Şifa Eli Fotoğraf Yarışması

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgi duyan herkesin katılım sağlayabileceği Şifa Eli Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Şifa Eli Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü
   Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: Belirtilmemiştir.
  Ödüller:
Birincilik Ödülü: 1.500 ₺
İkincilik Ödülü: 1.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 500 ₺

   

Yarışmanın Organizasyonu

Bu fotoğraf yarışmasının organizasyonu Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Basın Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yarışma Kategorileri

Yarışma sayısal (dijital) kategoride.

Serbest (renkli veya siyah beyaz) > DA Olarak yapılacaktır.

Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Başvuru Koşulları

 • Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
 • Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyelerinin birinci dereceden yakınları ve Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Basın Birimi çalışanları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı DA bölümünde en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli ve/veya siyah-beyaz eserle katılabilir.
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
 • Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar, HDR ( high dynamic Range ) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Fotoğrafın içeriğinde markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Yarışma sonuçları Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü nün https://trabzonism.saglik.gov.tr/ adresinde ve Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü nün sosyal medya ( facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Yarışma İletişim

Adres: Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. Ahmet Can Bali Sok. No:15 Ortahisar / Trabzon

Telefon: 0 462 410 61 10

Şifa Eli Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 1.500 (Bin beş yüz Türk Lirası)

İkincilik Ödülü: 1.000 (Bin Türk Lirası)

Üçüncülük Ödülü: 500 (Beş yüz Türk Lirası)

En Fazla 50 Adet Sergilenme

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi : 30 NİSAN 2021
Sonuç Bildirimi : Belirtilmemiştir.

Şifa Eli Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://trabzonism.saglik.gov.tr/TR-206983/sifa-eli-fotograf-yarismasi-devam-ediyor.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap