ÖĞ-DER 10. Kısa Film Senaryo Yarışması

ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği tarafından, sinema dünyasına ‘eğitim’ temalı konularda senaryolar kazandırmak ve senaryo yazarlarını desteklemek amaçlarıyla ÖĞ-DER 10. Kısa Film Senaryo Yarışması düzenleniyor. Ödüllü senaryo yarışması başvuruları devam ediyor.

ÖĞ-DER 10. Kısa Film Senaryo Yarışması

Düzenleyen:ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi
Tanıtma Komisyonu Başkanlığı
Kategori:Senaryo Yarışması, Yazı Yarışması, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:10 KASIM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:3 ARALIK 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 6.000₺
Mansiyon Ödülü: 4.000₺
Sergileme Ödülü: 3.000₺
Mansiyon Ödülü: 1.500₺ (2 Adet)
+ Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği + Sertifika
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı ve Konusu

ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi Tanıtma Komisyonu Başkanlığı tarafından “Kısa Film Senaryo Yarışması” düzenlenmiştir. Yarışma, sinema dünyasına ‘EĞİTİM’ temalı konularda senaryolar kazandırmayı ve senaryo yazarlarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Eğitim temasına değinen ya da işleyen kısa film senaryoları drama tarzında yazılabilir. Eğitim temasından kastedilen sadece okullarda yapılan resmi eğitim değildir. Eğitimin anlamı ve evreni çok geniştir. Okul eğitimi dışında usta -çırak ilişkisinden aile içi eğitime hayvan eğitiminden bir sporcunun ve ya sanatçının eğitimine kadar içinde kendini geliştirme ve yetiştirilme olan her türlü olay ve karakter bu senaryo yarışmasına konu olabilir. Eğitim, eğitim ve sağlık veya eğitimde adalet gibi birçok alt başlığın yer aldığı geniş bir alandır. Hz. Muhammed’in (sav) dediği gibi ‘Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz’ hadisi eğitimin hayatın her alanında ve her yaşta olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu yüzden eğitim temalı senaryolar eğitimde öğretmenin, öğrencinin önemi kadar örgün eğitim dışındaki eğitim olaylarına ve kişilerine de odaklanabilir.

Senaryo Yarışması Başvuru Koşulları

 • Senaryoların milli manevi değerlerimizin ruhuna uygun olması gerekmektedir.
 • Gönderilecek senaryolar başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazarda olmalıdır. Eğer bir eserden faydalanılmışsa eser sahibinin muvafakatının (izninin) alınması gerekmektedir.
 • Senaryoların filme çekilmesi ve kitaplaştırılması konusunda ekte verilen muvafakat imzalanmalıdır.
 • Senaryolar en fazla 10 sayfadan oluşmalıdır. Her bir sayfanın 1-1,5 dakika uzunluğunda kısa filme karşılık geleceği varsayılmaktadır.
 • Senaryolar, Courier New yazı karakteri ile 1,5 satır aralığı ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır.
 • Senaryoların uygulanabilir içeriğe sahip olması, mekan, kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı, tahmini çekim süresi gibi prodüksiyon maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Yarışma Başvuru Şekli

 • Başvurular ÖĞ-DER Genel Merkezine kapalı zarflar içinde teslim edilmelidir.
 • Bir kapalı zarfın içinde yazarın açık rızası olmak kaydıyla adı soyadı,  adres, iletişim bilgileri yer almalı. Bu zarfın üzerine senaryo için seçtiği rumuz yazılmalıdır. Rumuz 5 karakterden oluşmalı, yazarın özel ismi ya da işareti olmamalıdır. Aynı rumuzla birden fazla kişinin katılması durumunda ÖĞ-DER farklı bir rumuz verebilir veya bunları istediği biçimde sınıflandırabilir.
 • Zarf içinde ayrıca EK-1 “Şuurlu Öğretmenler Derneği Kısa Film Senaryo Yarışması şartlarını okudum ve kabul ettim” beyanı altında ad soyad, tarih, imza ve kimlik numarası bulunarak doldurulmalıdır. (Ek-1 bu şartnamenin altında yer almaktadır)  Kabul ve muvafakat beyanı olmayan zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. Alınsa bile ödül verilmeyecektir. 18 yaş altı başvurularda yarışmacının senaryosunun kabulü için veli veya yasal temsilcisinin onayı gerekir.
 • Senaryo, 1 kopya olarak zarf içine yerleştirilmelidir.   Senaryoyla birlikte ayrı bir sayfa olarak film öyküsü de (sinopsis) dosyaya eklenmelidir. Sinopsis ve Senaryo bir CD’ye aktarılarak CD’nin üzerine sadece rumuz yazılı olmalıdır.
 • Senaryoların her sayfasında sağ üst köşede yazarın seçtiği rumuz bulunmalıdır. Senaryo üzerinde ad soyad gibi kişisel bilgiler yer almamalıdır.
 • Başvurular başvuru adresine elden veya kurye/posta yoluyla teslim edilmelidir.
 • Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 senaryo ile başvurabilir. Birden fazla senaryo ile yarışmaya katılacaklar her bir senaryo için ayrı bir rumuz ve zarf kullanmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen senaryolar değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın yazarlarına iade edilmeyecektir.

Yarışma Başvuru Adresi

ÖĞ-DER ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ

Ziyabey Cd. 1420. Sk. No:2/1 Balgat / ANKARA

Değerlendirme jürisi

 • Cafer ÖZGÜL (Senarist-Yönetmen)
 • Gülçin İÇÖZ (Senarist)
 • Gürsel ATEŞ ( Yönetmen)
 • İbrahim DEMİRKAN (Öğretmen-Senarist)
 • Ümit ALTUN ( Radyo TV öğretmeni)
 • İdris ŞAHİN (Yapımcı Yönetmen)

Yarışma Sonuçları

Değerlendirme sonuçları 3 Aralık 2021 saat 19:00´dan itibaren www.ogder.org sitesinde ilan edilecektir. Derece alanlara ayrıca telefon ve e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

Ödül töreni 11 Aralık 2021 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır.

Haklar ve Yükümlülükler

 • Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri senaryoların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. Bu devirden dolayı yarışmacı hak talebinde bulunmayacaktır.
 • Telif Hakları başvuru sahibine aittir. ÖĞ-DER, jürinin seçeceği toplam 5 senaryonun filme çekme ve bağlantılı hakları ile komşu haklarını kişinin açık beyanıyla devralmaktadır.
 • Yarışmada dereceye giren senaryolara ve kitaplaştırılmaya değer görülen diğer senaryolara ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir. Yarışmaya katılanlar eserlerinin kitap olarak yayınlanmasına muvafakat ederler. Ayrıca çoğaltma, yayma hakları süresiz ve sınırsız bir şekilde alınmıştır.
 • ÖĞ-DER, çekilen filmleri, sahip olduğu ve/veya anlaşmalı olduğu yayın mecralarında yayınlama hakkına sahiptir. Ayrıca çoğaltma ve yayma hakları süresiz ve sınırsız bir şekilde alınmıştır.
 • Yarışmaya senaryo gönderenler açık beyanı ile bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen eserler, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır.
 • Eserle ilgili senaryo kitabına girme/filme çekilme söz konusu olduğunda üzerinde değişiklik yapma hakkı ÖĞ-DER ‘e aittir.
 • ÖĞ-DER başvuru sahiplerinin açık rızası ile verdiği kişisel bilgilerini 3. Taraflarla paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • İhtilaf durumunda Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
 • Bu Senaryo Yarışmasının şartnamesi aşağıdaki adresten ve ÖĞ-DER´ in web sitesinden www.ogder.org temin edilebilir.

Yarışma İletişim

ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi

Adres: Ziyabey Cd. 1420. Sk. No:2/1 Balgat / ANKARA

Tel: +90 312 286 18 83

Fax: +90 312 287 61 80

Web Adresi: www.ogder.org

E-posta: info@ogder.org

ÖĞ-DER 10. Kısa Film Senaryo Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 6 000 TL, Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 1.’lik Sertifikası,

Birincilik Ödülü: 4 000 TL,   Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 2.lik Sertifikası

Birincilik Ödülü: 3 000 TL,   Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 3.lük Sertifikası

Mansiyon Ödülü (2 Adet):  Her bir mansiyon ödülü kazanana da 1 500 TL, Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve Mansiyon sertifikası verilecektir.

Dereceye giren senaryolardan bir veya bir kaçı ÖĞ-DER tarafından filme çekilebilir veya çektirilebilir. Ayrıca yarışmaya gönderilen senaryolardan yayınlanmaya değer görülenleri bir araya getirilerek kitaplaştırılacaktır.

Ödül kazandığı halde ödül törenine gelmeyen yarışmacılara ödül verilmez. Eğer geçerli bir mazeret sunarak yerine birini vekil olarak yollarsa ödül almaya hak kazanır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 10 KASIM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 3 ARALIK 2021

Ödül Töreni: 11 ARALIK 2021

ÖĞ-DER 10. Kısa Film Senaryo Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.ogder.org/kisafilm.aspx

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap