“O’nu Oku O’nu Yaşa Siyer Yarışması” 2023

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, toplum kesimlerinin Peygamber Efendimizin (sav) mesajları ile buluşturarak örnek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayata tatbikini sağlamak ve toplumda okuma alışkanlığını artırarak okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmak amaçlarıyla O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü siyer yarışması 2023 başvuruları devam ediyor.

“O’nu Oku O’nu Yaşa Siyer Yarışması” 2023

Düzenleyen:Peygamber Sevdalıları Vakfı
Kategori:Siyer Edebiyat Yarışmaları, Kültür -Sanat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:22 OCAK 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:20 ŞUBAT 2023
Ödüller:10 Dizüstü Bilgisayar
30 Tablet

Umre Ödülü
Bisikletler
Gram ve Çeyrek Altınlar
Akıllı Bileklikler

Kitap Setleri Diğer Hediyelerden Oluşan Toplam 1.300 Adet Ödül
(Aşağıdaki Ödül Tablosu’ndan ödül ayrıntılarına erişebilirsiniz.)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması” düzenlenecektir. Yarışma dört kategoride olup yazılı test usulü ile yapılacaktır.

Yarışmayla ilgili tüm gelişme ve ayrıntılar http://peygambersevdalilari.com web sayfasında yayınlanacaktır.

Ayrıca gerektiğinde yarışmacılara e-posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.

Yarışma Düzenleme Kurulu

Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışmasını” organize eden yetkili üst kuruldur.

Yarışma Sınavı

Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması” ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilecek bir ölçme sınavıdır.

Yarışma Sınav Merkezleri

Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın şube / temsilcilik / üye / gönüllülerinin bulunduğu yerlerde, yarışmaya uygun görülecek sayıda yarışmacının müracaatı halinde yazılı yarışma gerçekleştirilebilir.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve katkısı ile organize edilmektedir. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göredir.

Yarışmanın Amacı

Peygamber Sevdalıları Vakfımız, bilgi ve kültür yarışmaları kapsamında, Türkiye geneli “O’nu Oku O’nu Yaşa” temalı Siyer Yarışması ile;

 • Toplumun her kesimini Peygamber Efendimizin(sav) mesajları ile buluşturarak örnek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmayı,
 • Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmayı amaçlamaktadır.

“O’nu Oku O’nu Yaşa Siyer Yarışması” 2023 Başvuru Koşulları

Yarışma Kategorileri

 1. Kategori: (4. ve 5.sınıf öğrencileri)

2. Kategori: (6.-7. ve 8. sınıf öğrencileri)

3. Kategori: Lise Öğrencileri (9.- 10. – 11. ve 12.sınıf) ile Örgün Eğitimde okumayıp 2007 ve sonrası doğumlu olanlar

4. Kategori: Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)

Yarışma Kitapları

 1. ve 2. Kategori: Yazar Sadullah Aydın’ın Semere Yayıncılıktan “Benim Canım Peygamberim” adlı eser,

3. ve 4. Kategori: Yazar Mehmet Emin Sütçü’nün Semere Yayıncılıktan “Server-i Enbiya” adlı eser olacaktır.

Siyer Yarışması 2023 Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler

 • Yarışma, başvuru işlemleri (07 Ekim 2022 ile 22 Ocak 2023) tarihleri arasında http://peygambersevdalilari.com web sitesi üzerinden yapılacaktır.
 • Başvuru tamamlandıktan sonra adaya, başvurusunun onaylandığına dair ekrandan onay mesajı görünecektir. Adayın kendisi de başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını internet adresinden kontrol etmesi gerekir.
 • Siyer Yarışmasında her kategori için belirlenen ve soruların kendisinden hazırlanacağı yarışma kitabı, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen yerlerden/noktalardan veya adayın temin edebileceği herhangi bir yerden/noktadan temin edilebilir.
 • Vakfımızca daha önce düzenlenen siyer yarışmalarında dereceye girip umre ödülü kazananlar, umre ödülünü kazandıkları yıldan itibaren beş yıl içerisinde “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması”na katılıp dereceye girseler dahi verilecek ödüllerin hiçbirinden yararlanamayacaktır.
 • Soruların hazırlanmasında, kitapçıkların korunması ve tasnifinde görev alanlar yarışmaya giremeyecek, girse bile değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hak İddia Edilemeyecek Durumlar

 • “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması’nda dereceye girmek tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar, yanlış, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ile yarışma kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler bu durumdan dolayı yarışmaları iptal edileceğinden her hangi bir hak iddia edemeyecektir. (Başvuru esnasında öğrenim bilgilerini yanlış verme veya optik formdaki bilgilerde eksik, yanlış veya yanıltıcı kodlama vb. gibi)
 • Yarışma şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı bir durumla karşılaşıldığında, yarışma komisyonunun vereceği karar kesin olup karara itiraz edilemez.
 • Yarışma sonucunda dereceye girip umre ödüllü kazananlar, kendileri umreye gitmedikleri takdirde sadece birinci derece akrabalarından birini (anne, baba, eş, kardeş veya çocuklardan-18 yaş ve üstü- birini) kendi yerine gönderebilirler. Ticari amaçla umre hakkını hiç kimseye devredemezler.
 • Umre ödülü kazanan veya kazananın yerine giden aday bayan ise mutlak surette! bir mahreminin yanında olması gerekmektedir. Ancak kendileri ile gidecek mahreminin masrafları kendilerine aittir.

Not: Vakıf olarak mahremi ile ilgili ölçümüz o sene için Suudi makamlarının bununla ilgili kararıdır. Böyle bir şartın olmaması durumunda vakfımızın da bu şartı yoktur.

 • Umre için yol ücreti, barınma ve iaşe dışındaki masraflar (pasaport işlemleri, kalkış noktasına kadarki yol masrafları, umreye gidecek kişiden kaynaklı fazla ücret ödemesi gibi masraflar) şahsa aittir.
 • Hak edilen ödüller belirtilen dönem için geçerli olup, sonraki dönemlere devredilemez.
 • 3. kategoriden yarışmaya katılıp umreye hak kazanan 18 yaş altındaki yarışmacılar velilerinin nezaretinde umreye gidebileceklerinden, kendisine refakat edecek velinin bütün umre masrafları kendilerince karşılanacaktır. Ancak bu kategorilerden umre ödülü kazananlar umreye gitmedikleri takdirde sadece birinci derece akrabalarından birini (anne, baba veya kardeş) kendi yerine umreye gönderebilirler.
 • Yarışma sonrası cevap anahtarlarının yayınlanması, kesin olmayan ve kesin olan sonuçların açıklanması, ödül programları ve ödüllerin verilmesi gibi hususlarda yarışmacılar http://peygambersevdalilari.com web adresi, sms ve basın-yayın yoluyla bilgilendirilecekleri gibi, yarışma soru kitapçığının da arkasında bu bilgiler ayrıca verilecektir.
 • Yarışmacılardan kaydını yapmakta güçlük çekenler veya dijital ortamda kayıt yapma imkanı olmayanlar http://peygambersevdalilari.com web adresinde verilecek bilgilendirici ve yönlendirici görsellerden, yarışma kayıt noktalarından ve ilgili web sitelerindeki yarışma temsilcilerinden destek alabilirler.
 • Yabancı uyruklu yarışmacılar varsa kendilerine verilen TC vatandaşlık/misafirlik nolarını veya benzersiz 11 haneli bir numarayı girerek yarışmaya katılabilirler.
 • Herhangi bir yerde kayda değer yarışmacı olmaması halinde Yarışma Komisyonu buradaki yarışmayı iptal edebileceği gibi en yakın noktaya da alabilir.
 • Yarışmacılara kayıt esnasında ve yarışma gününden kısa bir süre önce verilen cep telefonları üzerinden bilgilendirme mesajları yollanacaktır. Yarışmacıların mümkün mertebe kayıt esnasında ve yarışma günü verdikleri cep telefonu numarasının aynı olması kendi faydalarına olacaktır.
 • Yarışma komisyonunun her konuda yarışmacılara dönüş yapma zorunluluğu yoktur. Özellikle şartnamede geçen ve tekrar tekrar sorulan hususlarla ilgili geri dönüş sağlanmayacaktır.
 • Yarışma Komisyonu kendisinden kaynaklı olmayan genel doğal afet, genel salgın hastalık vs. değişik sebeplerden dolayı ilgili resmi kurumlarla da (MEB) danışıklı olarak yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir, yarışmayı yazılı değil de online vs. şekilde yapabilir.
 • Yarışma Komisyonunun yarışmanın mecburi hallerden dolayı online yapılmasına karar vermesi halinde, (genel internet sorunları, sistemsel arızalar vb. sebeplerden dolayı) yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir.

Not: Yarışmanın yukarıda da değinilen sebeplerden dolayı online yapılmak durumunda kalınması halinde Yarışma Komisyonu yarışmanın gün ve saatlerinde ihtiyaca binaen değişiklik yapabilir ve bunu e-posta/sms/sosyal medya vs. yollarla yarışmacılara ulaştırmaya çalışır.

Yarışmanın Yapılacağı Yerler ve Yarışma Tarihi Saati

Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen http://peygambersevdalilari.com web sayfasında yayınlanacak olan yarışma merkezlerinde (12 Şubat 2023 /Pazar 11.00-12.30) – (TSİ) saatleri arasında tek oturumda aynı anda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara, yarışmaya giriş yerleri e-posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.

Yarışmanın Gerçekleştirilmesi ve Değerlendirilmesi

 • Yarışmacılar yarışmaya soğuk damgalı resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb.) ile katılacaklardır.
 • Yarışmacılar yarışmaya cep telefonu ile giremeyecektir. Yanlarında cep telefonu ile salona gelen adayların cep telefonları kapalı bir şekilde salon görevli masasında veya uygun bir yerde tutulacaktır. Telefonların mesuliyeti yarışmacıya ait olup, görevliler telefonun kayıp veya diğer olumsuz durumundan sorumlu değillerdir.
 • Yarışma başladıktan sonra yanında cep telefonu tespit edilen, cep telefonu çalan vb. durumlar, yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.
 • Yarışmada A ve B olmak üzere 2 kitapçık türü vardır. Kitapçıklarda 1. ve 2. Kategoride 60 soru ve 90 dakika cevaplama süresi, 3. ve 4. Kategoride 75 soru ve 90 dakika cevaplama süresi olup, puanlama 100 üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma süresi bütün kategoriler için aynıdır.
 • İlk 30 dakikadan sonra gelenler yarışmaya alınmayacaktır. Yarışmanın ilk 45 dakikasında, aday yarışmayı bitirmiş olsa dahi dışarı çıkmamalıdır.
 • Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda yarışma komisyonu nezaretinde yapılacak kura ile sıralama belirlenecektir.
 • Cevap kâğıdında kurşun kalem dışında başka bir kalem kullanılmayacaktır. Aksi halde optik form değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Cevaplama yaparken 1.ve 2. Kategoride sorular 4 şıklı olup, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. 3.ve 4. kategoride ise sorular 5 şıklı olup, 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.
 • Yarışmacılar, yarışma salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır. Düzenleme Kurulu, ihtiyaç halinde adayın yarışma yerini değiştirme hakkına sahiptir.
 • Görme engelli yarışmacılara sorular görevliler tarafından okunmak ve optik forma vereceği cevap işlenmek sureti ile yardımcı olunacaktır.
 • Temsilcilerle irtibata geçilmesi halinde kendi imkanları ile yarışma noktasına gelemeyecek durumda olan engelli yarışmacılara gerekli destek imkanlar dahilinde sunulmaya çalışılacaktır.

Yarışmanın online yapılmasının zorunlu olduğu durumlarla ilgili ek maddeler:

 • Yarışmacılar online yarışmanın gereği olan bütün güvenlik tedbirlerine riayet etmelidirler. Yarışmacılar yarışma esnasında başkasından destek almamalı, online ekrandan ayrılmamalı, ekranda başka sayfalar açmamalı, soruların ekran görüntüsünü alıp başkalarıyla sosyal medya vs. ortamlardan paylaşmamalıdırlar. Bunlar ve bunlara benzer kurallara uymamak yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.
 • Vakfımızdan kaynaklanmayan şebeke ve ağ sorunları, elektrik kesintilerinden kaynaklı sorunlardan vs. vakfımız sorumlu değildir.
 • Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda: Yarışma komisyonu nezaretinde yapılacak kura ile sıralama/değerlendirme yapılacaktır.
 • Yarışma komisyonu yarışmanın gün ve saatlerini yeniden düzenleyebilir.

*Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışmanın Sahibi: Peygamber Sevdalıları Vakfı

Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Peygamber Sevdalıları Vakfının hizmet almak isteyeceği kurum ve kuruluşlar.

Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacaktır.

Yarışma İletişim

Adres: Peyas Mah. Selahattin Eyyubi Bulvarı Recesa 1 Apt. Kat:1 No:1 Kayapınar / Diyarbakır

Web: http://peygambersevdalilari.com

Telefon: Sınav yapılacak merkezlerdeki irtibat noktaları ayrıca http://peygambersevdalilari.com web sitemizde verilecektir.

E-posta: siyersinavi@gmail.com

“O’nu Oku O’nu Yaşa Siyer Yarışması” 2023 Ödülleri

 • Ayrıca il/ilçe bazında herhangi bir ödül verilmeyecek olup, umre ödülü kazananlar dağıtılan diğer ödüllerden yararlanamayacaktır.
 • Yarışmanın olağanüstü durumlardan dolayı online yapılması halinde yarışma komisyonu yarışma ödüllerini güncelleyebilecektir.
 • Yarışma ödülleri kesin sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 1 ay içerisinde alınmalıdır. Kişinin iletişim bilgilerinde yapılan değişikliklerin bildirilmemesi, kişiye haber verildiği halde ödülünü almaması gibi durumlarda hak iddia edilmez.
 • Yarışma ödülleri program yapmaya değer sayıda ödüllerin olduğu yerlerde program yapmak sureti ile, değilse yarışmacılar evlerinde veya okullarında ziyaret edilmek sureti ile, vakfımızın temsilcilerinin olduğu yerlerde temsilciler üzerinden veya kargo yolu ile yarışmacılara ulaştırılıp teslim edilecektir.
 • Ödül kitap seti, ilgili kategorilerin seviyesine uygun düzeyde siyer, dini bilgiler, roman tarzı bandrollü, kültür bakanlığı onaylı kitaplardır.
 • Yarışma ödülleri standart kalite ve düzeyde ödüller olacaktır.
 • Yarışma giderleri ve ödüller sponsor firmalar ve vakfımız bütçesinden karşılanacaktır.
 • Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.
BİRİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ 
(4 ve 5. sınıf öğrencileri)ADET
Dizüstü Bilgisayar2
Tablet10
Bisiklet/1 Gram Altın8
Akıllı Bileklik15
Oyun Çadırı/Scooter/Paten20
Sırt Çantası30
Dart Tahtası/Oyun Seti (Mangala-Jenga)50
Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası75
Eşarp/Futbol Topu90
Satranç Takımı100
 400
  
 
İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
Ortaokul ( 6. sınıf öğrencileri)ADET
Dizüstü Bilgisayar1
Tablet5
Bisiklet/1 Gram Altın3
Drone7
Teleskop6
Akıllı Bileklik10
Dua/Semere Yayıncılık Kitap Seti20
Sırt Çantası20
Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası60
Eşarp/Futbol Topu50
Satranç Takımı118
 300
İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ 
Ortaokul (7. ve 8. sınıf öğrencileri)ADET
Dizüstü Bilgisayar2
Bisiklet/Çeyrek Altın5
Tablet8
Drone8
Teleskop8
Akıllı Bileklik24
Dua/Semere Yayıncılık Kitap Seti30
Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası115
Eşarp/Futbol Topu100
 300
ÜÇÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ 
Lise Öğrencileri (9-10-11-12. sınıflar ile Örgün Eğitimde okumayıp 2007 ve sonrası 
doğumlu olanlar)ADET
 
Dizüstü Bilgisayar2
Çeyrek Altın5
Tablet7
Drone10
Teleskop10
Akıllı Bileklik/Kol Saati10
Dua/Semere Yayıncılık Kitap Seti20
Ses Topu/Karaoke Mikrofon86
 150
DÖRDÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ 
Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)ADET
Dizüstü Bilgisayar3
Yarım Altın7
Çeyrek Altın10
Kol Saati30
Dua/Semere Yayıncılık Kitap Seti100
 150
GENEL TOPLAM:1300

Not: Yukarıdaki ödüller haricinde 3 de Umre Ödülü olacaktır. Bunlardan 3. kategoriye (Lise) 1, 4.kategoriye (Yetişkinler) de 2 umre ödülü olacaktır.

Yarışma Takvimi

Yarışma Müracaat Tarihi: 07 Ekim 2022 – 22 Ocak 2023

Yarışmacıların Yarışma Yerlerine Dair Bilgilendirilmeleri: 08-09 Şubat 2023

Yarışma Tarihi ve Saati: 12 Şubat 2023 / Pazar Saat: 11.00

Cevap Anahtarının Yayınlanması: 12 Şubat 2023 Pazar Akşam saat: 23.00

İtirazlı Soruların Alınması: 12-14 Şubat 2023 Arası

İtirazlı Soruların Değerlendirilmesi: 15-17 Şubat 2023 Arası

İtirazlı Sorularla İlgili Açıklama Yapılması: 18 Şubat 2023 Pazar

Kesin Olmayan Sonuçların İlanı: 20 Şubat 2023 Pazartesi

Kesin Olmayan Sonuçlara İtirazların Alınması: 20-23 Şubat 2023 Arası

Kesin Olmayan Sonuçlara İtirazların Değerlendirilmesi: 24-25 Şubat 2023 Arası

Kesin Olan Sonuçların Yayınlanması: 05 Mart 2023 Pazar Saat: 20.00

Ödüllerin Verilmesi: Kesin Olan Sonuçların Yayınlanmasını Müteakiben 1 ay içerisinde

“O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması” 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.peygambersevdalilari.com/wp/siyer-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap