyla ele almak, Romanların yaşam sevinci, neşesi ve mutluluğunu fotoğrafın sanatsal ve arşiv yanıyla belgelemek amaçlarıyla “Neşeye Övgü” Uluslararası Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

“Neşeye Övgü” Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Roman Eğitim ve Araştırma Vakfı
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:20 NİSAN 2023 Saat: 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:2 MAYIS 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: FIAP Altın Madalya
İkincilik Ödülü: FIAP Gümüş Madalya
Üçüncülük Ödülü: FIAP Bronz Madalya
Mansiyon Ödülü: FIAP Mansiyon (6 Adet)
+ FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü

Amaç ve Kapsam

Beethoven’ın son bestelediği ve en çok sevilen eseri 9.Senfoni’nin dördüncü ve son bölümü, ünlü Alman Şairi Schiller’in “Neşeye Övgü” adını taşıyan şiirinden alınmıştır. (Almanca: An Die Freude, İngilizce: Ode to Joy)… Senfoninin bu bölümü, Avrupa Birliği’nin 1972’den beri resmi marşı olarak kullanılmaktadır.

Neşe, insana kendini en iyi hissettiren ve onu güçlü kılan ruh halidir. Neşenin olduğu yerde üzüntü, keder barınamaz. Neşe, insanın içindeki coşkuyu tetikler ve tüm negatif duygular üzerinde iyileştirici etki yaparak pozitife dönüştürür. Evrensel barışın sağlanması yolunda, neşeli ve mutlu bireylerin varlığı ile alınacak yol her zaman daha güvenli olacaktır.

Yaşamın güzelliğini neşe kavramı üzerinden fotoğraf aracılığıyla bir kez daha ele alalım. Bir yanıyla belge, diğer yanıyla da sanat olan fotoğrafın büyüleyici gücünü Romanların yaşam sevinci, neşesi ve mutluluğuyla birleştirelim. Hepsinden önemlisi, yaşamın ayrılmaz parçası olan neşeyi fotoğraflarımızda görünür kılalım. Yaşanır ve pozitif bir dünyanın oluşumunda fotoğrafçılar olarak bizim de bir katkımız olsun.

Şimdi elimizdeki fotoğraf makineleriyle neşeye övgüler düzmenin ve Roman kültürüne çağımızın ışığında görsel bir katkı yapmanın tam zamanıdır.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma, Roman ve Eğitim Araştırma Vakfı (Düzenleyici Kurum) ve Art Mental tarafından düzenlenmekte ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılmaktadır.

Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma, Dijital Serbest Renkli fotoğraf olmak üzere tek kategoride düzenlenmektedir.

Yarışma Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmacılar her bölüme en fazla 4 (dört) adet dijital renkli eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışma; Seçici Kurul üyeleri, Düzenleme Kurulu üyeleri, salon başkanı ve TFSF Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında FIAP ve TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya katılacak, son katılım tarihi itibariyle 18 yaş altı katılımcıların yarışma sitesinden indirecekleri Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesini salon başkanına göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Kural ihlali yapan kişilere “TÜRKİYE FOTOĞRAF SANATI FEDERASYONU ULUSAL / ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI DÜZENLEME ANA YÖNERGESİNE EK YAPTIRIMLAR ve KURAL İHLAL UYGULAMALARI YÖNERGESİ TFSF YG 02-D” deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde Roman Eğitim ve Araştırma Vakfı’na teslim etmesi gerekir.
 • TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF ve FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Yarışma sonuçları Roman Eğitim ve Araştırma Vakfı www.retav.org web sitesi ile TFSF’nin https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde ilan edilecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara elektronik bankacılık aracılığı ile ödülleri verilecektir.
 • Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2023-015”, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu “FIAP 2023/196” ile onaylanmıştır.
 • Bu yarışmada alınan ödül ve kabuller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.

Telif (Kullanım) Hakkı

 • Katılımcı, ödül ya da kabul görmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının; Roman Eğitim ve Araştırma Vakfı isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Kullanım hakları Roman Eğitim ve Araştırma Vakfı ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve kabul görmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Roman Eğitim ve Araştırma Vakfı’na izin/muvafakat verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödülleri Roman Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından verilecektir.
 • Yarışmada ödül ve kabul alan fotoğraflar Roman Eğitim ve Araştırma Vakfı www.retav.org adresinden ve TFSF Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu web sitelerinde aynı zamanda TFSF ile Roman Eğitim ve Araştırma Vakfı’na ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2023 ile Roman Eğitim ve Araştırma Vakfı yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
 • Ödül (derece, mansiyon ve özel ödül) alan kabul görmeye değer görülen fotoğraflar kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Ödül ve kabul alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal, pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma TFSF Yarışma Şikayet / Kural İhlalleri birimine gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Yarışmada ödül ve kabul alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.
 • Ödül alan ve kabul görmeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri FIAP ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • ·        Yarışmaya başvuran her katılımcının web sitesi üzerinden yarışmaya başvururken aşağıdaki metni kabul ettiğini gösteren bir kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.

“I hereby expressly agree to FIAP document 018/2017 « Conditions and regulations for FIAP Patronage » and FIAP document 033/2021 « Sanctions for breaching FIAP regulations and the red list ». I am particularly aware of chapter II « Regulations for International photographic events under FIAP patronage » of FIAP document 018/2017, dealing under Section II.2 and II.3 with the FIAP participation rules, the sanctions for breaching FIAP regulations and the red list.”

 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8- 12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Fotoğrafınıza isim vermelisiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız, eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermişseniz aynı ismi kullanmanız tavsiye edilir. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri (dpi, piksel bilgileri, fotoğrafın çekildiği tarih, kullanılan makina gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve düzenleyici kurum(lar) sorumlu değildir.

Seçici Kurul

 • CENGİZ KARLIOVA – Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP)
 • Prof. Dr. GÜLER ERTAN – Fotoğraf sanatçısı, akademisyen, yazar
 • HALUK ÇOBANOĞLU – Fotoğraf sanatçısı, yazar ve öğretim görevlisi
 • İLYAS GÖÇMEN – Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP)
 • MERİH AKOĞUL – Fotoğraf Sanatçısı – Küratör

**Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

**Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 65 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın kodlanmış olarak sunulacaktır.

TFSF Yarışma Temsilcisi: Hasan ÖZDEMİR

Yarışma sürecinde ve seçici kurul salonunda TFSF yarışma temsilcisi bulunacaktır. Yarışma final turu (değerlendirme) sonlandığında değerlendirme tutanağı TFSF Yarışma Temsilcisi tarafından hazırlanır. En az 3 nüsha alınarak; biri düzenleyici kuruma, biri TFSF’ye teslim edilir, biri yarışma temsilcisinin gözetiminde saklı tutulur.

Salon Başkanı

Alican ATAY alicanatay@gmail.com artmental.com.tr

0 532 157 44 05

Düzenleme Kurulu

 • DAMLA GEZEN
 • SEDA TAŞDELEN

“Neşeye Övgü” Uluslararası Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: FIAP Altın Madalya
İkincilik Ödülü: FIAP Gümüş Madalya
Üçüncülük Ödülü: FIAP Bronz Madalya
Mansiyon Ödülü: FIAP Mansiyon (6 Adet)
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Tüm bölümlerde toplamda en fazla kabul ve ödül alan fotoğrafçı)

Kabul (Katılan fotoğrafların en fazla %25 oranında seçimi yapılacaktır.)

*Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde TFSF sorumluluk taşımayacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 20 NİSAN 2023 Saat: 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2 MAYIS 2023

“Neşeye Övgü” Uluslararası Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/neseye-oevgue-1-uluslararasi-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap