Steelpro Çelik Yapı Tasarımı Yarışması

Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından çeliğin avantajları konusunda farkındalığın artması, mimar-mühendis ve diğer disiplinlerde işbirliğinin gelişmesi, bu alanlarda eğitim gören üniversite öğrencilerinin kariyerlerine katkı sunması amacıyla Steelpro Çelik Yapı Tasarımı Yarışması düzenlenmektedir.

 

Steelpro Çelik Yapı Tasarımı Yarışması

 

  Düzenleyen:

Türk Yapısal Çelik Derneği

  Kategori: Tasarım, Mimari, Proje, Diğer
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve KKTC
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye ve KKTC üniversitelerinde Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği
bölümlerinde lisans öğrenimi gören tüm öğrenciler

  Son Başvuru Tarihi: 26 EKİM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 06 KASIM 2020
  Ödüller:

4 ekibe verilmek üzere;

Eşdeğer Ödül (her bir ekibe): 4.000₺

Mansiyon Ödülleri(en fazla 4 ekibin her birine): 1000₺

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

 • Öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmaları için fırsat yaratmak,
 • Mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencilerinin birlikte çalışmalarını teşvik etmek,
 • Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmektir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yarışma, Türkiye ve KKTC üniversitelerinden, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrencilere açıktır. 2019-2020 döneminde öğrenim gören öğrencinin Proje teslim tarihinde mezun olmuş olması yarışmaya katılmasını engellemez.
 • Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmaya katılacak projenin taşıyıcı sistemi çelik olmalıdır. Yarışmaya sunulan proje daha önce Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmalarına katılmamış olmalıdır.
 • Öğrenciler yarışmaya en az 2 en çok 4 kişiden oluşan takım olarak katılabilirler. Yarışmaya katılacak takım en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisinden oluşmalıdır. Takım üyelerinin, başvuru tarihindeki öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yükseköğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
 • Katılımcılar, takım arkadaşı bulma konusunda Facebook’ta oluşturulan SteelPro Katılımcılar platformundan yararlanabilir. Ayrıca, bu konuda info@steelpro.org adresi ile de yazışabilir.
 • Her yarışma takımı, herhangi bir Türkiye ve KKTC üniversitesinin bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğretim elemanı veya görevlisinden danışmanlık alabilir. Bir takımın en fazla biri mimarlık biri de inşaat mühendisliği fakültelerinden olmak üzere iki öğretim elemanı danışmanı olabilir. Danışman öğretim elemanının ismi proje takımıyla birlikte “Danışman Öğretim Elemanı” şeklinde belirtilir. İlgili yılın jüri üyeleri danışman olarak görev alamazlar.
 • Bir öğrenci yalnız bir takımda yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma başvuruları Türk Yapısal Çelik Derneği’nin web sitesinden
 • yapılır. Kayıt başvurusu sırasında sistem tarafından başvuran kişiye Rumuz verilir.
 • Yarışmacılar kendileri ayrıca bir rumuz oluşturamazlar.
 • Teslim edilen pafta, belge, kâğıt ve zarfların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması, projenin yarışmadan elenmesine neden olur. Her bir dijital paftanın sağ üst köşesine katılımcılara sistem üzerinden iletilecek olan rumuz yazılır.
 • Yarışmacılar, yarışma web sitesi adresi üzerinden kayıt formu doldurarak isim, adres ve gerekli bilgilerini yarışma raportörlüğüne bildirirler. Kayıt formunun elektronik ortamda raportörlüğe ulaştırılmasının ardından katılımcıya kaydının ulaştığına dair onay yazısı gönderilir.

Yarışmanın Konusu

Katılımcılar, kendi belirleyecekleri özellikli bir alanda “çelik koruma örtüsü” tasarımı yapacaklardır. Söz konusu örtü, kentsel bir açık mekanda, kırsal bir bölgede, su/deniz kenarında kısmen karada ve denizde, arkeolojik bir kazı alanında, tarihi bir alanda, park/orman vb bir yeşil alanda, altında peyzaj ya da tarımsal üretim barındıran bir alanda, vahşi bir doğa içinde vb. yer alabilir. Örtünün temel fonksiyonu “koruma”dır. Bu fonksiyonu destekleyecek her türlü yaratıcı çözüm (yapıları koruma altına alma,yapılar arası bağlantılar kurma, yeşili/doğayı koruma, tarihi veya arkeolojik bir alanı muhafaza etme, farklı arakesitleri ilişkilendirme, barınma vb.) yarışmacı tarafından yorumlanabilir ve önerilebilir. Örtü, salt bir üst örtü olabileceği gibi, kapalı ve iklimlendirilebilir bir sistemden de oluşabilir.
Koruma örtüsü, insanlar ve/veya hayvanlar için tasarlanabilir, ya da sadece doğaya ait bir yeşil dokunun üzerinde yer alabilir.

Değerlendirme Koşulları

 • Mimari tasarımın yanında yapının taşıyıcı sisteminin, “sistem tasarımı ilkelerine ve önerilen sistem bileşenlerine” uygun ve çelik malzemenin özellikleri ve olanakları ile uyumlu olması
 • Projelerde, mimarlık ve mühendislik çözümlerinde yaratıcılığın yanı sıra; mimarinin ve taşıyıcı sistemin uyum içinde olması, taşıyıcı sistem bileşenlerinin ön boyutlarının doğrulanmış, detay ilkelerinin çözülmüş olması,
 • Çelik ve onun çeşitli kullanımlarına ilişkin bilgilerin yaygınlaştırılması ile çeliğin sağladığı avantajlara ve gelişimine dikkat çekilmesi
 • Ekonomik, sosyal ve çevre sürdürülebilirlik prensiplerine uyum,
 • Yukarıda belirtilen ölçütlere ilave olarak aşağıdaki nitelikler de göz önünde bulundurulur;
 1. Projelendirme safhasında, mimari proje tasarımı ile mühendislik çözümlerinin eşzamanlı ve eşgüdüm halinde yürütülmesi ve bunun nasıl gerçekleştiğinin mimari ve mühendislik açıklama raporlarında belirtilmesi,
 2. Yarışmacıların ele aldığı program, kapasite, işlev ve teknolojik veriler,
 3. Bu yarışmada, yangın güvenliği konularında ayrıntılar istenmemekle birlikte, varsa bu konulardaki ek bilgiler,
 • Projenin özgün olması.
 • Yarışmaya sunulan bir projenin konseptinin ve tasarım kararlarının, daha önce yapılmış bir projeyle önemli ölçüde örtüştüğünün, dolayısı ile yapılan “aktarma” nedeniyle projenin özgün olmadığının belirlenmesi halinde söz konusu proje Jüri tarafından yarışma dışı bırakılır, ödül verilmişse ödülü geri alınır.

Yarışma Ödülleri

Yarışmaya katılım hakkı kazanmış projelerin, yukarıda Madde 6’de belirtilen ölçütlere göre değerlendirilmesi sonucunda; 4 eşdeğer ödül ile Jüri tarafından belirlenecek sayıda projeye
mansiyon ödülleri verilir. Ödüller aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. EŞDEĞER ÖDÜL: Ödül alan her takım başına 4.000 TL olarak belirlenmiştir. Eşdeğer Ödül sayısı 4 adedi, ödül miktarı toplam 16.000 TL’yi geçemez.
 2. MANSİYON ÖDÜLLERİ: Mansiyon ödülleri için her takım başına 1.000 TL dağıtılacak olup, Mansiyonlar için toplam miktar 4.000 TL’yi geçemez. Jüri, dörtten fazla projeye mansiyon ödülü verilmesine karar verdiği takdirde, toplam miktar olan 4.000 TL Jürinin uygun gördüğü sayıda mansiyon sahibi takım arasında eşit olarak bölüştürülür.
 3. ÖZEL ÖDÜL: Yarışmanın Ana Sponsoru olması halinde verilebilecek Özel Ödül miktarı daha sonra belirlenecek ve yayımlanacaktır.

Yukarıda belirtilen takımların aldığı ödüller takım üyeleri arasında eşit paylaşılmak üzere takım liderine verilir. Yukarıdaki ödüllere ilave olarak, Jüri değerlendirmesi sonucunda;

 1. Ödül alan proje gruplarının üyelerine “SteelPRO BAŞARI BELGESİ”
 2. Son elemeye kalan ancak ödül almayan projelerin katılımcılarına “SteelPRO BAŞARILI KATILIM BELGESİ”
 3. Son elemeden önce elenen projelerin kolokyuma katılan katılımcılarına “SteelPRO KATILIM BELGESİ” verilecektir.

İki yılın kazanan projelerinden, TUCSA tarafından belirlenecek olanlar, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından iki yılda bir düzenlenen “European Steel Design Student Awards 2021” yarışmasına aday gösterilir.

Yarışma Takvimi

Soru Sorma Son Tarihi : 12 HAZİRAN 2020, Cuma
Soruların Yanıtlanması : 19 HAZİRAN 2020, Cuma
Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi : 02 EKİM 2020, Cuma
Proje Son Teslim Tarihi : 26 EKİM 2020, Pazartesi
Jüri Değerlendirmesi : 03 KASIM 2020, Salı
Sonuçların Açıklanması : 06 KASIM 2020 Cuma
Kolokyum ve Ödül Töreni : 12 KASIM 2020, Perşembe

Steelpro Çelik Yapı Tasarımı Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://steelpro.org/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap