“Pandemi Döneminde İlaç ve Eczacılık” Temalı İllüstrasyon Yarışması

Türk Eczacıları Birliği tarafından, eczacıların pandemi koşullarındaki mücadelesinin toplumsal bellekte yer almasını sağlamak, eczacıların ve eczacılığın geleceğine dair birinci basamak sağlık danışmanı rollerini vurgulamak, eczacıların salgınla mücadelede duygularını, emeklerini gösteren ve dışarıdan bir gözle bakıldığında eczacılara dair ne hissedildiğinin gösterileceği çalışmalar ortaya çıkarılması amaçlarıyla “Pandemi Döneminde İlaç ve Eczacılık” Temalı İllüstrasyon Yarışması düzenleniyor. Ödüllü grafik tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

“Pandemi Döneminde İlaç ve Eczacılık” Temalı İllüstrasyon Yarışması

Düzenleyen:• Türk Eczacıları Birliği (TEB)
• Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK)
Kategori:Grafik Tasarım Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması, Dijital Yarışmalar
Kapsadığı Şehir:Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:30 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:25 EYLÜL 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 10.000₺
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.500 ₺ (2 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

Pandemi Döneminde İlaç ve Eczacılık

Türkiye COVID-19 salgınını hastane ve eczane kapılarında sağlık çalışanlarının bedenleri üzerinde karşıladı. Toplumsal hayatı durdurarak salgının yayılımını önlemek yerine sağlık çalışanlarını bitmek tükenmek bilmez bir mücadele içerisine soktular. Bunca acının içerisinde fark edilmeden geçilmiştir ama bizim hafızamıza ve kalplerimize şu gerçek çok derinden kazınmıştır:

COVID-19 sürecinde ilk kaybettiğimiz sağlık çalışanı eczacıdır.

Eczacılar birinci basamak sağlık çalışanları olarak COVID-19 mücadelesinin tam ortasındaydı. Salgının başlarında eczanelere “hafif üşütmüşüm” diyerek maske takmadan gelen insanlarla yüz yüze, “Ben COVID-19 olmuşum ilaçlarım bunlarmış” diyen hastaların elinden kağıt reçetelerle mesailerine devam etmişlerdir. Herkesin COVID-19 hastalarından kaçtığı bir süreçte, onların gözlerinin içine bakarak sağlık danışmanlığı yapmışlar, ilaçların etkilerini, hastalık öykülerini sorarak onların iyileşmesinde, toplumun salgınla mücadelesinde en önlerde görev almışlardır.

Eczacılar 26.05.2021 tarihi itibariyle toplamda 71 eczacı ve eczane çalışanını salgınla mücadelede kaybetmişlerdir. Gelinen nokta çok açıktır ki, salgınla mücadelede birinci basamak sağlık danışmanları olarak eczacılar büyük bir görev üstlenmişler, salgınla mücadelenin en kilit görevlerinden birini yerine getirmişler ve getirmeye de devam etmektedirler. Fakat toplumsal belleğin salgınla birlikte yeniden oluşumunda eczacıların bu mücadelesi ne kadar yer kaplamıştır?”

Bu kapsamda düzenlenen illüstrasyon yarışması ile amacımız toplumsal bellekte eczacıların pandemi koşullarındaki mücadelesine yer açabilmek, eczacıların ve eczacılığın geleceğine dair birinci basamak sağlık danışmanı rollerini vurgulamaktır. Eczacıların salgınla mücadelede duygularını, emeklerini gösteren ve dışarıdan bir gözle bakıldığında eczacılara dair ne hissedildiğini gördüğümüz çalışmalar beklenmektedir.

Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma “Pandemi Döneminde İlaç ve Eczacılık” konuludur. Yarışmaya katılan tasarım bu yarışma için üretilmiş olmalıdır. Yayımlanmış kişisel çalışmalar bu yarışma kapsamında değerlendirilmez.
 • Adaylar en fazla 3 (üç) adet çalışma ile katılabilir. Birden fazla kişinin ortak bir çalışma ile yarışmaya katılması durumunda, tasarım sahiplerinden her birinin tüm hakkı saklı olmak ve yarışmaya konu ödül eşit şekilde dağıtılmak üzere, yalnızca bir temsilci belirlenecek, diğer ortak çalışma sahipleri ayrıca başvuru yapmayacaktır.
 • İllüstrasyonlar, 50 x 50 cm. boyutunda çalışılacak ve dijital olarak teslim edilecektir. illüstrasyon çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır. Çalışmalar 1/1 ölçüde, 300dpi çözünürlükte, T FF formatında hazırlanmalı ve T FF, JPEG formatında iki farklı versiyon olarak teslim edilmelidir.
 • Yapılan çalışma orijinali herhangi bir sıkıştırma yapılmadan, belirlenen sosyalmedya@teb.org.tr mail adresine T FF , JPEG formatında iki farklı versiyon olarak gönderilmelidir.
 • Yarışmaya katılan tasarımcılar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Seçici Kurul, eserleri; özgünlük, yaratıcılık ve yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirecektir.
 • Yarışmanın sonucunda seçici kurulun ödüle layık göreceği eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı başka bir yarışmaya katıldığı; yarışma sonucunun ilan tarihinden önce yayınlandığı veya eserin başkasına ait olduğunun tespiti halinde, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise ödülü derhal iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir talep hakkı doğurmaz.
 • Yarışmaya gönderilen eserler içinde jüri tarafından “ödüle değer” eser bulunamaması halinde nale kalmış yarışmacılar arasından seçilen dört kişiye birincilik ödülü eşit olarak dağıtılarak kişi başına 2.500 TL ödenir.
 • Yarışma ile ilgili her türlü düzenleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Eczacıları Birliği’ne aittir.
 • Yarışmacı; Türk Eczacıları Birliği yarışmayı kazanan ve katılan eserleri sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak, yayınlamak suretiyle ve bunlarda sınırlı olmaksızın dilediği her şeklide, yarışmayı ve yarışmacının eserini tanıtmak amaçlı kullanmasına muvafakatinin olduğunu bu kapsamda eserin bu amaçlarla kullanımı için 5846 sayılı FSEK’nun 21. – 25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını, münhasır olmayan basit ruhsat şeklinde herhangi bir yer süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve 3. kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Türk Eczacıları Birliği’ne lisans verdiğini, ayrıca lisans verilen mali hakların kullanılması için zorunluluk arz eden ve 5846 sayılı FSEK’da sayılı bulunan manevi hakların kullanım yetkisini Türk Eczacıları Birliği’ne verdiğini peşinen beyan ve kabul etmektedir.
 • Jüri üyeleri, yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya gönderilen ve seçilen eserlerin sosyal medyada yer alması konusunda karar verme yetkisi Türk Eczacıları Birliği’ne aittir.
 • Yarışmacı, yarışmaya katılım için doldurmuş olduğu başvuru formunda yer alan bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında Türk Eczacıları Birliği’nin illüstrasyon Yarışması çerçevesinde iletişim ve yarışmaya katılım amaçlarıyla işleneceğini, aktarılacağını ve başvurunun başarısız olması halinde dahi kişisel veriler mevzuatının öngördüğü süre boyunca Türk Eczacıları Birliği tarafından saklanacağını, ayrıca yarışmaya katılım ile ilgili bilgilerin jüri, basın ve yayın organları ve diğer ilgili kişiler ile paylaşılacağını, ödül alınması veya eserin yayınlanması durumunda eser sahibi olarak bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını ve bu konuda kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan etmektedir.
 • Kişisel verilerin Türk Eczacıları Birliği tarafından işlenmesine ilişkin bir talebi olması durumunda, talebini Türk Eczacıları Birliği, Mustafa Kemal Mahallesi 2147 Sok. No:3 06510 Çankaya Ankara/ Türkiye adresine ıslak imzalı olarak gönderebileceği,
 • Yapacağı başvuru sırasında kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açık ve anlaşılır bilgi vermesi, ilgili kişi olduğunu ispat için kimliğini başvuru sırasında tevsik etmesi ve bu nedenle kimlik bilgilerini de başvuru ile birlikte göndermesi ve başvuru sonucunun kendisine iletilmesi için iletişim bilgilerinin paylaşılmasının da gerekli olduğu, hususlarında yarışmaya katılım öncesinde aydınlatılmış olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

Yarışma Ortakları

 • Türk Eczacıları Birliği (TEB)
 • Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK)

Seçici Kurul

• Ethem Onur Bilgiç / GMK Üyesi

• Başak Ürkmez/ GMK Yönetim Kurulu Üyesi / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi

 • Uğur Altun / GMK üyesi
 • Dilem Serbest / GMK üyesi
 • Meltem Şahin / GMK üyesi
 • Ecz. Erdoğan Çolak / Türk Eczacıları Birliği Başkanı
 • Ecz. Ohannes Şaşkal
 • Ecz. Şermin Seval

Bu yarışma, ulusal grafik tasarım yarışmalarının standartlarına uygun olarak düzenlenmiştir.

Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu tarafından da onanmıştır.

“Pandemi Döneminde İlaç ve Eczacılık” Temalı İllüstrasyon Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000₺
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.500 ₺ (2 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 AĞUSTOS 2021

Sonuç Açıklama Tarihi: 25 EYLÜL 2021 Dünya Eczacılık Günü

Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna Türk Eczacıları Birliği internet sitesi www.teb.org.tr aracılığı ile duyurulacak, ayrıca www.gmk.org.tr adresinde haber olarak yer alacaktır.

“Pandemi Döneminde İlaç ve Eczacılık” Temalı İllüstrasyon Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.teb.org.tr/news/9324/null

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.167 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap