Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması

Safranbolu Belediyesi tarafından, doğumunun 850. Yılı münasebetiyle UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alınan; 2021 yılının ülkemizde Ahi Evran yılı olarak kutlanmasına karar verilmesi sebebiyle Ahilik Kültürünü işleyen projelerin destekleneceği Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması düzenleniyor. Ödüllü belgesel film yapım desteği yarışması başvuruları devam ediyor.

Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması

Düzenleyen: Safranbolu Belediyesi
Kategori:Belgesel Film Yapım Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 yaş üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:3 EYLÜL 2021 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:16 EYLÜL 2021
Ödüller:En İyi Proje Ödülü: 16.500 ₺ + Altın Safran Ödül Heykelciği
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Konusu

1200’lü yıllarda Anadolu’da kurulan Ahilik Teşkilatının önderi Ahi Evran’ın doğumunun 850. Yılı olmasından dolayı UNESCO’nun 40.Genel Konferansında ülkemizin önerisi ile UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alınmış olması ve 2021 yılının ülkemizde Ahi Evran yılı olarak kutlanmasına karar verilmesi sebebiyle bu yıl Ahilik Kültürünü işleyen projeler yarışmamızda yer alacaktır.


Yarışma Amacı

Belgesel film çekecek yönetmen ve yapımcılara destek olmaktır.
 

Organizasyon

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali bünyesinde düzenlenen Belgesel Film Yapım Destek Yarışmasının organizasyonu ve yürütücülüğü Festival Sekretaryasını yürüten Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Katılım Koşulları

1) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2) Son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş; Seçici Kurul üyeleri, Festival Sekretaryası ve Belediye personeli dışındaki, herkes yarışmaya katılabilir.
3) Yarışmaya, belgesel formatında gerçekleştirilecek proje dosyaları katılabilir. Bu tür dışındaki tanıtım amacıyla yapılan, sanatsal kaygısı olmayan, belgesel filme dönüştürülemeyecek projeler yarışmaya katılamaz, katılması halinde değerlendirmeye alınmaz.
4) Yarışmacılar, en fazla 3 (üç) proje ile yarışmaya katılabilir.
5) Proje başvurusu yönetmen/senarist tarafından yapılır. Yönetmenliğin/senaristliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda müracaatı yapan diğerlerinin yazılı iznini almak ve izin belgesini başvuru formuna eklemek zorundadır. Bu durumda ödül, müracaatı yapan kişiye verilir. Ödülün paylaşımından doğacak sorunlardan Festival Komitesi, Sekretaryası ve Seçici Kurul sorumlu değildir.
6) Yarışmaya katılacak projeler, Türkçe olmak zorundadır.

 

Başvuru Şekli

1) Yarışmaya katılımlar  www.altinsafran.org web sitesinde online olarak dolduracakları katılım formu ile gerçekleştirilecektir.
2) Başvuru Formunda belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Değerlendirme

1) Yarışmaya katılan projeler, Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.
2) Gerekli görüldüğü takdirde oluşturulacak ön seçici kurul; yönetmen, basın mensubu, eleştirmen, yapımcı, oyuncu, sanatçı, akademisyen, TRT temsilcisi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi, ilgili meslek birliği, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri gibi kendi alanında uzman kişilerden oluşur.
3) Yarışmaya katılan projelerin hazırlanmasında herhangi bir şekilde görev almış kişiler Seçici Kurulda yer alamazlar.
4) Seçici Kurul üyeleri ve Başkanı, Festival Sekretaryası tarafından belirlenir komite başkanınca onaylanır. Seçici Kurul, çalışma düzenini kendi belirler.
5) Ana seçici kurul da ikinci bentte belirtilen nitelikteki farklı kişilerden oluşur.
6) E-mail yoluyla sekretaryaya ulaşan projeler, yine e-mail yoluyla seçici kurul üyelerine ulaştırılır. Bu projeler arasından en az 3 (üç) en fazla 5(beş) proje finalist olarak seçici kurul tarafından belirlenir. Finalistler belirlenen tarihte toplanacak olan seçici kurul önünde sunum yaparlar. Değerlendirme neticesinde sadece 1(bir) proje ödüle layık görülür.
7) Sunum süresi en fazla 15 (onbeş) dakika olup, teknik altyapı ( bilgisayar, projeksiyon v.b..) festival sekretaryası tarafından karşılanacaktır.
8) Seçici Kurul, projeleri belirli kriterlere göre değerlendirir.

 • Başvuru evrakları eksiksiz mi?
 • Proje özgün mü?
 • Teknik açıdan uygun mu?
 • Yönetmen/Senaristin düşüncesi nedir?
 • Proje ilgi çekici mi?
 • Proje açık ve uygulanabilir nitelikte mi?
 • Sinopsis profesyonel bir şekilde mi yazılmış?
 • Katılımcının yaklaşım metni profesyonel bir şekilde yazılmış mı? Proje kendini ifade edebiliyor mu?
 • Belgesel amacına hizmet ediyor mu?
 • Belirlenen Temaya uygun mu?
 • Projenin amacı olan Safranbolu ya da Safranbolu’yu ifade eden net unsurlar içeriyor mu?

Ödül

En İyi Proje Ödülü:  16.500 TL  +  Altın Safran Ödül Heykelciği
 

Ödeme Şekli 

 • Ödül tutarının %50 si proje başlangıcında geri kalan %50 si projeyi teslim ettikten ve seçici kurulun onayından sonra başvuru sahibine ödenecektir.
 • Kazanılan para ödülü Safranbolu Belediyesi tarafından, istenen belgeler tamamlandıktan sonra yasal kesintiler yapılarak ödenir.
 • Proje sahibi her ne sebeple olursa olsun ödül miktarının dışında herhangi bir bedel talep edemez.

Telif ( Kullanım ) Hakları

Yarışmada ödül alan Proje’nin her türlü gösteriminde kullanım hakkı Festival Komitesi’ne ve Safranbolu Belediyesi’ne aittir. Safranbolu Belediyesi Projenin her türlü ulusal ve uluslararası mecrada ve sosyal medya platformlarında gösterimi yönetmenin adının paylaşılması kaydıyla yapma hakkına sahiptir.
 

Proje Uygulama

1) Ödül alan projenin uygulamasının %50’lik bölümü Safranbolu ilçesinde yapılmak zorundadır.
2) Kazanan proje sahibi filmin en fazla 90 saniyelik fragmanını film ile birlikte teslim etmelidir. Filmde İngilizce altyazı kullanılmalıdır.
3) Gerekli görüldüğü takdirde Yarışma Sekretaryası yönetmen ve eser hakkında ek doküman/bilgi talep edebilir.
4) Uygulama aşamasında tüm sorumluluk projeyi uygulayacak ekibe ait olup, kullanılacak olan tüm teçhizat, konaklama, ulaşım, yemek vb. giderler proje sahibine aittir.
5) Sekretaryamızın davet ile Seçici kurul ara ve nihai toplantılarına katılımı sırasında proje sahibinin (en fazla 2 kişi olmak üzere) konaklama, ulaşım, yemek vb. giderleri Festival Komitesi tarafından karşılanacaktır. Ödül alan proje sahibi Safranbolu Belediyesi ve Festival Sekretaryasından harici talepte bulunamayacaktır.
6) Belgesel Film; jenerikleri dahil en az 15 (on beş), en fazla 52 (elli iki) dakika uzunluğunda olmalıdır.
7) Proje uygulama sırasında, proje sahibi ile seçici kurul en az 1(bir) kez bir araya gelecek olup, seçici kurulun görüşleri dikkate alınacaktır.
 

Genel Koşullar

1) Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, posta ve sigorta vb. giderler katılımcıya aittir. Bu şartname de belirtilenden başka hiçbir gider karşılanmayacaktır.
2) Finale kalan katılımcıların;  festival süresince (her proje için en fazla 2 kişi olmak üzere) konaklama, ulaşım, yemek vb. giderler Festival Komitesi tarafından karşılanacaktır. Ödül alan yarışmacı 18 Eylül 2021 Cumartesi günü yapılacak ödül törenine katılmak zorundadır. Katılmaması durumunda Altın Safran Ödül Heykelciği ödülü verilemeyecektir.
3) Şartnamede belirtilen ödüller hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Safranbolu Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahiplerinin Kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve sekretarya tarafından istenilen belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif ve benzeri herhangi bir talebi olamaz.
4) Yarışmaya katılım ile bu şartnamede bahsedilen tüm düzenlemeler ve şartlar kabul edilmiş sayılır. Bu şartname kapsamında yer almayan tüm konularda karar verme yetkisi Festival Komitesine aittir. Festival Komitesi bu şartnamede belirtilen tüm hususlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
5) Tüm Dünya’ da salgın haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu pandemi sürecinin uzaması halinde, Festival Komitesi kararı ile festival dahilindeki tüm etkinlikler (yarışmalar, etkinlikler, film gösterimleri ve ödül töreni) festival komitesinin belirlediği herhangi bir online platform üzerinden yapılacaktır.
6) Yarışmaya katılan proje dosyaları iade edilmez.
7) Katılan projelerin yetersiz görülmesi, başvuru şartlarını haiz olmaması gibi durumlarda Seçici Kurul ödülü kimseye vermeme hakkına sahiptir.
8) Kazanılan para ödülleri, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Safranbolu Belediyesi tarafından, istenen evraklar tamamlandıktan sonra yasal kesintiler yapılarak ödenir.

Yarışma İletişim

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Sekretaryası
Belgesel Film Yarışması Koordinatörü

E-posta : info@altinsafran.org
Telefon : 0370 712 41 14 – 351
Adres : Aslanlar Mevkii Leyla Dizdar Kültür Merkezi Safranbolu KARABÜK

Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması Ödülleri

En İyi Proje Ödülü: 16.500 ₺ + Altın Safran Ödül Heykelciği

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 3 EYLÜL 2021

Seçici Kurul Değerlendirme (Finale kalan projelerin Sunumu) : 16 EYLÜL 2021
Ödül Töreni: 18 EYLÜL 2021

Destek Uygulama Takvimi

Başlangıç Tarihi: Ekim 2021
Seçici Kurul Ara Değerlendirme: Şubat 2022
Filmin Sekretaryaya Teslim Tarihi: Haziran 2022
Seçici Kurul Nihai Değerlendirme: Temmuz 2022

Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.altinsafran.org/sbbasvuru/safranbolu-temali-belgesel-film-yapim-destek-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap