Ramazanın Işığını Yakala Uluslararası Fotoğraf Yarışması

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından gençlerin Ramazan ayının güzelliklerini anlatan anları fotoğraflamaları amacıyla Ramazanın Işığını Yakala Uluslararası Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Ramazanın Işığını Yakala Uluslararası Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: NUN Eğitim ve Kültür Vakfı
   Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışması, Uluslararası Yarışmalar
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurtdışı
  Kimler Başvurabilir:

Dünyadaki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 12 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 HAZİRAN 2021
  Ödüller:

İlkokul kategorisi ödülleri
Birincilik Ödülü: Tablet
İkincilik Ödülü: Instax Fotoğraf Makinesi
Üçüncülük Ödülü: Kablosuz Kulaklık
Ortaokul kategorisi ödülleri
Birincilik Ödülü: Aksiyon Kamerası
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Instax Fotoğraf Makinesi
Lise kategorisi ödülleri
Birincilik Ödülü:DSLR Fotoğraf Makinesi
İkincilik Ödülü: Aksiyon Kamerası
Üçüncülük Ödülü:Instax Fotoğraf Makinesi 

   

Yarışma Hakkında

“Ramazan Ayının Işığını Yakala Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, dünyadaki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine açıktır. Düzenleme kurulu ve jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

Katılımcılar, doğrudan fotoğraf tekniğini kullanarak elde ettikleri görüntüler ile yarışmaya katılabilirler. Fotoğrafların fotoğrafçının kendisine ait olması gerektiği ve fotoğrafta kullanılan obje, nesne ile ilgili şikâyetlerde sorumluluğun fotoğrafçıya ait olduğu katılımı yapan fotoğrafçı tarafından kabul edilir. Aynı koşullar fotoğrafta bulunan bireylerin şikâyet etmeleri halinde de geçerlidir.

Fotoğrafların fotoğrafçıya ait olduğunun kabulü yarışmaya katılım ile kabul edilmiş olur. Aksi bir durumun tespiti halinde ödül ve/veya sergileme kazanılmış olsa dahi iptal edilir. Yarışmada yer alan fotoğraflar yanı sıra ödül ve sergileme alan fotoğraflar sosyal medya, yazılı medya ve internet sitelerinde tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak kullanılabilir. Yarışmacı katılımı sebebi ile bu konuda onay vermiş olarak kabul edilir. Yarışmacı fotoğraflarının sergi ile ilgili medyada yayın ve/veya ekranlarda yayın için ücretsiz olarak yayınlanmasına izin verir. Fotoğrafın kullanım hakkı her koşulda fotoğrafçıya aittir. Sponsorlar web siteleri üzerinde fotoğrafları düşük çözünürlükte yarışma ile ilgili ilanlarında kullanabilirler.

Yarışmanın Organizasyonu

“Ramazan Ayının Işığını Yakala Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenmektedir.

Yarışma Kategorileri

Ramazan Ayının Işığını Yakala Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2021;

 • İlkokul
 • Ortaokul
 • Lise

olmak üzere 3 kategoriden oluşmuştur. “Ramazan Ayının Işığını Yakala” başlığı altında yapılacak yarışmada her bir kategoride fotoğraflar dijital şekilde NUN Eğitim ve Kültür Vakfına iletilecektir.

Yarışmaya katılacak fotoğraflar,JPG/JPEG formatta, 300 DPI çözünürlükte, uzun kenarı en fazla 1920 piksel ve dosya boyutu en az 1 MB en fazla 4 MB olarak ayarlanarak internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Çözünürlük ayarlarına dikkat edilmeli ve JPEG formatında kayıt edilmelidir. Her bir katılımcı yarışmaya en fazla (4) fotoğraf ile katılabilir. Fotoğraflar dijital ortamlardaki programlarda işlenmeden, ham halleriyle paylaşılmalıdır.

Başvuru Koşulları

 • Yarışmacılar yarışmaya katılabilmek için www.nunokullari.com web adresine girerek yarışma şartnamesini onaylamak zorundadırlar.
 • Onay kutucuğunu işaretlemek yolu ile katılımcılar şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş
  olurlar.
 • Yarışmaya katılım web sitesi üzerinden olacağından, gönderilen fotoğraflarda sistemden veya
  kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde NUN Okulları ile
  (capturethelight@nunokullari.com) e-mail adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi
  halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi
  yaşanılan anlar oluşmuşsa kullanılacaktır. E-mail yoluyla fotoğraf gönderilmesi yarışmaya
  katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
 • Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, (www.nunokullari.com)
  internet sitesinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanlarda sergilenecektir. Ayrıca
  Yarışmada ödül, mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar NUN Okullarının hazırlayacağı yahut
  hazırlatacağı broşürlerde yer alacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
  göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi
  kural ihlali yapmış sayılır.
 • Kural ihlali yapan katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen
  ödülün yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın/yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu,
  fotoğraflarda yer alan ve telif konusu oluşturabilecek konularda gerekli tüm izinlerin
  alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Bu konuda oluşabilecek
  anlaşmazlıklarda NUN Okulları sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışma sonucu NUN Okulları web sitesi (www.nunokullari.com) adresinde duyurulacaktır.
 • NUN Eğitim ve Kültür Vakfı şartname üzerinde değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Yayın ve Telif Hakları

 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar NUN Eğitim ve Kültür Vakfının arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından haber, reklam amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde fotoğrafçının ismi belirtilerek kullanılabilecek ve ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir (Fotoğraflarla kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır).
 • NUN Eğitim ve Kültür Vakfı bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı evrakında,
  dokümanlarında (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt
  ortamları vs) ve diğer platformlarda tanıtım amaçlı olarak serbestçe kullanılabilecektir. Bu
  şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve
  eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname
  için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu
  kabul, beyan ve taahhüt eder. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı eserler için katılımcının yukarda
  verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin
  kullanım hakkı eser sahibi ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfının olacaktır. NUN Eğitim ve
  Kültür Vakfı hiçbir koşul altında, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
  görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
  ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
  yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması ve ilgili mevzuat uyarınca izin verdikleri,
  katılımcıların bu hususta mevzuattan kaynaklı olarak tüm yükümlülüklerini yerine getirdikleri
  kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
  sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, NUN Okullarının internet
  sitesinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir.
  Ayrıca Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar NUN Okullarının Sosyal Medya
  (Facebook, Instagram, Twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı olarak yayınlanabilecektir.
 • Katılımcılar; NUN Okullarının (www.nunkullari.com) web adresine fotoğraflarını yüklemekle
  yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını
  göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini
  okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı
  yoktur.

Dosyaların İsimlendirilmesi

Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/jpeg formatta, 300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı en fazla
1920 piksel ve dosya boyutu en az 1 MB en fazla 4 MB olarak ayarlanarak internet sitesi
üzerinden gönderilmelidir. Çözünürlük ayarlarına dikkat edilmeli ve jpg formatında kayıt
edilmelidir.

 • Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur.
 • Fotoğraflar online (çevrim içi) olarak (www.nunokullari.com) web adresi kullanılarak yüklenecektir.
 • Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde katılım formunu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir.
 • Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan yüklenecektir. Fotoğraf üzerinde isim,
  tarih, imza vb. bilgiler yer almamalıdır.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
 • İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_)
  kullanılabilir.
 • Fotoğrafların yükleme, değiştirme silinme ve kategorize edilmesi sırasında ortaya çıkabilecek
  olası sorunlardan NUN Okulları sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

 • Esra Albayrak
 • Ayşe Kasapoğlu
 • Emre Akyol
 • Sevde Özsoy
 • Nesibe Ecevit
 • Merve Avli
 • Ayşe Nur Öğretici
 • İlker Cihat Çatak

Yarışma Sekreteryası

E-posta: info@nunokullari.com 

Telefon:  0216 686 1 686 

Ramazanın Işığını Yakala Uluslararası Fotoğraf Yarışması Ödülleri

İlkokul kategorisi ödülleri
Birincilik Ödülü: Tablet
İkincilik Ödülü: Instax Fotoğraf Makinesi
Üçüncülük Ödülü : Kablosuz Kulaklık
Ortaokul kategorisi ödülleri
Birincilik Ödülü : Aksiyon Kamerası
İkincilik Ödülü : Tablet
Üçüncülük Ödülü : Instax Fotoğraf Makinesi
Lise kategorisi ödülleri
Birincilik Ödülü: DSLR Fotoğraf Makinesi
İkincilik Ödülü: Aksiyon Kamerası
Üçüncülük Ödülü: Instax Fotoğraf Makinesi

Yarışma Takvimi

Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 13 NİSAN 2021
Kapanış Tarihi: 12 MAYIS 2021
Kazananların İlan Edilmesi: 24 MAYIS 2021
Ödül Töreni: 15 HAZİRAN 2021

Ramazanın Işığını Yakala Uluslararası Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.nunokullari.com/basvurular/ramazanin-isigini-yakala-fotograf-yarismasi-basvuru-formu

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorumları Göster (2)