Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hayat boyu öğrenmenin her zaman devam ettiğini, bireylerin yeteneklerini nasıl keşfettiğini ve geliştirdiğini yansıtan fotoğrafların kamuoyuna aktarılması amacıyla Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
   Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Resmî/özel tüm eğitim kurumlarında öğretmen olduğunu belgelendirebilecek herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 17 MAYIS 2021
  Ödüller:
 
 
Birincilik Ödülü: Fotoğraf Makinesi
İkincilik Ödülü: Fotoğraf Makinesi Lensi
Üçüncülük Ödülü: Harici Harddisk

 

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Hayat Boyu Öğrenmenin önemini vurgulayabilmek için düzenlenen bu yarışma ile bireylerin yeteneklerini nasıl keşfettiklerini, öğrenmenin her yaşta, her zaman ve her yerde olabileceğini fotoğraflarla kamuoyuna anlatmaktır.

Yarışmanın Organizasyonu

Bu fotoğraf yarışmasının organizasyonu Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yarışma Kategorileri

Yarışma dijital ortamda ve renkli fotoğraf olmak üzere tek kategoridedir

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma Yürütme ve Değerlendirme Kurul Üyelerinin 1. derece akrabaları dışında; son başvuru tarihi itibarıyla resmî/özel tüm eğitim kurumlarında öğretmen olduğunu belgelendirebilecek herkes yarışmaya katılabilecektir.
 • Her katılımcı en fazla 1 (bir) adet renkli fotoğraf ile katılabilir. Her türlü teknik serbest olmakla birlikte, tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.
 • Bu fotoğraflar, MEB ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne ait çeşitli mecralarda kullanılabilecektir.
 • Gönderilen fotoğraflar yarışma yürütme kurulunca numaralandırılır ve bu numaralar ile değerlendirmeye girer. Değerlendirme Kurulu hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.
 • Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde fotoğraf kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapan kişilerin ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu diğer ödül almış ve / veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Havadan fotoğraf çekimi için kullanılacak insanlı veya drone gibi insansız hava araçlarının kullanımının izne tabi olduğu bölgelerde yapılan çekimlerde bu tür insanlı veya insansız araçların kullanılması durumunda yerel makam ve yetkililerden alınacak izinler tümüyle yarışmacının sorumluluğundadır.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.
 • Şartnamede belirtilmeyen durumlar için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün kararları geçerli olacaktır.

Fotoğrafların Kullanımı, Telif Hakları ve Diğer Koşullar

 • Yarışmada ödül alan eserlerin kopyaları Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arşivine alınacaktır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, bu eserleri tanıtım amaçlı olarak kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibinden ayrıca izin alınmayacaktır ve telif ödenmeyecektir. Fotoğraflarla yapılacak kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır.
 • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında-basılı evraklarında, tanıtım amaçlı dokümanlarında ve diğer platformlarda (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vb.) serbestçe kullanabilme hakkına sahiptir. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi-manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin / muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde olacaktır.
 • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Yarışmaya fotoğraf gönderenler fotoğrafların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Fotoğrafta nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir ve yarışmanın iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sorunların ve belirsizliklerin çözümünde gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.
 • Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, hbogm.meb.gov.tr/fotograf sayfasında ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır.
 • Ödül töreni veya teslimi ile ilgili açıklamalar Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce sonra açıklanacaktır.
 • Yarışmaya fotoğraf gönderen yarışmacılar belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır. Katılımla birlikte katılımcılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların gönderimi, isimlendirilmesi ve formatı

 • Yarışma sadece “hbo_sosyalkulturel@meb.gov.tr” adresine dijital ortamda gönderilen fotoğraflar üzerinden yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (kargo, baskı fotoğraf, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb. bilgiler bulunmamalıdır. Ancak gönderilecek e-postada katılımcı öğretmenin adı, soyadı, okulu, ilçesi, ili yer verilecektir.
 • Katılımcılar fotoğrafı örnekteki gibi adlandırıp hbo_sosyalkulturel@meb.gov.tr adresine gönderecektir. Ör: adısoyadı_il/ilçe Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPG / JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı en az 1920 piksel, uzun kenarı en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve her bir fotoğraf dosyasının boyutu 2 MB’den az olmamalı, 4 MB’yi de geçmemelidir.
 • E-posta sisteminden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

Değerlendirme

 • Değerlendirme süreci iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
 • Birinci aşamada Değerlendirme Kurulu ilk 15’e giren fotoğrafları belirleyecektir.
 • İkinci aşamada ise hbogm.meb.gov.tr/fotograf adresinden yapılacak halk oylaması ile ilk 3’e giren fotoğraflar belirlenecektir. Sonuçlar hbogm.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Fotoğraf Makinesi

İkincilik Ödülü: Fotoğraf Makinesi Lensi

Üçüncülük Ödülü: Harici Harddisk

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 30 NİSAN 2021 23:59 (TSİ)
Değerlendirme Tarihi:
a) Birinci aşama: 03 – 07 MAYIS 2021
b) Halk Oylaması: 08 – 17 MAYIS 2021

Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://hbogm.meb.gov.tr/fotograf/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap