Park Yaratan Hackathon 2023

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından özel sektör ve üniversite iş birliğinde araçlarda yer alan otonom park etme özelliğinin geliştirilmesi, tasarlanan algoritma, kod vs. gerçek zamanlı donanıma entegre edilebilmesi amaçlarıyla online Park Yaratan Hackathon 2023 yarışması düzenleniyor. Ödüllü yazılım geliştirme yarışması başvuruları devam ediyor.

Park Yaratan Hackathon 2023

Düzenleyen:Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kategori:Proje Yarışmaları, Girişimcilik Yarışması, Fikir Yarışmaları,
Tasarım Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:30 MART 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:6 NİSAN 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 30.000 ₺
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺

Yarışma Hakkında

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından özel sektör ve üniversite ile “Otonom Park Etme” konusunda online yarışması düzenlenecektir.

Yarışmanın Konusu

Otonom Park Etme

Yarışma Amacı

Araçlarda yer alan otonom park etme özelliğinin geliştirilmesi, tasarlanan algoritma, kod vs. gerçek zamanlı donanıma entegre edilebilmesi (Ara yüz oluşturarak vs.). Yarışmanın aşağıdaki sıraya göre ilerletilip sonuca ulaşması.

1-Açık park ortamının bir haritasını oluşturmak.

2-SLAM algoritması geliştirmek.

3-Park ortamındaki hareketli nesneleri sınıflandırılması.

4-Oluşturulan harita üzerinde aracın yerini belirlenmesi.

5-SLAM algoritmasının elde edilen çıktısı yol planlama algoritması tarafından kullanılması.

Bu görevler, ROS/Rviz veya LGLSV, CARLA gibi diğer platformlarda geliştirilebilir ve simüle edilebilir ayrıca sensör uygulaması da simüle edilebilir.

Yarışmanın sonucunda çıktı olarak aracın kendini yatay veya dikey şekilde simulasyon ortamında park etmesi hedeflenmektedir. Ayrıca ülkemizde bu alandaki ekosistemin geliştirilmesi de hedeflenmektedir.

Yarışma Kapsamı

Yarışmaya, otonom araç alanında proje geliştirmek isteyen herkes başvuru yapabilir.

18 yaş altı yarışmacılar ise danışmanları eşliğinde yarışmaya katılım sağlayabilir.

Fikir Yarışması Başvuru Koşulları 

 • Yarışmacılar başvuru formunu doldururken girdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul eder.
 • Yarışmanın duyurusu https://teknoparkizmir.com.tr/tr/haberler/etkinlikler/ den yapılacaktır. Tofas İnternet sitesinden ve soyal medya hesaplarından da duyurulacaktır.
 • Katılımcılar, başvuru sürecinde; kendilerini, takım arkadaşlarını ve proje fikirlerini anlatan bir sunum hazırlamak zorundadır. Söz konusu sunumu Google Drive ya da Dropbox gibi bir bulut alanına yükleyip, söz konusu alanın linkini başvuru formunun en alt kısmında yer alan alana girmek zorundadır.
 • Yarışmaya katılım bireysel ya da takım halinde olabilir.
 • Yarışmaya herhangi bir yaş sınırı olmaksızın onay alan herkes başvuru yapabilir. 18 yaş altı ekiplerin ise yarışmaya danışmanlarının eşliğinde katılmaları zorunludur.
 • Yarışma kapsamında hazırlanacak sunumda takım üyelerinin tamamının proje kapsamında görev tanımları yapılmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak ekiplerin çıktılarını yükleyeceği github hesabı olmalı.
 • Yarışma süresince geliştirilecek kodların, TOFAS-Hackathon/Autonomous-Parking: Primarily a hackathon about autonomous parking organized by TOFAS (github.com) yere erişilebilir biçimde paylaşımı zorunludur. Bu bağlamda tüm yarışmacılar projeleri ile ilgili gerekli dokümantasyonu yapmak zorundadır.
 • Yarışmacılar, Otonom Park Etme ile ilgili yaptıkları çalışmaları Platform ile paylaşmalıdır.
 • Yarışmacılar proje geliştirme süresince projenin bağımlı olduğu ücretli herhangi bir yazılım kullanamaz.
 • Yarışmacılar, yarışmaya mevcut durumda üzerinde çalıştıkları projelerini sunamaz. Daha önceki yarışmalarda yapılan projelerin üzerine geliştirme yapılması da uygun değildir.
 • Yarışma süresince, yarışmacıların daha önce başka yerde yayınlanmış ya da satılmış projeleri kullanılamaz.

Yarışma Sunumları 

 • Yarışmamız 05.04.2023 tarihinde sona erecektir. Bu nedenle 05.04.2023 tarihi saat 23:59’a kadar projenize ait tüm dokümanlarınızı, bilgilendirmeleriniz TOFAŞ ile paylaşılacak. Kod deposu, kaynak kodların yanı sıra

1-Projenin çalıştırılması için gerekli tüm bağlılıkların eksiksiz bir listesini,

2-Projenin çalıştırılması için izlenecek tüm adımları ve

3-Kullanılan veri setinin indirilebileceği herkese açık bir bağlantısını içermelidir.

 • Proje kapsamında yapılan geliştirmelerin, yarışmaya sunulacak projeye ait tanımlamanızı yapmanız ve en az haftalık olarak güncellemelerinizi sisteme yüklemeniz zorunludur.
 • Yukarıda belirtilen tarihte proje dosyası yüklemediğiniz takdirde projeniz değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • TOFAŞ ile paylaşılan projeler, sunum gününe kadar mentörler ve jüri üyelerimiz tarafından değerlendirilmektedir. Bu nedenle yükleme işleminin bahsi geçen tarihe kadar gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.
 • Proje yükleme sürecinde “Otonom park ve Yazılım” etiketini kullanarak yükleme yapmalısınız. Ayrıca ekip halinde başvuran kişiler mutlaka ekip adlarını da eklemelidir.
 • Projeleriniz 08.03.2023 itibaren yüz yüze değerlendirilmeye başlanacaktır.
 • Yukarıda bahsi geçen tarihte ekipler tüm üyeleri ile hazırladıkları sunumlarını jüri ve mentörlerimize gerçekleştirecektir.
 • Sunum esnasında geliştirmiş olduğunuz projeniz ile ilgili bir demo gösterimi yapmanız gerekmektedir. Bu bağlamda sunum esnasında herhangi bir problem yaşanmaması adına projeniz ile ilgili sunumunuza ek olarak proje demo video çekimi de talep edilmektedir.
 • Projeleriniz aşağıda belirtilen ana başlıklar kapsamında 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

– Otonom sürüş ve Yazılım
– Yaratıcılık ve İnovasyon
Tasarlanan algoritmanın gerçek zamanlı donananıma işlenebilmesi
– Sensörlerin yapılarının parametrik olarak belirlenmesi (gerçek sensörlerle parametreleri ile uyumlu olması)
– Sunum performansı
– Kullanılacak olan donanımın minimum gereksinimlerini karşılaması
– Oluşturulan haritanın karmaşıklığı.
– Dokümantasyon

 • Katılımcılar jüri ve mentör heyetine yaptıkları sunumu TOFAŞ’ ın göstereceği yere yüklemek zorundadır.
 • Yarışmacıların jüri ve mentör üyelerine yapacakları sunumlar çevrim içi ortamda kayıt altına alınacaktır. Konu ile ilgili olarak ilgili KVKK metni web sitesinde mevcuttur.
 • Yarışma kapsamında hazırlanacak projeler yarışma dönemi içerisinde geliştirilecek olup; önceden hazırlanmış / devam etmekte olan projeler yarışmaya dahil edilemez.

Jüri Üyeleri

Otonom Park Etme ile ilgili sonuçları aşağıda belirtilen kişilerin değerlendirmesi planlanmaktadır.

 • İlker Acarlar     
 • Utku Karakaya 
 • Ömer Orkun Düztaş
 • Prof Dr. Şevket Gümüştekin
 • Prof. Dr. Serhan Özdemir

Mentörler

 • Aydın Altun
 • Mehmet Alkan             

*Yarışma sürecinde mentör sayısı artırılacaktır.

*Ön değerlendirme sürecinde farklı mentörlerden destek alınacaktır.

*Her bir proje özelinde, üzerinde mentörlerin olumlu karar verdiği ekipler yarışmaya katılmaya hak kazanacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

 • Otonom sürüş ve Yazılım (30)
 •  Kodlama açısından yeterlilik
 •  Uygulanabilirlik
 • Topluluğa sağlanan katkı
 • Yenilik seviyesi
 • State of art- hangi teknik kullanılmış, sürecin teknik kısmı açıklanacak.
 • Mevcut çözüm üzerinden ilerleme durumunda teknik çözüm ve fikrin değeri önem kazanabilir.
 • Kullanım olarak sunulan katkı
 • Ürün / Servis Ara yüzü (test edilebilir) / Kullanılabilir Model ya da Veri Seti Çıktısının oluşturulması
 • Harita (20)
 • Oluşturulan harita gerçeğe yakın olabilmesi (tabelalar, park yerinin şekli; yatay, dikey, park yerindeki araçlar vb.)
 • Sunum performansı (10)
 • Dokümantasyon (10)
 • Somut cevaplar verilebilir bir puanlama sistemi(10)
 • Akademisyen + Sektör Temsilcisi jüride olmalıdır.
 • Jüri içerisinde mentörler olmalıdır
 • Mentörler kendi ekiplerine puan vermemelidir
 • Jüri üyelerine beklentiler açıklanmalıdır.
 • Puanlama açıklanmayacak ancak kriterler açıklanacaktır. (itiraza yönelik puanlama sistemi açıklanabilir)

*100’lük sistem üzerinden puanlama yapılacaktır.

Park Yaratan Hackathon 2023 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 30.000 ₺
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 MART 2023

Mentörlerin Ön Değerlendirme Süreci: 29 MART 2023

Hackathon Yarışması: 30 MART – 6 NİSAN 2023

Katılımcılar için Sunum ya da Video Hazırlama: 5 NİSAN 2023

Katılımcıların Sunumlarının Gerçekleştirilmesi: 6 NİSAN 2023

Sonuçların Duyurulması: 6 NİSAN 2023

Park Yaratan Hackathon 2023 Bilgi ve Başvuru için: https://teknoparkizmir.com.tr/tr/bilgi/park-yaratan-hackathon-2023-sartnamesi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.215 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap