Pandemiler ve Doğal Afetlerde Eğitim Makale Yarışması

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından pandemi ve doğal afetlerde eğitim süreçlerinin sürdürülebilirliğine yönelik uygulanabilir düşüncelerin aktarılması amacıyla Pandemiler ve Doğal Afetlerde Eğitim Makale Yarışması düzenleniyor. Ödüllü makale yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Pandemiler ve Doğal Afetlerde Eğitim Makale Yarışması

  Düzenleyen: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
  Kategori: Makale Yarışması, Bilim Yarışması, Üniversite Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

İlgili alanlardaki yüksek lisans ve doktora öğrencileri. 

  Son Başvuru Tarihi: 1 NİSAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 MAYIS 2021
  Ödüller:
 
İlk 3’e giren eser sahiplerine Başarı Ödülleri
+ TR Dizinde (ULAKBİM) taranan Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (BAED) hakem sürecine doğrudan katılım.
+ Özel Sayıda Eserlerin Yayınlanması
   

Bilimsel Makale Yarışmasının Amacı

 Yarışma, eğitimin çeşitli alanlarında lisansüstü programlara kayıtlı genç akademisyenlerin pandemi ve doğal afetlerde sürdürülebilir eğitim konusunda yaşanan sorunların çözümüne yönelik uygulanabilir düşünce üretmelerini özendirmek ve üretilen düşüncelerin paylaşılmasını sağlamak amacındadır.

Bilimsel Makale Yarışmasının Konuları

Pandemi ve doğal afetlerde “sürdürülebilir ve herkes için eğitim” temasıyla tarihsel süreçteki deneyimlerden ve günümüzde yaşadığımız gerçeklikten geleceğe yön çizebilmek için konular aşağıdaki biçimde belirlenmiştir.

 • Eğitim tarihinde pandemi ve doğal afetler,
 • Pandemi ve doğal afetlerde dünyada ve ülkemizde eğitim uygulamaları,
 • Pandemi ve doğal afetlerde eğitim planlaması,
 • Pandemi ve doğal afetlerde eğitim sürecinde yaşanan sorunlar,
 • Pandemi ve doğal afetlerin farklı yaş gruplarına etkisi,
 • Pandemi ve doğal afetlerde okul sağlığı,
 • Pandemi ve doğal afetlerde eğitim sürecinde ruh sağlığı
 • Pandemi ve doğal afetlerde eğitim ile ilgili diğer konular

Bilimsel Makale Yarışmasına Başvuru Koşulları

 • Bilimsel makale yarışması, üniversitelerin ilgili enstitülerinde eğitimin çeşitli alanlarında öğrenim görmekte olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır.
 • Yarışmaya tek yazar ya da en fazla 5 yazar olacak şekilde katılınabilinir. Pandemi ve doğal afetlerde sürdürülebilir eğitim sorunsalına disiplinlerarası bakış açısıyla ortak çözümler getirebilmek için farklı disiplinlerden lisansüstü öğrencilerin bir araya gelerek ekip çalışması ortaya koymaları önerilmektedir.
 • Katılımcılar yarışmaya en çok 2 makale ile katılabilirler.
 • Makaleler yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Çağrıya gönderilen makalelerin özgün olması ve daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, hiçbir yerde yayınlanmamış ve hiçbir kişi ve kuruma telif hakkının verilmemiş olması gerekir.

Aday Makalenin Biçimsel Özellikleri

 • Makalelerin dili Türkçe olup, metinler PDF formatında kabul edilecektir.
 • Makaleler A4 ebadında, Times New Roman 12 (on iki) punto, 1,5 (bir buçuk) satır aralığıyla yazılmış olmalıdır.
 • Kenar boşlukları soldan ve üstten 4 cm, alttan ve sağdan 2,5 cm olmalıdır.
 • Makale en az 5000 en fazla 10000 kelimeden oluşmalıdır.
 • Makaleler; başlık, öz (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler, ana metin (giriş, amaç, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler) ve kaynakça ile varsa yazar notları bölümlerini içermelidir.
 • Özet 150-250 kelime arasında, 10 punto Times New Roman yazı tipinde ve iki yana yaslı olacak şekilde düzenlenmelidir. “Anahtar Kelimeler” kalın, italik ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük olmalı ve kelimeler “,” ile ayrılmalıdır. Anahtar kelimelerin sonuna “.” konulmalıdır.
 • Makalede dipnot kullanımı Chicago usulüne göre yapılacaktır.
 • Kaynakça bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Katılımcılar, gönderilen makalenin kendilerine ait olduğunu tüm kanuni izinlerin (gerekli ise etik kurul onayının da) aldığını, dereceye girmeleri halinde ve kabul edilirse ilk yayınlama hakkının Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi’ne (BAEBD) ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ed
 • Online başvuru formunda ad soyad, üniversite, iletişim numaraları mevcut olacağından, makale kapağı ve metinde katılımcıların ad, soyad, üniversite bilgileri vb. belirleyici hiçbir bilgi kesinlikle yer almayacaktır.
 • Makalelere altı rakamdan oluşan bir rumuz verilecektir.
 • Çağrıya katılanlar yukarıdaki şartnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmiş sayılırlar.
 • Çağrıya gönderilen makalelerde, sürecin hangi aşamasında olursa olsun, şartnameye aykırı bir durum tespit edilmesi durumunda makale yarışma dışı bırakılacak ve alınan ödül iptal edilecektir.

Değerlendirme

Başvurunun ve makalenin yarışma içeriğine ve şartlarına uygunluğu editörler tarafından kontrol edildikten sonra makalelerin bilimsel açıdan değerlendirilmesi Bilim Kurulu tarafından yapılacaktır. Birinci, ikinci ve üçüncü makaleler, Bilim Kurulunca kabul edilen makaleler arasından Yarışma Jürisinin yapacağı değerlendirme sonucunda belirlenecektir.

Bilimsel Makale Yarışması ve Özel Sayı Editörleri

Prof. Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN

Prof. Dr. Serap KAYA ŞENGÖREN

Doç. Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Prof. Dr. Alipaşa AYAŞ, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Ankara.

Prof. Dr. Bahadır ERİŞTİ, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Eskişehir.

Prof. Dr. Bülent GÜVEN, Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.

Prof. Dr. Fuat TANHAN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN, Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Prof. Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Prof. Dr. Kazım YOLDAŞ, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Prof. Dr. Mustafa Zafer BALBAĞ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Prof. Dr. Ömer Faruk TUTKUN, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Prof. Dr. Sabri ALPAYDIN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Prof. Dr. Sabri SİDEKLİ, Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Prof. Dr. Selahattin GELBAL, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Ankara.

Prof. Dr. Servet BAYRAM, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Prof. Dr. Seyfi KENAN, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Prof. Dr. Yasemin KARAMAN KEPENEKÇİ, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Ankara.

Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Ankara.

Doç. Dr. Eyüp İZCİ, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Doç. Dr. Fatih KARAKUŞ, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Doç. Dr. Mustafa GÜÇLÜ, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Dr. Öğrt. Üyesi Semiha YÜKSEK USTA,  Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Dr. Öğr. Üyesi Avşar ARDIÇ, Ege Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, İzmir.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KILINÇ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.

Yarışma İletişim

Arş. Gör. Dr. Yağmur SOYLU, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü

yagmur.soylu@deu.edu.tr

Makale Yarışması Ödülleri

Bilimsel makale yarışmasında birinci, ikinci ve üçüncü çalışmalara derece ödüllerinin yanı sıra TR Dizinde (ULAKBİM) taranan Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (BAED) hakem sürecine doğrudan alınacaktır.

Yarışma jürisi tarafından uygun görülen makaleler TR Dizinde (ULAKBİM) taranan Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisinde (BAED)  hakem değerlendirmesine davet edilecektir. Kabul edilen makaleler Eylül 2021 tarihinde yayınlanacak  “PANDEMİLER VE DOĞAL AFETLERDE EĞİTİM” isimli özel sayıda  yayınlanacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 NİSAN 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 MAYIS 2021

Pandemiler ve Doğal Afetlerde Eğitim Makale Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://egitimbilimleri.deu.edu.tr/makale-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.167 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap