Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri 2023

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası (PMO) ile Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON)
ortaklığında, mesleğe adım atma aşamasında olan Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerine ulusal ve uluslararası düzeyde proje üretme düşünce ve cesaretinin kazandırılması, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ile Peyzaj Mimarı adayları arasındaki bağın güçlendirilmesi, Peyzaj Mimarlığı disiplini ile ilgili profesyonellerin, yaratıcı Peyzaj Mimarı adaylarını keşfetmesine olanak sağlanması, Ülkemizde yer alan farklı üniversitelerin Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde uygulanmakta olan eğitim yaklaşımlarının izlenebilmesi, Peyzaj Mimarlığı mesleğinin  görünürlüğünün artırılması amaçlarıyla Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri 2023 düzenleniyor. Ödüllü mimari proje yarışması başvuruları devam ediyor.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri 2023

Düzenleyen:TMMOB Peyzaj Mimarları Odası (PMO) ile Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON)
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Ülkemizde yer alan Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin planlama ve tasarım stüdyolarında proje hazırlayan lisans öğrencileri
Son Başvuru Tarihi:07 AĞUSTOS 2023, saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:11 AĞUSTOS 2023
Ödüller:Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucunda seçilen 5 (beş) projenin sahiplerine,
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu’nca tarihi belirlenecek olan sergi ve ödül töreninde 5 (Beş) Adet Eş Değer Ödül verilecektir

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri; mesleğe adım atma aşamasında olan Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde proje üretme düşünce ve cesaretinin kazandırılması, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ile Peyzaj Mimarı adayları arasındaki bağın güçlendirilmesi, Peyzaj Mimarlığı disiplini ile ilgili profesyonellerin, yaratıcı Peyzaj Mimarı adaylarını keşfetmesine olanak sağlanması, Ülkemizde yer alan farklı üniversitelerin Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde uygulanmakta olan eğitim yaklaşımlarının izlenebilmesi, Peyzaj Mimarlığı mesleğinin görünürlüğünün artırılması amacıyla verilir.

Ödüllerin konusu, Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde 2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi içinde son sınıf öğrencilerinin planlama ve tasarım stüdyolarında ürettikleri proje çalışmalarıdır.

Başvuru Koşulları

 • Türkiye ve KKTC’ deki bir Peyzaj Mimarlığı Bölümünde 2022 – 2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Akademik Takvimi içinde son sınıf lisans öğrencisi olmak ve teslim edilen projeyi bitirme projesi olarak kabul edilebilecek planlama stüdyosu, tasarım stüdyosu veya proje dersleri kapsamında hazırlamış olmak,
 • Danışman Kurul, Seçici Kurul ve raportörlerle birinci dereceden akraba olmamak,
 • Projenin hazırlandığı ve ilandan, değerlendirme sonuna kadar geçen dönem itibariyle, Danışman Kurul, Seçici Kurul ve raportörlerin stajyeri veya çalışanı statüsünde bulunmamak,
 • Ekip olarak hazırlanmış bir proje ile katılım halinde, tüm ekip üyeleri yukarıdaki koşulları karşılamalıdır,
 • Ekip olarak hazırlanmış projelerde kurumlara karşı eşit sorumlulukta olmakla beraber, ek sorumluluğu kurumlarla iletişimle sınırlı olmak üzere bir ekip temsilcisi belirtilmelidir.

Teslim Esasları

 • Proje çalışmaları, vurgulanmak istenen ve önemli görülen tüm fikir, tasarım detaylarını (şematik anlatım, analiz, plan, kesit, perspektif, maket fotoğrafı vb.) ve yazılı anlatımları içerir. Sunum dili İngilizce/Türkçe ve sunum tekniği serbesttir.
 • Sunumlar dikey yönelimli kullanılacak A0 ebatlarında 2 paftayı ve 250 mb’ı aşmayacak şekilde, en az 150 DPI nokta yoğunluğunda ve/veya her A0 için 4961*3508 piksel çözünürlükte JPEG veya PDF formatında tercihen kayıpsız sıkıştırılmış dijital formatta hazırlanacaktır. 2 adet A0 kullanıldığı durumlarda tercihen teslimin bütünleşik olarak tek JPEG veya PDF dosya olarak da gönderilebilir.
 • Başvuru dosyası içindeki EK-1 çıktı alınarak elle, EK-2 bilgisayar ortamında doldurulacak, katılımcıların 2022-2023 döneminde son sınıf kaydını gösteren her ekip üyesi için ayrı ayrı alınmış öğrenci belgeleri ile birlikte renkli biçimde taranarak tek bir PDF dosyası içerisinde eksiksiz olarak birleştirilecektir.
 • Teslim edilen bütün dosyalara isim olarak katılım dalı ve ekip rumuzu konulacaktır. (Ör: planlama-123456.jpg, tasarım-123456.jpg, planlama-tasarım123456.jpg, planlama-123456.pdf, tasarım123456.pdf, planlama-tasarım123456.pdf, planlama-123456.rar, tasarım-123456.rar, planlama-tasarım123456.rar gibi)
 • Hazırlanan dijital proje paftaları, sayısal başvuru dosyası ile birlikte bir ZIP veya RAR paketi içerisinde sıkıştırılmış tek dosya olarak wetransfer ile raportörlük eposta adresine gönderilecektir. Wetransfer dışında yöntemlerle yapılan teslimler kabul edilmeyecektir. Teslimin internete dayalı nedenlerle raportörlüğe ulaşmamış olması raportörlüğün sorumluluğunda değildir. Olası iletim hatalarının önüne geçmek için Wetransfer’ e yapılan yükleme sonrasında katılımcıya gelen bilgilendirme iletisinde bulunan indirme linkinin kopyalanarak ayrıca bitirme@peyzajmimoda.org.tr adresine gönderilmesi ve wetransfer’ den gelen gönderim ve indirme bilgilendirme iletilerinin saklanması önerilir.
 • Her A0 paftanın sağ üst köşesinde proje ekibinin 6 haneli rumuzu yer alacaktır. Rumuzlar artarda tekrar etmeyen ve sıralı olmayan rakamlardan oluşacak, 18 punto ile yazılacaktır. 2 adet A0 kullanılması durumunda her A0’in sağ alt köşesinde asılış şeması verilecektir.
 • Grafik gösterimlere ilave olarak ihtiyaca göre yazılı açıklama ve raporlar 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde pafta üzerinde bir bütün olarak veya paftanın uygun yerlerine dağıtılmış biçimde verilebilir.
 • Üzerinde yarışma ekibinin öğrencisi olduğu üniversite veya kimliklerine dair bilgi veren logo, yazı ve/veya işaret bulunan paftalar değerlendirme dışı bırakılır.

Değerlendirme

Seçici Kurul, değerlendirme aşamalarını ve değerlendirme ölçütlerini kendisi saptayacak ve değerlendirme, planlama ve tasarım dallarında yapılan katılımlar için ayrı olarak Asli Seçici Kurul oyları ile yapılacaktır. Değerlendirme sonuçları seçici kurul raporu ile birlikte katılımcılara açıklanacaktır.

Seçici Kurul

Danışma Kurulu

 • Latif Gürkan KAYA, Prof. Dr., Peyzaj Mimarı PEMKON Dönem Başkanı, PEMKON Dönem Başkanı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
 • Yasin OTUZOĞLU, Peyzaj Mimarı TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

Asli Seçici Kurul Üyeleri

 • İsa Eren AKBIYIK, Peyzaj Mimarı
 • Pelin YONCACI ASLAN, Mimar
 • Gizem KARABAY CAN, Peyzaj Mimarı
 • Oya Nihan MEMLÜK ÇOBANOĞLU, Şehir Plancısı
 • Ezel Yağmur ÇEBİ OKUMUŞ, Peyzaj Mimarı

Yedek Seçici Kurul Üyeleri

 • Bengisu DEREBAŞI, Mimar
 • Ecem BAKİ HOŞGÖR, Peyzaj Mimarı
 • Ilgın KURUM, Şehir Plancısı

Raportörler

 • Bilal Emre ARSLAN, Peyzaj Mimarı
 • Cemre KORKMAZ, Peyzaj Mimarı
 • Hüseyin Burak SEVİM, Peyzaj Mimarı

Sonuçların İlanı

Projelerin değerlendirilmeleri sonunda ödül kazananlar, Seçici Kurul’un ıslak imzalı tutanak ve raporları ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’na bildirilir. Oda, ödül kazananları bu bildirimden sonra ilan edilen tarihte Oda web sitesi kanalıyla ilan eder. Seçici Kurul’un değerlendirme raporları, ödül sonuçlarının bildirilmesini izleyen 2 (iki) hafta içinde Oda web sitesi kanalıyla yayınlanır.

Sergi ve Ödül Töreni

Ödüllerin ilanından sonra Oda tarafından yeri ve tarihi daha sonra bildirilerek gerçekleştirilecek ödül töreninde, katılım gösteren projelerden ödül alanları sergilenme hakkı Oda Yönetim Kurulu tarafından saklı tutulur. Ödül alamayan projeler de proje sahibi tarafından çıktı alınıp sert (mukavva, fotoblok, vb.) bir zemin üzerine yapıştırılarak sergiden en az 2 gün öncesine kadar raportörlüğe teslim edilmesi halinde
sergilenecektir. Sergi ücretsiz olup, halka açık olarak düzenlenir.

Yarışma İletişim

Adı: TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkez
Adresi: Konur 2 Sokak No:34/8 Kızılay / ANKARA
Telefon Numarası: 0 312 418 62 50
Faks Numarası: 0 312 419 64 27
Web Adresi: http://www.peyzajmimoda.org.tr/
E-posta Adresi: bitirme@peyzajmimoda.org.t

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri 2023 Ödülleri

Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucunda seçilen 5 (beş) projenin sahiplerine, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu’nca tarihi belirlenecek olan sergi ve ödül töreninde 5 (beş) adet eşdeğer ödül verilecektir. Katılımların planlama ve tasarım dallarına göre nicel ve nitel dağılımını gözeterek, bu 5 ödülün dallar arasında dağıtılması seçici kurul tasarrufundadır. Ayrıca talep eden tüm katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

Yarışma Takvimi

İlan Tarihi: 05 HAZİRAN 2023
Son Soru Sorma Tarihi: 19 HAZİRAN 2023
Soruların Yanıtlanması: 23 HAZİRAN 2023
Projelerin Son Teslim Tarihi: 07 AĞUSTOS 2023, saat: 17.00
Seçici Kurul’ un Değerlendirme Tarihi: 10 AĞUSTOS 2023, saat: 10.00
Sonuçların Açıklanma Tarihi: 11 AĞUSTOS 2023
Sergi ve ödül töreni yeri ve tarihi Oda Yönetim Kurulu’nca ileri bir tarihte Oda web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.peyzaj.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10098

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap