Penceremden Pandemi Resim Yarışması

Battalgazi Belediyesi tarafından pandemi sürecinde değişen yaşam tarzının sanat aracılığıyla görselleştirilmesi amacıyla Penceremden Pandemi Resim Yarışması düzenleniyor. Ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Penceremden Pandemi Resim Yarışması

  Düzenleyen: Battalgazi Belediyesi   
  Kategori: Resim Yarışması, Ortaokul – Lise Yarışmaları, Kültür -Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Malatya
  Kimler Başvurabilir:

Malatya ilinde bulunan ortaokul ve lise öğrencileri ile  Malatya’da ikamet eden 18 yaş ve üzeri tüm sanatseverlerin katılımına açıktır.  

  Son Başvuru Tarihi: 12 MART 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 MART 2021
  Ödüller:
Ortaokul Kategorisi
Birincilik Ödülü: Bisiklet
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat
 
Lise Kategorisi
Birincilik Ödülü: Bisiklet
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat
 
Yetişkin Kategorisi
Birincilik Ödülü: 1.500 ₺
İkincilik Ödülü: 1.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 500 ₺
   

- Advertisement -

Yarışma Amacı

İçerisinde bulunduğumuz pandemi süreciyle birlikte şehrimizde yaşayan insanların değişen yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını, sınırlanan sosyal çevrelerindeki bakış açılarını ve iletişim biçimlerini görsel sanatlar yoluyla ifade edebilmelerine destek olmak amacıyla  ve Battalgazi Belediyesi tarafından “Penceremden Pandemi” isimli resim yarışması düzenlenecektir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya gönderilen çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine aykırı olmaması gerekir.
 • Yarışma Malatya ilinde bulunan örgün eğitim kurumlarında öğrenimlerine devam etmekte olan ortaokul ve lise öğrencileri ile  Malatya’da ikamet eden 18 yaş ve üzeri tüm sanatseverlerin katılımına açıktır (Yarışmanın seçici kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamaz.)
 • Yarışma 3 kategoride yapılacaktır:
  • 1. Kategori     (Ortaokul)
  • 2. Kategori     (Lise)
  • 3. Kategori     (Yetişkinler)
 • Katılımcılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta ve yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler.
 • Her katılımcı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş bir (1 adet) eser ile katılabilir.
 • Katılımcılar eserlerini belirtilen tarih aralığında Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne elden veya kargo ile teslim ederek başvuru yapacaktır.
 • Katılımcılar, Eser Bilgi Formunu (Form-1) doldurarak bir zarf içerisinde, eserle birlikte teslim edeceklerdir. Yarışma formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 • Teslim edilen eserler arasından, ödül kazananlar ve sergilenmeye değer bulunan eserler Seçici Kurul tarafından belirlenecektir. 
 • Yarışma şartnamesine uymayan ve sergilenmeye hazır bulunmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kopya, taklit, röprodüksiyon vb. çalışmalar ile başvuru yapılmamalıdır.
 • Başvuru eserinin, daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye (sosyal medya, Youtube vb. platformlarda düzenlenen yarışmalar dâhil) katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin başvurusu iptal edilecektir.
 • 1.  2.  kategorilerde katılan eserlerin kısa kenarları 35 cm’den küçük ve uzun kenarları 50 cm’den büyük olmamalıdır.
 • 3. kategoride katılan eserlerin kısa kenarları 50 cm’den küçük ve uzun kenarları 150 cm’den büyük olmamalıdır.
 • Yarışmaya katılan tüm eserler, Battalgazi Belediyesine bütün haklarıyla birlikte devredilecektir.
 • Sergilenmeye hak kazanan tüm eser sahiplerine katılım belgesi düzenlenecektir.
 • Ödüle ve sergilenmeye hak kazanamayan eserler elenmiş sayılırlar. Bu eserler, sonuç açıklama tarihinden sonraki 15 gün içerinde elden teslim alınmalıdır. Teslim alınmayan eserler ile ilgili kurumlar sorumlu tutulamaz ve tüm sorumluluk katılımcılara aittir.
 • Seçici Kurul olağanüstü durumlarda yarışma takviminde değişiklik yapma, yarışmayı iptal etme, ödül miktarı ve ödül dağılımında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Yarışma Seçici Kurulu

-NECMİ KARKIN (İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi)

-MERCAN SARI (Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü)

RIFAT ÖZDİL (Görsel Sanatlar Öğretmeni)

ADEM ALKAN (Görsel Sanatlar Öğretmeni)

BEYZA İNAN (Battalgazi Belediyesi Görsel Sanatlar Öğretmeni)

Sonuçların Açıklanması

 • Değerlendirme sonuçları katılımcılara e-posta ve telefon ile duyurulacaktır.
 • Yarışma sonucunda ödüller, ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Battalgazi Belediyesi tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür.

Ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görselleri; Battalgazi Belediyesi, uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 • Ödül alan eser sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve mansiyon alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Battalgazi Belediyesi’den herhangibir taahhütte bulunmayacağını kabul eder.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 • Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar yarışmacıya aittir.

 Yarışma İletişim

 • VAHAP BÜYÜKASLAN    ( Battalgazi Belediyesi Tarih Öğretmeni)
 • 0422 328 44 44  (DAHİLİ 4006 )

Penceremden Pandemi Resim Yarışması Ödülleri

Ortaokul Kategorisi

Birincilik Ödülü: Bisiklet

İkincilik Ödülü: Tablet

Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat

Lise Kategorisi

Birincilik Ödülü: Bisiklet

İkincilik Ödülü: Tablet

Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat

Yetişkin Kategorisi

Birincilik Ödülü: 1.500 ₺

İkincilik Ödülü: 1.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 500 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 12 MART 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 MART 2021

Ödül Töreni: 22 MART 2021

Penceremden Pandemi Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.battalgazi.bel.tr/p/penceremden-pandemi-resim-yarismasi-1612430549150

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap