Sebilürreşad İstiklal Kısa Film Yarışması

Sebilürreşad Dergisi tarafından, istiklal konusunda farkındalığı artırmak, sinema sektörüne yeni yetenekler kazandırmak amaçlarıyla Sebilürreşad İstiklal Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Para ödüllü kısa film yarışması devam ediyor.

Sebilürreşad İstiklal Kısa Film Yarışması

  Düzenleyen: Sebilürreşad Dergisi
  Kategori: Kısa Film Yarışması, Sinema, Kültür-Sanat 
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir:

Herkese açık. 

  Son Başvuru Tarihi: 15 ARALIK 2020 Saat: 17.00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 27 ARALIK 2020

Birincilik Ödülü: 30.000 ₺

İkincilik Ödülü: 20.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺

Jüri Özel Ödülü: 5.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 5.000 ₺

Sebilürreşad Dergisi + Sebilürreşad Yayınlarından Oluşan Hediye Paketi + Sertifika + Plaket

   

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

SEBİLÜRREŞAD tarafından birincisi düzenlenen “İstiklal, Özgürlük ve Bağımsızlık” temalı kısa film yarışmamızda toplumsal farkındalığı artırmak, ayrıca sinema sektörüne başlangıç yapmak isteyen yönetmenlerimizi desteklemek, İstiklal marşımızın ruhuna uygun gerek toplumsal gerekse bireysel bağımsızlık, özgürlük ve hürriyetin önemini sinemanın etkileyici dilinden faydalanarak anlatmayı ve bu konuda bir bilinç oluşturmayı amaçlanmaktadır.

Yarışma Teması

SEBİLÜRREŞAD Kısa Film Yarışması’nın teması 2020 yılı için “İstiklal, Özgürlük ve Bağımsızlık” olarak belirlenmiştir.

Kısa Film Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılacak filmlerin teması İstiklal marşımızın bahsettiği İstiklal, Hürriyet, Özgürlük, Bağımsızlık başta olmak üzere her türlü milli değerlerimiz olmalıdır.
 • Yarışmaya yaş sınırlaması olmaksızın şartname yükümlülüklerini yerine getiren yurt içi ya da yurt dışından herkes katılabilir.
 • Gönderilecek filmler başka bir yerde yayınlanmamış (İnternet ortamı, TV, sinema gibi) ve ödül almamış olmalıdır.
 • Yarışmacılar en fazla 2 (iki) filmle yarışmaya katılabilirler. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Yarışmada 20 dakikayı geçmeyen kurmaca filmler değerlendirmeye alınacaktır. Belgesel türünden yapımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yüklenen/gönderilen kısa filmler belli bir sayıyı aşarsa ön jüri oluşturulabilecektir.
 • Yarışmada dereceye giren filmlerin yönetmenlerinin ya da temsilcilerinin ödül törenine katılması zorunludur. Katılmamaları durumunda ödülleri verilmeyecektir.
 • Başvuru yapacak olan kişiler, online başvuru formundaki tüm alanları eksiksiz doldurarak son başvuru tarihine kadar başvurularını tamamlamak zorundadırlar.
 • Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışma ‘ya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular Eser Sahibinin sorumluluğundadır. Sebilürreşad bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, Sebilürreşad’ın uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.

İzinler ve Kullanım Hakları

 • Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (Eser Sahibine) aittir. Eser sahibi, Sebilürreşad tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamına ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları Sebilürreşad ile derhal paylaşacaktır.
 • Sebilürreşad Yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, Yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya Yarışmayı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışma’nın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, Eser Sahipleri tarafından gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser Sebilürreşad tarafından kullanılamaz.
 • Vefat etmiş kişiler adına başvuru yapılamaz. Ancak, kişi adaylık başvurusu yaptıktan sonra vefat etmiş ise başvurusu değerlendirmeye alınır.
 • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma’ ya başvuru ücretsizdir.
 • Yarışmacının filmografisinde Yarışma’ ya başvurduğu eserle aynı adlı başka bir eseri bulunamaz.
 • Yarışmaya katılanlar tüm şartları kabul etmiş sayılır.

Yarışma Teknik Şartları

 • Süresi, 20 (yirmi) dakikayı geçmeyen filmler başvurabilir.
 • Yarışmaya temaya uygun olmak şartıyla sadece kurmaca türünde çekilmiş eserler başvurabilir.
 • Başvurular yalnızca online başvuru formu üzerinden gönderilmelidir. Kargo, posta gibi yollarla fiziksel olarak iletilecek gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Filmler Vimeo’ya veya youtube’a (.mp(e)g/ .avi / .vob / .mov / .mp4 / .m4v, vb.) yüklenerek şifreli link ile başvuru yapılmalıdır. Filmler Vimeo’ya yüklendikten sonra “Privacy” sekmesi açılarak kişisel olarak şifre belirlenecektir. Youtube’a yüklenen filmlerinde gizli olarak yüklenip
 • URL bağlantısı https://www.sebilurresad.com.tr ve www.istiklalkisafilm.com adresinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır.
 • Yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920×1080’dan az olmamalıdır.
 • Sebilürreşad gerektiğinde katılımcılardan Eserin aynı zamanda altyazısız gösterim kopyasını ve başvuru formlarının ıslak imzalı orijinallerini, USB ile isteyebilir. Eserin USB bellek içinde gönderilecek olan gösterim kopyaları; Full HD kalitede, Türkçe ve İngilizce altyazılı (Türkçe altyazısı beyaz, İngilizce altyazısı sarı olacak şekilde), .mov veya .mp4 formatında olmalıdır. (Ulaştırılan USB’lerin iadesi yapılmaz.)
 • Filmler youtube veya vimeoya Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak yüklenmelidir.
 • Türkçe altyazılar beyaz renkte, İngilizce altyazılar ise sarı renkte olmalıdır.
 • Görüntüye uygulanacak olan altyazı Arial font, 38 punto olmalıdır. Bir satırda en fazla 40 karakter olmalı ve en fazla iki satırdan oluşmalıdır.
 • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Değerlendirme Ekibi

Genel Koordinatör/Sanat Yönetmeni

Kısa Film Yarışması’nın formatını oluşturan, yönetimini gerçekleştiren, sanatsal kriterleri belirleyen kişidir. Ön Jüri, Jüri ve Danışma Kurulu için isim önerilerinde bulunur.

Danışma Kurulu

Sebilürreşad tarafından belirlenen Danışma Kurulu; ulusal veya uluslararası alanda tanınmış, sinema veya Yarışma’nın “tema”sı konusunda uzman 3 kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Yarışma kapsamında gerçekleşecek etkinliklere fikir ve önerileriyle katkıda bulunur.

Ön Jüri

Genel koordinatörün de dâhil olduğu, sinema veya Yarışma’nın “tema”sı konusunda uzman 5 kişiden oluşan Ön Jüri, Sebilürreşad tarafından belirlenir. Başvuran tüm eserlerin değerlendirmesini yapar ve finale kalan eserleri belirler. Finalde Jüri tarafından değerlendirilmek üzere 10 eser seçer.

Jüri

Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri Sebilürreşad tarafından belirlenir. Jüri, sinema, sanat alanlarında uzman Genel koordinatör/Sanat yönetmeni hariç en az 3 kişiden oluşur. Jüri, finale kalan eserleri değerlendirir ve birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülüne hak kazanan eserleri belirler. Sebilürreşad, Jüri’nin önerisi üzerine bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.

Kısa Film Başvuru Süreci ve Yapılması Gerekenler

 • Katılımcılar yarışmaya katıldıkları filmleri vimeo veya youtube yüklemeleri ve yükledikleri filmlerin linkinin açıldığını Sebilürreşad’a ilgili mail ile teyit ettirmelidir. Çalışmayan linklerden sebilürreşad sorumlu tutulamaz ve bu filmler yarışma dışı kalır.
 • Katılımcılar, yarışma Online başvuru formunun imzalanmış çıktısının imzalanarak PDF olarak ilgili maile göndermesi gerekmektedir.
 • Eser sahiplerinin yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini göstermek üzere, yönetmen ve yapımcı tarafından imzalanmış Sebilürreşad İstiklal Kısa Film Yarışması Yönetmeliğinin her sayfası imzalanmış çıktısının PDF olarak ilgili maile göndermesi gerekmektedir.
 • İmza sahipleri söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, imza sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.
 • Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek Sebilürreşad tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.
 • Başvuruda bulunan Eser Sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve Eser Sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla Sebilürreşad’a kullandıracağını kabul ve taahhüt eder.
 • Ödül almaya hak kazanan Eser Sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde, Eser Sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına verilmez.
 • Finale kalan eserler, yönetmeni/yönetmenleri tarafından yarışmanın sonuçlarının açıklanmasının ardından aynı veya farklı isimle kısa film formatında (70 dakikanın altında) başka bir formata dönüştürülemez ve bu formatta gösterilemez.
 • Finale kalan eserlerin sahipleri, finale kaldıkları bilgisi Sebilürreşad Kısa Film Platformu tarafından sosyal medya ve diğer mecralarda açıklanana kadar bu bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdür.

Sebilürreşad İstiklal Kısa Film Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 30.000 ₺ + Sebilürreşad Dergisi + Sebilürreşad Yayınlarından Oluşan Hediye Paketi + Sertifika + Plaket

İkincilik Ödülü: 20.000 ₺ + Sebilürreşad Dergisi + Sebilürreşad Yayınlarından Oluşan Hediye Paketi + Sertifika + Plaket

Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺ + Sebilürreşad Dergisi + Sebilürreşad Yayınlarından Oluşan Hediye Paketi + Sertifika + Plaket

Yücel Çakmaklı (ya da Safahat) Jüri Özel Ödülü: 5.000 ₺ + Sebilürreşad Dergisi + Sebilürreşad Yayınlarından Oluşan Hediye Paketi + Sertifika + Plaket

Sebilürreşad Dergisi Mansiyon Ödülü: 5.000 ₺ + Sebilürreşad Dergisi + Sebilürreşad Yayınlarından Oluşan Hediye Paketi + Sertifika + Plaket

 • Ödüller Sebilürreşad tarafından gerçekleştirilecek Sebilürreşad İstiklal Kısa Film Yarışması Ödül Töreni’nde açıklanır.
 • Açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.
 • Ödüller, Sebilürreşad tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninde, seçilen eserlerin yönetmenlerine kazandıkları ödül tutarında çek düzenlenmek suretiyle verilir.
 • Ödül filmin yönetmenine verilir. Filmin birden fazla yönetmeni olması durumunda ödül tutarı yönetmen sayısına eşit miktarlarda bölünerek ödeme yapılır.
 • Ödül töreninde yönetmenin bulunamaması söz konusu olursa ödül, yönetmenin önceden belirlediği ve yazılı olarak Sebilürreşad’a bildirdiği bir temsilciye verilir.
 • Jüri’nin önerisi üzerine Sebilürreşad bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.
 • Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına verilir.
 • Ödül alan ve finale kalan eserlerin sahipleri; filmlerinin açılış̧ ve kapanış̧ jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım mecrasında Sebilürreşad Kısa Film Platformu logosuyla birlikte Birincilik/İkincilik/Üçüncülük/Jüri Özel/Mansiyon Ödülü”nü aldığını belirten, ya da finalist olduğunu bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaklardır.

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi : 15 ARALIK 2020 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi : 27 ARALIK 2020

Sebilürreşad İstiklal Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.istiklalkisafilm.com/istiklal-kisa-film-yarismasi-basvuru.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap