Sıtkı Davut Koçman Ulusal Resim Yarışması 2024

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Sıtkı Koçman Vakfı tarafından, kente ve üniversiteye katkıları ile bilinen, üniversiteye ismini veren Sıtkı Davut Koçman’ın ismini onurlandırmak, Güzel Sanatlar veya Güzel Sanatlar Eğitimi alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencilerin çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve teşvik etmek amaçlarıyla Sıtkı Davut Koçman Ulusal Resim Yarışması 2024 düzenleniyor. Ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

Sıtkı Davut Koçman Ulusal Resim Yarışması 2024

Düzenleyen:Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Sıtkı Koçman Vakfı tarafından.
Kategori:Resim Yarışması, Sanat yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında
Türkiye’deki tüm Güzel Sanatlar veya Güzel Sanatlar Eğitimi, Sanat ve
Tasarım alanlarında lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik) öğrenimi görmekte olan öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:24 MAYIS 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:10 HAZİRAN 2024
Ödüller:3 Adet Başarı Ödülü: 12.500 ₺ + Plaket + Başarı Belgesi
3 Adet Mansiyon Ödülü: 7.500 ₺ + Başarı Belgesi 
Ali Koçman Özel Ödülü: 10.000 ₺ + Başarı Belgesi 

PonArt Ödülleri
2 Kişiye: Çizim Seti
2 Kişiye: Akrilik Boya Seti
2 Kişiye: Yağlıboya Seti 

- Advertisement -

Yarışma Amacı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Sıtkı Koçman Vakfı tarafından desteklenen yarışmanın amacı, kentimize ve üniversitemize katkıları ile bilinen, üniversitemize de ismini veren Sıtkı Davut KOÇMAN’ın ismini onurlandırmak, Güzel Sanatlar veya Güzel Sanatlar Eğitimi alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencilerin çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve teşvik etmektir. Bu yarışmada ödül alan eserlerin ilerleyen yıllarda bir müze içinde yer alarak üniversite ve kent kültürüne katkıda bulunması da amaçlanmaktadır.

Konu

Konu serbesttir.

Resim Yarışması Başvuru Şekli ve Koşulları

 • Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında Türkiye’deki tüm Güzel Sanatlar veya Güzel Sanatlar Eğitimi, Sanat ve Tasarım alanlarında lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik) öğrenimi görmekte olan öğrencilere açıktır.
 • Katılımcılar, önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş ya da dijital bir kaynaktan kopyalanmamış en çok 3 (üç) özgün eserle yarışmaya katılabilirler. Katılımcı, göndermiş olduğu eserin kendine ait ve özgün olduğunu; aksi durumun ortaya çıkmasıyla üçüncü kişilerin talep ve iddialarından doğacak tüm yasal sorumluluğun kendine ait olduğunu ve bu hususta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ve Sıtkı Koçman Vakfı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını eserin yarışmaya gönderilmesiyle birlikte kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur.
 • Katılımcılar resimsel bağlamda kendi anlatım biçimlerine uygun tuval üzerine yağlıboya, akrilik ve/veya boyar çizer malzemelerle yaptıkları çalışmalarla yarışmaya katılabilirler. Baskı resim, dijital baskı, enstalasyon, dijital baskı üzerine manipülasyonlar, kağıt üzerine çalışılmış, tuval üzerine kolaj ya da asamblaj çalışmaları ve/veya cam ile çerçevelenmiş eserler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan eserlerin kısa kenarları 70 cm’ den az, uzun kenarları 140 cm’den fazla olamaz.
 • Yarışmaya katılan eserlerin ön kısmında katılımcının kimliğini belirten ad, imza, rumuz vb. işaretler bulunmamalıdır. Dijital görseller üzerinden yapılan ilk eleme sonucunda ikinci aşama değerlendirmeye kabul edilen eser/eserlerin herhangi bir yerinde daha önceden görselinde görülmeyen ya da tespit edilemeyen ve katılımcının kimliğini belirten işaret veya imza bulunan eserler değerlendirme dışı bırakılır.
 • Eserlerin görselleri çekilirken arka planlarında farklı eşyaların olmaması, sadece eserin sınırlarıyla çekilmesi gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılım https://basvuru.mu.edu.tr/ adresi üzerinden 24 Mayıs 2024 tarihine kadar online yapılacaktır. Başvuru sırasında yüklenecek eser görsellerinin JPEG formatında ve 150-300 dpi çözünürlük aralığında olması gerekmektedir. Başvuru işlem basamaklarını gösteren kılavuz yarışma adresinde bulunmaktadır.
 • İlk değerlendirmenin ardından ilan edilen eserlerin asılları, sergilemeye hazır bir şekilde (arkalarında asma teli ya da ipi yapılmış şekilde), 10 Haziran 2024 tarihine kadar, esere ait Form 1 ile birlikte şartnamede ve yarışma web sitesinde belirtilen iletişim adresine, masrafları gönderici tarafından karşılanmak üzere, kargo ya da elden teslim edilecektir. Bu tarihe kadar gönderilmeyen eserler elenmiş sayılacaktır. Kargoyla gönderilen eserlerde oluşabilecek hasardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • Katılımcılar, eserlerinin ödül alması ya da sergilenmeye değer görülmesi durumunda başvuruda gönderdikleri dijital görseldeki eser dışında bir başka eserle sergiye katılamazlar. Ödül verilen veya sergilemeye görülen eserin dijital görüntüsü ile aslı arasında fark olması durumunda verilen ödül ve/veya sergileme iptal edilir.
 • Yarışma sergisi için dijital formatının yanında katalog basımı yapılacaktır. Basılı kataloglar, ödül alan ya da sergilemeye değer görülen katılımcılara elden ya da sergileme sonrası eserlerle birlikte gönderilecektir.

Yürütme Kurulu

Sıtkı Davut Koçman Resim Yarışması Yürütme Kurulu yarışmanın tüm sürecinin koordineli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olup, aşağıdaki üyelerden oluşur:

 • Prof. Dr. Ali SÜLÜN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Prof. Dr. Özgür YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
 • Doç. A. Cem ÖZAL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSE Bölümü Öğretim Üyesi
 • Arş. Gör. Dr. Umut REYHANLI, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSE Bölümü Araştırma Görevlisi
 • Mustafa ACAR, Sıtkı Koçman Vakfı Başkan Yardımcısı
 • Aytekin BUŞUK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanı
 • Şamil Türkay AKTÜRK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

Seçici Kurul

Sıtkı Davut Koçman Resim Yarışması Seçici Kurulu yarışmaya katılan tüm yarışmacılara ait çalışmaların belirlenen tarihlerde değerlendirerek oy birliği ya da oy çokluğu ile sergilenecek ve ödül alacak çalışma ve/veya çalışmaların belirlenmesinden sorumlu olup aşağıdaki üyelerden oluşur:

 • Prof. Dr. Şemsettin EDEER, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi.
 • Prof. Dr. Lale ALTINKURT, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi.
 • Prof. Dr. Ayşe BİLİR, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Öğretim Üyesi.
 • Prof. Atila İLKYAZ, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi.
 • Doç. Dr. İnci BULUT KILIÇ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi.
 • Doç. Lütfi ÖZDEN, Düzce Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü Öğretim Üyesi.
 • Doç. Abdullah Cem ÖZAL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi.

Değerlendirme

Seçici Kurul, yarışma takviminde belirlenen tarihte toplanarak, dijital olarak gönderilen eserleri değerlendirir. İlk elemeyi geçen eserleri belirler.

İlk değerlendirmenin ardından ilan edilen eserlerin orijinalleri, 10 Haziran 2024 tarihine kadar, esere ait Form 1 ile birlikte iletişim linkinde belirtilen adrese kargo ya da elden teslim edilecektir. İkinci aşamaya kabul edilen eserlerin yarışma sergisine kabul edilme garantisi yoktur. Seçici kurul 2. Aşama değerlendirmesinde de orijinal eserlerden ödül ya da sergilemeye değer görülmeyen eserleri eleyebilir. Seçici Kurul ilk eleme sonunda kalan eserlerin orijinalleri arasından ödül, mansiyon ve sergilemeye değer eser ve/veya eserlerin seçimini yapar.

Yarışma sonuçları yarışma ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi resmi internet sayfalarından duyurulur.

Seçici Kurul seçilen eserlerin asılları toplandıktan sonra eserlerin orijinalleri ile dijital görsellerini kıyaslayarak farklılık olup olmadığını kontrol eder. Ödül verilen veya sergilemeye görülen eser

ve/veya eserlerin dijital görüntüsü ile aslı arasında fark olması durumunda verilen ödül ve/veya sergileme iptal edilir.

Seçici Kurul, ödüllerin bir kısmını ya da tamamını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

Telif

 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Sıtkı Koçman Vakfı, ödüle değer bulunan eserlerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21. maddesinde belirtilen işleme, 22. maddesinde belirtilen çoğaltma, 23. maddesinde belirtilen yayma, 24. Maddesinde belirtilen temsil, 25. Maddesinde belirtilen işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarını kullanma yetkisine basit ruhsat şeklinde, bedelsiz ve süresiz olarak sahip olacaktır. Ayrıca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Sıtkı Koçman Vakfı; bu eserlerin internet, TV, sosyal medya ortamında, etkinliklerde ve afiş, broşür vb. basılı materyallerde kullanın hak ve yetkisi de bedelsiz ve süresiz olarak sahip olacaktır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Sıtkı Koçman Vakfı, anılan hakları kendisi kullanabileceği gibi bu hakların üçüncü kişilere kullandırılmasına, kısmen veya tamamen devrine de yetkili olacaktır.
 • Eser sahibi, yarışmaya eser göndermekle, sayılan hususlarda herhangi bir itirazda bulunmayacağını, yasal yollara başvurmaktan gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Eser sahibi, ödül ve sergileme hakkı kazanan eserleri için verilen para ödülü haricinde, eserin veya esere ilişkin hakların kullanımı veya devri vb. herhangi bir gerekçeyle ücret talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Ödül Töreni ve Sergileme

Sıtkı Davut Koçman 3. Ulusal Resim Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni, Sıtkı Davut Koçman Anma Etkinlikleri kapsamında 14 Ekim 2024 Pazartesi, saat 11:00’da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak olup sergi 14-25 Ekim 2024 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Eserlerin İadesi

 • 2. Eleme sonucunda elenen eserler 12 Haziran 2024; sergilenen eserler ve diğer belgeler (Sergileme Belgesi ve Katalog) ise sergileme sonrası katılımcının tercihi doğrultusunda, 29 Ekim 2024 tarihinden itibaren elden ya da kargo ile teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen eserlerde oluşabilecek hasar ya da kayıplardan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Sıtkı Koçman Vakfı sorumlu değildir. Eserlerini elden teslim almak isteyen katılımcıların sergi bitimini takip eden 15 gün içerisinde eserlerini teslim almaları gerekmektedir. Teslim almamaları durumunda Üniversitemiz eserlerle ilgili herhangi bir sorumluluğu kabul etmeyecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Yarışma Seçici Kurul kararları geçerlidir.
 • Yarışmaya eser gönderen bütün katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Eser Gönderim Adresi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

48000 Kötekli, Menteşe, Muğla

Tel: 0 252 211 18 30

Yarışma İletişim

Yarışmayı Düzenleyen ve Yarışma Koordinatörü

Doç. A. Cem ÖZAL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İletişim

E mail: mskuresimyarisma@mu.edu.tr

Yarışma resmi internet adresi: http://www.mskuresimyarisma.mu.edu.tr

Sıtkı Davut Koçman Ulusal Resim Yarışması 2024 Ödülleri

3 Adet Başarı Ödülü: 12.500 ₺ + Plaket + Başarı Belgesi
3 Adet Mansiyon Ödülü: 7.500 ₺ + Başarı Belgesi 
Ali Koçman Özel Ödülü: 10.000 ₺ + Başarı Belgesi 

PonArt Ödülleri
2 Kişiye: Çizim Seti
2 Kişiye: Akrilik Boya Seti
2 Kişiye: Yağlıboya Seti

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 24 MAYIS 2024

Finalist Eserlerin Teslim Edilmesi: 10 HAZİRAN 2024

Ödül Töreni ve Sergileme: 14 Ekim 2024 Pazartesi (14-25 Ekim 2024)

Sıtkı Davut Koçman Ulusal Resim Yarışması 2024 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://mskuresimyarisma.mu.edu.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap