Pandemi ile Yaşam Ulusal Fotoğraf Yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından içinde bulunduğumuz pandemi koşullarının getirdiği değişimlerin fotoğraflanması ve fotoğraf sanatıyla daha iyi anlatılmasını amacıyla bu yıl 7. kez Pandemi ile Yaşam Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Pandemi ile Yaşam Ulusal Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Kayseri Büyükşehir Belediyesi
  Kategori: Fotoğraf Yarışması, Kültür-Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: 18 yaş üstü ilgi duyan herkes.
  Son Başvuru Tarihi: 04 ARALIK 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 14 ARALIK 2020
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: TFSF Altın Madalya + 6.000 ₺ 

İkincilik Ödülü: TFSF Gümüş Madalya + 5.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: TFSF Bronz Madalya + 4.000 ₺ 

Mansiyon (3 adet): 1.000 ₺ 

Sergilemeler (50 adet): 250 ₺ 

   

- Advertisement -

.

Yarışmanın Amacı

İçerisinde bulunduğumuz dünyayı etkisi altına alan Pandemi Sürecinin; Yaşama etkilerinin ve meydana getirdiği değişimlerin fotoğraflandırılmasıdır. Fotoğraf sanatıyla pandemi sürecinin daha iyi anlatabilmesi ve insanlara farkındalık oluşturmak amaçlanılmaktadır.

Yarışmanın Konusu

Pandemi ile Yaşam Ulusal Fotoğraf Yarışması
Konu: “Pandemi ile Yaşam’’

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmamız; seçici kurul, TFSF temsilcisi ve onların birinci derece yakınları dışında 18 yaş üstü tüm halkımıza, amatör / profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde çekilmiş, en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir.
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ve renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz.
 • Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Kayseri BB’nin daha önce yapılan yarışmalarında ödül ve sergileme alan fotoğraflar da bu yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar ile kolaj yarışma dışında tutulur.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Türkiye sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.
 • Yarışma sonuçları Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin http://www.kayseri.bel.tr/ adresinden ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Kullanım Hakları

 • Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) fotoğraflar Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır.
 • Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan eser sahibinin ismi belirtilerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.
 • Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Kayseri BB, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel uygulayarak satın alabilir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme
 • Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin http://www.kayseri.bel.tr/ adresinden ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal medya hesaplarından ve TFSF’nin www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını olan E-Almanak 2020’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 • Değerlendirme sonunda ödül ve sergileme dışında kalan eserler Son Katılım Tarihi itibariyle 90 (doksan) gün sonra online başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Kayseri BB, Jüri ve TFSFU/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların
 • bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.kayseri.bel.tr/ adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Sisteme yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırlanmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB’den az olmamalı, 3 MB’yi de geçmemelidir.
 • Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.

Eserleri İsimlendirme

 • Sadece fotoğrafınıza isim vermelisiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir.
 • Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermişseniz aynı ismi kullanmalısınız.
 • Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.orq.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TFSF sorumlu olmayacaktır.

Yarışma İletişim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

İlgili: Hüseyin BEYAZ

Telefon: 0535 636 05 23 – 0352 207 16 27

E-mail: hbeyaz@kayseri.bel.tr

Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik ödülü: TFSF Altın Madalya + 6.000 TL
İkincilik Ödülü: TFSF Gümüş Madalya + 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü: TFSF Bronz Madalya + 4.000 TL
Mansiyon (3 adet): 1.000 TL
Sergilemeler (50 adet): 250 TL

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 04 ARALIK 2020 Cuma, saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 12 ARALIK 2020 Cumartesi

Sonuç Bildirim Tarihi: 14 ARALIK 2020 Pazartesi

Sergi ve Ödül Töreni: OCAK 2021

Pandemi ile Yaşam Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/writable/uploads/yarisma-dosyalari/2020-057/2020-057-sartname.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap