Sosyal Hizmet Proje Yarışması

Üniversitelerde Sosyal Hizmet bölümünde okuyan öğrenciler için Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var Proje Yarışması düzenleniyor. Başvurusu devam eden ödüllü sosyal hizmet proje yarışması üniversiteli öğrencilerin fikirlerini bekliyor.

 

Sosyal Hizmet Proje Yarışması

  Düzenleyen:

Siteplus, Ufuk Çoşkun

  Kategori: Proje, Fikir
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: Sosyal Hizmet Bölümü 4. Sınıf Öğrencileri.
  Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 MAYIS 2020
  Başvuru & Detaylı Bilgi: http://ufukcoskun.org/
  Ödüller:

Birinci: 10.000 ₺,

İkinci: 5.000 ₺,

Üçüncü: 2.500 ₺,

Mansiyon: 1.000 ₺ (3 Adet)

Proje Yarışmasının Amacı

Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var proje yarışması, sosyal hizmet bölümünde okuyan 4. sınıf öğrencilerinin sosyal hizmet alanında aldıkları eğitimi ve alanda uygulama yaparken edindikleri bilgi ve deneyimleri projeye aktarabilmeleri için fırsat sağlamayı amaçlamaktadır. Yarışmanın amacı, sosyal hizmet 4. sınıf öğrencilerinin bilgi ve becerilerini harekete geçirerek sosyal hizmetin müracaatçı kitlesinde yer alan bireylere yönelik sosyal sorunlara çözüm arayışında bulunmak, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve sosyal yenilikçiliği desteklemektir.

Yarışmanın Hedefleri

 • Sosyal hizmet 4. sınıf lisans öğrencilerinin sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik bilincinin geliştirilmesi,
 • Sosyal hizmet 4. sınıf lisans öğrencilerinin proje yazım süreciyle ilgili tecrübe kazanması ve bu konuda teşvik edilmesi,
 • Sosyal hizmet 4. sınıf lisans öğrencilerinin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi,
 • Sosyal hizmet 4. sınıf lisans öğrencilerinin ortak bir amaç etrafında birlikte ve uyumlu çalışma kapasitelerinin desteklenmesi,
 • Sosyal hizmet 4. sınıf lisans öğrencilerinin yenilikçi fikirlerinin desteklenmesi, bu alanda proje üretme süreçlerinde aktif rol almalarının sağlanması

Proje yarışmasının başlıca hedefleridir.

Yarışmanın Öncelikleri

 • Türkiye’deki sosyal hizmet ihtiyaçlarına uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesini,
 • Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesini,
 • Sosyal girişim fikirlerinin geliştirilmesini,
 • Sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesini,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren kurumların işleteceği merkezlerin geliştirilmesini,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesini,
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasını,
 • Kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin artırılmasını,
 • Tespit edilen sosyal bir sorunun çözümünde sosyal sorumluluk uygulamaları geliştirilmesini,
 • Kâr amacı güden şirketlerin sosyal girişim, kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarının iktisadi işletmelerinden ürün ve hizmet almasını

Önceleyen projeler öncelikli alanlar arasında yer almaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri

Türkiye’de eğitim veren 4 yıllık sosyal hizmet bölümlerinde okuyan 4. Sınıf lisans öğrencileri bireysel ya da proje ekibi olarak başvuruda bulunabilirler. Bir proje ekibinde en fazla beş kişi olabilir. Proje ekibinden bir kişinin ayrılması durumunda, kişi proje ekibinden ayrılmadan önce proje yönetim ekibine yazılı olarak bilgi vermelidir. Proje ekibinden ayrılan kişi aynı yarışamaya tek başına ya da farklı bir proje ekibiyle başvuru yapamaz.

Yarışmaya Katılacak Projelerin Genel Özellikleri

Sosyal hizmet bölümü okuyan lisans öğrencilerinin sosyal hizmet alanında aldıkları eğitimi ve alanda uygulama yaparken edindikleri bilgi ve deneyimleri projeye aktarırken etkili ve özgün proje fikirleri geliştirmeleri beklenmektedir.

Yarışma kapsamında değerlendirilecek projelerin uygulama süresinin 3 ay – 12 ay arasında olması beklenmektedir.

Yarışmaya katılacak projelerin telif hakkı Telif Hakkı Devir Sözleşmesi (Ek-2) ile Ufuk Coşkun ’a devredilecektir.

Başvuru Süreci

Proje yarışması süreciyle ilgili “Başvuru Formunun Doldurulması İçin Gerekli Bilgiler”, “Başvuru Formu (Ek-1)” ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi (Ek-2) ekte bulunmaktadır.

Sosyal Hizmet Proje Yarışması Ödülleri

Birinci: 10.000 ₺,

İkinci: 5.000 ₺,

Üçüncü: 2.500 ₺, Mansiyon: 1.000 ₺ (3 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2020

Sonuçların Açıklanması: 20 MAYIS 2020

Sosyal Hizmet Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://ufukcoskun.org/

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap