Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması 2024

Rönesans Holding tarafından, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşaması için üniversite öğrencileri arasında “sürdürülebilirlik” kültürünün yaygınlaşmasını, atık azaltılması ile ilgili proje gereksinimlerinin doğru belirlenmesi, tekniklerin ve metotların standardize edilmesini sağlamak amaçlarıyla Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması 2024 düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması 2024

Düzenleyen:Rönesans Holding
Kategori:Tasarım Yarışması, Proje Yarışması, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Üniversite öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:30 NİSAN 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:NİSAN-MAYIS 2024
Ödüller:Birincilik Ödülü: 50.000 ₺
İkincilik Ödülü: 40.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 30.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 20.000
Kentsel Gelişim ve Değerlendirme Ödülü: 20.000 ₺
Yenilikçi Fikir ve Detay Çözüm Ödülü: 20.000
İyi Uygulama Ödülü: 20.000 ₺
Görsel Tasarım Ödülü: 20.000 ₺

- Advertisement -

Yarışma Hakkında 

Sürdürülebilir bir geleceğin ancak gelecek nesillerle birlikte yaratılabileceğine inanıyoruz.

Bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” Yarışması ile geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencileriyle geleceğin inşasında sürdürülebilirliğin merkezinde ortak fikir üretmek amacıyla düzenliyoruz. 

Yarışmanın Amacı

 • Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşamasını sağlamak için üniversite öğrencileri arasında “sürdürülebilirlik” kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Atık azaltılması ile ilgili proje gereksinimlerinin doğru belirlenmesi, tekniklerin ve metotların standardize edilmesini sağlamak,
 • Farklı bölümlerden öğrencilerin bir araya gelerek takım çalışması yapmasına ve fikirlerin paylaşılmasına olanak sağlamak, 
 • İnovasyon, sürdürülebilir teknolojiler, yalın inşaat ve yeşil sistemler ile ilgili ar-ge projeleri hakkında farkındalığı artırmak
 • İklim krizi gibi global sorunlara karşı farklı bakış açıları geliştirerek alternatif çözümler yaratmak

Yarışmanın Konusu

“Biyomimikri- Doğadan İlham Alarak Etki Yarat!” 

Yarışma Kategorileri 

 • Yapı Tasarımı Kategorisi:
  “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden en az bir hedefi karşılama koşulunu ve Biyomimikri prensibiyle tasarlanmış yapı projeleri kategorimiz.  
 • Ürün Tasarımı Kategorisi:
  Doğadan ilham alan yani Biyomimikri yaklaşımıyla, ihtiyaçlarımızı karşılarken çevreye ve topluma zarar vermediği gibi, aksine katkı sağlayan, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden en az bir hedefi karşılayan ürün tasarımlarına açık olan kategorimiz.  
 • Sosyal İnovasyon Kategorisi:
  Bölüm, alan, sınıf sınırlaması olmaksızın toplumsal ve/veya çevresel alanda bir soruna çözüm olabileceğini düşündüğün fikirlerini bizimle paylaşmanı bekliyoruz. Örneğin; uygulama yöntemine ya da herhangi bir süreci iyileştirmeye yönelik bir fikir veya yeni bir sistem geliştirerek yarışmaya katılabilirsin. Sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya, çevresel ve/veya toplumsal koşulları daha da iyileştirmeye yönelik olması yeterli. 

Yarışma Jüri Üyeleri

Akademik Jüri

 • Ürün Tasarımı Kategorisi

Doç. Dr. Aykut Coşkun – Koç Üniversitesi
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden (ETB) aldı. 2014-2015 yılları arasında, Carnegie Mellon Üniversitesi İnsan Bilgisayar Etkileşimi Enstitüsü’nde Fulbright Doktora Sırası Araştırmacısı olarak çalıştı. Araştırma alanları arasında tasarımda sürdürülebilirlik, davranış değişikliği için tasarım, tasarım yöntemleri ve etkileşim tasarımı konuları bulunuyor.

Öğr. Gör. Süha Süzen – Selçuk Üniversitesi
ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden 2008 yılıında mezun oldu. Tasarım konusunda bilirkişilik, Kosgeb ve Tübitak Bigg Projelerinde hakemlik ve de çeşitli ulusal tasarım yarışmalarında jürilik yapmıştır. Ürün tasarımı, tasarım yönetimi, ergonomi, işletme yönetimi, sürdürülebilirlik gibi birçok ders vermiştir. Çeşitli tasarım yarışmalarında farklı kategorilerde 8 sefer uluslararası, 3 sefer de ulusal olmak üzere toplam 11 derece almıştır.

Dr. Aydın ÖZTOPRAK, ETMK Başkanı 
2001 yılında lisans, 2004 yılında yüksek lisans, 2011 yılında doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde tamamladı. Fulbright misafir araştırmacı bursiyeri olarak Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de kullanıcı deneyimi araştırmaları yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra TOBB ETÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü kuruluşunda yer aldı. TOBB ETÜ Medikal Ürünler Tasarım Merkezini kurdu, TÜBİTAK destekli çeşitli araştırma projelerini yürüttü, halen TOBB ETÜ Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanlığı’nı, ETMK Yönetim Kurulu Başkanlığını ve Proda Endüstriyel Tasarım Ltd Şirketi yöneticiliğini yürütmekte, bilgisayar destekli tasarım, KOBİ’lerde endüstriyel tasarım süreçleri, akıllı ürünler ve çevre alanlarında araştırmalarına devam etmektedir.

 • Yapı Tasarımı Kategorisi

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Atilla Söğüt – Mimar Sinan Üniversitesi
Lisans, Yükseklisans ve Sanatta Yeterlilik derecelerini Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde tamamladı. Sürdürülebilirlik ve Biyomimikri, alanında çalışmaları mevcuttur.

Dr. Öğr. Üyesi Güzide Atasoy Özcan – ODTÜ
Lisans ve Yükseklisans derecelerini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümden tamamladı. Doktora derecesini Carnegie Mellon University’de İnşaat Mühendisliği alanında tamamladı. Araştırma alanları arasında akıllı bina işletmeleri, bina enerji performansları, risk yönetimi alanları mevcuttur.

Doç. Dr. Betül Bilge Özdamar- Başkent Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi İç mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve Sanatta Yeterlilik derecelerini Hacettepe Üniversitesinde tamamladı. Araştırma alanlarında sürdürülebilirlik, esnek ve değişebilir mekan tasarımı konuları mevcuttur.

 • Sosyal İnovasyon Kategorisi

Dr. Öğr. Üyesi Belgin Bahar – Galatasaray Üniversitesi

Lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamıştır. Yüksek Lisans derecesini Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişimi dalında tamamlamıştır. Fransa’da Bordeaux Üniversitesi İşletme Bölümünde doktorasını tamamlayarak Doktor unvanını almıştır. İşletme Etiği, Girişimcilik, Yönetim ve Organizasyon gibi dersler vermektedir. Etik liderlik, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal itibar yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi konularda çeşitli ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.

Arş. Gör. İlke Candar Bilkent Üniversitesi

Lisans eğitiminde Koç üniveristesinde Psikoloji ve Sosyoloji bölümünde çift anadal yapmıştır. Lisans eğitimi sırasında Toplumal Cinsiyet temalı sertifika eğimitini tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Araştırma alanları arasında çevre psikolojisi yer almaktadır.

Prof. Dr. Yeşim Tanrıvermiş – Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi

2002 yılında, Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olduktan sonra, 2004 yılında Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Taşınmaz Geliştirime) Anabilim Dalı’nda bu alanda ilk doktora mezunu olarak doktora derecesini almaya hak kazanmış ve Öğretim Görevlisi Dr. olarak Anabilim Dalı’nda görev almaya başlamıştır. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünde 2016 yılında Yrd. Doç. ve 2018 yılında Doçent ve 2023 yılından itibaren ise Profesör olarak öğretim üyesi görevine devam etmektedir. Birçok indeksli ulusal/uluslararası dergilerde makaleler yayınlamış ve yurtiçi/yurtdışı konferanslarda sunumlar yapmıştır. Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ile birlikte birçok değerleme projelerine ait bilimsel rapor ve kitaplarda yazarlık yapmaktadır. Lisans ve Lisansüstü düzeyinde gayrimenkul değerleme ve uygulamaları, arazi ekonomisi ve yönetimi, taşınmaz değerleme teorisi ve uygulamaları, kamulaştırma ve yeniden iskân, taşınmaz ekonomisi ve yönetimi, koruma alanları yönetimi konularında dersler vermekte ve araştırma projelerinde danışmanlık ve bilirkişilik faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakülte Kurulu Üyeliği, Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Ankara Üniversitesi Kira Tespit Komisyon Üyeliği görevlerine de yürütmektedir.  Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Derneği kurucu başkanlığını ve iki dönem Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Ayrıca, MRICS üyeliği bulunmaktadır.

Uzman Jürisi

 • Ürün Tasarım Kategorisi

Çisem Oğuzhan – Dizayn ve pilotaj yöneticisi – Rönesans Gayrimenkul Yatırım
İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı-Tasarım Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını İtalya NABA’da İç mimarlık üzerine yaptı. Doktorasını ise Yaşar Üniversitesinde İç mimarlık üzerine gerçekleştirdi.

 • Yapı Tasarımı Kategorisi

Mehmet Baytan – Mimari Dizayn Direktörü – Rönesans Holding
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Yapı Bilimleri Dalında yaptı. 19 yıllık mesleki tecrübesi ile farklı işlevde ve ölçekte projlerde çalışıp yöneticiliğini yapmaktadır.

Eda Aydın – Mimari Dizayn Müdürü – Rönesans Holding
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Yurt içi ve yurt dışı büyük ölçekli projerlerde tasarım ve uygulama koordinasyonlarını sağlayarak yönetici pozisyonarında çalıştı.

 • Sosyal İnovasyon Kategorisi

Av. Burcu Çetinkaya Destek – Hukuk Müşaviri- Rönesans Holding
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı’nda yaptı.

Betül Selcen Özer – The Good Factor – Sosyal Fayda Yöneticisi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ekonomik ve Sosyal Demografi Ana Bilim Dalı’ndan aldı. 21 yıllık Sivil Toplum yolculuğunda; Willows International, TURMEPA, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Tohum Otizm Vakfı gibi önde gelen Sivil Toplum Kuruluşlarında; üreme sağlığı, çevre, çocuk, gençlik, eğitim ve engellilik alanlarında çalıştı.

Mehru Aygül – The Good Factor – Sosyal Fayda Yöneticisi
21 yıllık sivil toplum deneyiminin ardından kuruluşundan bu yana Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın Genel Müdürü olarak çalışıyor. Aynı zamanda 2002 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük gençlik sivil toplum kuruluşu olan Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın(www.tog.org.tr) kurucu mütevelli heyet üyesi.

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması 2024 Ödülleri

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla “Biyomimikri- Doğadan İlham Alarak Etki Yarat!” Ödülleri

Birincilik Ödülü: 50.000 ₺
İkincilik Ödülü: 40.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 30.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 20.000
Kentsel Gelişim ve Değerlendirme Ödülü: 20.000 ₺
Yenilikçi Fikir ve Detay Çözüm Ödülü: 20.000
İyi Uygulama Ödülü: 20.000 ₺
Görsel Tasarım Ödülü: 20.000 ₺

 • Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.
 • Rönesans Holding, kendi inisiyatifinde olmak üzere birincilere Rönesans Holding grup şirketlerinden olan Ballast Nedam şirketimizde 1 hafta süre ile eğitim/staj imkanı sağlayabilir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2024

Sonuçların Açıklanma Tarihi: NİSAN-MAYIS 2024

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması 2024 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://ronesans.com/surdurulebilirlik/toplumsal-fayda/surdurulebilir-gelecegi-tasarla

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap