Ortaokullar ve Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı  ile Telsim işbirliğinde gençleri okumaya, araştırmaya ve yazmaya teşvik etmek ve edebiyatı sevdirerek yeni eserler vermeleri amaçlarıyla Ortaokullar ve Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması düzenleniyor. Ödüllü öykü yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Ortaokullar ve Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması

  Düzenleyen: KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı  ile Telsim işbirliğinde.
  Kategori: Edebiyat Yarışması, Öykü Yarışması, Ortaokul Yarışması
  Kapsadığı Şehir: KKTC
  Kimler Başvurabilir:

KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel okullardaki Ortaokul (6.7.8.) ve Lise (9.10.11.12.) öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: HAZİRAN 2021
  Ödüller:
 
Birincilik Ödülü: General Motors 8Go Cep Telefonu
İkincilik Ödülü: Alcatel Pop 4S Cep Telefonu
Üçüncülük Ödülü: Xiaomi Mi Band 4 Saat
   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Telsim, ülkemizin geleceği olan çocuk ve gençlerin, okuyan, yazan, sorgulayan, araştıran, düşünen bireyler olarak yetişmesine katkı koymak, onlara edebiyatı sevdirmek, geleceğin yazarlarına fırsat vermek ve onları teşvik etmek amacıyla, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde Ortaokullar ve Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması düzenlemiştir.

Yarışmanın Konusu

Kültürümüz; geleceğimizi sağlam temeller üzerine kurabilmemiz için, temel ve vazgeçilmez unsurlarından biridir. Gençlerimiz, kültürümüzün unutulmaması adına, büyüklerinden duydukları konuları öyküleştirip, dijital ortamda kültürel bir arşiv yaratacaklar. Telsim ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde, Ortaokullar ve Liseler arası bu yıl ilk kez yapılacak olan kısa öykü yarışma konusunu “Büyüklerimizden dinlediğimiz, içinde Kıbrıs geçen konuları öyküleştirelim” olarak belirlendi.

Öykü Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel okullardaki Ortaokul (6.7.8.) ve Lise (9.10.11.12.) öğrencileri katılabileceklerdir.
 • Başvuru yapılan eserin, KKTC Anayasası, “41/2006 sayılı KKTC Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası, 17/1986 sayılı KKTC Milli Eğitim Yasasının genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.
 • Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Orijinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen) öyküler değerlendirmeye alınmaz.
 • Yarışmada yayınlanmaya uygun bulunan öyküler kitap olarak bastırılacak ve /veya sesli kitap olarak yayınlanacaktır. Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Telsim’e ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.
 • Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini, Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A4 kâğıt ebadında, Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 1,5 satır aralıklı, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve sözcük sayısı 1000’den (bin) az, 7000’den (yedi bin) çok olmayacak şekilde hazırlamalıdır. Word formatında hazırlayıp dijital ortamda ve ıslak imzalı EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile nil.zorlu@vodafone.com adresine mail yolu ile ulaştıracaklardır. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi öykünün ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır. Yarışmaya gönderilecek öykülerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz. Ayrıca öykülerin arka sayfası, kullanılamaz. Aynı rumuzu kullanan eser sahiplerinin olması durumunda inceleme ve değerlendirme komisyonları gerekli önlemi alacaktır.
 • Telsim, eser ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
 • Başvurusunu tamamlayan her öğrenci şartnamedeki her hususları kabul etmiş sayılacaktır.
 • Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla Telsim’e aittir.
 • Öykünün son sayfasında öğrencinin adı-soyadı, adresi, okulu, telefon numarası, fotoğrafı ve kısa özgeçmişi eklenmelidir.
 • Yarışmanın ödül töreni Haziran 2021’de jüri üyelerinin de katıldığı bir tören ile yapılacaktır.
 • Öyküler, 30 Nisan 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar “g” maddesinde belirtilen e-mail adresine ulaştırılacaktır.”
 • Jüri üyeleri kendilerine gelen eserleri EK-2 Eser İnceleme ve Değerlendirme Formundaki kriterlere göre inceleyeceklerdir.
 • Jüride 3 bağımsız kişi (yazar/öğretmen/akademisyen), bir Telsim temsilcisi, bir de KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı temsilcisi olmak üzere 5 kişiden oluşacaktır.
 • Jüri üyeleri kendilerine gelen eserleri EK-2 Eser İnceleme ve Değerlendirme Formundaki kriterlere göre inceleyeceklerdir. Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak EK-3’e göre hesaplanacaktır.
 • Jüri üyelerinin verdiği kararlar nihai karar olup itirazlar işleme alınmayacaktır.

Ortaokullar ve Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: General Motors 8Go Cep Telefonu

İkincilik Ödülü: Alcatel Pop 4S Cep Telefonu

Üçüncülük Ödülü: Xiaomi Mi Band 4 Saat

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2021
Ödül Töreni: HAZİRAN 2021

Ortaokullar ve Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.kktctelsim.com/telsim-k%C4%B1sa-%C3%B6yk%C3%BC-yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap