SUFOD Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması

Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği tarafından, su altı yaşamının toplumla paylaşılmasına aracı olmak, gözlerden uzak olan bu yaşamı daha fazla tanıtmaya katkıda bulunmak ve su altı canlılarının birlikte yaşamı paylaşmalarına dair görüntüleri belgelemek amaçlarıyla SUFOD Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

SUFOD Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen: Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:7 KASIM 2021 Saat: 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:27 KASIM 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: SUFOD Altın Madalya + 3.000 ₺
+ SUPE RD90 Dalış Feneri + Online Nitrox ve İlk Yardım Eğitimi

İkincilik Ödülü: SUFOD Gümüş Madalya + 2.000 ₺
+ Karaburun Blue Gate Dalış Merkezinde İki Kişilik Dört Dalış
Üçüncülük Ödülü: SUFOD Bronz Madalya + 1.000 ₺ + Hollis M1 Maske
+ Online Nitrox ve İlk Yardım Eğitimi
Sergileme: SUFOD Teşekkür ve Başarı Belgesi + Online Nitrox Eğitimi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

“Su Altında Birlikte Yaşam”

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı, tüm su altı fotoğrafçıların, kendi objektiflerinden su altı yaşamını toplumla paylaşmaya aracı olmak, gözlerden uzak olan bu yaşamı biraz daha fazla tanıtmaya katkıda bulunmak ve ayrıca birbirleri ile tezat su altı canlıların beraber yaşayabildiklerini belgelemektir. 01 Ocak 2017 ile 06 Kasım 2021 arası çekilen fotoğraflar yarışmaya katılabilir.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma, Su Altı Fotoğraf ve Filmcileri Derneği – SUFOD tarafından düzenlenmektedir

Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir. Tüm geniş açı, makro çekimleri ile katılım yapılabilir.

Yarışma Koşulları

 • Katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; SUFOD Yönetim Kurulu asil üyelerine, fotoğraf yarışmasında seçici kurul, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi ve birinci derece yakın akrabaları ile TFSF tarafından haklarında verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında tüm su altı fotoğrafçılarına açıktır. Son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.
 • Yarışmacı en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Deniz yaşamına, canlılarına yapılan tacizin tespit edildiği fotoğraflar jüri tarafından diskalifiye edilecektir.
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ve renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş̧ olmalıdır.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan kolaj çalışmalar kabul edilmeyecektir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Düzenleyici kurum, ödül alan ve / veya kabul edilen fotoğrafların orijinal dosyalarını talep edebilir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
 • TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan uygun gördüğü fotoğrafları eser sahibinin rızasının alınması şartıyla sergileme kazanan fotoğrafların yer alması planlanan sergiye dahil edebilir. Sergileme ödülleri için herhangi bir bedel ödenmez.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Yarışma sonuçları www.sufod.org.tr web sitesi ile https://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde ilan edilecektir
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara elektronik bankacılık aracılığı ile ödülleri verilecektir. Şayet uygun koşulları oluşması durumunda yarışma sergisi ve ödül töreni tarihleri duyurulacaktır.

Telif (Kullanım) Hakkı

 • Katılımcı, ödül ya da sergilenmeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının; düzenleyici kurum tarafından isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Kullanım hakları düzenleyici kurum ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödülleri Su Altı Fotoğraf ve Filmcileri Derneği – SUFOD tarafından verilecektir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar www.sufod.org.tr ve https://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinden aynı zamanda düzenleyici kurum ile TFSF ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2021 ile Su Altı Fotoğraf ve Filmcileri Derneği – SUFOD yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
 • Ödül (derece, mansiyon ve özel ödül) alan sergilenmeye değer görülen fotoğraflar düzenleyici kurum tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Seçici Kurulun (Jüri) istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal, pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma Seçici kurula (Jüri) gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.
 • Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede yer alan sekretarya bilgileri https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri (dpi, piksel bilgileri, fotoğrafın çekildiği tarih, kullanılan makina gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve düzenleyici kurum(lar) sorumlu değildir.

Puanlama

 • Katılımcı fotoğraflarının tamamı kimliksiz olarak jüriye sunulur.
 • Eserler seçici kurul tarafından seçilir ve puanlanır. Verilen sayı kadar eser seçici kurul tarafından seçilir ve puanlanır.
 • İlk üç dışında toplam fotoğraf miktarının %25’ine sergileme ödülü verilecektir.
 • Yarışmacıların seçilen fotoğraflarına göre puanları hesaplanır, seçici kurul tarafından dereceye giren fotoğraflar ve yarışmacılar belirlenir.

Yarışma İletişim ve Sekretarya

İlgili                    : Burçak AKSÖZ

İrtibat tel.        : (0532)  427 9810

E-posta           : burcakaksoz@gmail.com

Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2021-030” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma fotoğraflarının seçim sürecinde ve salonda veya çevirim içi olarak TFSF temsilcisi bulunacaktır.

SUFOD Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: SUFOD Altın Madalya + 3.000.- TL +  Ay Işığı Dalış Merkezinden bir adet 1800 Lümen SUPE RD90 dalış feneri + PSS’den online nitrox ve  ilk yardım eğitimi

İkincilik Ödülü: SUFOD Gümüş Madalya + 2.000.- TL. + Karaburun Blue Gate dalış merkezinde iki kişiye (dalgıç+buddy)  iki gün toplam dört dalış + PSS’den online nitrox ve ilk yardım eğitimi

Üçüncülük Ödülü: SUFOD Bronz Madalya + 1.000.- TL + http://www.dalisicinhersey.com/dan Hollis M1 marka maske + PSS’den online nitrox ve ilk yardım eğitimi

Sergileme Ödülü: SUFOD Teşekkür ve başarı belgesi + PSS’den online nitrox eğitimi

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 7 KASIM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 27 KASIM 2021

SUFOD Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/su-alti-fotograf-ve-filmcileri-dernegi-sufod-1-inci-ulusal-su-alti-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.169 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap