Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya ilinin tarihi ve kültürel değerlerinin fotoğraf sanatı aracılığıyla kentin kültürel ve görsel hafızasına hizmet edecek şekilde yeni nesillere aktarmak ve fotoğraf sanatçılarını desteklemek amacıyla Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: SBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
SBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
   Kategori: Fotoğraf Yarışması, Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 23 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 29 MAYIS 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü : 8.000 ₺ 
İkincilik Ödülü : 7.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü : 6.000 ₺ 
Mansiyonlar (3 eser): 2.500 ₺ 
Sergilemeler (En fazla 50 eser): 200 ₺ 

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Fotoğraf sanatı yoluyla, Sakarya ilinin tarihi, kültürel ve doğal turistik değerlerinin fotoğraflanarak,
turizm potansiyelinin ortaya çıkması, kente ait güncel görsel belleğin oluşturulması, gelecek kuşaklara
bu günlerle ilgili görsel bilgi aktarımı yapmak, fotoğraf sanatına ve sanatçısına destek vermek
amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Organizasyonu

Bu sanat yarışması, SBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve SBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Yarışma Konusu ve Kapsamı

Sakarya ili, gölleri, yaylaları, akarsuları, denizi, ormanları, mesire alanları vb. doğal güzelliklerinin yanında, köprüleri, tarihi evleri, su yapıları, camileri, kaleleri vb. kültürel mirasıyla ve sosyal yaşamıyla turistik değerleri bünyesinde barındırmaktadır. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların bu zengin yelpazeyi kısmen veya bütün olarak kapsayacak şekilde ilimizin doğal ve kültürel turizm değerlerini yansıtacak nitelikte olmasına özen gösterilmelidir. Yarışmaya katılım sağlanacak fotoğrafların Adapazarı, Arifiye, Akyazı, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü, Taraklı olmak üzere 16 ilçeden müteşekkil olan Sakarya ili
sınırları içinde çekilmesi gerekmektedir.

Başvuru Koşulları

 • Yarışma sayısal dalda düzenlenmiştir. Fotoğraflar Sakarya il sınırları içinde çekilmiş olmalıdır.
 • Fotoğraflar dijital çekilmiş renkli ya da siyah-beyaz görüntülerden oluşmalıdır.
 • Her bir katılımcı, en fazla 5 fotoğraf ile katılabilir.
 • Drone ile çekilmiş fotoğraflar değerlendirilmeyecek.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabul
  edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul edilmeyecektir.
  Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Yarışma; seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese açıktır.
 • Fotoğraflar, Sakarya il sınırları içerisinde çekilmiş ve daha önce hiç bir yarışmada ödül ve sergileme
  almamış olmalıdır. Benzer fotoğraflarda, fotoğrafı çekenin ve kadraj değişikliğinin belirgin olması
  şarttır.
 • Daha önce ödül ve sergileme almış fotoğrafların tekrar katıldığı tespit edildiği zaman yarışma dışı
  bırakılır. Ödül almış ise ödülü geri alınır. Bu durum diğer sıralamaları değiştirmez. Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
  izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı
  tarafından Sakarya sınırları içinde çekilmiş ve güncel fotoğraflar olmalıdır. Güncelliğini yitirmiş
  fotoğraflar ve başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
  göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ödül ve sergileme kazanan ve
  satın alınan fotoğrafların sergi ve kataloğunun hazırlanması ya da exif bilgilerine ulaşmak için üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının
  iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, iptal ya da erteleme
  durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Sakarya Büyükşehir
  Belediyesi, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.
 • Yarışma sonuçları www.sakarya.bel.tr ve www.sakaryabirbaska.com web sitelerinden ilan edilecek;
  ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal
  İşler Dairesi Başkanlığı tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların son katılım tarihine kadar sayısal ortamda yarışma web adresinden adresinden kayıt yapılarak yüklenmesi gerekir.
 • Yarışmaya sadece www.sakaryabirbaska.com adresinden sunulan eserler kabul edilecektir. Baskı,
  CD/DVD veya mail (e-posta) ile katılım kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar jpg/JPEG formatında, (en yüksek sıkıştırılmamış kalite) ve 300 dpi
  çözünürlükte, büyük boy baskıya elverecek şekilde, uzun kenarı en az 1980 piksel ve 3 Mb’ dan küçük
  4 Mb’ dan büyük olmayacak boyutta www.sakaryabirbaska.com internet sitesine üye kaydı yapılarak
  yüklenecektir. Yüklenecek fotoğrafları isimlendirirken çekilen yerin ismi yazılarak yükleme yapılacak
  aynı yerde birden fazla çekim olması halinde ( çark cad-1, çark cad -2 …..şeklinde ) numara ya da ilave
  isim uzantısı yazılabilir. Türkçe karakterlerin kullanılması sorun teşkil etmez. Yüklenen fotoğraflar yer
  ismi ile birlikte sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.
 • Yukarıdaki boyutları karşılaması koşuluyla cep telefonuyla çekilen fotoğraflar da katılabilir.
 • Yarışmaya katılan her yarışmacıya “Katılım Belgesi” verilecektir.

Telif Hakkı

 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 • Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif
  (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka
  eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun SAKARYA BÜYÜKŞEHİR
  BELEDİYESİ’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve/veya sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi; fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında izin vermez.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin
  olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki
  sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici kurum olarak SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ortaya
  çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden
  geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Katılımcılar; www.sakaryabirbaska.com adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma
  koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname,
  yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname
  hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.
 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj veya grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılmamaktadır); SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından kitap olarak basılabilir.

Düzenleme Kurulu

Ekrem YÜCE – Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı
Doç. Dr. Furkan BEŞEL – Genel Sekreter Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa İSEN – Başkan Danışması
Resül NARİN – Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı
Sinan ÇİLELİ – Başkan Danışmanı

Seçici Kurul

Coşkun ARAL ( Fotoğraf Sanatçısı, Gazeteci, Belgesel Yapımcısı )
İbrahim ZAMAN ( Fotoğraf Sanatçısı )
İzzet KERİBAR ( Fotoğraf Sanatçısı, EFIAP )
Merih AKOĞUL ( Fotoğraf Sanatçısı, Şair, Yazar )
Rasim SOYLU ( SAÜ, Doç. Dr. Öğretim Görevlisi )
Resül NARİN ( SBB, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı )
Servet SEZGİN ( SUBÜ, Öğretim Görevlisi – Fotoğraf Sanatçısı )

Yarışma Sekreteryası

Adres: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Telefon: 44 44 0 54 (3434)

Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü : 8.000 TL
İkincilik Ödülü : 7.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 6.000 TL
Mansiyonlar (3 eser): 2.500 TL
Sergilemeler (En fazla 50 eser): 200 TL

Yarışma Takvimi

En Son Fotoğraf Teslim Tarihi: 23 Mayıs 2021 – Saat 23:59
Jüri Toplanma Tarihi: 27 – 28 Mayıs 2021
Sonuçların Açıklanması: 29 Mayıs 2021
Ödül Töreni: 21 Haziran 2021

Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.sakaryabirbaska.com/Sartname.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap