Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması 2021

Sabancı Vakfı tarafından, toplumsal sorunların sanat aracılığıyla ele alınması, toplumsal konularda sinemanın yaratıcı bakış açısından, etki gücünden yararlanarak bilinç oluşturmak, farkındalık yaratmak ve toplumsal gelişmeye yönelik değişimleri tetiklemek amaçlarıyla Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması 2021 düzenleniyor. Bu yıl 6.’sı düzenlenen ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması 2021

Düzenleyen:Sabancı Vakfı
Kategori:Kısa Film Yarışması, Film Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Eserlerin yönetmen (“Eser Sahibi”) ve / veya yapımcısından
en az birisinin T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması.
Son Başvuru Tarihi:19 KASIM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:20 ARALIK 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 25.000 ₺
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Sabancı Vakfı kurulduğu günden bu yana, toplumsal gelişmenin bireylerin potansiyelinin ortaya çıkartılması ile mümkün olacağı anlayışıyla çalışmalarını yürütmektedir. Vakıf, bu anlayışla, bireylerin toplumsal konulardaki farkındalığını artırmak amacıyla birçok projeye destek vermekte, ilham veren hikayelerin toplumda yayılması için çalışmaktadır. Sabancı Vakfı, bireyleri cesaretlendirmek, motive etmek, yaratıcılıklarının ön planda olmasını sağlamak ve başarılarını takdir etmek adına birçok kültür-sanat faaliyetine destek olmaktadır.

Sabancı Vakfı, toplumsal sorunların sanat aracılığıyla ele alınmasını desteklemek fikrinden hareketle Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nı düzenlemeye karar vermiştir. Yarışma ile amaçlanan, toplumsal konularda sinemanın yaratıcı bakış açısından, etki gücünden yararlanarak bilinç oluşturmak, farkındalık yaratmak ve toplumsal gelişmeye yönelik değişimleri tetiklemektir.

Yarışma Teması

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın teması 2021 yılı için “Yeni Dünyada Yeni Meslekler” olarak belirlenmiştir.

Başvuru Koşulları

 • Yarışma’ya başvuran eserlerin yönetmen (“Eser Sahibi”) ve / veya yapımcısından en az birisinin T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Tüzel kişiler başvuru yapamaz.
 • Yarışma’ya sadece daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler ile başvuru yapılabilir. Eser Sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekir.
 • Bir kişi birden fazla eser ile başvurabilir. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Başvuru yapacak olan kişiler, online başvuru formundaki tüm alanları eksiksiz doldurarak son başvuru tarihi olan 19 Kasım 2021 Cuma, en geç saat 17:30’a kadar başvurularını tamamlamak zorundadırlar.
 • Eser Sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışma’ya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular Eser Sahibinin sorumluluğundadır. Sabancı Vakfı bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser Sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, Sabancı Vakfı’nın uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.
 • Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (Eser Sahibine) aittir. Eser Sahibi, Sabancı Vakfı tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamında ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları Sabancı Vakfı ile derhal paylaşacaktır.
 • Sabancı Vakfı Yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, Yarışma’yı düzenlemekten vazgeçme veya Yarışma’yı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışma’nın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, Eser Sahipleri tarafından Sabancı Vakfı’na gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser Vakıf tarafından kullanılamaz.
 • Sabancı Vakfı çalışanları Yarışma’ya katılamaz.
 • Vefat etmiş kişiler adına başvuru yapılamaz. Ancak, kişi adaylık başvurusu yaptıktan sonra vefat etmiş ise başvurusu değerlendirmeye alınır.
 • Yarışmacı başvurduğu filmini ve bu filme ait görsel materyalleri (teaser, afiş, fotoğraf vb.) herkesin görebileceği şekilde herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşmamalıdır.
 • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma’ya başvuru ücretsizdir.
 • Yarışmacının filmografisinde Yarışma’ya başvurduğu eserle aynı adlı başka bir eseri bulunamaz.

Teknik Şartlar

 • Süresi, jenerik de dahil olmak üzere 5 (beş) dakikayı geçmeyen filmler başvurabilir.
 • Temaya uygun olmak şartıyla kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türlerin çekilmiş eserler başvurabilir.
 • Başvurular yalnızca online başvuru formu üzerinden gönderilmelidir. Kargo, posta gibi yollarla fiziksel olarak iletilecek gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Filmlerle başvurular iki şekilde yapılabilir: Filmler YouTube’a (.MP(E)G/ .AVI / .VOB / .MOV / .MP4 / .M4V, vb.) liste dışı olarak yüklenip URL bağlantısı www.kisafilmuzunetki.org adresinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır ya da filmler Vimeo’ya (.MP(E)G/ .AVI / .VOB / .MOV / .MP4 / .M4V, vb.) yüklenerek şifreli link ile başvuru yapılmalıdır. Filmler Vimeo’ya yüklendikten sonra “Privacy” sekmesi açılarak kişisel olarak şifre belirlenecektir.
  Belirlenen şifre ve URL bağlantısı www.kisafilmuzunetki.org adresinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır.
 • Yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920×1080’dan az olmamalıdır.
 • Filmler Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak yüklenmelidir.
 • Türkçe altyazılar beyaz renkte, İngilizce altyazılar ise sarı renkte (kullanılması gereken sarı rengin kodu #F9d658) olmalıdır.
 • Görüntüye uygulanacak olan altyazı Arial font, 48 punto ve altyazının altına uygulanacak bant da %75 transparanlıkta olmalıdır. Bir satırda boşluklar hariç en fazla 40 karakter olmalı ve altyazılar Türkçe için bir, İngilizce için bir satır olmak üzere en fazla iki satırdan oluşmalıdır.
 • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme

Sanat Yönetmeni: Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın formatını oluşturan, yönetimini gerçekleştiren, sanatsal kriterleri belirleyen kişidir. Ön Jüri, Jüri ve Danışma Kurulu için isim önerilerinde bulunur.

Danışma Kurulu: Sabancı Vakfı tarafından belirlenen Danışma Kurulu; ulusal veya uluslararası alanda tanınmış, sinema veya Yarışma’nın “tema”sı konusunda uzman 5 kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Yarışma kapsamında gerçekleşecek etkinliklere fikir ve önerileriyle katkıda bulunur.

Ön Jüri: Sanat Yönetmeni’nin de dahil olduğu, sinema veya Yarışma’nın “tema”sı konusunda uzman 3 kişiden oluşan Ön Jüri, Sabancı Vakfı tarafından belirlenir. Başvuran tüm eserlerin değerlendirmesini yapar ve finale kalan eserleri belirler. Finalde Jüri tarafından değerlendirilmek üzere en az 10 en çok 15 eser seçer.

Jüri: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri Sabancı Vakfı tarafından belirlenir. Jüri, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış̧, sinema veya Yarışma’nın “tema”sı konusunda uzman beş kişiden oluşur. Jüride Sabancı Vakfı yöneticileri veya çalışanları bulunmaz. Jüri, finale kalan eserleri değerlendirir ve birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülüne hak kazanan eserleri belirler. Sabancı Vakfı, Jüri’nin önerisi üzerine bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.

Finale Kalan Eserlerler İlgili Süreç

 • Finale kalan eserler 20 Aralık 2021 tarihinde www.kisafilmuzunetki.org web sitesinden duyurulacaktır.
 • Finale kalan eserler için aşağıdaki belgelerin -özellikle İstanbul dışından gönderim sağlayan eser sahipleri 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 tarihlerinin resmi tatil olduğunu göz önünde bulundurarak- en geç 3 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar ZeynoFilm, Sadi Konuralp Caddesi, İKSV Binası No:2 Beyoğlu/İstanbul adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Materyal Listesi

 • Eserin USB flaş bellek içinde gönderilecek olan gösterim kopyaları; Full HD kalitede, Türkçe ve İngilizce altyazılı (Türkçe altyazısı beyaz, İngilizce altyazısı sarı olacak şekilde), .mov veya .mp4 formatında olmalıdır. (Ulaştırılan Flash disklerin iadesi yapılmaz.) Altyazılara ait teknik detaylar Teknik Şartlar’da yer almaktadır.
 • Eserin aynı zamanda altyazısız gösterim kopyası yine USB ile gönderilmelidir. Formatı, Full HD kalitede, .mov veya .mp4 olmalıdır.
 • Esere ait 30 saniyelik bir fragman aynı USB Flash Disk içerisinde teslim edilmelidir.
 • Diyalog varsa, diyalog listeleri (zaman kodları -timecode- ile birlikte) srt formatında filmlerin yer aldığı USB içerisinde teslim edilmelidir. Diyalog varsa, diyalog listeleri, zaman kodları (timecode) ile birlikte Word dökümanı olarak ya da SRT formatında filmlerin kopyalarının da yer aldığı USB Flash Disk içerisinde teslim edilmelidir.
 • A3 boyutunda dikey formatta bir afiş hazırlanmalı ve bu afiş de USB Flash Disk içerisinde teslim edilmelidir.
 • Katalogda kullanılmak üzere yönetmene ait en az 500×500 çözünürlüğünde bir fotoğrafın da USB Flash Disk ile teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Online başvuru formunun imzalanmış çıktısı.
 • Eser Sahiplerinin yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini göstermek üzere, yönetmen ve yapımcı tarafından imzalanmış Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliğinin her sayfası imzalanmış çıktısı.
 • İmza sahipleri söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, imza sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.
 • Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek Sabancı Vakfı tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.
 • Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı filminin yarışmanın sonuçlanmasının ardından başvurduğu festivalleri ve sonuçlarını Sabancı Vakfına bildirmekle yükümlüdür. Bir finalist, filminin Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu’nun resmi mecralarında herkese açık bir şekilde yayınlanıyor oluşunun, bir festivale kabul edilmesi ve festivalin şartnamesine uymaması halinde, filminin belirttiği süre içerisinde izlemeye kapanmasını talep edebilir.
 • Başvuruda bulunan Eser Sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve Eser Sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla Sabancı Vakfı’na kullandıracağını kabul ve taahhüt eder.
 • Finale kalan eserlerin sahipleri, filmlerinin Sabancı Vakfı tarafından Sesli Betimlemelerinin yapılmasına müsaade eder.
 • Ödül almaya hak kazanan Eser Sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde, Eser Sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına verilmez.
 • Finale kalan eserlerin yönetmenleri, Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu tarafından 9-10-11-12 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek finalistlere özel kampa ve etkinliklere katılmakla yükümlüdür.
 • Finale kalan eserler, yönetmeni/yönetmenleri tarafından yarışmanın sonuçlarının açıklanmasının ardından aynı veya farklı isimle kısa film formatında (70 dakikanın altında) başka bir formata dönüştürülemez ve bu formatta gösterilemez.
 • Finale kalan eserlerin sahipleri, finale kaldıkları bilgisi Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu tarafından sosyal medya ve diğer mecralarda açıklanana kadar bu bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdür.
 • Finale kalan eserlerin sahipleri, Yarışma sonuçlanana kadar filmleriyle ilgili Yarışmanın resmi mecralarında yayınlanan görseller haricinde herhangi bir görsel paylaşamaz.

Market Seçkisi

 • Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması organizasyonu, 2021 yılından itibaren başvuran filmler içerisinde, çeşitli nedenlerle finale kalmaya hak kazanamayan fakat sanatsal kriterler açısından yeterli gördüğü minimum 8, maksimum 12 filmi “Market Seçkisi” adı altında toplayarak, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli uluslararası, prestijli film festivallerine ve kısa film marketlerine gönderilmesi konusunda çalışmalar yapar.
 • Markete seçilecek filmlere; finale kalan eserleri seçen seçici kurul ve sanat yönetmeni tarafından karar verilir.
 • Bu seçkide yer almaya hak kazanan filmler, finale kalan eserler açıklandıktan sonraki bir tarihte duyurulur.
 • Markete seçilen eserlerin sahipleri, bu seçkinin içinde yer almama hakkına sahiptir.
 • Bu seçki içerisinde yer alan filmlere bir “ödül” verilmez.
 • Bu bölümde yer alan filmlerin yönetmenleri, Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu içerisinde yer alan bazı etkinliklere doğrudan katılma hakkı kazanırlar.
 • Market seçkisindeki filmler ve yönetmenleri, hazırlanan ayrı bir katalog içerisinde yer alır.
 • Market seçkisindeki filmler; 7. Maddede yer alan materyal listesindeki şartları sağlamalıdır.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması 2021 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 25.000 ₺
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺

 • Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’na katılan eserler arasından, Jüri tarafından belirlenen toplamda üç esere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.
 • Ödül için belirlenen adaylar, ödül töreni öncesinde Jüri veya Sabancı Vakfı tarafından kamuoyuna açıklanamaz.
 • Ödüller Sabancı Vakfı tarafından gerçekleştirilecek Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Ödül Töreni’nde açıklanır.
 • Açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.
 • Seçilen eserlerin yönetmenlerine;
 • Ödüller, Sabancı Vakfı tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninde, seçilen eserlerin yönetmenlerine kazandıkları ödül tutarında çek düzenlenmek suretiyle verilir.
 • Ödül filmin yönetmenine verilir. Ödül alan filmin yönetmeni T.C. vatandaşı değilse ödül T.C. vatandaşı olan yapımcıya verilir. Filmin birden fazla yönetmeni olması durumunda ödül tutarı yönetmen sayısına eşit miktarlarda bölünerek ödeme yapılır. Yönetmenlerden sadece birisinin T.C. vatandaşı olması durumunda ödülün tamamı T.C. vatandaşı olan yönetmene verilir.
 • Ödül töreninde yönetmenin bulunamaması söz konusu olursa ödül, yönetmenin önceden belirlediği ve yazılı olarak Sabancı Vakfı’na bildirdiği bir temsilciye verilir.
 • Jüri’nin önerisi üzerine Sabancı Vakfı bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.
 • Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına verilir.
 • Ödül alan eserlerin sahipleri, eserlerine ait T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde yapılmış kayıt-tescil belgelerini, ödüllerin açıklanmasını takip eden on beş gün içerisinde ZeynoFilm, Sadi Konuralp Caddesi, İKSV Binası No:2 Beyoğlu/İstanbul adresine ulaştırmakla yükümlüdür. Sabancı Vakfı, kayıt-tescil belgesini zamanında ulaştırmayan eser sahiplerinden ödüllerini geri alma hakkına sahiptir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 19 KASIM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 ARALIK 2021

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması 2021 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.kisafilmuzunetki.org/tr/content/10/yonetmelik

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.101 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap