Sıfır Atık Kısa Film Yarışması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilen atıkların ülke ekonomisine katkısına dikkat çekmek ve gençleri bu alanda bilinçlendirmeye ve farkındalığını artırmaya teşvik etmek amacıyla Sıfır Atık Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Sıfır Atık Kısa Film Yarışması

  Düzenleyen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 
   Kategori: Kısa Film Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye sınırları içerisinde öğrenim gören lise ve üniversite öğrencileri

  Son Başvuru Tarihi: 25 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2 HAZİRAN 2021
  Ödüller:

Her bir kategoride;

Birincilik Ödülü: 20.000 ₺
İkincilik Ödülü: 15.000
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺

   

Yarışmanın Amacı

Sıfır atık projesinin tanıtımı, değerlendirilebilen atıkların ülkemiz ekonomisine katkısını, çevreye kontrolsüz bırakılan atıkların doğaya verdiği zararlara ilişkin ülke genelinde öğrencileri düşünmeye sevk etmek; öğrencilerin sıfır atık ilgisini artırmak, öğrencilerde sıfır atık bilinci oluşturmak ve farkındalığı artırmak amacıyla kısa film yarışması gerçekleştirilecektir.

Yarışmanın Organizasyonu

Bu sanat yarışması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı organizasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Yarışmanın Kategorileri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde Türkiye genelinde düzenlenen kısa film yarışması; Lise ve Üniversite öğrencilerini kapsamaktadır. Yarışmanın genel konusu Sıfır Atık ve Sıfır Atığın insan yaşamı ve doğa üzerine etkilerini vurgulamalıdır.

 • Lise 9-10-11-12’inci sınıflar yarışmada birlikte değerlendirilecektir.
 • Üniversite ve Yüksekokul (Örgün Öğretim, İkinci Öğretim ve Açık öğretim) öğrencileri yarışmaya dahildir. Ancak KKTC üniversiteleri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri yarışmaya dahil değildir.

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her öğrenci ya da grup yarışmaya sadece 1 (bir) eserle katılabilir.
 • Öğrenciler yarışmaya bireysel katılabilecekleri gibi grup olarak da katılabilirler. Grup katılımlarında kişi sınırlaması yoktur. Ödül miktarı, grup içerisinde yer alan öğrencilere eşit olarak paylaştırılır.
 • Yarışmaya katılacak kısa filmlerin süresi 5 dakikayı geçmemelidir. Süre sınırlamasına uymayan kısa filmler, ön kurul tarafından dikkate alınmaz ve elenir.
 • Ön kurul tarafından oy çokluğuyla yarışma konusu dışında olduğuna karar verilen kısa filmler değerlendirmeye alınmaz.
 • Yarışmaya katılan kısa filmler HD formatta olmalı ve dosya uzantısı H264/MP4 veya MOV olarak hazırlanmalıdır. Filmin dosya büyüklüğü 900 MB’ı aşmamalıdır. Teknik şartlara uymayan kısa filmler, ön kurul tarafından dikkate alınmaz ve elenir.
 • Yarışmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamazlar.
 • Haklarında herhangi bir kamu kurum veya kuruluşu tarafından yapılan yarışmalarla ilgili verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Son katılım tarihi itibariyle 18 yaş ve altı katılımcıların yarışma web sitesinden indirecekleri Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatnamesini doldurup PDF dosya şeklinde siteye yüklemeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan kısa filmler katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya katılacak eserler başka bir eserden kopya edilmemelidir.
 • Yarışmaya gönderilen kısa filmlerde görülebilecek insanların görüntülerinin çekilmesine ve yarışmaya gönderilmesine; kısa filmin görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderdiği kısa film üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde idareye iade edilir.
 • İdare, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. İdare, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. İdare, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Yarışmaya katılan kısa filmlerin yayın, kullanım ve gösterim hakkı idareye ait olacaktır.
 • Katılımcı kısa filmin yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın kanallarında kullanılmasına, yer ve muhteva sınırı olmadan idare ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için idareye izin/muvafakat verdiğini kabul eder.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için idareden ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışma için yüklediği kısa filmin tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerde gizli ticari iletişim de dâhil olmak üzere, hiçbir ticari iletişim türüne yer verilmemesi gerekmektedir. Eserlerin hazırlanmasında katkısı olan gerçek veya tüzel kişilerin adını, markasını, logosunu, imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla yaptığı her türlü katkıyı içerdiği tespit edilen başvurular doğrudan reddedilir.
 • Yarışmaya gönderilen kısa filmlerde görünebilecek insanların görüntülerinin çekilmesine ve yarışmaya gönderilmesine, görüntülerin internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya katılan eserler idarenin web sitelerinde , aynı zamanda idareye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) ve her türlü dijital medya hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanabilecektir.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) sistemine göre yapılacağından, web sitesine yüklenmiş kısa filmler dışında alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma online (çevrimiçi) olarak yüklenmesi www.sifiratikyarismasi.com adresinden kayıt ve kısa filmi yükleme adımları takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya kısa filmi yükleyebilmek için önce kayıt olunması gerekmektedir. Kayıt akabinde vido yüklemesi yapılabilmektedir. Ayrıca, videonuzu sonra yüklemek isterseniz veya yüklerken sorunla karşılaşırsanız, kayıt sonrası mail adresinize gelecek linke tıklayarak yükleme yapabilirsiniz.
 • Katılımda yüklenecek kısa filmin isimlendirme işlemleri yapılarak yüklenmelidir.
 • Kısa film dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde info@sifiratikyarismasi.com adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için idare sorumlu olmayacaktır.

Diğer Kurallar

 • Kısa film ön kurula ve seçici kurula katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına idare tarafından gönderilecektir. Ödüle hak kazanan tüm öğrencilere ödemeler ödül törenini takip eden 60 iş günü içinde verilen banka hesap bilgilerine ödenir. Elden para ödemesi kesinlikle yapılmaz.
 • Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve idarenin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihi’nden itibaren 6 (altı) ayın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Para ödülleri üzerinde üniversiteler ya da okullar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Para ödülleri ve diğer ödüller tamamen öğrencilere yapılacaktır.
 • Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.
 • Katılımcılar; www.sifiratikyarismasi.com adresine kayıt olmak ve kısa filmi yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının web sitesine kısa filmi yüklemesi ile yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Değerlendirme Süreci

 • Ön Kurul : İdare tarafından gerek görülmesi halinde belirlenecek 5(beş) kişiden oluşacaktır.
 • Seçici Kurul: 7 kişiden oluşan kurul en az 5 (beş) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde beş seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.
 • Üniversite öğrencilerinin eserleri birlikte değerlendirilecektir.
 • Lise 9-10-11 ve 12’nci sınıfların eserleri birlikte değerlendirilecektir.
 • Ön kurul ve ve seçici kurul değerlendirmesinde gizlilik esas alınacaktır.
 • Ön kurul ve seçici kurul kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
 • Her dereceye yalnız bir eser girecektir, birden fazla eser 1.- 2. – 3. lük derecesini paylaşmayacaktır.
 • Ön kurulun ve seçici kurulun aldığı kararlar kesindir. Katılımcıların alınan kararlara itiraz hakkı yoktur.

Değerlendirme Kriterleri

Yarışmaya katılan eserler, ön kurul incelemesinden geçtikten sonra seçici kurul tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir.

 • Konuyu anlatım yetkinliği (fikir, amaca uygunluk, tutarlılık, kurgu, görsel zenginlik, vb.)
 • Özgün üslup ve üretkenlik
 • Mesajın özü ve algılanma kolaylığı
 • Sinematografik ve estetik yaklaşım

Yarışma Sekreteryası

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52 Çankaya / Ankara

E-posta: info@sifiratikyarismasi.com

Telefon: 0552 771 40 18 / 0552 771 40 19

Sıfır Atık Kısa Film Yarışması Ödülleri

Lise
Birincilik Ödülü: 20.000 TL Para Ödülü
İkincilik Ödülü: 15.000 TL Para Ödülü
Üçüncülük Ödülü: 10.000 TL Para Ödülü
Üniversite
Birincilik Ödülü: 20.000 TL Para Ödülü
İkincilik Ödülü: 15.000 TL Para Ödülü
Üçüncülük Ödülü: 10.000 TL Para Ödülü

Yarışma Takvimi

Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 29 NİSAN 2021
Son Başvuru Tarihi: 25 MAYIS 2021
Jüri Toplantı Tarihi: 27 MAYIS 2021
Sonuç Bildirim Tarihi: 02 HAZİRAN 2021
Gösterimi ve Ödül Töreni Yer ve Saat: Covid-19 salgını kısıtlama şartları göz önünde
bulundurularak idare tarafından belirlenecektir.

Sıfır Atık Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.sifiratikyarismasi.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.167 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap