‘Skyroad ile Keşfet’ Ödüllü Fotoğraf Yarışması 2022

Skyroad Dijital Medya tarafından, dünyadaki doğal, tarihi ve kültürel güzellikler yeniden fotoğrafçıların seyahat rotalarında bu seyahat maceralarını fotoğraf aracılığıyla anlatmak, fotoğrafçıların dünyamızın güzelliklerini yansıtan eserlerini toplumla paylaşmalarına aracı olmak ve çalışmalarını desteklemek amaçlarıyla ‘Skyroad ile Keşfet’ Ödüllü Fotoğraf Yarışması 2022 düzenleniyor. Bu yıl 3.’sü düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

‘Skyroad ile Keşfet’ Ödüllü Fotoğraf Yarışması 2022

Düzenleyen:Skyroad Dijital Medya
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:30 KASIM 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:ARALIK 2022
Ödüller:Profesyonel Seyahat Fotoğrafları
Kazanan Ödülü: 30.000 ₺
Finalist Ödülü: 10.000 ₺
Drone Fotoğrafları
Kazanan Ödülü: 30.000 ₺
Finalist Ödülü: 10.000 ₺
Cep Telefonu Fotoğrafları
Kazanan Ödülü: 30.000 ₺
Finalist Ödülü: 10.000 ₺
Mutlu Et, Mutlu Ol Özel Ödülü: 30.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

“Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet’’

Yarışma Amacı
Pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte dünyadaki doğal, tarihi ve kültürel güzellikler yeniden fotoğrafçıların seyahat rotalarında bu seyahat maceralarını fotoğraf aracılığıyla anlatmak, fotoğrafçıların dünyamızın güzelliklerini yansıtan eserlerini toplumla paylaşmalarına aracı olmak ve çalışmalarını desteklemek yarışmamızın temel amacı.

Yarışma Kategorileri

Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları ve “Mutlu Et, Mutlu Ol” Özel Ödülü.

Ödüllendirme

Jüri her kategoride iki finalist eser seçecektir. Finalist iki eser arasından biri yılın fotoğrafı seçilecek, diğer fotoğraf ise “finalist eser” olarak ilan edilecektir. Jüri sergileme için dilediği sayıda “sergilemeye layık eser” seçip, ilan edebilir.

Yarışma Kapsamı

 1. Yarışmaya tüm kategorilerde; Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşı olan herkes katılabilir.
 2. Jüri üyeleri ve yarışmayı düzenleyen ekip katılamaz.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma; Seçici Kurul ve Skyroad Dijital Medya çalışanları dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya profesyonel kategoride katılacak fotoğraflar, dijital ya da analog, DSLR ya da SLR fotoğraf makinalarıyla çekilmeli ve bunun doğrulanabilmesi için dijital fotoğrafların EXIF bilgisinin silinmemiş olması; analog fotoğrafların ise, jüri tarafından talep edildiğinde, negatif ya da dia pozitiflerinin ivedilikle sunulması gerekir.
  Yarışmaya cep telefonu kategorisinde katılan fotoğrafların cep telefonu ile çekildiğinin ispatı için EXIF bilgilerinin silinmemiş olması gerekir.
  Her katılımcı, dünyada çekilmiş, en fazla 3 (üç) adet siyah beyaz ya da renkli fotoğrafla  yarışmaya katılabilir.
 • 1. ve 2. Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması’na gönderilmiş ya da yurt içinde ya da yurt dışında herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Kural ihlali tespit edilen fotoğraflar diskalifiye edilir. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir. Bu durumun tespit edilmesi halinde, ödül, sergileme ve/veya derecesi iptal edilir ve verilmişse, ödül yarışmacıdan geri alınır. Ödül, sergileme ve/veya derecenin iptal edilmesi; diğer ödül, sergileme ve/veya derece almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmayacaktır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) yarışmaya kabul edilmez.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, fotoğrafı kendi çektiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Kural ihlali tespit edilen fotoğraflar diskalifiye edilir. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. Eser sahibinin fotoğrafta bulunmaması gerekir. Kural ihlali tespit edilen fotoğraflar diskalifiye edilir.
 • Yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlara uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; Skyroad Dijital Medya, elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik Skyroad Dijital Medya ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile Skyroad Dijital Medya tarafından yasaklanır ve adı her ilanen duyurulur. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması zorunludur.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Skyroad Dijital Medya tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir. Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar için, Skyroad Dijital Medya’ya fikri hakların kullanımı için izin ve lisans verilmiş sayılacaktır.
 • Bu nedenle, gönderilecek kayıtlar 300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 Mb’tan az olmayacak ve 4 Mb’ı da aşmayacak biçimde JPEG formatında gönderilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 • Yarışma sayısal ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır.
 • Ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden Skyroad Dijital Medya Temsilcisi gözetiminde silinecektir.
 • Yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlara uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; “Jüri veya Skyroad Dijital Medya yarışma süreci veya öncesinde yarışmaya gönderilen fotoğrafın orijinalini isteme hakkına sahiptir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi durumunda kare tasnif dışı bırakılır. Orijinali istenen fotoğrafın sahibi ödül almak zorunda değildir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda Skyroad Dijital Medya Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve düzenleme kurulu kararı geçerlidir.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi, Telif (Kullanım) Hakları

 • Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının; Skyroad Dijital Medya yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Kullanım hakları Skyroad Dijital Medya ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Skyroad Dijital Medya izin/muvafakat name verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu ve herhangi bir üçüncü kişinin eserin üzerinde fikri hakkı bulunmadığını beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Skyroad Dijital Medya, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar https://skyroadilekesfet.comadresinde ve Skyroad’un Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar Skyroad Dijital Medya’nın yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Skyroad Fotoğraf Yarışması Düzenleme Kurulu, Jüri ve Skyroad Dijital Medya Yarışma Düzenleme Yönergesi kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; Skyroad Dijital Medya’nın www.skyroadilekesfet.com adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Yarışma çevrimiçi (online) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, www.skyroadilekesfet.com adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • https://www.skyroadilekesfet.com sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için ana sayfadaki başvuru formunun doldurularak sistemden e-posta adresinize gelecek Başvuru Onay Kodu ile birlikte “Başvurunuz başarıyla alınmıştır. İlginize teşekkür ederiz” Yazılı mesajı iletilecektir.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
  Başvuruların geçerli olması için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir.
 1. Dünyanın seyahat noktalarında, dünyanın hem kültürel, hem tarihi, hem de doğal güzelliklerini gösteren fotoğraflar ile başvurular kabul edilecektir.
 2. Yarışmaya başvurulacak fotoğrafların Instagram’da @Skyroad hesabını takip ederek, etiketlenmesi, #Skyroadilekeşfet etiketiyle  Instagram’da paylaşılması gerekmektedir.
 3. Yarışma web sayfamız www.skyroadilekesfet.com adresinden “Yarışmaya Başvur” butonunu tıklayarak formun doldurulması ve fotoğrafın aslının istenilen boyutlarda panele yüklenmesi  gerekmektedir.
 4. Paylaşılan fotoğrafın URL linkinin kopyalanarak başvuru formunda URL kısmına yapıştırılması gerekmektedir.
 5. En fazla 3 (üç) adet fotoğrafla başvuru yapılabilecektir.
 1. Yarışma web sayfasındaki başvuru formunda, yarışmaya başvuran ve fotoğrafı çeken kişinin “Adı, Soyadı, Doğum Tarihi, TC Kimlik Numarası, Telefonu, E-Posta Adresi, Adresi, Fotoğrafın paylaşıldığı URL Adresi, Fotoğraf İsmi, Çekildiği Yer, Tarih bilgilerinin girilmesi zorunludur.
 2. Bu kurallara uymayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 3. Her bir fotoğrafın ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü gibi Türkçe karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 4. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.
 5. İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde iletisim@skyroad.com.tradresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 6. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Skyroad Dijital Medya sorumlu değildir.

Seçici Kurul

 • Reuters Foto Muhabiri – Ümit Bektaş (Jüri Başkanı)
 • Manzara Fotoğrafçısı – İlhan Eroğlu
 • Anadolu Ajansı Foto Muhabiri – Şebnem Coşkun
 • Fotoğraf Sanatçısı – Mustafa Yılmaz
 • Fotoğraf Sanatçısı – İsmail Küçük

Diğer Hususlar

 • Ödüller, ödül töreninde teslim edilecektir. Ödülünü almaya gelmeyenler, mücbir sebep bildirmeyenler, vekil atamayanlar için ödüller geçersiz sayılacaktır. Asil ödül sahiplerinin ödülü teslim almaması neticesinde tüm hakları, yedek listedeki isimlere devredilecektir. Ödüller yedek listedeki isimlere verilecektir.
 • Uyuşmazlıkların çözümünde Skyroad Dijital Medya’nın çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
 • Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Yarışma, başvuru kayıt numarası ile onaylanmıştır.
 • Yarışmaya son 2 (iki) yılda çekilen fotoğraflarla başvuru yapılabilir.
 • Fotoğraf sahibinin yarışmaya yüklediği fotoğrafta gözükmemesi gerekmektedir, aksi takdirde fotoğrafı çeken kişinin kendisi olmadığı tespit edileceğinden başvurusu geçersiz sayılır.
 • Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü için jüri tarafından seçilecek fotoğraf 3 kategoriye başvuranlar arasından belirlenir. Özel Ödül ayrı bir kategori değildir.

*Pandemi sonrası seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte dünyaya açılmayı hedefleyen, Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması ‘Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet’ temasıyla 3. yılında da fotoğraf meraklılarıyla buluşuyor.

Yarışma Hakkında

Başta seyahat olmak üzere kültür-sanat, edebiyat, sinema, müzik, tarih, psikoloji ve yaşama dair her konuda özgün ve yenilikçi içerikler Skyroad’da seni bekliyor. Dijital bir platform olarak yolculuğuna devam eden Skyroad, Türkiye’yi ve Dünya’yı keşfediyor. Dünya ile bağ kurmak isteyen herkesi bu sahnede buluşturarak farklı alanlara katkı sunuyor.

Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz ‘Skyroad ile Keşfet’ ödüllü fotoğraf yarışmasında, fotoğraf meraklılarını dünyanın seyahat rotalarında buluşturuyor.

Yarışmada; Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları ve Cep Telefonu Fotoğrafları Kategorilerinde toplam 6 kişiye ödül verilecek. Başvurular arasından seçilecek 1 kişiye de “Mutlu et mutlu ol Özel Ödülü” teslim edilecek.

Yarışmaya katılım için 3 şart bulunuyor:

Türkiye’nin ve Dünya’nın gezi noktalarında çektiğiniz fotoğrafları Instagram’da @skyroad hesabını takip ederek, etiketlemek, #skyroadilekeşfet etiketiyle paylaşmak,

skyroadilekesfet.com adresinden “Yarışmaya Başvur” butonunu tıklayarak formu doldurmak ve fotoğrafın aslını panele yüklemek

Her kategoriye en fazla 3 fotoğrafla başvuru yapabileceğinizi ve başvurulan fotoğrafla daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış olmanız gerektiğini unutmayın.

Yarışma İletişim

Adres: Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6
34010 Zeytinburnu/İstanbul

Telefon: +90 212 467 65 16

E-posta: iletisim@skyroad.com.tr

Yarışma Sorumluları
Ela Nur Şakir
Medya İlişkileri Yöneticisi
Tel: (530) 422 35 60
E-mail: elanur.sakir@albayrak.com.tr
Ayşegül Arslan
Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni
Tel: (534) 506 05 09
E-mail: aysegul.arslan@albayrak.com.tr

‘Skyroad ile Keşfet’ Ödüllü Fotoğraf Yarışması 2022 Ödülleri

Profesyonel Seyahat Fotoğrafları
Kazanan Ödülü: 30.000 ₺
Finalist Ödülü: 10.000 ₺

Drone Fotoğrafları
Kazanan Ödülü: 30.000 ₺
Finalist Ödülü: 10.000 ₺

Cep Telefonu Fotoğrafları
Kazanan Ödülü: 30.000 ₺
Finalist Ödülü: 10.000 ₺

Mutlu Et, Mutlu Ol Özel Ödülü: 30.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 KASIM 2022

Sonuç Açıklanma Tarihi: ARALIK 2022

‘Skyroad ile Keşfet’ Ödüllü Fotoğraf Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.skyroadilekesfet.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap