O’nu Oku O’nu Yaşa Siyer Yarışması

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, toplum kesimlerinin Peygamber Efendimizin (sav) mesajları ile buluşturarak örnek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak Allah’ın rızasını kazanmak ve toplumda okuma alışkanlığını artırarak okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmak amaçlarıyla O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması düzenleniyor. Ödüllü siyer yarışması başvuruları devam ediyor.

O’nu Oku O’nu Yaşa Siyer Yarışması

Düzenleyen:Peygamber Sevdalıları Vakfı
Kategori:Bilgi Yarışması, İlkokul – Lise Yarışması, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:4. sınıf ve üzeri kayıtlı öğrenciler ve ilgilenen diğer kişiler.
(Şartnameden erişebilirsiniz)
Son Başvuru Tarihi:31 OCAK 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:2022
Ödüller:10 Dizüstü Bilgisayar
30 Tablet
Bisikletler
Gram ve Çeyrek Altınlar
Akıllı Bileklikler

Kitaplar ve Diğer Hediyelerden Oluşan Toplam 1.300 Adet Ödül
(Aşağıdaki Ödül Tablosu’ndan ödül ayrıntılarına erişebilirsiniz.)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması” düzenlenecektir. Yarışma dört kategoride olup yazılı test usulü ile yapılacaktır.

Yarışmayla ilgili tüm gelişme ve ayrıntılar http://peygambersevdalilari.com web sayfasında yayınlanacaktır.

Ayrıca gerektiğinde yarışmacılara e-posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.

Yarışma Düzenleme Kurulu

Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışmasını” organize eden yetkili üst kuruldur.

Yarışma Sınavı

Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması” ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilecek bir ölçme sınavıdır.

Yarışma Sınav Merkezleri

Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın şube / temsilcilik / üye / gönüllülerinin bulunduğu yerlerde, yarışmaya uygun görülecek sayıda yarışmacının müracaatı halinde yazılı/online yarışma gerçekleştirilebilir.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve katkısı ile organize edilmektedir. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göredir.

Yarışmanın Amacı

Peygamber Sevdalıları Vakfımız, bilgi ve kültür yarışmaları kapsamında, Türkiye geneli “O’nu Oku O’nu Yaşa” temalı Siyer Yarışması ile;

  • Toplumun her kesimini Peygamber Efendimizin(sav) mesajları ile buluşturarak örnek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmayı,
  • Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmayı amaçlamaktadır.

Yarışma Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar

Yarışma Kategorileri

1.Kategori: (4. ve 5.sınıf öğrencileri)

2.Kategori: (6.-7. ve 8. sınıf öğrencileri)

3.Kategori: Lise Öğrencileri (9.- 10. – 11. ve 12.sınıf) ile Örgün Eğitimde okumayıp 2005 ve sonrası doğumlu olanlar

4.Kategori: Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)

Yarışma Kitapları

  • 1. ve 2. Kategori: Peygamber Sevdalıları Komisyonunun Semere Yayıncılıktan “Hz. Muhammed’in Hayatı” 3.
  • 3. ve 4. Kategori: Adnan Akgönül’ün Semere Yayıncılıktan “Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ” adlı kitaplar olacaktır.

Siyer Yarışması Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler

1: Yarışma, başvuru işlemleri (08 Ekim 2021 ile 31 Ocak 2022) tarihleri arasında http://peygambersevdalilari.com web sitesi üzerinden yapılacaktır.

2: Başvuru tamamlandıktan sonra adaya, başvurusunun onaylandığına dair mesaj gönderilebileceği gibi adayın kendisi de başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını internet adresinden kontrol etmesi gerekir.

3: Siyer Yarışmasında her kategori için belirlenen yarışma kitabı, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen yerlerden/noktalardan veya adayın temin edebileceği herhangi bir yerden temin edilebilir.

4: Soruların hazırlanmasında, kitapçıkların korunması ve tasnifinde görev alanlar yarışmaya giremeyecek, girse bile değerlendirmeye alınmayacaktır.

5: Hak İddia Edilemeyecek Durumlar: “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması’ nda dereceye girmek tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar, yanlış, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ile yarışma kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler bu durumdan dolayı yarışmaları iptal edileceğinden her hangi bir hak iddia edemeyecektir. (Başvuru esnasında öğrenim bilgilerini yanlış verme veya optik formdaki bilgilerde eksik, yanlış veya yanıltıcı kodlama vb. gibi)

6: Yarışma şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı bir durumla karşılaşıldığında, yarışma komisyonunun vereceği karar kesin olup karara itiraz edilemez.

7: Hak edilen ödüller belirtilen dönem için geçerli olup, sonraki dönemlere devredilemez.

8: Yarışma sonrası cevap anahtarlarının yayınlanması, kesin olmayan ve kesin olan sonuçların açıklanması, ödül programları ve ödüllerin verilmesi gibi hususlarda yarışmacılar http://peygambersevdalilari.com web adresi, sms ve basın-yayın yoluyla bilgilendirilebilecekleri gibi, yarışma soru kitapçığının da arkasında bu bilgiler ayrıca verilecektir.

9: Yarışma kitabı dışında da özellikle ödüllerde eşitlik durumunu bozmak/dengelemek için güncel birkaç soru (Tarih, coğrafya, genel kültür vs.) sorulabilir. Bu tamamen Yarışma komisyonunun inisiyatifindedir.

10: Yarışmacılardan kaydını yapmakta güçlük çekenler veya dijital ortamda kayıt yapma imkanı olmayanlar http://peygambersevdalilari.com web adresinde verilecek bilgilendirici ve yönlendirici görsellerden, yarışma kayıt noktalarından ve ilgili veb sitelerindeki yarışma temsilcilerinden destek alabilirler.

11: Yabancı uyruklu yarışmacılar varsa kendilerine verilen TC nolarını veya benzersiz 11 haneli bir numarayı girerek yarışmaya katılabilirler.

12: Herhangi bir yerde kayda değer yarışmacı olmaması halinde Yarışma Komisyonu buradaki yarışmayı iptal edebileceği gibi en yakın noktaya da alabilir.

13: Yarışmacılara kayıt esnasında ve yarışma gününden kısa bir süre önce verilen cep telefonları üzerinden bilgilendirme mesajları yollanacaktır. Yarışmacıların mümkün mertebe kayıt esnasında ve yarışma günü verdikleri cep telefonu numarasının aynı olması kendi faydalarına olacaktır.

14: Yarışma komisyonunun her konuda yarışmacılara dönüş yapma zorunluluğu yoktur. Özellikle şartnamede geçen ve tekrar tekrar sorulan hususlarla ilgili geri dönüş sağlanmayacaktır.

15: Yarışma Komisyonu kendisinden kaynaklı olmayan genel doğal afet, genel salgın hastalık vs. değişik sebeplerden dolayı ilgili kurumlarla da danışıklı olarak yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir, yarışmayı yazılı değil de online vs. şekilde yapabilir.

16: Yarışma Komisyonunun yarışmanın mecburi hallerden dolayı online yapılmasına karar vermesi halinde, (genel internet sorunları, sistemsel arızalar vb. sebeplerden dolayı) yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir.

Yarışmanın Yapılacağı Yerler ve Yarışma Tarihi

Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen http://peygambersevdalilari.com web sayfasında yayınlanacak olan yarışma merkezlerinde (13 Şubat 2022 /Pazar 11.00-12.30) – (TSİ) saatleri arasında tek oturumda aynı anda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara, yarışmaya giriş yerleri e-posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.

Not: Yarışmanın yukarıda da değinilen sebeplerden dolayı online yapılmak durumunda kalınması halinde Yarışma Komisyonu yarışmanın gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir ve bunu e-posta/sms/sosyal medya vs. yollarla yarışmacılara ulaştırmaya çalışır.

Yarışmanın Gerçekleştirilmesi Ve Değerlendirilmesi

1-Yarışmacılar yarışmaya soğuk damgalı resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb.) ile katılacaklardır.

2-Yarışmacılar yarışmaya cep telefonu ile giremeyecektir. Yanlarında cep telefonu ile salona gelen adayların cep telefonları kapalı bir şekilde salon görevli masasında veya uygun bir yerde tutulacaktır. Telefonların mesuliyeti yarışmacıya ait olup, görevliler telefonun kayıp veya diğer olumsuz durumundan sorumlu değillerdir.

3-Yarışma başladıktan sonra yanında cep telefonu tespit edilen, cep telefonu çalan vb. durumlar, yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.

4-Yarışmada A ve B olmak üzere 2 kitapçık türü vardır. Kitapçıklarda 1. ve 2. Kategoride 60 soru ve 90 dakika cevaplama süresi, 3. ve 4. Kategoride 75 soru ve 90 dakika cevaplama süresi olup, puanlama 100 üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma süresi bütün kategoriler için aynıdır.

5-İlk 30 dakikadan sonra gelenler yarışmaya alınmayacaktır. Yarışmanın ilk 45 dakikasında, aday yarışmayı bitirmiş olsa dahi dışarı çıkmamalıdır.

6-Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda yarışma komisyonu nezaretinde yapılacak kura ile sıralama belirlenecektir.

7-Cevap kâğıdında kurşun kalem dışında başka bir kalem kullanılmayacaktır. Aksi halde optik form değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8- Cevaplama yaparken 1.ve 2. Kategoride sorular 4 şıklı olup, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

3.ve 4. kategoride ise sorular 5 şıklı olup, 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

9-Yarışmacılar, yarışma salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır. Düzenleme Kurulu, ihtiyaç halinde adayın yarışma yerini değiştirme hakkına sahiptir.

10-Görme engelli yarışmacılara sorular görevliler tarafından okunmak ve optik forma vereceği cevap işlenmek sureti ile yardımcı olunacaktır.

11-Temsilcilerle irtibata geçilmesi halinde kendi imkanları ile yarışma noktasına gelemeyecek durumda olan yarışmacılara gerekli destek imkanlar dahilinde sunulmaya çalışılacaktır.

Yarışmanın online yapılmasının zorunlu olduğu durumlarla ilgili ek maddeler:

1-Yarışmacılar online yarışmanın gereği olan bütün güvenlik tedbirlerine riayet etmelidirler. Yarışmacılar yarışma esnasında başkasından destek almamalı, online ekrandan ayrılmamalı, ekranda başka sayfalar açmamalı, soruların ekran görüntüsünü alıp başkalarıyla sosyal medya vs. ortamlardan paylaşmamalıdırlar. Bunlar ve bunlara benzer kurallara uymamak yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.

2-Vakfımızdan kaynaklanmayan şebeke ve ağ sorunları, elektrik kesintilerinden kaynaklı sorunlardan vs.

vakfımız sorumlu değildir.

3-Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda: Yarışma komisyonu

nezaretinde yapılacak kura ile sıralama/değerlendirme yapılacaktır.

4-Yarışma komisyonu yarışmanın gün ve saatlerini yeniden düzenleyebilir.

Diğer Hususlar

Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır.

Yetkili Kurullar

Yarışmanın Sahibi

Peygamber Sevdalıları Vakfı

Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren

Peygamber Sevdalıları Vakfının hizmet almak isteyeceği kurum ve kuruluşlar.

Soru Hazırlama Kurulu

Yarışma soruları, Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacaktır.

Siyer Yarışması Bilgi ve İletişim

Adres: Peyas Mah. Selahattin Eyyubi Bulvarı Recesa 1 Apt. Kat:1 No:1 Kayapınar / Diyarbakır

Web: http://peygambersevdalilari.com

Telefon: Sınav yapılacak merkezlerdeki irtibat noktaları ayrıca http://peygambersevdalilari.com web sitemizde verilecektir.

E-posta: siyersinavi@gmail.com

O’nu Oku O’nu Yaşa Siyer Yarışması Ödülleri

BİRİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
(4 ve 5. sınıf öğrencileri)ADET
Dizüstü Bilgisayar2
Tablet10
Bisiklet/1 Gram Altın8
Akıllı Bileklik15
Oyun Çadırı/Scooter/Paten20
Sırt Çantası30
Dart Tahtası/Oyun Seti (Mangala-Jenga)50
Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası75
Eşarp/Futbol Topu90
Satranç Takımı100
 400
İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ 
Ortaokul ( 6. sınıf öğrencileri)ADET
Dizüstü Bilgisayar1
Tablet5
Bisiklet/1 Gram Altın3
Drone7
Teleskop6
Akıllı Bileklik10
Dua Yayıncılık Kitap Seti20
Sırt Çantası20
Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası60
Eşarp/Futbol Topu50
Satranç Takımı118
 300
İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ 
Ortaokul (7. ve 8. sınıf öğrencileri)ADET
Dizüstü Bilgisayar2
Bisiklet (Erkekler/Çeyrek Altın5
Tablet8
Drone8
Teleskop8
Akıllı Bileklik24
Dua Yayıncılık Kitap Seti30
Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası115
Eşarp/Futbol Topu100
 300
ÜÇÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ 
Lise Öğrencileri (9-10-11-12. sınıflar ile Örgün Eğitimde okumayıp 2005 ve sonrası doğumlu olanlar) ADET
Dizüstü Bilgisayar2
Çeyrek Altın5
Tablet7
Drone10
Teleskop10
Akıllı Bileklik/Kol Saati10
Dua Yayıncılık Kitap Seti20
Ses Topu/Karaoke Mikrofon86
 150
DÖRDÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ 
Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar) ADET
Dizüstü Bilgisayar3
Yarım Altın7
Çeyrek Altın10
Kol Saati30
Dua Yayıncılık Kitap Seti100
  150
GENEL TOPLAM: 1.300

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 OCAK 2022

Sınav Tarihi: 13 Şubat 2022 /Pazar 11.00-12.30) – (TSİ)
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2022

O’nu Oku O’nu Yaşa Siyer Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.peygambersevdalilari.com/wp/siyer-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap