“Nineden/Dededen Toruna Mektup” Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, babaanne/anneanne ve dedelerin torunlarına ahlak ile ilgili duygu, düşünce ve bilgilerini aktarmalarını; bu sayede mektubu yazan büyüklerde ve mektubun yazıldığı yeni nesilde farkındalık oluşması amaçlarıyla “Nineden/Dededen Toruna Mektup” Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mektup yarışması başvuruları devam ediyor.

“Nineden/Dededen Toruna Mektup” Yarışması

Düzenleyen:Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kategori:Mektup Yarışması, Yazı Yarışmaları, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:2018-2019 eğitim-öğretim yılı ve sonrasında, Kur’an kurslarında herhangi bir programda kaydı bulunan; doğum tarihi 01.01.1977 ve önce olan vatandaşlar.
Son Başvuru Tarihi:16 ARALIK 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:ARALIK 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Babaanne/anneanne ve dedelerin torunlarına ahlak ile ilgili duygu, düşünce ve bilgilerini aktarmalarını; bu sayede mektubu yazan büyüklerde ve mektubun yazıldığı yeni nesilde farkındalık oluşmasını sağlamaktır.

Yarışmanın Konusu

Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarında kaydı bulunan kursiyerlerimizin torunlarına iyi bir insan olma yolculuğunda emanet etmek istedikleri ahlak konulu nasihatlerdir.

Mektup Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.
 • Yarışmaya Jüri ve Düzenleme Kurulunun 1. derece yakınları hariç, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ve sonrasında, Kur’an kurslarında herhangi bir programda kaydı bulunan vatandaşlar katılabilecektir.
 • Yarışmaya doğum tarihi 01.01.1977 ve önce olan vatandaşlarımız katılabileceklerdir.
 • Katılımcılar yarışmaya sadece bir mektup ile katılabileceklerdir.
 • Mektuplar, bilgisayar ortamında veya okunaklı bir şekilde el yazısıyla yazılabilecektir.
 • Mektup en az 500, en fazla 750 kelimeden oluşmalıdır.
 • Katılımcılar aynı zarf içerisine Ek-3’de yer alan Katılım Formunu, Ek-4’de yer alan Telif Formunu ve yazdığı mektubu koyarak kayıtlı oldukları Kur’an kurslarının bağlı olduğu İl Müftülüklerine gönderecektir.
 • Katılım Formu ve Telif Formu doldurulmamış başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Yazılacak mektupların her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Mektuplar daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış olmalıdır. Mektubun tamamı ya da bir bölümü basın-yayın organı veya herhangi bir mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış ise mektup değerlendirilmeye alınmayacak ve derece aldı ise iptal edilecektir.
 • Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

Mektupların Değerlendirilmesi

 • Ahlak konusu dışında yazılmış olan mektuplar değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 • Mektupları değerlendirmek üzere il müftülüklerinde 5 kişilik bir komisyon oluşturulacaktır.
 • Komisyon eğitimden sorumlu il müftü yardımcısı, şube müdürü, vaiz, eğitim uzmanı ve din hizmetleri uzmanı unvanlarında çalışan üç müftülük personeli ile iki edebiyat öğretmeni veya yazardan oluşturulacaktır.
 • Komisyon 19-25 Aralık 2022 tarihleri arasında toplanacak ve her jüri üyesi her mektup için Ek-1’de yer alan değerlendirme formunu dolduracaktır. Her jüri üyesi mektupları değerlendirme işlemini tamamladıktan sonra Ek-2’de yer alan form doldurularak ortalamada en yüksek puanı alan 3 (üç) mektubu seçecektir. Dereceye giren ilk 3 (üç) yarışmacıya yerel imkânlar kullanılarak ödüllendirme yapılacaktır.
 • Komisyon tarafından 1.(birinci) seçilen mektubun aslı, katılım formu, telif formu ve komisyon tutanağı il müftülüklerince elden veya kargo aracılığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığına 30 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar gönderilecektir.
 • Eserin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Başkanlığımız sorumlu değildir.
 • Değerlendirmeye alınan mektuplar Başkanlığımızca muhafaza edilecek, eser sahiplerine iade edilmeyecektir.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Telif Hakları

 • Diyanet İşleri Başkanlığı yarışmaya gönderilen tüm mektupları televizyon, internet, kitap, dergi vb. her türlü alanda kullanım hakkına sahip olacaktır. Yarışmacıların mektuplarının bu ortamlarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine ait olacaktır.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Bu durumda diğer yarışmacılar hak sahibi olamayacaklardır.
 • Yarışma sonunda başarılı olan mektuplar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanabilecektir. Bu hesaplardan indirilerek başka internet sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında yayınlanması durumunda mektup sahibi Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan herhangi bir hak/ücret talebinde bulunmayacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlık Jürisinin kararları geçerli olacaktır.

Düzenleme Kurulu ve Jüri Üyeleri

Düzenleme Kurulu

 • Kadir DİNÇ (Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı)
 • Cafer Tayyar DOYMAZ (Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü)
 • Sedide AKBULUT (Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı)
 • Murat ÖZTÜRK (Din Hizmetleri Uzmanı)

Başkanlık Jüri Üyeleri

 • Dr. Lamia LEVENT ABUL (Daire Başkanı)
 • Abdulbaki İŞCAN (Başkanlık Müşaviri)
 • Fatma ESEN (Başkanlık Vaizi)
 • Mürüvvet AKTAŞ (Eğitim Uzmanı/Edebiyatçı)
 • Muhammed Kamil YAYKAN (Edebiyat Öğretmeni)
 • Seher COŞKUN (PDR Öğretmeni)
 • Muhammet Emin GÜRDAMUR (Musahhih)

Yedek Jüri Üyeleri

 • Elif ERDEM (Diyanet İşleri Uzmanı)
 • Sümeyye ÖZGEN (Öğretmen)

Yarışma İletişim

Tel: 0312 295 81 02

E-posta: kurankurslari@diyanet.gov.tr

“Nineden/Dededen Toruna Mektup” Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 16 ARALIK 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: ARALIK 2022

“Nineden/Dededen Toruna Mektup” Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Detay/850/%E2%80%8B–ninedendededen-toruna-ahlak-konulu-mektup-yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1-ba%C5%9Fvurular%C4%B1-ba%C5%9Fl%C4%B1yor

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap