Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması 2023

Yeni Şafak Gazetecilik A.Ş tarafından, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizdeki askerî darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Yeni Şafak Foto Muhabiri Şehit Mustafa Cambaz anısına, zor şartlar altında görev yapan gazetecileri, milli ve manevi duygularda birleştirmek ve başarılı fotoğraf çalışmalarını da teşvik etmek amaçlarıyla Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması 2023

Düzenleyen:Yeni Şafak Gazetecilik A.Ş
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:7 AĞUSTOS 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:AĞUSTOS 2023
Ödüller:Haber Fotoğrafı Dalında;
Birincilik Ödülü: 75.000 ₺
İkincilik Ödülü: 40.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺
Kültür ve Tarih Fotoğrafı Dalında;
Birincilik Ödülü: 75.000 ₺
İkincilik Ödülü: 40.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺
Yeni Nesil Haber Drone  Fotoğrafı Dalında;
Birincilik Ödülü: 75.000 ₺
İkincilik Ödülü: 40.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺
Yeni Nesil Haber Cep Telefonu Fotoğrafı Dalında; 
Birincilik Ödülü: 75.000 ₺
İkincilik Ödülü: 40.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺
Hikayeyi Tamamla Ayasofya Camii Özel Ödülü: 60.000 ₺

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı ve Konusu

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizdeki askerî darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Yeni Şafak Foto Muhabiri Şehit Mustafa Cambaz anısına, zor şartlar altında görev yapan gazetecileri, milli ve manevi duygularda birleştirmek amacıyla fotoğraf yarışması düzenlenmesi bu vesileyle, başarılı fotoğraf çalışmalarını da teşvik etmek amaçlanmıştır.

Yarışma Kategori-Bölümleri

Yarışma başvurusu; Renkli Sayısal” ile “Siyah-Beyaz” gibi monokrom (tek renk) dijital kategoride olmak üzere 3 bölümlüdür.

Ödüller 5 kategoride verilecektir. 4 kategoride derecelerine göre 3’er kişiye olmak üzere toplamda 12 kişiye, özel ödül kategorisinde ise 1 kişiye toplam 5 kategoride 13 kişiye ödül verilecektir. Yarışma konusu olarak her kategoride, en fazla 3 adet fotoğraf ile toplam 15 başvuru kabul edilecektir.

 • Kategori: 2022’e Damga Vuran Haber Fotoğrafı
 • Kategori: Kültür ve Tarih Haber Fotoğrafı
 • Kategori: Yeni Nesil Haber Fotoğrafı (Drone Çekimi)
 • Kategori: Yeni Nesil Haber Fotoğrafı (Cep Telefonu Çekimi)
 • Hikayeyi Tamamla Ayasofya Camii Özel Ödülü

Katılım Şartları

 • Yarışma; Seçici Kurul ve Albayrak Medya/Yeni Şafak çalışanları dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/ veya renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir. Bu durumun tespit edilmesi halinde, ödül, sergileme ve/veya derecesi iptal edilir ve verilmişse, ödül yarışmacıdan geri alınır. Ödül, sergileme ve/veya derecenin iptal edilmesi; diğer ödül, sergileme ve/veya derece almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmayacaktır.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu ve herhangi bir üçüncü kişinin eserin üzerinde fikri hakkı bulunmadığını beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Yeni Şafak, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.
 • Yarışmada “Renkli Sayısal” veya “Siyah-Beyaz” gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla başvuru kabul edilmektedir.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, fotoğrafı kendi çektiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali yapan katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Ayrıca, kural ihlali yapan veya şartnamenin herhangi bir hükmünü ihlal eden Katılımcı Yeni Şafak, Albayrak Medya ve grup şirketlerin konu ile ilgili uğradığı zararı tazmin etmekle mükellef olacaktır.
 • Yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlara uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; “Jüri veya Yeni Şafak Gazetesi/ Albayrak Medya yarışma süreci veya öncesinde yarışmaya gönderilen fotoğrafın orijinalini isteme hakkına sahiptir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi durumunda kare tasnif dışı bırakılır. Orijinali istenen fotoğrafın sahibi ödül almak zorunda değildir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Yeni Şafak Gazetesi/ Albayrak Medya tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir. Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar için, Yeni Şafak Gazetesi/ Albayrak Medya’ya fikri hakların kullanımı için izin ve lisans verilmiş sayılacaktır.
 • Bu nedenle, gönderilecek kayıtlar 300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 3200 piksel olacak ve dosya boyutu 10 Mb’ı da aşmayacak biçimde JPEG formatında gönderilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 • Yarışma sayısal ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır.
 • Ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden Yeni Şafak Gazetesi/ Albayrak Medya Temsilcisi gözetiminde silinecektir.
  Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda Yeni Şafak Gazetesi/ Albayrak Medya Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve düzenleme kurulu kararı geçerlidir.
 • Ödüller, ödül töreninde teslim edilecektir. Ödülünü almaya gelmeyenler, mücbir sebep bildirmeyenler, vekil atamayanlar için ödüller geçersiz sayılacaktır. Asil ödül sahiplerinin ödülü teslim almaması neticesinde tüm hakları, yedek listedeki isimlere devredilecektir. Ödüller yedek listedeki isimlere verilecektir.
 • Uyuşmazlıkların çözümünde Yeni Şafak Gazetesi/ Albayrak Medya’nın çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; Bakırköy Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
 • Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Yarışma, başvuru kayıt numarası ile onaylanmıştır.
 • Yarışma değerlendirme sürecinde Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) temsilcisi bulunacaktır.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Skyroad Dijital Medya sorumlu değildir.

Kimler Katılabilirler

 • 1. Kategori haricindeki tüm kategorilerde yarışmaya; Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşı olan herkes katılabilir.
 • Birinci kategoriye ise; Tüm basın mensupları katılabilir. Uluslararası, ulusal veya kollektif ajanslarda kadrolu veya freelance (Serbest) görev yapan foto muhabirleri ve muhabirler veya uluslararası, ulusal veya yerel gazetelerde görev yapan foto muhabirleri ve muhabirler veya uluslararası, ulusal veya yerel bir yayına freelance (serbest) olarak fotoğrafları yayınlanan fotoğrafçılar, bakanlık, belediye vb gibi kurumların basın birimlerinde görev yapan foto muhabirleri ve fotoğrafçılar veya Türkiye Foto Muhabirleri Derneği üyeleri yarışmaya katılabilirler.  
 • Jüri üyeleri ve yarışmayı düzenleyen ekip katılamaz.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi, Telif (Kullanım) Hakları

 • Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının; Yeni Şafak Gazetesi/ Albayrak Medya yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla tüm kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır, bu şartlar altında kolaj ve grafiksel çalışmalarda kullanım da Katılımcı tarafından kabul edilmiştir). Kullanım hakları Yeni Şafak Gazetesi/ Albayrak Medya ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/ eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Yeni Şafak Gazetesi/ Albayrak Medya izin/muvafakat name verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar  http://www.mustafacambazfotografyarismasi.com adresinde ve Albayrak ve Albayrak Medya’nın Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar Yeni Şafak Gazetesi/ Albayrak ve Medya’nın yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap / IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Düzenleme Kurulu, Jüri ve Yeni Şafak Gazetesi/ Albayrak Medya Yarışma Düzenleme Yönergesi kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; Yeni Şafak Gazetesi/ Albayrak Medya’nın www.mustafacambazfotografyarismasi.com  adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.                                                                                

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi,  www.mustafacambazfotografyarismasi.com adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • http://www.mustafacambazfotografyarismasi.com sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için ana sayfadaki başvuru formunun doldurularak sistemden e-posta adresinize gelecek Başvuru Onay Kodu ile birlikte “Başvurunuz başarıyla alınmıştır. İlginize teşekkür ederiz” Yazılı mesajı iletilecektir.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 10 Mb’yi de geçmemelidir.

Başvuruların geçerli olması için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir.

 • 2. maddede belirtilen 5 kategorinin belirtilen içerikteki fotoğraflar ile başvurular kabul edilecektir.
 • Yarışma web sayfamız www.mustafacambazfotografyarismasi.com adresinden “Yarışmaya Başvur” butonunu tıklayarak formun doldurulması, şartnamenin, KVKK metninin okunması ve onaylanması, fotoğrafın aslının istenilen boyutlarda panele yüklenmesi  gerekmektedir.
 • Her kategoride en fazla 3 adet fotoğrafla başvuru yapılabilecektir.  5 kategoriye ayrı ayrı başvuru 3 başvuru; toplamda tüm kategorilerde 15 adet fotoğrafla başvuru yapılabilecektir.
 • Birinci kategorideki fotoğrafların 2022 yılı içinde çekilmiş olması zorunludur.
 • İkinci, üçüncü ve dördüncü kategorideki fotoğrafların ise 2022 yılı veya geçmiş yıllarda çekilmiş olması kabul edilmektedir.
 • Hikayeyi Tamamla Ayasofya Camii Özel Ödülü için ise Ayasofya Camii’nin (24 Temmuz 2020) tekrar ibadete açıldığı tarih sonrası çekilen fotoğrafları kabul edilecektir.
 • Yarışma web sayfasındaki başvuru formunda, yarışmaya başvuran ve fotoğrafı çeken kişinin “Adı, Soyadı, Doğum Tarihi, TC Kimlik Numarası, Telefonu, E-Posta Adresi, Adresi, Fotoğrafın paylaşıldığı URL Adresi, Fotoğraf İsmi, Çekildiği Yer, Tarih bilgilerinin girilmesi zorunludur.
 • Bu kurallara uymayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Her bir fotoğrafın ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü gibi Türkçe karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.
 • İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde iletisim@mustafacanbazfotografyarismasi.com adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Yeni Şafak Gazetesi / Albayrak / Albayrak Medya sorumlu değildir.

Seçici Kurul

 • Fotoğraf Sanatçısı Fırat YURDAKUL (Jüri Başkanı)
 • Fotoğraf Sanatçısı Süleyman GÜNDÜZ
 • Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat ÖZKÖMEÇ
 • Reuters Foto Muhabiri Ümit BEKTAŞ
 • Fotoğraf Sanatçısı  Mehmet ÖZÇAY
 • Fotoğraf Sanatçısı  Gülizar IŞIK

Yarışma İletişim

Fatih Emre TUĞRUL
Reklam ve Etkinlik Yöneticisi
Tel: (539) 780 32 28
E-mail: fatihemre.tugrul@albayrak.com.tr

Şeyda Tuçe VARDALI
Medya İlişkileri Yöneticisi
Tel: (554) 751 35 90
E-mail: tuce.vardali@albayrak.com.tr

Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması 2023 Ödülleri

Haber Fotoğrafı Dalında;
Birincilik Ödülü: 75.000 ₺
İkincilik Ödülü: 40.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺
Kültür ve Tarih Fotoğrafı Dalında;
Birincilik Ödülü: 75.000 ₺
İkincilik Ödülü: 40.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺
Yeni Nesil Haber Drone  Fotoğrafı Dalında;
Birincilik Ödülü: 75.000 ₺
İkincilik Ödülü: 40.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺
Yeni Nesil Haber Cep Telefonu Fotoğrafı Dalında; 
Birincilik Ödülü: 75.000 ₺
İkincilik Ödülü: 40.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺
Hikayeyi Tamamla Ayasofya Camii Özel Ödülü: 60.000 ₺

Yarışma Takvimi

Yarışma Hazırlığı: HAZİRAN 2023
Yarışma Başvurusu: 21 HAZİRAN 2023 – 7 AĞUSTOS 2023
Değerlendirme: 20 AĞUSTOS 2023
Ödül Töreni: EYLÜL

Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://mustafacambazfotografyarismasi.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap