Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

TÜBİTAK tarafından ortaokul öğrencilerini temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışma ve araştırma yapmaya teşvik etmek, onları desteklemek ve bilimsel çalışmaların gelişimine katkı sunmak amacıyla Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenleniyor. Bölge ve Final olmak üzere iki aşamalı gerçekleşecek ödüllü proje yarışmasına başvurular devam ediyor.

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

  Düzenleyen: TUBİTAK
   Kategori: Lise Yarışmaları, Bilim Yarışmaları, Proje Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve KKTC
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm ortaokul öğrencileri

  Son Başvuru Tarihi: 1 NİSAN 2021 Saat: 17:30
  Sonuç Açıklanma Tarihi: MAYIS 2021
  Ödüller:

Bölge Finali

Birincilik Ödülü: 600 ₺

İkincilik Ödülü: 500 ₺

Üçüncülük Ödülü: 400 ₺

Ulusal Final

Birincilik Ödülü: 3.000 ₺

İkincilik Ödülü: 2.500 ₺

Üçüncülük Ödülü: 2000 ₺

Teşvik Ödülü: 1.500 ₺

   

Yarışmanın Amacı

Çağrının amacı, ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve
uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek
ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma, TÜBİTAK tarafından düzenlenmektedir.

Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma; Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türkçe ve Yazılım olmak üzere 10 alanda düzenlenir. Ana alanların altında yer alan tematik alanlardan birini kapsayacak şekilde projelerin hazırlanması gerekir.

Yarışma Katılım Koşulları

 • Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm ortaokul öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç öğrenci tarafından hazırlanmalıdır.
 • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Danışman için alan sınırlaması yoktur. Projede danışman olması zorunludur.
 • Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılmaz. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
 • Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
 • Başvuru aşamasında yanlış ana alan veya yanlış tematik alan seçilmesi durumunda başvuru süreci bittikten sonra değişiklik yapılmayacak ve projeler başvuru yapılan ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından değerlendirilecektir. Proje içeriğinin tematik alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili olacaktır.

Başvuru İşlemi

 • 2021 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 11 Ocak 2021 tarihinde başlar ve 02 Nisan 2021 tarihinde, saat 17.30’da sona erer. Başvurular https://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden danışman öğretmen tarafından çevrimiçi olarak yapılır. Danışman öğretmen sisteme kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak proje ve öğrenci bilgilerini kaydeder. Başvuru yapabilmek için öğrenciler ve danışman öğretmenin ARBİS’e kayıtlı olması gerekir (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr).
 • Öğrenci/öğrencilerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları sisteme yüklenir.
 • Proje çalışması https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileriarastirma-projeleri-yarismasi adresinde bulunan şablon kullanılarak hazırlanır ve tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir. Proje özeti en az 150, en fazla 250 kelime, proje raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır. Proje raporu dışında kalan belgeler (bilimsel etik formu, izin belgeleri, fotoğraf, anket vb.) sistemde EK BELGELER kısmına yüklenir.
 • Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir.
 • Videonun boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve FLV formatında olmalıdır.
 • Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.
 • Başvuru sistemi kapandıktan sonra sistemde öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.
 • Başvuru formu bölge koordinatörlerine gönderilmez.
 • Bölge sergisi aşamasına geçen öğrenciler tarafından e-bideb başvuru sisteminden alacakları başvuru izleme belgesi, muvafakatname ve bilimsel etik ve proje katkı beyan formunu bölge sergileri öncesinde bölge koordinatörlerine gönderilir.

Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri

 • Bölgesel yarışmalar, Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.
 • Öğrenciler tarafından Proje Rehberine göre hazırlanan projeler, ilk olarak 12 bölgede her alan için oluşturulacak alanında uzman jüriler tarafından bilimsel kriterlere göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.
 • Projeler Özgünlük ve Yaratıcılık, Bilimsel Yöntem, Sonuç ve Öneriler, Uygulanabilirlik, Yaygın Etki, Raporlama, Sunum gibi kriterlere göre değerlendirilir.
 • Detaylı değerlendirme kriterlerine ve proje rehberine http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileri-arastirma-projeleriyarismasi İnternet adresinden ulaşılabilir.
 • Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, bölgelerde yapılacak sergiye davet edilir. Covid-19 pandemi süreci göz önüne alınarak gerekmesi durumunda bölge ve final sergileri değerlendirmeleri çevrimiçi olarak yapılabilir.
 • Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve final sergilerine davet edilmeleri durumunda, sergide ve sunumda tüm öğrencilerin bulunması zorunludur, aksi halde proje yarışmadan elenir.
 • Bölge ve final sergilerinde proje sahibi öğrenciler jüriye sözlü sunum yapacaktır.
 • Öğrencilerden bu görüşme için bilgisayarda sunum hazırlamaları beklenir. Jüri sunumlarında kullanılacak bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen diğer teknik donanım ise proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir

Diğer Hususlar

 • Düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri ilgililere e-posta yoluyla bildirilir, ayrıca yarışmanın web sayfasında yayınlanır. Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüklerince görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş yol giderleri TÜBİTAK tarafından belirlenen rayiç bedel üzerinden karşılanır. Proje sahibi öğrencilerin yarışma süresince tüm sorumluluğu okul müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmene aittir.
 • Yarışma ile ilgili gerekli belgeler, TÜBİTAK tarafından öğrenci, danışman ve okul müdürlüklerine e-posta olarak gönderilir. Yarışma süresince öğrenci ve danışmanların ARBİS’e kayıtlı e-posta adreslerini takip etmeleri gerekir.
 • Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce www.turkpatent.gov.tr adresinden patent başvurusunda bulunulması önerilir.
 • TÜBİTAK tarafından gerekli görülmesi durumunda bu çağrı duyurusunda son başvuru tarihine kadar değişiklik yapılabilir.

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ödülleri

Bölge Finali

Birincilik Ödülü: 600 TL

İkincilik Ödülü: 500 TL

Üçüncülük Ödülü: 400 TL

Ulusal Final

Birincilik Ödülü: 3.000 TL

İkincilik Ödülü: 2.500 TL

Üçüncülük Ödülü: 2000 TL

Teşvik Ödülü: 1.500 TL

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 NİSAN 2021 Saat: 17.30

Sonuç Açıklanma Tarihi: MAYIS 2021

Bölge Yarışmaları: 20-21 MAYIS 2021

Final Yarışmaları: 7-11 HAZİRAN 2021

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/2204-b_ortaokul_cagri_metni_2021_v2_0.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap