Sabri Ülker Çevre Ödülü 2020

Yıldız Holding ve TURMEPA tarafından çevre kirliliğinin önüne geçip sürdürülebilir çevre için ortaya konulan projelerin ödüllendirilmesi adına Sabri Ülker Çevre Ödülü 2020 düzenleniyor. Ülkemizdeki proje sahiplerine yönelik 100 bin ödül içeren program başvuruları devam ediyor.

 

Sabri Ülker Çevre Ödülü 2020

  Düzenleyen:

Yıldız Holding ve TURMEPA

  Kategori: Çevre, Proje, Bilim
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Proje sahibi kişi, kuruluş, inisiyatif, STK ve KOBİ’ler.

  Son Başvuru Tarihi: 26 EKİM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi:

2020

  Ödüller:

100.000 ₺

Ödül Heykelciği

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

İnsan hayatı, içinde yaşadığı çevrenin sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Temiz çevre de temel insan hakkı olarak anayasamızda yer almaktadır. Yıldız Holding ve TURMEPA, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, bugünün ve yarının çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin, her alanda korunması ve geliştirilmesi hedefiyle, “Sabri Ülker Çevre Ödülü”nü oluşturmuştur.

Ödülün amacı; çevre kirliliği ile mücadeleyi özendiren, geliştiren, yenilikçi, halkın katılımını sağlayan ve gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ülke bırakmayı amaçlayan, sürdürülebilir kalkınmaya ve sıfır atık prensibine önemli katkıda bulunan, iklim değişikliğine vurgu yapan ve bu konuda alınabilecek önlemlere ışık tutan, tüm canlıların ortak yaşamı olan gezegenimizin sağlıklı yaşlanmasını sağlayacak kişi ve/veya kurumların örnek çalışmalarını geniş kitlelere duyurmak ve bu konularda bilimsel çalışmalar yapanların önünü açmaktır.

Ödülün Amacı

Sabri Ülker Çevre Ödülü, Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından, doğal çevremizi korumak ve iyileştirmek amacıyla, arkasında tüzel destekçiler olmadan sahip olduğu fikri kendi kaynaklarıyla bir yere kadar somut hale getirmiş; araştırma veya uygulama safhasında mali olarak belli bir yerde tıkanmış ve alacağı teşvikle topluma ilham kaynağı olacak projesini ileriye taşımak isteyen kişi ve/veya kuruma verilir. Ödülü kazanan kişi ve/veya kurum projeleriyle, genellikle, çevresel sürdürülebilirliğin teşvikine, çevre politikalarını olumlu yönde etkilemeye, çevresel adaletin sağlanmasına ve yaşanabilir bir gelecek yaratmaya odaklanmalıdır.

Bu ödül ile 18 yaşını doldurmuş, üniversitede okuyan öğrencilerin, akademisyenlerin, araştırmacıların, genç girişimcilerin, küçük ve mikro işletmelerin, ticari ve sanayi işletmelerin fon katkısıyla kurulmamış tüm STK’ların çalışmalarını ön plana çıkarmak ve kamuoyunun dikkatini bu tür çalışmalara çekmek amaçlanmaktadır.

Sabri Ülker Çevre Ödülü, çevreyi korumaya yönelik geliştirilen bilimsel çalışmaları ön plana çıkartıp desteklemek ve kamuoyunun dikkatini de çevreyi korumaya yönelik çözümlere yöneltip, gündem oluşturmak ve bireyleri, kurumları ve sivil toplum örgütlerini bu alana yöneltmeyi teşvik etmek amacıyla verilmektedir.

Ödülü kazanan kişi ve/veya kurum projeleriyle, çevresel sürdürülebilirliğin teşvikine, çevre politikalarını olumlu yönde etkilemeye, çevresel adaletin sağlanmasına ve yaşanabilir bir geleceğe katkı sağlamaya odaklanmalıdır.

Ödüle Başvuracak Projelerin Kapsamı

Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün başvuran projeler “Çevre ve İnsan” ana başlığı çerçevesinde, sıfır atık yaklaşımıyla aşağıdaki konu başlıklarını kapsamalıdır;

• Sürdürülebilir su ve doğal kaynak kullanımı

• Sürdürülebilir karbon ve enerji yönetimi

• Sürdürülebilir atık yönetimi

• Sürdürülebilir inovasyon

• İklim değişikliği ve gezegenin sağlığı

Kazanan, o sene ödül verilecek konuyla alakalı başvuran kişi ve/veya kurum arasından seçilir. Ödülü kazanan, projenin başarıyla getirildiği mevcut durumun somut çıktısını ve ilgili başarı ölçütlerini ayrıntılı olarak açıklamalıdır. Projenin başarılı sayılması için ön prototipinin gerçekleştirilmiş olması beklenir. Başvuran, asıl prototip için destek istiyor olmalıdır. Prototipi gerçekleştirilmemiş projelerde ise, projenin geldiği aşamanın başarısını, üniversitelerden bilimsel referanslar ile açıklamakla yükümlüdür.

Eğer sosyal etkisi olan bir proje ise, mevcut durumun soyut çıktıları görüşme, anket, test, gözlem ya da öz değerlendirme mekanizmalarının kullanılması ile somut hale getirilerek raporlanması beklenmektedir. Soyut sonuçlar genellikle katılımcının edindiği bilgi ve deneyimi; artan beceriler veya başarıları, gelişen kültürel farkındalık şeklinde raporlanarak sunulmalıdır. Proje sahibinden çalışmasını nihai bir ürün haline getirip bitirmemiş olması ya da ticari bir formata sokmamış olması beklenir. Projenin nasıl gelişeceğine dair dengeli bir bütçe planı da beklenir. Fikir aşamasındaki projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ödüle Kimler Başvurabilir?

Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne;

• Türkiye’de yaşayan 18 yaşının üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, genç girişimciler,

• 04.11.2012 tarih ve 790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”’e bağlı olarak faaliyet gösteren Türkiye’de kurulmuş mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler,

• Kamu kurumları ile ticari ve sanayi işletmelerin fon katkısıyla kurulmamış ve desteklenmeyen Türkiye’deki tüm STK’lar,

• Kamu kurumunda çalışan bireyler, kendi adlarına geliştirdikleri bireysel projeleri ile başvurabilir ancak kamu kurumları ödüle başvuramaz.

• Özel ve devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler, bölüm olarak ödüle başvuru yapabilir ancak projeye önceden maddi bir destek veya fon sağlandıysa ödül başvurusu kabul edilmez.

Başvuru

Sabri Ülker Çevre Ödülü ’ne başvuru süreci, Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

• Sabri Ülker Çevre Ödülü ’ne başvuran kişi ve/veya kurum, Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan internet sitesindeki

(http://sabriulkercevreodulu.com/) başvuru formunu belirtilen tarihe kadar eksiksiz şekilde doldurmakla ve başvuru koşullarındaki aday kriterine uygun olduğunu kanıtlamakla yükümlüdür.

• Başvuruların 23 Aralık 2019- 26 Ekim 2020 tarihleri arasında tamamlanması gerekmekte olup bu tarihten sonraki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Başvuru formunda eksiklik olan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Başvuru dosyalarında verilen bilgi ve belgelerin doğruluğu, güncelliği ve 3. kişilerin haklarını ihlal etmediği yönündeki her türlü sorumluluk başvuruyu yapan kişi ve/veya kuruma aittir.

• Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne başvuru, proje sahibi kişi ve/veya kurum tarafından yapılmak zorundadır.

• Ödül kazanamayan kişi ve/veya kurum, gelecek senelerde aynı proje ile yeniden başvurabilir. Ödüle aynı kişi ve/veya kurum, birden fazla proje ile başvurabilir.

• Bir kez ödül kazanan kişi ve/veya kurum, daha sonraki yıllarda aynı proje ile Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne başvuramaz.

• Başvuru sahibi mücbir nedenlerden dolayı (hastalık, kaza, ölüm vb.) kazanmış olduğu ödülü alamayacak durumda ise, ödül tutarı yasal temsilcilerine verilecektir.

• Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve çalışanları, TURMEPA Yönetim Kurulu ve çalışanları başvuru yapamaz.

• Sabri Ülker Çevre Ödülü Seçici Kurul ve Jüri üyeleri ile onların birinci dereceden akrabaları ödüle başvuru yapamaz.

• Bu ödüle layık görülen kişi ve/veya kurumdan, kazandığı ödülle, projesini geliştirmesi ve topluma yararlı olması hedeflenen bu çalışmayı yaygınlaştırması beklenmektedir.

• Ödüle başvuracak projelerin özgün olması, üçüncü şahısların fikri ve sınai haklarını ihlal etmemesi şarttır. Bununla ilgili her türlü sorumluluk başvuru sahibine aittir.

• Yıldız Holding ve TURMEPA, yarışma kapsamında veya kurumsal tanıtım amaçlı yapacağı iletişim çalışmalarında Sabri Ülker Çevre Ödülü alan projenin ismini, kapsamını, içeriğini ve görsel materyallerini kullanma hakkını süresiz olarak saklı tutar.

• Başvuru sahipleri, başvurularını tamamlamalarıyla birlikte, işbu şartnamede yer alan tüm kriterleri okuyup anladığını kabul eder. Şartnamede yer almayan herhangi bir durumda Yıldız Holding ve TURMEPA yönetim kurullarının alacağı karar geçerli olacaktır. Bununla beraber Yıldız Holding ve TURMEPA Yönetim Kurulu şartnamede değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

• Başvuran kişi ve/veya kurumun kazanması halinde ödül törenine katılımı zorunludur.

Değerlendirme Kriterleri

Başvuran adayların projeleri aşağıdaki başlıklar altında değerlendirilmeye alınır:

• Projenin Genel Kapsamı; Sorun Tanımı, Hedef Belirleme & Çalışma Yöntemi

• Sosyal Fayda

• Projenin Ekonomik Katkısı

• Çevresel Fayda (Sıfır Atık Yaklaşımıyla)

• İnovatif Yaklaşım

• Standartlaşma ve Yaygınlaştırma

• Projenin Bütçelendirilmesi

Sabri Ülker Çevre Ödülü 2020 Ödülleri

100.000 ₺

Ödül Heykelciği

* 7337 sayılı veraset ve intikal kanununa göre vergi mükellefiyeti ödül kazanana aittir.

Yarışma Takvimi

  • Son Başvuru Tarihi: 26 EKİM 2020
  • Sonuç Açıklama Tarihi: 2020

Sabri Ülker Çevre Ödülü 2020 Detaylı Bilgi ve Başvuru için:

http://sabriulkercevreodulu.com/tr

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap