Sezai Karakoç Anısına Felsefi Deneme Yazma Yarışması

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin, düşünürlerin sözlerini içeren alıntıları okuma, anlama ve yorumlayabilme; felsefi bir dille, felsefe kavramlarını kullanarak deneme yazabilme; tutarlı düşünebilme ve düşündüklerini temellendirebilme becerilerini geliştirmek amaçlarıyla Sezai Karakoç Anısına Felsefi Deneme Yazma Yarışması düzenleniyor. Bu yıl 5.’si düzenlenen ödüllü deneme yazma yarışması başvuruları devam ediyor.

Sezai Karakoç Anısına Felsefi Deneme Yazma Yarışması

Düzenleyen:Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kategori:Deneme Yarışması, Yazı Yarışması, Lise Yarışmaları, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Trabzon
Kimler Başvurabilir:Trabzon İli dâhilindeki tüm resmi ve özel ortaöğretim
kurumlarında öğrenim gören öğrenciler (9,10,11 ve 12.sınıflar).
Son Başvuru Tarihi:20 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:NİSAN 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 1.500 ₺
İkincilik Ödülü: 1.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 750 ₺
4 ve 5.’lik Ödülü: 500 ₺
6-10. Yarışmacılara: Mansiyon Ödülü
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Türk Millî Eğitiminin Genel ve Özel Amaç ile Temel İlkeleri doğrultusunda ortaöğretim öğrencilerinin;

 • Bilgi ve becerilerini kullanarak bilgi üretebilmelerini,
 • Özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirebilmelerini,
 • Hür ve engin bir dünya görüşüne sahip kişiler olarak yetişmelerini,
 • Yaratıcı düşünme ve araştırma becerilerini geliştirebilmelerini,
 • Felsefenin temel sorunları hakkında düşünebilmelerini,
 • Okuma, anlama ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmelerini,
 • Tutarlı düşünebilmelerini ve düşündüklerini temellendirebilmelerini,
 • Felsefi bir dille, felsefe kavramlarını kullanarak yazı yazabilmelerini,
 • Kendilerini ve çevrelerini sorgulayabilmelerini,
 • Konulara çok yönlü bakabilme tutumu kazanabilmelerini,
 • Felsefeyi yaşamı anlama ve anlamlandırma çabasında kullanabilmelerini sağlamak.

Yarışma Konu Alanları

Felsefe Nedir?

Varlık Felsefesi (Ontoloji)

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)

Sanat Felsefesi (Estetik)

Toplum Felsefesi

Bilim Felsefesi

Ahlak Felsefesi (Etik)

Yarışmanın Hedefi

Yarışma, tüm ortaöğretim seviyesi resmi ve özel kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin, düşünürlerin sözlerini içeren alıntıları okuma, anlama ve yorumlayabilme; felsefi bir dille, felsefe kavramlarını kullanarak deneme yazabilme; tutarlı düşünebilme ve düşündüklerini temellendirebilme becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Yazı Yarışması Başvuru Koşulları

Trabzon İli dâhilindeki tüm resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler (9,10,11 ve 12.sınıflar) bu yarışmaya katılabilir.

Yarışma iki aşamalı olup 1. aşamada (online) en yüksek puan alan ilk 20 kişi yüz yüze yapılacak olan sınava çağırılır. Puan eşitliğinde puanı eşit olan öğrenciler yüz yüze sınava dahil edilir. (Yarışma sonuçları 1.aşamanın %10’u; ikinci aşamanın %90’ı alınarak elde edilir.)

Yarışmaya aynı okuldan birden çok öğrenci katılabilir.

Bir önceki yarışmada ilk 3 dereceye giren öğrenciler bu yarışmaya katılamazlar. Katılsalar dahi jüri tarafından değerlendirmeye alınmazlar.

Katılımcı öğrencilerin en geç 20 Şubat 2022 tarihine kadar trabzonarge.meb.gov.tr adresine girerek yarışmaya kaydolmaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihinden sonra yarışmaya başvurular kabul edilmeyecektir.

Yarışma Tarihi

1.AŞAMA: “yazıYORUM” Felsefi Deneme Yazma Yarışması

 • Mart 2022 Perşembe günü, saat: 19.00-23.00 saatleri arasında trabzonarge.meb.gov.tr adresinde online olarak gerçekleştirilecektir. Yarışma 240dk sürecek ve 23.00’te sona erecektir.

2.AŞAMA: 21 Nisan 2022 tarihinde yüz yüze olacak şekilde daha sonra belirtilecek yer ve zamanda yapılır.

Yarışma Süreci

Yarışma, 2 aşamadan oluşur.

Birinci Aşama (Online)

3 Mart 2022 Perşembe, saat:19.00-23.00

 • Öğrenciler bu tarih ve saatte trabzonarge.meb.gov.tr adresine girer.
 • Kayıt yaptırırken oluşturdukları rumuz ve şifre ile sisteme giriş yapar.
 • Saat tam 19.00’da sistemde yayımlanan düşünürlere ait 3 alıntıdan birini seçer.
 • Seçtikleri alıntı hakkında online olarak bir felsefi deneme yazısı yazar.
 • Saat 23.00’e kadar yazılan yazılar otomatik olarak kaydedilir ve sistem 23.00’te otomatik olarak kapanır.

İkinci Aşama (FİNAL) (Yüz yüze)

21 Nisan 2022 (Yer ve saat sonradan belirtilecektir.)

 • Bu aşamada finalist öğrenciler (daha sonra belirtilecek yerde) yüz yüze gerçekleştirilecek olan final yarışmasına katılırlar.
 • Bu aşamada öğrencilere kapalı ve mühürlü zarf içinde farklı düşünür ve/veya eserlerden seçilmiş üç alıntı verilir.
 • Yarışmacılardan, verilen alıntılardan biri üzerine felsefî bir deneme yazmaları istenir.
 • Yarışmanın Süresi 240 dakikadır.
 • Öğrencinin final yarışmasında aldığı puanın %90’ı, birinci aşamada elde ettiği puanın ise %10’u alınarak yarışma sonuç puanı belirlenir.

Değerlendirme

Deneme yazıları Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü’nün oluşturduğu komisyon tarafından değerlendirilir.

Komisyonu oluşturan üyeler yazıları 100 puan üzerinden değerlendireceklerdir.

Jüri üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalamaları alınarak sonuçlar belirlenir.

Jüri üyeleri değerlendirme yaparken öğrencilerimizin sadece rumuz, seçtiği alıntı ve yazdıkları yazıyı görerek değerlendirme yaparlar. (Öğrencilerimizin ad, soyad, okul vb. bilgilerini jüri üyeleri göremezler.)

Öğrencilerimizin yazıları, değerlendirme ölçütlerinin 3.maddesinde belirtildiği üzere özgün olması gerektiğinden internet veya başka herhangi bir kaynaktan kopyalandığı tespit edilen yazılar değerlendirme dışı kalacak öğrenci yarışmadan elenecektir. ( Tüm yazılar bir yazılım programı tarafından denetlenecektir.)

Değerlendirme Ölçütleri

Felsefe dilini doğru kullanmadaki başarı, felsefenin temel problemleri ve kavramları hakkında bilgi (30 puan)

Özgünlük, bağımsız düşünebilme yeteneği (35 puan)

Tutarlılık, görüşünü destekleyen argümanlar ileri sürebilme (35 puan)

Onay ve Uygulama

“V.Felsefi Deneme Yazma Yarışması” Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akçaabat Belediyesi, Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneğinin teklifi Trabzon Valiliği’nin onayı ile uygulamaya konulur.

Yarışma Düzenleme Kurulu

 • İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü- Kurul Başkanı Abdullah YILDIRIM
 • İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi- Kurul Üyesi Yusuf ÇEBİ
 • Okul Müdürü -Kurul Üyesi
 • Salih ÖZTÜRK
 • Okul Müdürü- Kurul Üyesi
 • Hilmi MUTLU
 • Felsefe Öğretmeni- Kurul Üyesi
 • Mustafa KÜÇÜK
 • Felsefe Öğretmeni- Kurul Üyesi
 • Okan OKUTAN

Sezai Karakoç Anısına Felsefi Deneme Yazma Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 1.500 ₺
İkincilik Ödülü: 1.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 750 ₺
4 ve 5.’lik Ödülü: 500 ₺
6-10. Yarışmacılara: Mansiyon Ödülü

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü düzenleme kurulunca oluşturulan Komisyonun değerlendirmeleri sonucu ilk 10 (on) dereceye giren katılımcı öğrenciler, ANADER (Anadolu Eğitim, İrfan ve Kültür Derneği ve Akçaabat Belediyesi tarafından yukarıda belirtilen şekilde ödüllendirileceklerdir.

Yarışmaya katılan tüm öğrenciler için katılım belgesi düzenlenecek ve belgeler öğrencilerimizin sisteme kaydoldukları e-posta adreslerine gönderilecektir. Değerlendirme sonucunda en yüksek puandan başlayarak ilk 10 ‘a giren öğrencilere ise ödülleri ve başarı belgeleri ödül töreninde takdim edilecektir.

Ayrıca ilk beş dereceye giren yazılar İl Milli Eğitim Müdürlüğü trabzon.meb.gov.tr adresinde ve trabzonarge.meb.gov.tr web adreslerinde yayımlanacaktır. Ödül töreni: 2022 Mayıs (Tören günü ve saati sonradan belirtilecektir.)

Not: Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akçaabat Belediyesi ve ANADER Projeyle ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 20 ŞUBAT 2022

Aşama (Online): 3 MART 2022 Perşembe, Saat:19.00-23.00

Birinci Aşama Sonuçlarının Duyurulması: NİSAN 2022
İkinci Aşama (Yüz Yüze): NİSAN 2022

Yarışma Ödül Töreni: MAYIS 2022

Sezai Karakoç Anısına Felsefi Deneme Yazma Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://trabzonarge.meb.gov.tr/www/sezai-karakoc-anisina-yaziyorum-felsefi-deneme-yazma-yarismasi-basvurulari-baslamistir/icerik/750

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap