Sait Faik Hikaye Armağanı 2022

Darüşşafaka Cemiyeti tarafından, edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden yazar Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak, yıl içerisinde kaleme alınan en iyi öykü kitabını ödüllendirmek amaçlarıyla Sait Faik Hikaye Armağanı 2022 düzenleniyor. Önceki dönemlerde farklı kurum ve kişilerce düzenlenen ve bu yıl 68.’si verilen hikaye armağanı yarışması başvuruları devam ediyor.

Sait Faik Hikaye Armağanı 2022

Düzenleyen:Darüşşafaka Cemiyeti
Kategori:Öykü Yarışması, Hikaye Yarışması, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Hikayelerini kitaplaştırmış ve daha önce bu kitapla ödül almamış kişiler.
Son Başvuru Tarihi:28 ŞUBAT 2022 Saat 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:15 NİSAN 2022
Ödüller:Sait Faik Hikaye Armağanı Ödülü
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sait Faik Hikaye Armağanı Hakkında

Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen Armağan, edebiyat dünyamızın en önemli ödüllerinden biridir. 1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından başlatılan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten itibaren Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. 2003-2011 yılları arasında Darüşşafaka Cemiyeti ve Yapı Kredi Yayınları iş birliğiyle verilen Armağan, 2012’den itibaren ise Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle verilmektedir.

Yaşamının son yıllarında çeşitli edebiyat matinelerine katılan Sait Faik, Darüşşafaka Lisesi’nde yapılan bir matineye de katılır. Lisede yapılan ilk toplantının konuğu Fazıl Hüsnü Dağlarca olmuştur ve Dağlarca, ikinci toplantıya konuk olması için Abasıyanık’ı ikna eder. Matineden sonra Okulu gezen Sait Faik, eve döndüğünde annesine mal varlığını babası hayatta olmayan çocuklara güzel imkânlar sağladığını düşündüğü Darüşşafaka’ya bağışlamayı teklif eder.

Abasıyanık’ın annesi Makbule Hanım, Sait Faik’in vefatından sonra, 8 Kasım 1954’te hazırladığı vasiyetnamede mal varlıklarının çoğunu ve yazarın eserlerinin telif hakkını Darüşşafaka Cemiyeti’ne bırakır. Bu vasiyetnamenin bir maddesinde de her sene dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşacak bir jürinin, o sene içerisinde yazılmış en iyi öyküyü seçerek ona “Sait Faik ve Makbule Abasıyanık Hikâye Mükâfatı” verilmesi istenir.

Armağan, ilk kez 1955 yılında verilir. Sait Faik Armağanı para ödülü 1960 yılına kadar Varlık Yayınlarınca karşılanır. Sait Faik Hikâye Armağını 1955’ten 1964 yılına kadar Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık tarafından verildi. Makbule Hanım’ın 1963’te vefatından sonra Darüşşafaka Cemiyeti bir yönetmelik düzenleyerek, 1964 yılından itibaren her yıl bu armağanı vermeyi sürdürdü.

Sait Faik Hikaye Armağanı Başvuru Koşulları ve Yarışma Şartnamesi

Merhume Makbule Abasıyanık’ın vasiyetini yürüten Darüşşafaka Cemiyeti’nin 24.12.2019 tarih ve 62 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda kabul edilen son şeklidir.

1) Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun 1964 yılında kurduğu Jüri;

A) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üye ve görevlilerinden,

B) Tanınmış edebiyatçılardan,

C) Edebiyat tarihi ve eleştiri alanlarında çalışan yazarlardan ve Darüşşafaka Cemiyeti temsilcisinden olmak üzere seçilmiş 7 kişiden oluşmuştur.

1987 yılından itibaren jüriye Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından atanan bir üye de eşit şartlarla katılmaya başlamıştır. Darüşşafaka Cemiyeti kendisi tarafından atanan üyeyi uygun gördüğü takdirde değiştirebilir.

Ölüm ve istifalar gereği boşalan üyeliklere jüri tarafından aynı nitelikleri taşıyan kişiler seçilerek bu esas korunmuştur.

2010 yılından itibaren jüride;

Doğan HIZLAN (Jüri Başkanı), Hilmi YAVUZ, Nursel DURUEL, Prof. Dr. Jale PARLA, Prof. Dr. Murat GÜLSOY, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından atanan Beşir ÖZMEN ve Metin CELAL yer almaktadır.

2) Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı bir takvim yılı içinde yayımlanmış bir yazara ait hikâye kitapları arasında jürinin seçtiği başarılı ve üstün esere verilir. Armağan’ın miktarı her yıl Darüşşafaka Cemiyeti’nce belirlenmektedir. Armağan miktarının Jüri ve Cemiyet Yönetim Kurulu’nun teklif ve imkânlarıyla değişmesi mümkündür.

3) Bir takvim yılının en başarılı ve üstün eserini seçmekle görevli olan jüri, Türk Edebiyatında Sait Faik’in temsil ettiği düzeye layık olacak şekilde, insan ve toplum gerçeklerinin insancıl ve değerle işlenmiş olmasına, dil ve anlatım ustalığına hikâyelerdeki teknik başarıya dikkat eder.

4) Armağan’a aday olabilme şartları şunlardır.

    A- Şubat ayı son günü akşamına kadar yazar veya yayınevlerince Darüşşafaka Cemiyeti Kurumsal İletişim Birimi’ne başvurarak aday olduğunu bildirmek ve kitaptan on nüsha teslim etmek.

   B- Aynı takvim yılı içinde yayımlanmış kitaplardan, en az iki jüri üyesinin yazılı teklifiyle önerilmek.

Kısıtlayıcı Hükümler:

C- Armağan’a aday olan kitabın daha önce başka bir ödül almamış olması gerekir.

D- Daha önce Sait Faik Hikâye Armağanı kazanmış bir yazar ikinci defa Armağan’a başvuramaz.

5) Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun görevlendirdiği (oylamaya katılmayan) sorumlu kişi, Cemiyet’e başvuran eserlerin ve yazarların adlarını Jüri üyelerine bildirir.

Armağan’a adaylık için başvurmamış ancak aynı takvim yılı içinde yayımlanmış eserler arasında değerli ve başarılı olanlar varsa, Jüri üyeleri en az iki imzalı yazılı bir teklifle Cemiyet’in görevlendirdiği sorumlu kişiye bildirirler.

Bu kitaplardan gerekli miktar Cemiyet tarafından satın alınarak diğer başvuran kitaplar arasına katılır. Başvuruda bulunanların sayısı göz önünde bulundurularak Jüri tarafından bir ön jüri kurulur, kitaplar ön jüriye 15 Mart akşamına kadar iletilir. Ön jüri başvuran eserler içinden bir eleme yaparak 10 kitaplık bir kısa liste oluşturur. Kısa listede yer alan kitaplar tüm jüri üyelerine gönderilir. Eş zamanlı olarak bu kısa liste 15 Nisan günü kamuoyuna açıklanır. Bütün bu işlemler 15 Nisan’a kadar tamamlanır.

6) Kısa listede yer alan eserler arasında Armağan’a katılmamış ancak jüri üyeleri tarafından aday gösterilmiş olanlar varsa, kısa liste kamuoyuna açıklanmadan önce bu bilgi yazarlarıyla paylaşılır ve yazılı onayları alınır. Onay vermeyen yazarlar kısa listeden çıkarılır.

7) Başkan, Jüriyi mayıs ayının ilk haftası içinde toplantıya çağırır. Cemiyet Yönetim Kurulu’nca görevlendirilmiş olan kişi bütün bu toplantıların yazışmalarını yürütmek için Başkanlıkla ilişki kurar.

8) Jüri toplantısı Başkan’ın yönetiminde yapılır. Jüri toplantısına, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından görevlendiren üye de aynı yetkilerle katılır.

Başkanlıkça gerekirse eserlerin tanıtımı ve değerlendirilmesi üzerinde görüşme açılır.

Gizli oylamada yarıdan bir fazla oy alan eser, Armağan’ı hak kazanır. Bu toplama varılamadığı zamanlarda, oy kazanmış eserler üzerinde, Başkanlığın uygun göreceği şekilde oylamalar tekrar edilir.

Oy eşitliği durumunda Jüri Başkanı’nın ikinci oyu, belirleyici etki olur.

Tek başına Armağan’ı hak eden eserin bulunmadığı durumlarda en az üç oy almış iki ayrı eser Armağan’ı paylaşabilirler.  Hiçbir eserin gerekli başarı düzeyinde görülmediği zamanlarda, o yılın Armağan’ı ertesi yıla eklenmek üzere ertelenir.

9) Jüri toplantısına katılamayan üyeler, oylarını kapalı zarflı bir yazıyla önceden Jüri Başkanına gönderirler. Bu oylar, oylamaların tekrarı sırasında değişmez.

10) Yönetmelik tarafından düzenlenmeyen durumlarda, gerekli karara varmak, Jüri oylarının çoğunluğuyla mümkündür.

11) Armağan, Armağan’a layık görülen yazar tarafından kabul edilmezse, Darüşşafaka Cemiyeti’ne kalır.

12) Armağan, Cemiyet’in düzenleyeceği özel bir törenle kazanan veya kazananlara verilir.

Sait Faik Hikâye Armağanı’nı Kazananlar  

Kaçıncı​Tarih​KazananKitabın adı
67.2021Şermin YaşarDeli Tarla
66. 2020Ethem BaranDöngel Dünya
65.2019Melisa KesmezNohut Oda
64.2018Kemal VarolSahiden Hikaye
63.2017Pelin BuzlukEn Eski Yüz
62.2016Muzaffer KaleGüneş Sepeti
61.2015Bora AbdoBizi Çağanoz Diye Biri Öldürdü
​60.​2014Mahir Ünsal Eriş​​Olduğu Kadar Güzeldik
59.​​2013​Sine Ergün​Bazen Hayat
​58.​2012​Yalçın Tosun​Peruk Gibi Hüzünlü
57​.2011​Ahmet Büke​Kumrunun Gördüğü​
56​.2010​Aslı Erdoğan​Taş Bina ve Diğerleri​
55​.2009​Feryal Tilmaç​Aradım Yaz Dediniz​
54.​2008​Behçet Çelik​Gün Ortasında Arzu
​53.2007Selma Fındıklı​İmbatta Karanfil Kokusu
52.​​2006​Refik Algan​Saat Kulesi, Kısa Metinler ve Hikayeler
​51.​2005​Ayşe Sarısayın​Yorgun Anılar Zamanı
50.​2004​Başar Başarır​Getirin O Günleri, Yakalım Bu Öyküleri
49.​​2003​Mehmet Günsür​İçeri Bakan Kim
48.​2002​Yekta Kopan​Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri
47.​​2001​Murat Gülsoy​Bu Kitabı Çalın
46.​​2000​Faruk Duman​Av Dönüşleri
45.​1999​Necati Tosuner​Güneş Giderken
44.​1998​Erdal Öz​Sular Ne Güzelse
44.​1998​Orhan Duru​Fırtına
​43.1997​Ayşe KulinFoto Sabah Resimleri
42.​​1996Cemil Kavukçu​ Uzak Noktalara Doğru​
​41.​1995​Mehmet Zaman Saçlıoğlu​ Yaz Evi
40.​​1994​Osman Şahin​Selam Ateşleri
39.​​1993​Ödül verilmedi.
38.​​1992​Oya Baydar​Elvada Alyoşa
37.​​1991​Ayla Kutlu​Sen de Gitme Triyandafilis
36.​​1990​Nezihe Meriç​Bir Kara Derin Kuyu
​35.​1989​Demir Özlü​Stockholm Öyküleri
34. ​​1988​Gülderen Bilgili​Bir Gece Yolculuğu
​34.1988​Mahir Öztaş​Ay Gözetleme Komitesi
33.​1987​Tomris Uyar​Yaza Yolculuk
32.​​1986​Feyza Hepçilingirler​ Eski Bir Balerin
31.​1985​Tarık Dursun K.Ona Sevdiğimi Söyle
30.​​1984​Pınar Kür ​Akışı Olmayan Sular
29.​1983​Nursel DuruelGeyikler, Annem ve Almanya
28.​1982​Ödül verilmedi.
27.​​1981​Ödül verilmedi.
26.​1980​Tomris Uyar​Yürekte Bukağı
25.1979​Ferit Edgü​Bir Gemide
​24.​1978​Adnan Özyalçıner​Gözleri Bağlı Adam
24.​1978​Selçuk Baran​Anaların Hakkı
23.​1977​Necati Cumalı​Makedonya
​22.1976​Selim İleri​Dostlukların Son Günü
​21.1975​Adalet Ağaoğlu​Yüksek Gerilim
​20.1974​Fakir Baykurt​Can Parası
19.​​1973​Demirtaş Ceyhun​Çamasan
18.​​1972​Füruzan​Parasız Yatılı
17. ​​1971​Bekir Yıldız​Kaçakçı Şahan
17.​​​1971​Bilge Karasu​Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı
16​.1970​Zeyyat Selimoğlu​Direğin Tepesinde Bir Adam
15.​1969​Orhan Kemal​Önce Ekmek
15.​​1969​Faik Baysal​Sancı Meydanı
​14.1968​​Muzaffer Buyrukçu​Kavga
13.​​1967​Tarık Dursun K.​Yabanın Adamları
​12.1966​Cengiz Yörük​Çölde Bir Deve
11.​​1965​Kamuran Şipal​Elbiseciler Çarşısı
11.​​​1965​Mahmut Özay​Yorgo
10.​​1964​Adnan Özyalçıner​Sur
​10.​1964​Mehmet Seyda​Başgöz Etme Zamanı
9.​1963​​Ödül verilmedi
8.​​1962​Ödül verilmedi
7.​​1961​Ödül verilmedi
​6.​1960​Ödül verilmedi
5.​​1959​Oktay Akbal​Berber Aynası
4.​​1958​Orhan Kemal​Kardeş Payı
3.​​1957​Necati Cumalı​Değişik Gözle
2.​​1956​Tahsin Yücel​Haney Yaşamalı
​1.​1955​Haldun Taner​On İkiye Bir Var
​1.​1955​Sabahattin Kudret Aksal​Gazoz Ağacı

Yarışma İletişim

Tel: 0212 939 28 00 – 2352

E-posta: iletisim@darussafaka.org

sfa@darussafaka.org

Sait Faik Hikaye Armağanı 2022 Ödülleri

Sait Faik Hikaye Armağanı Ödülü

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 28 ŞUBAT Saat 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 NİSAN 2022

Sait Faik Hikaye Armağanı 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.darussafaka.org/haberler/68-sait-faik-hikaye-armagani-sahibini-ariyor

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap