Okulum Afete Hazır Yarışması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde, örgün eğitim kurumlarında eğitim görmekte olan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin, ailelerinin, öğretmenlerin, çalışanlarının ve idarecilerin afet riskleri hakkında bilgilerinin artırılması, okullarda tehlike avı yapılarak alınabilecek yapısal olmayan önlemlerin alınması, okuldaki tüm öğrencilerin ve çalışanların aktif katılımları ile acil durumlara ilişkin planlama ve tatbikat uygulamalarının daha etkin yürütülmesi amaçlarıyla Okulum Afete Hazır Yarışması düzenleniyor. Ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

Okulum Afete Hazır Yarışması

Düzenleyen:Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) iş birliğinde.
Kategori:Proje Yarışması, Okul Yarışması, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Ülke çapındaki tüm resmi ve özel; İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki okullar.
Son Başvuru Tarihi:14 NİSAN 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:MAYIS 2023
Ödüller:İlköğretim Kategorisi
Birincilik Ödülü: AFAD Tematik Kütüphane
İkincilik Ödülü: 100 Öğrenciye AFAD Gezisi
Üçüncülük Ödülü: Okul Bahçesine AFAD Oyunu


Ortaöğretim Kategorisi

Birincilik Ödülü: AFAD Tematik Kütüphane
İkincilik Ödülü: 100 Öğrenciye AFAD Gezisi + Sınıflara Deprem Tehlike Haritası
Üçüncülük Ödülü: Sınıflara Deprem Tehlike Haritası + Afet ve Acil Durum Çantası
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

Yarışma resmi ve özel tüm İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki okulların, afet ve acil durum risklerine karşı yürüttüğü hazırlık ve önlem alma faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini konu alır.

Afet ve acil durum hazırlığı (yapısal unsurlar – binanın dayanıklılığı haricinde); okul yönetiminin, öğretmenlerin, öğrencilerin, ailelerin ve okul çalışanlarının aldığı afet konusundaki eğitimler; okulun acil durum planlaması ve acil durum ekiplerinin teşkili; tatbikat düzenlenmesi gibi, farklı birçok bileşeni içeren değerlendirme formu ile yarışma düzenlenir.

Hedef Kitle

Tüm resmi ve özel; ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okul yönetimini, öğretmenlerini, öğrencilerini, ailelerini ve okul çalışanlarını kapsar.

Yarışmayı Düzenleyen Kurumlar

Yarışmanın ulusal düzeyde yürütülmesinden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sorumludur. İl düzeyinde gerçekleştirilen yarışma Valilikler koordinasyonunda, İl AFAD Müdürlükleri ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri sorumluluğunda; İlçe düzeyinde gerçekleştirilen yarışma Kaymakamlık koordinasyonunda ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri sorumluluğunda yürütülür. İhtiyaç duyulması halinde ihtiyaç kadar üst ve alt komisyon oluşturulabilir. İlgili kurumlar, il komisyonlarında sorumlu komisyonlarda görevlendirilmek üzere illerinde bulunan üniversitelerin ilgili bölümleri ile işbirliği yapabilirler.

Yarışmanın İçeriği

AFAD Başkanlığınca 2021 yılı Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilerek toplumda afet farkındalığının gelişmesi, yaşanılan afet deneyimlerinden ders çıkarılarak bilgilerin kalıcılığının sağlanması, risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliğinin oluşturulması amacıyla eğitim seferberliği başlatılmıştır. Bu kapsamda, AFAD ve MEB iş birliğinde afet risk azaltma yaklaşımıyla toplumun afet farkındalığının artırılması ve afete hazırlık davranışının geliştirilmesi amacıyla öğrenciler, öğretmenler, idareciler ve ailelere ulaşılarak çeşitli farkındalık artırıcı etkinlikler düzenlenmiştir.

2022 yılı ise bir önceki yıl yapılan eğitimlerin davranışa dönüşmesi amacıyla “Afet Tatbikat Yılı” ilan edilerek ülke genelinde yıl boyu tatbikatlar yapılmaktadır.

Bu kapsamda; “Okulum Afete Hazır” yarışması düzenlenecektir.

Okullarda afet ve acil durum yönetimi konusu, risk değerlendirme ve planlama, fiziksel korunma önlemleri ve müdahale kapasitesini geliştirme süreçlerini kapsamaktadır. Okullarda afet ve acil durum yönetiminin amacı; afet zararlarının en aza indirgenmesi için yapılan eğitim ve uygulamalar ile afet sonrasında eğitim ve öğretimin devamlılığının sağlanması, bilginin davranış biçimine dönüşesinin sağlanasına yönelik çalışmaların geliştirilmesi ve güvenlik kültürünün oluşturulmasıdır. Bu alanda birincil sorumluluk MEB’e ait olup AFAD destek çözüm ortağıdır.

Yarışmanın Amacı

“Okulum Afete Hazır” yarışması Afet Eğitim Yılı ve Afet Tatbikat Yılı kapsamında, ulusal düzeyde planlanan bir etkinlik olup amacı; örgün eğitim kurumlarında eğitim görmekte olan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin, ailelerinin, öğretmenlerin, çalışanlarının ve idarecilerin afet riskleri hakkında bilgilerinin artırılması, okullarda tehlike avı yapılarak alınabilecek yapısal olmayan önlemlerin alınması, okuldaki tüm öğrencilerin ve çalışanların aktif katılımları ile acil durumlara ilişkin planlama ve tatbikat uygulamalarının daha etkin yürütülmesini sağlamaktır.

Yarışmanın Kapsamı

Yarışma ülke çapındaki tüm resmi ve özel; İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki okullarda uygulanacaktır. Okulların afet ve acil durum hazırlığı (yapısal unsurlar – binanın dayanıklılığı haricinde); okul yönetiminin, öğretmenlerin, öğrencilerin, çalışanların ve ailelerinin aldığı afet konusundaki eğitimler; okulun acil durum planlaması ve acil durum ekiplerinin teşkili; faklı afet türleri (deprem, sel, yangın vd.), içeri dışarı tahliye, haberli ve habersiz tatbikat düzenlenmesi gibi bileşenleri içeren değerlendirme formunda (Ek-1) yer alan maddeler yarışmanın kapsamını ve değerlendirme kriterlerini oluşturmaktadır.

Yarışmanın Duyurulması

Yarışma, AFAD ve MEB merkez teşkilatı tarafından yukarıda belirtilen takvim çerçevesinde il müdürlüklerine duyurulacaktır. İl Müdürlüklerinde oluşturulan Komisyon tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne duyurular yapılacak ve sürecin etkin yürütülmesi sağlanacaktır.

Yarışma Koşulları

 • Yarışma İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki resmi ve özel tüm okulların katılımına açıktır.
 • Belirlenen tarih aralığında başvuru yapmayan okul kapsam dışında tutulacaktır.
 • Yarışmaya katılım sağlamak isteyen okul, belirtilen tarih aralığında resmi başvuru yaparak değerlendirme formunu teslim alacaktır.
 • Okul idaresince, en geç 14 Nisan 2023 tarihinde mesai bitimine kadar değerlendirme formu belgeleri (fotoğraf, video vb.) ile beraber elektronik ve yazılı ortamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Komisyonların Görevleri ve Değerlendirme Süreci

 • Varsa alt komisyonlar tarafından incelenip dereceye giren okullar İlçe Komisyonuna teslim edilecektir.
 • İlçe Komisyonları tarafından incelenen ve ilçe birincisi olan ilöğretim ve ortaöğretim okullarından belirtilen dokümanları İl Komisyonuna gönderilecektir.
 • İlçe  Komisyonları  tarafından  gönderilen  belgeler  İl  Komisyonlarınca  incelenerek  il birincisi olan İlköğretim ve Ortaöğretim okulları Merkez Komisyonuna gönderilecektir.
 • İlde dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından Valilik Makamının uygun görmesi halinde ödüllü veya ödülsüz tören yapılabilir, yerel radyo ve televizyon kanalları veya sosyal medya hesaplarından görünürlük sağlanabilir.
 • Merkez Komisyonunca illerden gelen belgeler değerlendirilerek ilköğretim ve Ortaöğretim birincilerinin arasından ilköğretim ve ortaöğretim birinci, ikinci ve üçüncüleri belirlenerek duyurusu yapılır.
 • Ödül töreni, taraflarca belirlenecek tarih ve yerde gerçekleştirilir.

Değerlendirme

 • Değerlendirme formunda yer alan ve okul idaresi tarafından gerçekleştirilen faaliyetler fotoğraf, video vb. ile belgelenir ve dosyalanır.
 • Değerlendirme sürecinde eşitlik olması halinde, okul yönetimince daha önce afete ilişkin yapılmış çalışmalar, projeler, kazanılan ödüller, sergi, tiyatro vb. etkinlikler dikkate alınarak kanaat puanı verilecektir.
 • Değerlendirme komisyonları il ve ilçelerde, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde birer birinci seçer ülke düzeyinde komisyonun gönderdiği birinciler arasından her iki seviyeden de 1., 2. ve 3. seçilir ve ödüllendirilir.

Okulum Afete Hazır Yarışması Ödülleri

İlköğretim Kategorisi
Birincilik Ödülü: AFAD Tematik Kütüphane
İkincilik Ödülü: 100 Öğrenciye AFAD Gezisi
Üçüncülük Ödülü: Okul Bahçesine AFAD Oyunu

Ortaöğretim Kategorisi

Birincilik Ödülü: AFAD Tematik Kütüphane
İkincilik Ödülü: 100 Öğrenciye AFAD Gezisi + Sınıflara Deprem Tehlike Haritası
Üçüncülük Ödülü: Sınıflara Deprem Tehlike Haritası + Afet ve Acil Durum Çantası

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 14 NİSAN 2023
Yerel Sonuç Açıklanma Tarihi: MAYIS 2023

Ülke Geneli Sonuç Açıklanma Tarihi: HAZİRAN 2023

Okulum Afete Hazır Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.afad.gov.tr/okulum-afete-hazir-yarismasi-basin-bulteni

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap