ODTÜ Mezunları Derneği Logo Tasarım Yarışması

67

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği tarafından yürütülen “Bir Günde Dünyayı Turlamak” projesinin amacını yansıtan ve projenin görünürlük çalışmalarında kullanılabilecek özgün ve akılda kalıcı bir logo tasarlanması amacıyla ODTÜ Mezunları Derneği Logo Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü logo tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

ODTÜ Mezunları Derneği Logo Tasarım Yarışması

  Düzenleyen: İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği 
   Kategori: Tasarım Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışmaları, Logo Tasarım Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi:

Belirtilmemiştir.

  Ödüller:
 
 
Birincilik Ödülü: 1.000 ₺                                  İkincilik Ödülü: 750 ₺                                    Üçüncülük Ödülü: 500 ₺
   

Yarışmanın Amacı

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği tarafından 2021 İstanbul Maratonu kapsamında yapılacak olan tüm dünyadaki ODTÜlülerin ve ODTÜ Dostlarının katılabileceği ‘’Bir Günde Dünyayı Turlamak’’ projesinde amacımızı yansıtacak, dijital ve basılı mecralarda kullanılabilecek, akılda kalıcı ve özgün bir logo tasarlanmasıdır.

Yarışma Organizasyonu

Bu tasarım yarışması İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği tarafından organize edilmektedir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Logo, yukarıda tanımlanan ‘’Bir Günde Dünyayı Turluyoruz’’ (1GDT) (Koşu-Yürüme-Bisiklet-Yüzme); etkinliğimizi farklı alanlarda en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli, içerik ve görsellik açısından ayırt edici nitelikte olmalıdır.
 • Yarışmaya sadece bireysel başvuru kabul edilmektedir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 eserle katılabilir.
 • Her bir tasarım A4 boyutunda zemine, uzun kenarı 10 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz halleri, kısa kenarı 2,5 cm’den büyük olmayacak şekilde olmalıdır.
 • Çalışmalar aşağıda belirtilen teslimat adresine; Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış çalışma halinde, 300 dpi RGB renk formatında, JPEG ve PDF olarak dijital ortamda gönderilecektir.

Teslimat Adresi: dernek@odtumist.org

 • Çalışmalarda form veya renk yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur.
 • Çalışmalar, dijital ortamlarda, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler ve benzeri) her türlü basılı materyal, çeşitli tekstil malzemeleri, dijital medya, elektronik posta, web vb. her türlü dijital ortama uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.
 • Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
 • Gönderilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü tarafından daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Yarışma sürecinde ve sonucunda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında oluşacak her türlü ihlalin ve hukuki yaptırımının sorumluluğu yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği sorumlu tutulamaz.
 • Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ve sonrasında İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği’nin logoyu kullanarak yaptığı tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü geri alınacaktır. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

Diğer Koşullar

 • Yarışma; eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir ve İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği, son teslim tarihi olan 30.04.2021 saat 17:00’den önce herhangi bir mazeret göstermeksizin yarışmayı iptal edebilir.
 • İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışma sırasında veya sonrasında üçüncü kişilerden gelebilecek olan telif taleplerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.
 • Ödül kazanan tasarımı İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği kullanma hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası Seçici Kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici Kurul, eser sahibinin değişiklik yapmama hakkı saklı kalmak kaydıyla, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği tarafından ödül dışında bir ödeme yapılamaz.
 • Eserler, Seçici Kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.
 • Yarışma sonunda birinci seçilen eser “İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği” etkinliği ‘’Bir Günde Dünyayı Turluyoruz’’ logosu olarak belirlenecek ve herhangi bir süre sınırlanması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve dijital materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir.
 • Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
 • Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
 • Seçici kurulca 3 (üç) logo eseri seçilecek ve ilk üç sıralama açıklanacaktır. Seçici kurul yarışmaya katılan eserlerden hiçbirinin İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği’nin ihtiyacını karşılamayacağına karar verirse logo, farklı koşullarda tasarlanmak üzere yarışma sonlandırılacaktır.

Telif Hakkı

Katılımcı, dereceye giren eserinin İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği tarafından kullanılmak üzere süresiz olarak tam kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için, İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği’ne tam lisans verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını menetmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği, eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

Başvuru Şekli

Tasarımlar, 30.04.2021 Cuma günü saat 17:00’ye kadar https://odtumist.org/logo-tasarim-yarismasi/ linkindeki forma dijital olarak gönderilecektir. Formların gönderimi sırasında oluşabilecek aksaklıklar, hatalar ve ulaşmayan formlar konusunda İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği sorumlu değildir.

Seçici Kurul

Yarışma sonucunda üç adet logo İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği jürisi tarafından derecelendirelecektir.

ODTÜ Mezunları Derneği Logo Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 1.000 TL                                 

İkincilik Ödülü: 750 TL                                   

Üçüncülük Ödülü: 500 TL

Diğer eserler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 25 MART 2021

Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2021 saat: 17:00

Sonuçların İlanı: Belirtilmemiştir.

ODTÜ Mezunları Derneği Logo Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://odtumist.org/logo-tasarim-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.452 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Yorum Yap