Ortaokullar ve Liseler Arası Bilgi ve Kültür Yarışması

Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin akademik güdülenmelerine katkı sağlamak, öğrencilerimizin okula olan ilgilerini artırmak, dilimizin zenginliklerine ve tarihimize ilgilerini canlı tutmak, okullarını ve kendilerini temsil edebilme gücü kazanmalarını sağlamak amaçlarıyla Ortaokullar ve Liseler Arası Bilgi ve Kültür Yarışması düzenleniyor. Ödüllü kültür yarışması başvuruları devam ediyor.

Ortaokullar ve Liseler Arası Bilgi ve Kültür Yarışması

Düzenleyen:Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Kategori:Kitap Okuma Yarışması, Edebiyat Yarışmaları, Kültür Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Tüm resmi/özel ortaokul ve lise öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:26 NİSAN 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:NİSAN-MAYIS 2024
Ödüller:Ödüller İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda; bu yarışmayla ortaokullarımıza devam eden 7.ve 8. sınıf öğrencilerimizin akademik güdülenmelerine katkı sağlamak, öğrencilerimizin okula olan ilgilerini artırmak, dilimizin zenginliklerine ve tarihimize ilgilerini canlı tutmak, okullarını ve kendilerini temsil edebilme gücü kazanmalarını sağlamak amaçlanmıştır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya; resmi/özel her ortaokulu temsilen 7.sınıf öğrencileri arasından 2 asil 2 yedek,8.sınıf öğrencileri arasından 2 asil 2 yedek olmak üzere toplam 8 öğrenci katılacaktır. Yarışma masasında 4 öğrenci bulunacak ve 4 öğrenci yedek olarak hazır bulunacaktır.
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen Ek-2 başvuru formunda belirtilen yarışmacılar dışında başka yarışmacıların katılımı geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak olan her okul tarafından 26 NİSAN 2024 tarihinde mesai bitimine kadar 4 asil 4 yedek öğrenci ile bu öğrencilerden sorumlu idareci ve öğretmen bilgilerini gösteren başvuru formu (Ek2) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümüne DYS üzerinden gönderilecektir.

Yarışma Sorumluluk Alanları

Yarışmada 7.ve 8. sınıflar yarışma gününe kadar işledikleri konulardan sorumlu olacaklarıdır.

Yarışmada 10 alanda soru sorulacaktır. Bunlar:

DERSİN ADISORU SAYISI
TÜRKÇE2
DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ2
MATEMATİK2
FEN BİLGİSİ2
SOSYAL BİLG./TC İNK TARİHİ2
İNGİLİZCE1
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ1
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ3
MEDENİYETİMİZE YÖN VERENLER3
GENEL KÜLTÜR2

Yarışmanın Uygulama Biçimi

Sorular, yarışma başlamadan kurayla belirlenerek yarışma grubu temsilcisi tarafından seçilecektir.  Seçilen zarfın bir örneği sunucuya teslim edilecek. Sorular yarışmacı öğrencilere sırası geldiğinde görevli öğrenciler tarafından tek tek dağıtılacaktır. Sorular yarışmacılar tarafından cevaplanma süresi tamamlandıktan sonra, seyirciler ve jüri için sunucu tarafından okunacak ve ekrana yansıtılacaktır. Bu esnada yarışmacı takımın temsilci öğrencisi cevap kâğıdını herkesin görebileceği şekilde havaya kaldıracaklar. Katılımcıların yarışma süresince cep telefonu, kaynak kitap, hesap makinesi, sözlük vb. bilgi araç gereçleri kullanmaları yasaktır. Bunları kullandığı belirlenen katılımcılar jüri heyeti tarafından yarış dışı bırakılacaktır. Okullar tarafından izleyici olarak yarışma salonuna getirilecek öğrencilerin ve yarışmacı öğrencilerin veli izin muvafakatnameleri okul müdürlüğü tarafından saklanacaktır.

Yarışma Yeri ve Zamanı

Yarışmanın 1. ve 2. turu 6 – 7 Mayıs 2024 tarihinde Final turu 10 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00 da Ayhan Şahenk Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

Yarışma fikstürü Yürütme Komisyon üyeleri tarafından kura ile belirlenecek olup yarışma tarihlerinde değişiklik yapılabilecektir.

Yarışma İçeriği

 • Yarışmada; yarışmacılara 20 soru sorulacaktır. Her sorunun cevabının puan değeri 10 puan olacaktır. Böylece en yüksek puan 200 puan olacaktır.
 • Eşitlik durumunda kullanılmak üzere her oturum için ayrı yedek soru zarfları oluşturulacaktır. Yedek soru zarflarındaki sorular Genel Kültür, Türk Kültür ve Medeniyeti ile Medeniyetimize Yön Verenler alanlarından oluşacaktır. Eşitlik bozulana kadar belirtilen alanlardan sorular sorulacaktır.
 • Kopya teşebbüsünde bulunan okul yarışmadan diskalifiye edilecektir.
 • Yarışma esnasında ihtilafa düşülen durumlarda nihai karar yarışma jürisi tarafından verilecektir.

Soruların Hazırlanması

 Yarışmada çıkacak sorular okullarımızın branş zümre öğretmenleri tarafından aşağıda belirtilen kriterlere göre örnek sorular doğrultusunda hazırlanacaktır. İlgili zümreler kendi alanlarında Ek-1 ‘de belirtilen sayıda soruyu örnek soru formatında zbortabilgi@gmail.com adresine 15 Mart 2024 tarihine kadar göndereceklerdir. Okul Müdürlükleri tarafından konu hassasiyetle takip edilecek ve soruların zamanında gönderilmesi sağlanacaktır.

Türkçe Dersi Soru Kriterleri

 • Türkçe dersi soruları 10 soru 7.sınıf müfredatından, 10 soru ise 8. Sınıf müfredatından olacak şekilde hazırlanacak.
 • Sorular, cevabı 2-3 kelimeyi geçmeyecek şekilde kısa cevaplı sorulardan oluşacak.
 • Hangi konudan kaç soru sorulacağı aşağıda belirtilmiştir.
 • Çocuklar soruları ekrandan okuyup çözerek cevaplarını önlerinde bulunan kâğıtlara yazacakları için soruların hazırlanmasında bu hususları dikkate alalım.
 • Özellikle paragraf, cümlede anlam benzeri konuların soruları hazırlanırken soruların uzunluğuna dikkat edelim.
 • Her soru için çocukların cevaplama süresi 1 dk. olacaktır.
 • Sorular Word dosyası şeklinde hazırlanacak olup cevap anahtarları soruların sonuna yazılacaktır.
 • Sorular aşırı zor ya da aşırı kolay olmamalı.
 • Sorular seçeneksiz ve direkt cevaplanabilir nitelikte olacak.
 • Sorular hazırlanırken müfredat dışına çıkılmayacaktır.
7. Sınıf  Soru Sayısı8. Sınıf  Soru Sayısı
Sözcükte Anlam 1Sözcükte Anlam 1
Cümlede Anlam 1Cümlede Anlam 1
Parçada Anlam 1Parçada Anlam 1
Yazım Kuralları 1Yazım Kuralları 1
Noktalama İşaretleri 1Noktalama İşaretleri 1
Fiiller 1Fiilimsiler1
Zarflar 1Cümlenin Öğeleri1
Söz Sanatları  1Cümle Çeşitleri 1
Yazı Türleri 1Söz Sanatları1
Atasözleri ve Deyimler 1Yazı Türleri1
Dilimizin Zenginlikleri Projesi Kapsamında Yapılan Çalışmalardan         5

Örnek Sorular

    Türkçe  1. Toplumların ve fertlerin başından geçmiş veya geçmesi mümkün olayları geniş olarak, ayrıntılarıyla anlatan yazı türüne ne denir?      Roman
  Türkçe1. ‘’Geçmişimi unutup ileriye bakmak istiyorum.’’ Cümlesinde altı çizili sözcüğün türü nedir? Adlaşmış Sıfat Fiil

    

 

Fen Bilimleri Dersi Soru Kriterleri

7. Sınıf  Soru Sayısı8. Sınıf  Soru Sayısı
1. Ünite21. Ünite1
2. Ünite22. Ünite2
3. Ünite23. Ünite1
4. Ünite24. Ünite3
5. Ünite15. Ünite1
6. Ünite16. Ünite1
  7. Ünite 
 • Sorular açık, anlaşılır ve tek bir cevap alınabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Sorular aşırı kolay ya da aşırı zor olmamalı, iki dakika içerisinde çözülebilecek orta güçlükte sorular olmalıdır.
 • Sorular direkt cevaplanacak şekilde oluşturulmalı ve sorulara seçenek koyulmamalıdır.
 • Gerek görülürse tablo ve grafik kullanılabilir.
 • Sorular kazanımlar dışında olmamalıdır
 • Sorular imla kurallarına uygun şekilde, vurgulanması gereken yerler koyu renkli yazılarak
 • Word formatında hazırlanmalıdır.

 Örnek Sorular

    Fen Bilimleri  Beyaz Zemin Üzerine Sırasıyla Kırmızı, Mavi, Yeşil Renklerle Yazılan Uğur, Mustafa Ve İbrahim İsimlerinden Hangisi Veya Hangileri Mavi Işık Altında Okunamaz?      Mustafa
    Fen BilimleriGüneş Işınları Dünya Üzerindeki Bölgelere Farklı Zamanlarda Ve Sayıda Dik Açıyla Düşer. Bir Yıl İçerisinde Sırasıyla Ekvator, Ekvator Dönence Arası Ve Dönenceye Güneş Işığının Düşme Sayıları Yan Yana Gelirse Oluşacak Üç Basamaklı Sayı Kaçtır?     221

Matematik Dersi Soruları Kriterleri

7. Sınıf  Soru Sayısı8. Sınıf  Soru Sayısı
1. Ünite21. Ünite2
2. Ünite22. Ünite2
3. Ünite23. Ünite2
4. Ünite14. Ünite2
5. Ünite25. Ünite1
6. Ünite16. Ünite1
 • Sorular açık, anlaşılır ve tek bir cevap alınabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Sorular kazanımlara uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Sorular aşırı kolay ya da aşırı zor olmamalı, iki dakika içerisinde çözülebilecek orta güçlükte sorular olmalıdır.
 • Sorular yazılı sorusu tarzında oluşturulmalı ve sorulara seçenek koyulmamalıdır.  
 • Soruların çözümleri de yazılmalıdır 
 • Sorular imla kurallarına uygun şekilde, vurgulanması gereken yerler koyu renkli yazılarak Word formatında hazırlanmalıdır.

İngilizce Dersi Soruları Kriterleri

7. Sınıf  Soru Sayısı8. Sınıf  Soru Sayısı
1. Ünite21. Ünite2
2. Ünite22. Ünite2
3. Ünite23. Ünite2
4. Ünite14. Ünite1
5. Ünite15. Ünite1
6. Ünite16. Ünite1
7. Ünite17. Ünite1
 • Sorular açık, anlaşılır ve net bir cevap alınabilecek şekilde olmalıdır.
 • Sorular aşırı kolay ya da aşırı zor olmamalı 1 dakika içerisinde çözülebilecek orta güçlükte sorular olmalıdır.
 • Sorular boşluk doldurma şeklinde olabilir.
 • Sorular doğrudan cevaplanacak şekilde olabilir.
 • Sorular Word formatında imla kurallarına uygun, önemli ya da vurgulanması gereken yerler koyu renkli yazılmalıdır.

Örnek Sorular

    İngilizce    It is a type of book, story or film about life in the future and imaginary people.     science- fiction
      İngilizce    It is the activity of moving on a surface , wearing boots with a single row of small wheels on the bottom of each boot      skateboarding

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Soru Kriterleri

7. Sınıf  Soru Sayısı8. Sınıf  Soru Sayısı
1. Ünite41. Ünite5
2. Ünite42. Ünite5
3. Ünite33. Ünite3
4. Ünite54. Ünite3
5. Ünite35. Ünite3
6. Ünite16. Ünite1
 • Sorular açık, anlaşılır ve net bir cevap alınabilecek şekilde olmalıdır.
 • Sorular aşırı kolay ya da aşırı zor olmamalı 1 dakika içerisinde çözülebilecek orta güçlükte sorular olmalıdır.
 • Dönemi anlatan önemli şahsiyetlerle ilgili sorularda açık anlaşılır özellikleri ile tanıtılmalı ikilem oluşturma olasılığı olan sorular sorulmamalı.
 • Sorular sadece açık uçlu ve boşluk doldurma şeklinde hazırlanmalıdır.
 • Sorular doğrudan cevaplanacak şekilde olabilir.  Yorum içerikli veya birkaç cevabı olabilecek sorular sorulmamalıdır. 
 • Sorular Word formatında imla kurallarına uygun, önemli ya da vurgulanması gereken yerler
 • koyu renkli yazılmalıdır.

Örnek Sorular

  Din Kültürü Ve Ahlak Bil- gisiHz. Peygamber’in (s.a.v.) ev halkı anlamına gelir. Pek çok İslam âlimine göre Hz. Muhammed’le (s.a.v.) birlikte Hz. Ali (r.a.), Hz. Fatıma (r.a.), Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’den (r.a.) oluşmaktadır. Verilen bu tanıma ne denir?      EHLİ BEYT
  Din Kültürü Ve Ahlak Bil- gisiYüce Allah insanı akıllı bir varlık olarak yaratmış ve ona seçme, tercihte bulunma imkanı sağlayan irade vermiştir. İnsanda bulunan bu sınırlı iradeye ne denir?      CÜZ’İ İRADE

Sosyal Bilgiler 

Tc İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Soru Kriterleri

7. Sınıf  Soru Sayısı8. Sınıf  Soru Sayısı
1. Ünite11. Ünite1
2. Ünite22. Ünite2
3. Ünite23. Ünite2
4. Ünite14. Ünite2
5. Ünite25. Ünite1
6. Ünite16. Ünite1
7. Ünite17. Ünite 
 • Sorular boşluk doldurma şeklinde de olabilir.
 • Sorular açık, anlaşılır ve net bir cevap alınabilecek şekilde olmalıdır.
 • Sorular aşırı kolay ya da aşırı zor olmamalı 1 dakika içerisinde çözülebilecek orta güçlükte sorular olmalıdır.
 • Sorular Word dosyası şeklinde hazırlanacak olup cevap anahtarları soruların sonuna yazılacaktır.
 • Sorular, cevabı 2-3 kelimeyi geçmeyecek şekilde kısa cevaplı sorulardan oluşacak.
 • Hangi konudan kaç soru sorulacağı yukarıda ünitelere göre belirlenmiştir. 

Örnek Sorular

  Sosyal BilgilerOsmanlı Devleti Islahatlar döneminde, 1854’ten 1945’e kadar Boğaziçi’nde yolcu ve yük taşımacılığı yapan vapurculuk yapmış ilk anonim şirkettir.17 Ocak 1851’de Reşid Paşa’nın desteği ve dönemin padişahı Abdülmecid’in onaylamasıyla kurulmuştur.   Adı geçen kurum veya şirketin ismi nedir?    Şirket-i Hayriye
  Sosyal BilgilerBireylerin yardımlaşma amacıyla sahip oldukları servet veya gelirin bir kısmını gönüllü olarak kamu yararına harcama gayesiyle oluşturdukları kurumlara ne denir?    Vakıf
  TC İnkılâp Tarihi Ve AtatürkçülükSakarya Savaşı öncesinde ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarılmış olan bir yasadır. Bu yasanın çıkarılmasındaki amaç Kurtuluş Savaşı’nı başarılı ve sorunsuz bir şekilde kazanmak ve ordunun ihtiyaç duyduğu birçok malzemeyi halktan temin etmeye yarayan bu yasanın isminedir?       Tekalif-i Milliye Emirleri
  TC İnkılâp Tarihi Ve AtatürkçülükTekke ve zaviyelerin kapatılması Cumhuriyetin ilanı Türk Tarih Kurumu’nun kurulması  Yukarıda verilmiş olan inkılapları sırasıyla ve numarasına göre Atatürk ilkeleriyle eşleştiriniz.    1. Laiklik         2.Cumhuriyetçilik 3. Milliyetçilik  

Türk Kültür ve Medeniyeti & Medeniyetimize Yön Verenler  Soru Kriterleri

 • Türk Kültür ve Medeniyeti soruları için her bir konu başlığı için 2’şer soru (2×8=16 soru), Medeniyetimize Yön Verenler soruları için her bir konu başlığı için 2’şer soru (2×10=20 soru) olacak şekilde hazırlanacaktır.
 • Sorular boşluk doldurma şeklinde de olabilir.
 • Sorular açık, anlaşılır ve net bir cevap alınabilecek şekilde olmalıdır.
 • Sorular aşırı kolay ya da aşırı zor olmamalı 1 dakika içerisinde çözülebilecek orta güçlükte sorular olmalıdır.
 • Sorular Word dosyası şeklinde hazırlanacak olup cevap anahtarları soruların sonuna yazılacaktır.
 • Sorular, cevabı 2-3 kelimeyi geçmeyecek şekilde kısa cevaplı sorulardan oluşacak.
 • Bu bölümdeki sorular 5. 6. 7. ve 8. Sınıfların müfredatında mevcut bulunan ve birçok ders disipliniyle alakalı olup, sınıflar arası üniteler birbiri içinde sarmallık teşkil ettiği için yarışmacı öğrencilerin konuları derslerde gördükleri ve işledikleri aşikâr sayılacaktır.

Türk Kültür ve Medeniyeti Konu Başlıkları  

Halk Oyunları  2 Soru
Geleneksel El Sanatları  2 Soru
Geleneksel Yemek ve İçeceklerimiz  2 Soru
Ata Sporlarımız  2 Soru
Geleneksel Çocuk Oyunları  2 Soru
Türk Gösteri Sanatları  2 Soru
Mimari Eserlerimiz  2 Soru
Geleneksel Müzik Enstrümanları  2 Soru

Türk Kültür ve Medeniyeti Örnek Soruları

  Türk Kültür ve MedeniyetiNefesli çalgılar grubundan bir Türk halk müziği çalgısıdır. Teke yöresi gurbet havası açışlarında sık kullanılır. Başta, Burdur ve Isparta olmak üzere, Fethiye’den kuzeye doğru Denizli’ye kadarki bölge içerisinde sıkça kullanılan yöresel bir müzik aletidir. Özellikleri verilen geleneksel müzik çalgı aletimiz nedir?        Sipsi
  Türk Kültür ve Medeniyetiİnce gümüş tellerin birleştirilmesinden ibaret olan bir geleneksel gümüş işleme sanatıdır. Bu sanat dalı sayesinde süs eşyaları, takı ve hediyelik gümüş eşyalar yapılmaktadır. İstanbul Beyazıt Kapalıçarşı’daki dükkânlarda çokça örnekleri bulunmaktadır.  Özelikleri verilen geleneksel el sanatımız nedir?      Telkâri    

Medeniyetimize Yön Verenler Konu Başlıkları

Ahmet Yesevi  2 Soru
Ahi Evran2 Soru
Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Şeyh Edebali  2 Soru
Harizmi, Farabi, Biruni, İbn-i Sina, Cezeri  2 Soru
Uluğ Bey, Ali Kuşçu  2 Soru
Mimar Sinan ve Öğrencileri  2 Soru
Dede Korkut, Kaşgarlı Mahmut, Nasreddin Hoca  2 Soru
Evliya Çelebi, Kâtip Çelebi  2 Soru
Buhurizade Mustafa Itri, Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi 2 Soru
Şeker Ahmed Paşa, Osman Hamdi Bey 2 Soru

   Medeniyetimize Yön Verenler Örnek Soruları

          Medeniyetimize Yön VerenlerAsıl adıyla Ali bin Muhammed (1403, Semerkand – 16 Aralık 1474, İstanbul), Timur İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşamış olan astronom, matematikçi, fizikçi, filozof ve dil bilimcidir. En önemli tanınma nedeni Ay’ın ilk haritasını çıkaran âlim olması ve Fatih Sultan Mehmet zamanında Sahn-ı Seman Medresesi’nde müderris olarak görev yapmış olmasıdır.  Yukarıda bahsedilen Türk İslam bilim insanı kimdir?          Ali Kuşçu
        Medeniyetimize Yön VerenlerKatip Çelebi ya da Hacı Halife  adıyla da bilinr. (Şubat 1609, İstanbul – 6 Ekim 1657, İstan- bul); tarih, coğrafya, bibliyografya ve biyografi ile ilgili çalışmalar yapmış Türk-Osmanlı bilim insa- nı ve aydınıdır.  İbrahim Müteferrika tarafından basılan meşhur coğrafya kitabı olan …………………ile tanınır.  Yukarıdaki metinde boşluk bulunan yere ne yazılmalıdır    Cihannüma 
Ortaokullar Arası Bilgi ve Kültür Yarışması İçin Okul Zümreleri Tarafından Hazırlanacak Soru Dağılımı  
DERSİN ADI  7. Sınıf8. Sınıf
TÜRKÇE  1010
MATEMATİK  1010
FEN BİLGİSİ  1010
SOSYAL BİLGİLER T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK    10  10
İNGİLİZCE  1010
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ  2020
  TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ  16   (Sosyal Bilgiler/T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Zümresi)
  MEDENİYETİMİZE YÖN VERENLER  20   (Sosyal Bilgiler/T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Zümresi)
DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ     5               (Türkçe Zümresi)
GENEL KÜLTÜR     5                (Tüm Zümreler Ortak)
  İlgili zümreler kendi alanlarında Ek-1 ‘de belirtilen sayıda soruyu örnek soru formatında  zbortabilgi@gmail.com adresine 15 Mart 2024 tarihine kadar göndereceklerdir.

Ortaokullar ve Liseler Arası Bilgi ve Kültür Yarışması Ödülleri

Ödüller İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 26 NİSAN 2024

Sonuçların Açıklanma Tarihi: NİSAN-MAYIS 2024

Ortaokullar ve Liseler Arası Bilgi ve Kültür Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://zeytinburnu.meb.gov.tr/www/ortaokullar-ve-liseler-arasi-bilgi-ve-kultur-yarismasi-duyurusu/icerik/1781

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap