Şemdinli Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

Şemdinli Belediyesi tarafından Şemdinli ilçesiyle özdeşleşecek, Şemdinli’nin tarihsel, sosyolojik, fiziksel yapısıyla ilişki kuracak, ulusal renkleri barındıracak, evrensel değerlerle üretilmiş, işlevsel nitelikte ve akılda kalıcı görsellikte yeni bir logo tasarlanması amacıyla Şemdinli Belediyesi Logo Tasarım Yarışması düzenleniyor. Para ödüllü logo tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Şemdinli Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

  Düzenleyen: Şemdinli Belediyesi
  Kategori: Tasarım Yarışması, Logo Yarışması, Kültür-Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 31 ARALIK 2020 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 OCAK 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: Tam Altın
İkincilik Ödülü: Yarım Altın
Üçüncülük Ödülü: Çeyrek Altın

   

- Advertisement -

Logo Tasarım Yarışması Konusu ve Amacı

Yarışma; Şemdinli Belediyesi’nin kurumsal logosunun, Belediye’nin vizyonunu ve misyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kullanımına imkân sağlayacak bir şekilde tasarlanıp, oluşturulması ve hayata geçirilmesidir.

Şemdinli Belediyesi’ni kurum olarak yansıtan, Şemdinli ilçesiyle özdeşleşecek, Şemdinli’nin tarihsel, sosyolojik, fiziksel yapısıyla ilişki kuracak, ulusal renkleri barındıracak, evrensel değerlerle üretilmiş, işlevsel nitelikte ve akılda kalıcı görsellikte yeni bir logonun tasarlanmasıdır. Logo, siyasi ya da etnik bir görüşü veya düşünceyi ifade edemez, çağrıştıramaz! 

Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma herkese açıktır. Yaş sınırı yoktur.
 • Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 eser ile katılabilir.
 • Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, (TPE) Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
 • Seçici Kurul tarafından, kopya olduğuna karar verilen tasarımlar yarışma dışı kalacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir.
 • Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Şemdinli Belediyesi ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamaz.
 • Yarışma, Şemdinli Belediyesi bünyesinde çalışan yada çalışmayan, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki, tüm tasarımcılara açıktır. Yarışmacılar, seçici kurulun ve Şemdinli Belediyesi’nin kararlarına saygı göstereceklerini ve yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar. 

Katılım İçin Tasarım Koşulları

 • Tüm çalışmalar “Şemdinli Belediyesi” ibaresini açık ve net bir şekilde içermelidir.
 • Seçilecek tasarım; Şemdinli Belediyesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks kâğıdı, pankart, afiş, web sitesi ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımı, renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.
 • Şemdinli Belediye Başkanlığı, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Kullanılacak eserin sahibinden, Seçici Kurulun ve/veya Şemdinli Belediye Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
 • Yarışmada seçilen tasarımların tüm hakları Şemdinli Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak vb. talebinde bulunamaz.
 • Ödül kazanan tasarımı Şemdinli Belediyesi her türlü kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.
 • Seçilmeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından; en az 15 gün, en fazla 30 gün içerisinde teslim edilen adresten alınabilirler. Belirlenen sürelerde geri alınmayan eserler Şemdinli Belediyesi’nin sorumluluğunda değildir.

Katılım İçin Teknik Koşullar

 • Tasarım rumuzu en az 4 harf ve 3 adet rakamın birleşiminden oluşmalıdır. (Örnek: ABCD123)
 • Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde küçük uygulamaları – renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanacaktır. Çalışmalar şeffaf dosya içerisine konulduktan sonra kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.
 • Tasarımlar, Adobe İllüstratör, AdobePhotoshop FreeHand ya da CorelDraw vb. programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak her bir çalışmanın JPEG versiyonları ile birlikte CD ortamında sunulacaktır. Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte CMYK renk modunda olacaktır.
 • Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde yazıyla açıklayacak ve başvuru zarfına bırakarak seçili komisyona sunacaktır.
 • Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler de yarışmada kabul edilecektir.
 • Şemdinli Belediyesi, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir.

Gönderim İçin Postalama Koşulları

 • Katılımcılar, her bir tasarım için 1 adet belge zarfı kullanacaklardır.
 • Söz konusu belge zarfında; katılımcının hazırladığı eser, CD ve iletişim bilgileri yer alacaktır.
 • Zarfın üzerinde de katılımcının bilgileri yazılacaktır.
 • Katılımcının rumuzu, eserlerin arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.
 • Postalama işleminde, posta şirketi tarafından zarfın üzerine göndericinin açık bilgilerinin yazılması zorunludur.
 • Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı rumuz kullanmalıdır. 3 ayrı evrak zarfı, tek bir postalama zarfı içinde gönderilemez.

Kullanım Koşulları ve Hakları

 • Katılımcı, dereceye giren ve/veya Şemdinli Belediye Başkanlığı tarafından kullanılması kararlaştırılan eserinin, Şemdinli Belediyesi’ne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Şemdinli Belediyesi’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
 • Ödül kazanan eserler; Şemdinli Belediyesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
 • Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Şemdinli Belediye Başkanlığı kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Değerlendirme ve Seçim

Değerlendirme iki aşamadan oluşmaktadır:

Seçici Kurul; İlk aşamada dereceye girmeye hak kazanan ilk beş eseri seçer. Daha sonra ilk beşe giren eserlerden birincilik eseri belirler. Eserler; kenti ifade edecek, özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

Yarışma İletişim ve Sekreteryası

Zarf/zarflar aşağıdaki adrese gönderilecektir:

Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

Adres: Moda, Ali Fuat Güven Cd. No:25, 30800 Şemdinli / Hakkari

Tel  :  (0438) 411 20 12

Faks: (0438) 411 21 89

Web sitesi :      www.semdinli.bel.tr

Yarışma Şartnamesi ve Katılım Formu, Şemdinli Belediyesi resmi internet sitesi olan http://www.semdinli.bel.tr adresinden alınabilir.

Şemdinli Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Tam Altın
İkincilik Ödülü: Yarım Altın
Üçüncülük Ödülü: Çeyrek Altın

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 ARALIK 2020, 23.59
Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 OCAK 2021

Şemdinli Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.semdinli.bel.tr/haber/semdinli-belediyesi-logo-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap