Online Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Akşehir Belediyesi tarafından Online Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması düzenleniyor. Bu yıl 4.’sü düzenlenen Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması’na çevrimiçi (online) katılım sağlanabilecek. Kazananları tablet ödülü bekliyor.

 

Online Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

  Düzenleyen:

Akşehir Belediyesi

  Kategori: Fıkra Canlandırma, Tiyatro, Edebiyat, Kültür-Sanat, Diğer
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 19 EKİM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 25 EKİM 2020
  Ödüller:

İlk 10 Ekibe: 1’er Adet Tablet Ödülü

   

Yarışmanın Amacı

       Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu yarışma ile;

 1. Kültürel mirasımızı ve bu miras içerisinde yer alan ünlü halk bilgesi, devrinin ilim adamı, nüktedan Nasreddin Hoca’yı daha geniş kitlelere tanıtmak,
 2. Nasreddin Hoca’nın kişiliğinde ülkemiz ve insanını gerçek kültürü ve gerçek yapısıyla tanıtmak,
 3. Nasreddin Hoca’nın ulusal kültürünün zenginlikleri kapsamında algılanması, tanıtılması, hak ettiği ilgiyi bulmasını sağlamak,
 4. Nasreddin Hoca fıkralarının Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet eden 7’den 70’e herkes tarafından canlandırılmasının yapılmasını sağlamak
 5. Tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak,
 6. Hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak,
 7. Nasreddin Hoca’nın her bir fıkrasındaki hikmetlerini anlamalarını sağlamak.

Yarışma Tertip Komitesi

 • Akşehir Belediyesi’nce yapılacak yarışmanın organizasyonu için Akşehir Belediyesi koordinatörlüğünde, Akşehir Belediyesi, Akşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, SÜNHAM, Akşehir Nasreddin Hoca Vakfı, Akşehir Nasreddin Hoca Ve Turizm Derneği, NİDA-DER temsilcilerin katılımıyla 6 kişilik bir tertip komitesi oluşturulacaktır.
 • Yarışmanın 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşan seçici kurul (jüri) üyeleri, belirtilen kurum, vakıf ve dernek üyelerinden oluşacaktır.
 • Yarışmacıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek olan aksiliklerden Akşehir Belediyesi sorumlu olmayacağı gibi, seçici jüri bu tür yanlış bir bildiride bulunan yarışmacıyı diskalifiye etme hakkına sahiptir.

Yarışma Katılım Koşulları

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak olan fıkra canlandırma yarışmasına; Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet eden 7’den 70’e bütün vatandaşlar katılabilir. 

 1. Yarışmacılar ancak birer adet fıkra canlandırması videosu ile başvuru yapabilir, birden fazla fıkraları birleştirerek kompozisyon oluşturulması ile tek canlandırma videosu da yapabilirler. Birden fazla video gönderenlerin ilk videoları geçerli olacaktır.
 2. Katılımcıların sergileyecekleri canlandırmalar en fazla 7 dakika ile sınırlı olacak ve kuracakları ekibin oyuncu sayısı 10 kişiyi geçmeyecektir.
 3. Yarışmacıların gönderecek olduğu videolar; 16:9 yatay formatta ve en az 720p en fazla 1080p çözünürlükte olmalıdır.
 4. 18 yaşını henüz doldurmamış olan gençlerin yarışmaya katılabilmeleri için, başvurularının velileri tarafından yapılması zorunludur.
 5. Yarışmaya katılacak ekipler, Akşehir Belediyesi Kültür Yayınları içerisinde yer alan Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU ve Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN tarafından yazılmış “Nasreddin Hoca” adlı kitaptan seçilen http://www.aksehir.bel.tr/fikralar.pdf linkinde belirtilen fıkralardan canlandırma yapacaklardır.
 6. Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun Nasreddin Hoca ve yaşadığı dönemi sergileyen her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
 7. Katılımcılar yarışmaya rumuz ve eser adı ile katılacaklardır. Rumuz kullanımında temsil ettikleri ilçe veya şehrin simgesi haline gelmiş nesne, kişi, yer adları kullanılmayacaktır. Rumuz ve Eser Adları aşağıdaki başvuru formunda bulunan alana ve videonun yükleneceği forma yazılacaktır.
 8. Yarışmacılar, çektikleri videoda katıldıkları ilçe ve il adını belirten pankart, vinil branda, şapka, t- shirt vb. görseller kullanmayacaktır.

Telif ve Diğer Hususlar

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan Fıkra Canlandırmaları yarışma dışı kalacaktır.
 2. Yarışmaya katılan Fıkra Canlandırmaların telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin izni (muvafakat) almadan basım, yayın ve paylaşımı Akşehir Belediyesine verilir. Gerekli durumlarda bu eserleri muvafakat almadan ve herhangi bir ücret ödemeden kullanma hakkına sahiptir.
 3. Sergilenen Fıkra Canlandırmalarının sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle; Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi amacını güden, yaşam tarzına aykırı olamaz. Kullanılan dil Türkçe olmalı, argo, kaba tabir kelimeler kullanılmamalıdır. Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız olmaması ve ticarî bir amaç taşımaması gerekmektedir.
 4. Yarışmada oyuncu olarak en az 1 tane ilkokul çağı çocuğu bulundurmak zorunludur.
 5. Katılımcıların başvurularını doğru bir şekilde yaptığı teyit edildikten sonra videolar Akşehir Belediyesi Facebook hesabında rumuzları ile birlikte yayınlanacaktır. Facebook sayfasında en fazla beğeni alan ilk 3 eserin jüri değerlendirmesi sonucunda aldığı puana sırasıyla 10, 7 ve 4 puan eklenecektir.

Yarışmaya Dair Disiplin Suçları ve Cezalar

 1. Yarışmalar öncesinde, yarışma esnasında veya yarışma sonrasında organizasyona, tertip komitesi üyelerine, seçici kurul üyelerine ve diğer bütün görevlilere karşı;
 • Sosyal Medya üzerinden küfür eden veya kötü söz söyleyenler,
 • Mühtehcen ve ayıp hareketlerde bulunan, organizasyonu ve yarışmayı protesto edenler, organizasyona gölge düşüren ve gerilim oluşturanlar
 • Ekiplerin yarışma takviminde belirtilen başvuru ve video gönderme tarihlerinde; Akşehir Belediyesi web sitesinde yayınlanan başvuru formunu doldurup göndermeyenler,
 • Yarışma Şartnamesi Katılım Koşulları bölümünün 11. Maddesinde belirtilen hususlara aykırı performans koyanlar,

Yarışmaya alınmaz. Yarışma esasında veya sonrasında bu durumlar tespit edildiğinde söz konusu ekipler değerlendirme dışı kalırlar.

 1. Yarışma sonucunda Tertip Komitesi tarafından düzenlenen tutanak geçerli olup, katılımcılardan savunma istenmez.

Yarışma Değerlendirme

 1. Metin Çalışması: Canlandırmanın Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU ve Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN tarafından yazılmış “Nasreddin Hoca” kitabındaki fıkralara uygun olması ile ekiplerin canlandırmalarındaki mesaj ve önermenin veriliş biçimi 15 puanlık bir dilimi kapsar.
 2. Sözcükler: Türkçe’nin doğru ve etkin bir biçimde kullanılması / canlandırmada kullanılan sözcüklerin günümüze uygun ve net anlaşılır bir dille ele alınması 10 puan üzerinden değerlendirilir.
 3. Mimik ve Jestler: Mimik kullanımının genel anlamda başarılı olup / olmaması / eylemlerin içsel coşkuları ile oyuncuların maske kullanımının örtüşmesi / karaktere uygun bir yüz anlatımı olup olmaması / oyunda karakterlerin bedensel hareketlerinin başarılı olması 15 puanlık bir dilimi kapsar.
 4. Komedi ve Dram Unsurlarının Sahneye Taşınması: Komedi ve dram unsurlarının sahneye taşınması / sahnenin uzamı, derinlik, dikey ve yatay olarak başarılı bir şekilde oluşturulması / oyuncuların dramatik mekan kullanımındaki başarısı 15 puanlık bir dilimi kapsar.
 5. Oyunculuk: Ekipte yer alan oyuncuların; beden dili ve rolüne uygunluğu / sahne hakimiyeti konusundaki performansı 15 puanlık bir dilimi kapsar.
 6. Giysi- Kostüm: Karakterlerin kostümü, rol kişisi ve karakterin özellikleri ile uyumlu olması 5 puanlık bir dilimi kapsar.
 7. Makyaj: Karakterin makyajının rolüne uygun olması 5 puanlık bir dilimi kapsar.
 8. Dekor-Oyun Aksesuarları: Oyun aksesuarlarının dekor ve oyun metni ile uyumlu olması ve karakterlerin aksesuarlar ile uyumlu hareket etmesi 10 puanlık bir dilimi kapsar.
 9. Yöresel Ağızlar: Yarışmacıların senaryo gereği yöresel ağzı kullanmaları ve temsil ettikleri yöresel ağzı başarılı bir şekilde taşımaları 5 puanlık bir dilimi kapsar.
 10. Efekt: Canlandırmadaki; ışık ve ses efektleri ile müziklerin kullanımının başarılı olması 5 puanlık bir dilimi kapsar.

Önemli Not

 • Katılım Koşulları 3. Maddesinde belirtilen “Katılımcılar sergileyecekleri canlandırmalarda en fazla 7 dakika ile sınırlı olacaktır.” süre sınırının altında kalan veya süre sınırını aşan ekiplerin her 1 dakikası için toplam puanlarından (5 seçici kurul üyesinin ortalama puanı) 5 (beş) puan düşürülür.
 • Ekiplerin tüm seçici kurul üyelerinden aldıkları puanlara bakılır. Kurul üyelerinin belgeleri, geçerli değerlendirme belgesi olarak kabul edilir ve toplam puanın ortalaması alınır. Şayet en yüksek puanlarda eş değer birden çok puan var ise Tertip Komitesi değerlendirmenin yeniden yapılması için değerlendirme belgelerini seçici kurul üyelerine iade eder. Seçici kurul üyeleri eş değer puanı son değerlendirmesiyle ortadan kaldırır.

Karşılıklı Haklar

İtiraz Hakkı

 1. Yarışmacıların yarışma şartnamesine itiraz ve dava hakkı yoktur.
 2. Yarışmacılar, yarışma sonuçlarına itiraz ve dava hakkı yoktur.
 3. Yarışma süresince hiçbir yarışmacının kazanılmış hakkı bulunmamaktadır.
 4. Yarışmacılar, yarışma sonuçlarından yarışma komisyonunu sorumlu tutamaz.
 5. Seçici Kurul üyelerinin vermiş oldukları puanlara itiraz edilemez.

Değişiklik Yapma Hakkı

Akşehir Belediyesi’nin gerekli gördüğü hallerde, önceden haber vermeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermesine gerek bulunmaksızın bu şartnamede değişiklik yapma ve yarışma şartlarını değiştirme hakkı saklıdır.

Online Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Ödülleri

İlk 10 Ekibe: 1’er Adet Tablet Ödülü

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 19 EKİM 2020 

Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 25 EKİM 2020

Ödül Töreni: 29 EKİM 2020

Online Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.aksehir.bel.tr/v2/duyurular/tum-duyurular/33-kultur-ve-sosyal-isler-mudurlugu/912-online-ulusal-nasreddin-hoca-fikra-canlandirma-yarismasi

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.215 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap