Sıtkı Davut Koçman Ulusal Resim Yarışması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından, kente ve üniversiteye katkıları ile bilinen, üniversiteye de ismini veren Sıtkı Davut Koçman’ın ismini onurlandırmak, Güzel Sanatlar veya Güzel Sanatlar Eğitimi alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencilerin çalışmalarını teşvik etmek, üniversite ve kent kültürüne katkıda bulunmak amaçlarıyla Sıtkı Davut Koçman Ulusal Resim Yarışması düzenleniyor. Ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

Sıtkı Davut Koçman Ulusal Resim Yarışması

Düzenleyen:Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Kategori:Tasarım Yarışması, Resim Yarışması, Üniversite Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye’deki tüm Güzel Sanatlar veya Güzel Sanatlar
Eğitimi alanlarında lisans, lisansüstü (yüksek lisans,
doktora ve sanatta yeterlik) öğrenimi görmekte olan öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:4 NİAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:22 NİSAN 2022
Ödüller:Başarı Ödülü: 3.500 ₺ (3 Adet) + Plaket + Başarı Belgesi
Mansiyon Ödülü: 1.500 ₺ (3 Adet) + Başarı Belgesi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen yarışmanın amacı, kentimize ve üniversitemize katkıları ile bilinen, üniversitemize de ismini veren Sıtkı Davut KOÇMAN’ın ismini onurlandırmak, Güzel Sanatlar veya Güzel Sanatlar Eğitimi alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencilerin çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve teşvik etmektir. Bu yarışmada ödül alan eserlerin ilerleyen yıllarda bir müze içinde yer alarak üniversite ve kent kültürüne katkıda bulunması da amaçlanmaktadır.

Konu

Konu serbesttir.

Resim Yarışması Başvuru Koşulları

 • Katılımcılar, önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş en çok 3 (üç) eserle yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında Türkiye’deki tüm Güzel Sanatlar veya Güzel Sanatlar Eğitimi alanlarında lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik) öğrenimi görmekte olan öğrencilere açıktır.
 • Katılımcılar resimsel bağlamda kendi anlatım biçimlerine uygun tuval üzerine yağlıboya, akrilik ve/veya boyar çizer malzemelerle yaptıkları çalışmalarla yarışmaya katılabilirler. Kağıt üzerine çalışılmış veya cam ile çerçevelenmiş eserler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan eserlerin kısa kenarları 70 cm’ den az, uzun kenarları 140 cm den fazla olamaz.
 • Yarışmaya katılan eserlerin ön kısmında katılımcının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmamalıdır. Herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten işaret veya imza bulunan eserler, seçici kurul tarafından tutanakla değerlendirme dışı bırakılır.
 • Seçici kurul değerlendirmesi için, eserlerin JPEG formatında ve 300 dpi çözünürlükte dijital görüntülerinin, katılımcı ve eser bilgilerini içeren katılım formu (Form 1) ile birlikte 04 Nisan 2022 tarihine kadar mskuresimyarisma@mu.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.
 • İlk değerlendirmenin ardından ilan edilen eserlerin asılları, 20 Nisan 2022 tarihine kadar, esere ait Form 2 ve katılımcıya ait güncel tarihli öğrenci belgesi ile birlikte iletişim adresine kargo ya da elden teslim edilecektir. Kargoyla gönderilen eserlerde oluşabilecek hasardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • İlk değerlendirme ardından gönderilen orijinal eserler sergilenmeye hazır bir şekilde gönderilmelidir.
 • Katılımcılar, eserlerinin ödül alması ya da sergilenmeye değer görülmesi durumunda başvuruda gönderdikleri dijital görseldeki eser dışında bir başka eserle sergiye katılamazlar. Ödül verilen veya sergilemeye görülen eserin dijital görüntüsü ile aslı arasında fark olması durumunda verilen ödül ve/veya sergileme iptal edilir.
 • Yarışma sergisi için katalog basımı yapılacaktır. Ayrıca katalog dijital olarak da Üniversitemiz resmi internet adresinden yayımlanacaktır.

Seçici Kurul

 Sıtkı Davut Koçman Resim Yarışması Seçici Kurulu aşağıda üyelerden oluşur:

 • Prof.Dr. Lale ALTINKLURT
 • Prof. Musa KÖKSAL
 • Doç. Erhun ŞENGÜL
 • Doç. Abdullah Cem ÖZAL
 • Dr.Öğ. Üyesi İnci BULUT KILIÇ

Değerlendirme

 • Seçici Kurul, 05 Nisan 2022 tarihinde toplanarak, gönderilen eserleri dijital ortamda değerlendirir. İlke elemeyi geçen eserleri belirler.
 • İlk değerlendirmenin ardından ilan edilen eserlerin orijinalleri, 20 Nisan 2022 tarihine kadar, esere ait Form 2 ile birlikte iletişim linkinde belirtilen adrese kargo ya da elden teslim edilecektir.
 • Seçici Kurul İlk eleme sonunda kalan eserlerin orijinalleri arasından ödül, mansiyon ve sergilemeye değer eserlerin seçimi yapacaktır.
 • Yarışma sonuçları 22 Nisan 2022 tarihinde ulusal basın yolu ile, yarışma ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi resmi internet sayfalarından duyurulur.
 • Seçici Kurul seçilen eserlerin asılları toplandıktan sonra eserlerin orijinalleri ile dijital görsellerini kıyaslayarak farklılık olup olmadığını kontrol eder. Ödül verilen veya sergilemeye görülen eserin dijital görüntüsü ile aslı arasında fark olması durumunda verilen ödül ve/veya sergileme iptal edilir.
 • Seçici Kurul, ödüllerin bir kısmını ya da tamamını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

Ödül Töreni ve Sergileme

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sıtkı Davut Koçman 1. Ulusal Resim Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni 10 Mayıs 2022 tarihinde saat 13:30‘da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak olup sergi 10 Mayıs-10 Haziran 2022tarihleri arasında açık kalacaktır.

Eserlerin iadesi

 • Sergilenen eserler ve diğer belgeler (Sergileme Belgesi ve Katalog) sergileme sonrası katılımcının tercihi doğrultusunda, belirtilen tarihler arasında elden ya da kargo ile teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen eserlerde oluşabilecek hasar ya da kayıplardan Üniversitemiz sorumlu değildir. Eserlerini elden teslim almak isteyen katılımcıların sergi bitimini takip eden 15 gün içerisinde eserlerini teslim almamaları durumunda Üniversitemiz eserlerle ilgili herhangi bir sorumluluğu kabul etmeyecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Yarışma Seçici Kurul kararları geçerlidir.
 • Yarışmaya eser gönderen bütün katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Eser Gönderim Adresi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sekreterliği

48000 Kötekli, Menteşe, Muğla

Yarışma İletişim

Arş. Gör. Dr. Umut REYHANLI

Tel: 0252 211 18 30

E-mail: mskuresimyarisma@mu.edu.tr

Sıtkı Davut Koçman Ulusal Resim Yarışması Ödülleri

Başarı Ödülü: 3.500 ₺ (3 Adet) + Plaket + Başarı Belgesi
Mansiyon Ödülü: 1.500 ₺ (3 Adet) + Başarı Belgesi

Yarışma sonunda başarı ve mansiyon alan eserler, bütün telif haklarıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkına sahiptir. Bu kapsamda eser sahibi, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) madde 21 işleme hakkı, FSEK madde 22 çoğaltma hakkı, FSEK madde 23 yayma hakkı, FSEK madde 24 temsil hakkı ile FSEK madde 25 İşaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve manevi haklarını, üçüncü kişilere devir, alt lisans verme, lisans devretme hakkını da içerir şekilde ayrıca bir bedel ödenmeksizin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine devreder.
Ödüller, ödül törenine katılan ödül sahiplerinin banka hesap numaralarına, ödül töreni tarihinden itibaren 10(on) iş günü içerisinde yatırılmak suretiyle verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 4 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 22 NİSAN 2022

Sıtkı Davut Koçman Ulusal Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.mskuresimyarisma.mu.edu.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap