Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması

Skyroad Dergisi tarafından ülkenin güzelliklerini yansıtan görsel eserlerin artması ve ülkenin tanıtımına katkı sunulması amacıyla Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Para ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Skyroad Dergisi
  Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan 18 yaş üzeri herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 31 ARALIK 2020 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 OCAK 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺

İkincilik Ödülü: 10.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

Mansiyon Ödülü: Birun Kümbet Dağ Evi’nde 2 Kişilik 5 Gün Tatil (3 Kişiye)

   

- Advertisement -

Yarışma Konusu

“Türkiye’nin Seyahat Rotalarını Keşfet’’

Yarışma Amacı

Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini fotoğraf sanatı aracılığıyla anlatmak ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamak. Sanatçıların, ülkenin güzelliklerini yansıtan eserlerini toplumla paylaşmalarına aracı olmak, çalışmalarını desteklemek ve eserlerin geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlamak.

Fotoğraf Yarışması Kategori / Bölümleri

Yarışma başvurusu; Renkli Sayısal (Dijital) kategoride olmak üzere tek bölümlüdür.

Ödüller iki kategoride verilecektir. 3 kişiye “Jüri ödülü”, diğer başvurular arasından 3 kişiye de en çok beğeni alan fotoğraf kategorisinde “Instragram etkileşim ödülü” verilecektir. 3 kişiye de mansiyon ödülü verilecektir.

Yarışma konusu olarak tek kategoride, en fazla 1 adet fotoğraf ile başvuru kabul edilecektir. Ödüller iki kategoride değerlendirilecektir.

Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma; Seçici Kurul ve Skyroad Dergisi çalışanları dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her katılımcı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde çekilmiş, en fazla 1 (bir) adet sayısal renkli eserle yarışmaya katılabilir.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir. Bu durumun tespit edilmesi halinde, ödül, sergileme ve/veya derecesi iptal edilir ve verilmişse, ödül yarışmacıdan geri alınır. Ödül, sergileme ve/veya derecenin iptal edilmesi; diğer ödül, sergileme ve/veya derece almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmayacaktır.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Skyroad Dergisi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.
 • Yarışma “Renkli Sayısal” dalda düzenlenmektedir. Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

Kullanım Hakları

 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmada Instagram’da en çok beğeni alan fotoğraflar, etkileşim ödülleri kategorisinde değerlendirilecektir. Bu kapsamda fotoğrafların çekildiği tarih önemli değildir; fakat fotoğrafın yarışma başlangıç tarihi 1 Aralık 2020’den itibaren Instagram’da paylaşılmış olması gerekmektedir. Bu tarihten itibaren paylaşılan fotoğafların beğeni sayısı dikkate alınacaktır. Ayrıca sahte takipçi, sahte beğeni satın alan yarışmacılar tespit edilirse, yarışmacıya bildirilmeksizin doğrudan elenecektir. En çok etkileşim alan fotoğraflar, özel bir yazılım ile tespit edilerek, en çok beğeni alan 3 fotoğraf tespit edilecektir. Yapay zeka ile kullanılan bu yazılımda sahte beğeni ve takipçi kriterleri kolayca ayırt edilebilmektedir. Gerçek beğeni sayısı olan fotoğraflar yarışma değerlendirilmesine tabii tutulacaktır.
 • Kural ihlali yapan katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlara uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; Skyroad Dergisi elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik Skyroad Dergisi ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile Skyroad Dergisi tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Skyroad Dergisi tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir.
 • Bu nedenle, gönderilecek kayıtlar 300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 Mb’tan az olmayacak ve 4 Mb’ı da aşmayacak biçimde JPEG formatında gönderilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 • Yarışma sayısal ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır.
 • Ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden Skyroad Dergisi Temsilcisi gözetiminde silinecektir.

Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda Skyroad Dergisi Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve düzenleme kurulu kararı geçerlidir.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

Telif (Kullanım) Hakları

 • Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının; Skyroad Dergisi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Kullanım hakları Skyroad Dergisi ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Skyroad Dergisi izin/muvafakat name verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar http://skyroadilekesfet.com/ adresinde ve Skyroad’un Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar Skyroad Dergisi’nın yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Skyroad Fotoğraf Yarışması Düzenleme Kurulu, Jüri ve Skyroad Dergisi Yarışma Düzenleme Yönergesi kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; Skyroad Dergisi’nın www.skyroadilekesfet.com adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, www.skyroadilekesfet.com adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • http://www.skyroadilekesfet.com sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için ana sayfadaki başvuru formunun doldurularak sistemden e-posta adresinize gelecek Başvuru Onay Kodu ile birlikte “Başvurunuz başarıyla alınmıştır. İlginize teşekkür ederiz” Yazılı mesajı iletilecektir.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

Başvuruların geçerli olması için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir.

 • Türkiye’nin seyahat noktalarında, Türkiye’nin hem kültürel, hem tarihi, hem de doğal güzelliklerini gösteren fotoğraflar ile başvurular kabul edilecektir.
 • Yarışmaya başvurulacak fotoğrafların Instagram’da @Skyroad hesabını takip ederek, etiketlenmesi, #SkyroadileKeşfet yazısıyla Instagram’da paylaşılması gerekmektedir.
 • Yarışma web sayfamız skyroadilekesfet.com adresinden “Yarışmaya Başvur” butonunu tıklayarak formun doldurulması ve fotoğrafın aslının istenilen boyutlarda panele yüklenmesi gerekmektedir.
 • Paylaşılan fotoğrafın URL linkinin kopyalanarak başvuru formunda URL kısmına yapıştırılması gerekmektedir.
 • En fazla 1 adet fotoğrafla başvuru yapılabilecektir.
 • Başvurulan fotoğraflarla daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış olunması zorunludur.
 • Yarışma web sayfasındaki başvuru formunda, yarışmaya başvuran ve fotoğrafı çeken kişinin “Adı, Soyadı, Doğum Tarihi, TC Kimlik Numarası, Telefonu, E-Posta Adresi, Adresi, Fotoğrafın paylaşıldığı URL Adresi, Fotoğraf İsmi, Çekildiği Yer, Tarih bilgilerinin girilmesi zorunludur.
 • Bu kurallara uymayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Her bir fotoğrafın ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü gibi Türkçe karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız
 • İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde iletisim@skyroad.com.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Skyroad Dergisi sorumlu değildir.

Yarışma Seçici Kurulu

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza ÖZEL

Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri Mustafa SEVEN

Fotoğraf Sanatçısı Sezgi Olgaç

Yenişafak Foto Muhabiri Sedat ÖZKÖMEÇ

Diğer Hususlar

 • Ödüller, ödül töreninde teslim edilecektir. Ödülünü almaya gelmeyenler, mücbir sebep bildirmeyenler, vekil atamayanlar için ödüller geçersiz sayılacaktır. Asil ödül sahiplerinin ödülü teslim almaması neticesinde tüm hakları, yedek listedeki isimlere devredilecektir. Ödüller yedek listedeki isimlere verilecektir.
 • Uyuşmazlıkların çözümünde Skyroad Dergisi’nın çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
 • Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Yarışma, başvuru kayıt numarası ile onaylanmıştır.
 • Yarışma değerlendirme sürecinde Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) temsilcisi bulunacaktır.

Yarışma İletişim ve İrtibat

Ayşegül Arslan

Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni

Tel: (534) 506 0509

E-mail: aysegul.arslan@albayrak.com.tr

Esra Özkan

Medya İlişkileri Yetkilisi

Tel: (530) 949 4277

E-mail: esra.ozkan@albayrak.com.tr

Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺

İkincilik Ödülü: 10.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

Mansiyon Ödülü: Birun Kümbet Dağ Evi’nde 2 Kişilik 5 Gün Tatil (3 Kişiye)

Tören günü 30 adet fotoğraf sergilenmeye layık görülecektir (Sergilenme alan fotoğraflara herhangi bir ücret ödenmez.)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 ARALIK 2020
Sonuçların Açıklanması: 15 OCAK 2021

Ödül Töreni: 18 OCAK 2021

Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://skyroadilekesfet.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap