Osmanlı’da Mimari ve Sanat Ulusal Fotoğraf Yarışması

Erciyes Üniversitesi tarafından, Mimar Sinan’ın vefatının 433. yılında Mimar Sinan’ı Anma Etkinlikleri kapsamında Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin yaşadıkları şehirlerde Osmanlı dönemine ait eserleri tanımaları amacıyla Osmanlı’da Mimari ve Sanat konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Osmanlı’da Mimari ve Sanat Ulusal Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Erciyes Üniversitesi
   Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye’deki vakıf ve devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler

  Son Başvuru Tarihi: 9 NİSAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 19 NİSAN 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü : 2.000 ₺
İkincilik Ödülü : 1.500 ₺
Üçüncülük Ödülü : 1.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 500 ₺

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Erciyes Üniversitesi, Kayseri Mimar Sinan Mimarlık ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Mimar Sinan’ın vefatının 433. yılında Mimar Sinan’ı Anma Etkinlikleri kapsamında “Osmanlı’da Mimari ve Sanat” başlıklı Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenlenmektedir. Yarışmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin yaşadıkları şehirdeki Osmanlı Dönemi eserlerini tanımaları ve üniversite eğitimleri sürecinde “yarışma bilinci” kazanmaları için bir fırsat oluşturmaktır.

Yarışmaların Türü ve Şekli

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayesiyle Erciyes Üniversitesi, Kayseri Mimar Sinan Mimarlık ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen, Türkiye’deki vakıf ve devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerinin katılımına açık Ulusal Fotoğraf Yarışmasıdır. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışma süreci ve işleyişi dijital ortamda gerçekleşecek olup, ödüle ve sergilemeye layık eserler üniversite web sayfasında 1 (bir) ay boyunca yayınlanacaktır.

Yarışmanın Organizasyonu

Yarışma, Erciyes Üniversitesi organizasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Başvuru Koşulları

 • Yarışma, Türkiye’deki vakıf ve devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerinin katılımına açıktır.
 • Yarışmaya katılan öğrencilerin “öğrenci belgesi” ibraz etmeleri zorunludur.
 • Daha önce düzenlenmiş ya da bu yarışma ile eş zamanlı olarak düzenlenen herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar (sergileme hariç) ve bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı içeren yorumları ile yarışmaya katılım kabul edilmez.
 • Ödül (derece ve mansiyon) ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanlı olarak düzenlenen diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır ve eseri dikkate alınmaz.
 • Katılımcı, yarışma için e-mail yoluyla gönderdiği fotoğrafın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Başvuru fotoğrafında bulunan her türlü nesne ve/veya kişilerle ilgili telif, izin vb. sorumluluk başvuru sahibine aittir. Erciyes Üniversitesi, Kayseri Mimar Sinan Mimarlık ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi yarışmaya gönderilen fotoğrafların içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmez.
 • Katılımcının yarışmaya gönderdiği fotoğraf, kendisine ait olmadığı halde kendisinin çekmiş olduğu fotoğraf olarak göstermesi ve değerlendirmesi kural ihlali sayılır. Bu durumda tüm sorumluluk katılımcıya ait olacaktır. Erciyes Üniversitesi, Kayseri Mimar Sinan Mimarlık ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmez.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez.
 • Yarışma dijital ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.

Yarışmacılardan İstenenler

a-Fotoğraf

 • Yarışmacıların çektikleri dijital max. 300 dpi çözünürlükteki renkli ya da siyah-beyaz fotoğraflar (dosya boyutu 4 Mb’yi aşmayacak biçimde jpg/jpeg formatında gönderilmelidir.)
 • Eserlerin teslimi dijital ortamda kabul edilecektir.
 • Bir yarışmacı en fazla iki fotoğraf ile katılabilir.
 • Fotoğraflar kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmayacaktır.

b-Öğrenci kimliği/belgesi (PDF formatında)

c-Fotoğrafı çekilen eser hakkında max. 300 kelime uzunluğunda kısa bilgi (PDF formatında)

Not: Yarışmacılar istenilen üç belgeyi aşağıdaki e-mail adresine tek seferde yükleyerek göndermek durumundadırlar. (İstenilen belgelerin ayrı ayrı gönderilmesi durumunda gönderilen fotoğraf dikkate alınmayacaktır.)

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi

 • E-mail olarak göndereceğiniz belgeleri isimlendirirken yarışmacı tarafından belirlenecek bir RUMUZ’un kullanılması gerekmektedir.
 • Gönderilecek her bir fotoğraf için, yarışmacı tarafından belirlenecek (en az beş harf ya da rakamdan oluşan) bir rumuz tanımlanmalıdır (‘RUMUZ’, ‘12345’ gibi).
 • Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcıya ait isim, imza, logo vb. işaretler bulunmayacaktır.
 • Elden teslim ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraf dosyalarının; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemleri yapılarak hazırda bulundurulması ve tek seferde yüklenmesi istenmektedir.
 • Fotoğrafların yüklenmesinden/gönderilmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Erciyes Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.

Diğer Hususlar

 • Katılımcı, ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Erciyes Üniversitesi’ne, yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Erciyes Üniversitesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Erciyes Üniversitesi ve eser sahibinin olacaktır. Erciyes Üniversitesi bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Fotoğraflar kullanarak, eserlerin orijinalliği bozulmayacak şekilde çok küçük kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Erciyes Üniversitesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
 • Ödül ve Mansiyon alan fotoğraf sahipleri, ödül/mansiyon tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini kabul eder. Sergileme alan fotoğraflar için katılımcılar, verilen katılım belgesi dışında fotoğrafın kullanım ya da devrine ilişkin olarak telif ücreti ve benzeri gibi her ne nam altında olursa olsun Erciyes Üniversitesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Fotoğraf sahibi, fotoğrafın kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu fotoğraf üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; fotoğrafı üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde fotoğraf sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir. Fotoğraf kadrajına giren insanlar ve eşyalar ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da fotoğraf sahibine aittir. Katılımcının, kendisine ait olmayan fotoğrafla yarışmaya başvurması halinde, telif hakları ve diğer haklarla ilgili hukuksal sorumluluk şahsına ait olacaktır. Fotoğrafı ödül/mansiyon alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcının bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiğinin ortaya çıkması veya tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacının kendisine aittir.
 • Yarışmacı telif ve fikri haklar konusunda bu sözleşmeye uymayı taahhüt eder.
 • Şartnamede belirtilmeyen ve öngörülmeyen her türlü detay ve yarışma kuralı için katılımcılar Erciyes Üniversitesi’nin öngördüğü çözüm yolunu tercih edecek ve bu konuda itiraz ve hak talebinde bulunmayacaklardır.
 • Erciyes Üniversitesi, yarışmaya sunulan eserlerin (fotoğrafların), yazılı ve görsel yayınlarda kullanma ve diğer tüm haklarına sahiptir. Katılımcı bu haklar için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
 • Katılımcı, yarışma için e-mail adresine gönderdiği fotoğrafın kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğrafın kendisine ait olmadığı halde kendi çalışması/eseri gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kazanılan ödüllerin iptalini gerektirir. Bu durumda ve diğer kural ihlali durumlarında katılımcı kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve katılım belgesini iade ile mükelleftir. Ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya, yarışma e-mail adresine (mimarsinanyarisma@gmail.com) fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, yarışma koşullarına ve şartnamesine uymayı kabul etmiş sayılır.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin daha sonra yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir.

Yarışma Sekreteryası

Adres: Erciyes Üniversitesi, Kayseri Mimar Sinan Mimarlık ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi, KAYSERİ

İrtibat : Arş. Gör. Dr. Gonca Z. Tunçbilek

E-mail            : mimarsinanyarisma@gmail.com

Web: https://mimarsinan.erciyes.edu.tr

Seçici Kurul

 • Doç. Dr. Filiz SÖNMEZ (ERÜ, Kayseri Mimar Sinan Mimarlık ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi)
 • Imre TOLNAY (Széchenyi István University, Macaristan)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ezgi YAVUZ (Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Duygu TÜNTAŞ (TED Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)
 • Öğr. Gör. Uğur AYDIN (ERÜ, Güzel Sanatlar Bölümü)
 • Arş. Gör. Dr. Gonca Z. TUNÇBİLEK (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
 • Arş. Gör. Dr. B. Beril Kapusuz BALCI (Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)

Osmanlı’da Mimari ve Sanat Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 2.000 TL
İkincilik Ödülü: 1.500 TL
Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL
Mansiyon Ödülü: 500 TL

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 9 NİSAN 2021, Saat 17.00

Jüri Değerlendirmesi: 9-18 NİSAN 2021

Sonuç Bildirimi: 19 NİSAN 2021

Dijital Sergi : 27-29 EYLÜL 2021

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde ödül ve sergilemeye hak kazanan fotoğraflar dijital olarak sergilenecektir.

Osmanlı’da Mimari ve Sanat Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.erciyes.edu.tr/tr/duyuru-detay/2244/osmanlida-mimari-ve-sanat-ulusal-fotograf-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap