Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması

Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) tarafından, tarım alanlarında teknoloji kullanımına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesini ve sürdürülebilir tarıma katkı sunmak amaçlarıyla Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması düzenleniyor. Para ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

 

Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması

  Düzenleyen: Teknolojide Kadın Derneği (WTECH)   
  Kategori: Fikir Yarışması, Proje Yarışması, Tasarım Yarışmaları, Üniversite Yarışmaları.
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Üniversite Öğrencileri ve Girişimci kategorileri iki bölümden oluşmaktadır. Her grup için katılımcı profili şartnamede yer almaktadır. 

  Son Başvuru Tarihi: 19 MART 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 7 NİSAN 2021
  Ödüller:

Girişimci Kategorisi Ödülü

Birincilik Ödülü: 100.000 ₺

Üniversite Kategorisi Ödülleri

Birincilik Ödülü: 30.000 ₺
 
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
 
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
   

- Advertisement -

Proje ve Konusu

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde; tarımın sürdürülebilirliğe katkı ve etkisini güçlendirecek yeni fikirler, projeler, ürünler, hizmetler içeren proje sahibi girişimciler ve öğrenciler arasında yarışma düzenlenmesi. Bu proje ile Birleşmiş Milletler (UN) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde ‘Açlığa Son’ başlığı (https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2) altında ‘Tarım Teknolojileri Projesi’ne destek vermek.

Hedef Kitle

Kadın mühendisler, kadın mühendislik öğrencileri, kadın girişimciler, kadın çiftçiler, üniversiteler, kamu, ilgili STK’lar, basın ve özel sektör temsilcileri.

Yarışma Amacı

 • Tarımda dönüşüm yaratacak, inovatif çözümleri olan kadınlarımız ile mühendis ve veteriner hekim kadınlarımızı desteklemek
 • Gençlerde sürdürülebilirlik, takım çalışması, proje geliştirme, sorun çözme, liderlik, sorumluluk alma bilincini geliştirmek
 • Yeni girişimcileri sürdürülebilirlik ve tarım teknolojileri konularına yoğunlaştırmak
 • Ülkemizde sürdürülebilir tarım için verimli çözüm yolları yaratılmasına destek olmak

Yarışma Konuları

İleri Teknik ve Teknoloji Kullanımı ile Tarımsal Üretimde Verimliliğin, Kalitenin ve Karlılığın Artırılması

Tarımda teknolojinin kullanımı, yerinde, zamanında ve gereken miktarda girdilerin kontrol edilmesini sağlayarak çiftçilerin verimli ve kaliteli üretim yapmasına olanak sağlıyor. Teknoloji sayesinde çiftçiler toprak ve zararlıların doğru yönetimi sayesinde ürün kalitesini artırabiliyor. Ayrıca, tarım arazilerinin ve ürünlerin sürdürülebilir bakımı konusunda da internet tabanlı çözümler bir başka teknolojik alternatif olarak ortaya çıkıyor. Ekim alanları yönetimi, don habercisi, ısı takip sistemi, sulama yönetimi, kuraklık habercisi ve izinsiz giriş takibi gibi uygulamalarla çiftçiler üretim süreçleriyle ilgili daha fazla bilgi edinirken, gerekli önlemleri doğru zamanda alarak topraklarından daha çok verim alma imkânına sahip oluyor.

Bu başlık altında bir proje seçilmesi durumunda;

Tarımsal üretimde (bitkisel ve hayvansal) çağımızın en son teknikleri, teknolojileri ve iş modellerini kullanarak, üretim maliyetlerini asgari düzeye çeken, verim ve kalitede artış sağlanması,

Tarımsal ürünlerin hasatı, paketlenmesi, depolanması, muhafazası, pazarlanması konularında ileri teknikleri, teknolojileri ve iş modellerini kullanarak geliştirilmesi,

Tarımsal ürünleri işleyerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştüren, coğrafi işaretli ürün hakkı elde edilmesi gibi projeler seçilerek yarışmaya başvurulabilir.

Örneğin;

 • GSM teknolojilerinin sunduğu imkanlar sayesinde çiftçiler sıcaklık ve nem seviyelerini uzaktan takip edebiliyor, böylece verimliliğin artmasını sağlayabiliyorlar. Bu uygulamalar sayesinde çiftçiler sulama pompalarını araziye gitmeden açılıp kapanmasını ve tüm operasyonları bir merkezden yönetebiliyor.
 • Veri analitiği ile yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesi ve bu amaca yönelik gerekli olan değerli verilerin toplanmasını sağlayacak inovatif araçların geliştirilmesi.

Tarımsal Üretimde Verimliliğin, Kalitenin ve Karlılığın Artırılması Konusunda Yeni Teknik Ve Teknolojilerin Geliştirilmesi

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasında en önemli husus tarımsal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılmasından geçmektedir. Verimliliğin ve kalitenin artırılması birim üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek ve işleme karlılığını artıracaktır. Bu durum, tarım sektörüne daha fazla sermaye girişi sağlayacak, ülkemiz gıda arz güvenliğine önemli bir katkı sunacaktır.

Bu bağlamda, tarımsal üretim faaliyetlerinde ekonomiklik ve kolaylık sağlama, üretim giderlerini asgari düzeye indirme, üretimde verim odaklı artış sağlama, ürünlerde talep artışı sağlayacak katma değerli ürünlere dönüştürme, tarımsal üretim atıklarını işleme ve tekrar ekonomiye kazandırma gibi konularda yeni teknik ve teknolojik çalışmalar.

Örneğin:

 • Toprak analizlerinin maliyeti yüksek laboratuvarlar yerine, çiftçilerin kendi imkanları ile daha kısa sürede ve daha fazla örneklerle toprak analizlerini yapabileceği taşınabilir kitlerin geliştirilmesi,
 • Azotlu gübre kullanım yerine havadaki serbest azottan daha fazla yararlanacak toprak bakterilerinin geliştirilmesi,
 • Ülkemizde yaygın olan ve gelişmiş ülkelerde fazla yaşanmayan brusella, tüberküloz, şap gibi hayvan hastalıklarını kolay tespit etme kitlerinin geliştirilmesi, söz konusu hastalıkların ışın tedavisi vs. kullanılarak hızlı tedavi edilmesi,
 • Peynir altı suyun başka ürünlere dönüştürülerek, ekonomiye kazandırılması,
 • Bitkisel mücadelede insan sağlığını tehdit eden kimyasal kullanım yerine organik mücadele yöntemlerinin bulunması,
 • Meyve ve sebze kurutma tekniğinin geliştirilmesi,
 • Hayvan kesimhanelerinde elde edilen kanın ekonomiye kazandırma adına işleme tekniklerinin ve iş modellerinin geliştirilmesi,
 • Büyük ve küçükbaş hayvanların gebelik kontrollerini idrardan yapabilecek kitlerin geliştirilmesi,

Satış Fiyatları ve Alternatif Pazarlama Kanalları Sağlaması

Günümüzde teknoloji artık sadece üretimde değil, dünya tarım ürünleri ticaretinde de önemli yer kapsıyor. Tarım üreticileri dünya tarım fiyatlarını internet üzerinden takip edebiliyor. Tarım kooperatifleri teknoloji kullanımı sayesinde üretim miktarı ve ürünün kalitesi hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Başta nano teknoloji olmak üzere, hassas tarım ve sözleşmeli tarım gibi yeni uygulamaların gelişmesiyle, girdiler, yetiştirme, dağıtım kanalıyla müşteriye ulaşacak tarım ekosisteminin yenilenmesi sağlanarak verimlilik arttırılabiliyor. Verim açığının kapatılması için kullanılacak teknolojilerin çiftçi düzeyinde yaygınlaşması için “değer fiyat” ve “pazar emniyeti” sağlanmalıdır. Bu emniyet kooperatif gibi organizasyonların ve anlaşmalı çiftçiliğin yaygınlaşmasıyla sağlanabilir. Tarım işletmelerinin, kooperatiflerinin ve çiftçilerin piyasa ekonomisinde pazar gücünü artırarak başarılı olmaları için işlevsel ve profesyonel olmaları ve yeni teknolojilere yatırım yapmaları gerekiyor. Tarım işletmelerinde bilgisayar kullanımı ticaretin yaygınlaşmasına olanak sağlıyor. Bu da üreticilerin teknoloji sayesinde perakende satış noktaları ile buluşmasını kolaylaştırıyor. Üreticiler teknoloji ve e-ticaret sayesinde daha hızlı bir şekilde hedef kitleye ulaşabiliyor. Özellikle dış pazarlara ulaşım açısından, teknolojik imkanların kullanımı büyük önem taşıyor.

Örneğin: 1994 yılında başlatılan Dünya Bankası destekli, “Ürün Borsaları Geliştirme Projesi”kapsamında ülkemizdeki borsaların teknik altyapılarının teknolojik altyapısının iyileştirilmesi sonucu Polatlı ve Edirne Ticaret Borsaları (www.polatliborsa.org.tr ve www.etb.org.tr) dijital ortamda e-ticaret faaliyetlerine başlamışlardır.

Planlama ve Desteklerin Organize Edilmesi

Tarımsal üretim süreçlerinde verim artışı, tarımsal arz talep dengesinin doğru kurgulanarak, tarımsal arazilerin en doğru şekilde değerlendirilmesiyle sağlanabiliyor. Akıllı Tarım Teknolojileri kullanımı, tarımsal üretimden tüketime kadar yapılacak planlama kayıpların azaltılmasını sağlıyor. Doğru bir stratejik planlama ile ciddi verimlilik artışının sağlanması mümkün. Devlet üreticiyi ihtiyacının karşılanması için yeterli ekimin yapılıp yapılmadığını yine elindeki veriden ve elindeki destek enstrümanı ile yönlendirebiliyor. Veya sahip olduğu veriyi (ve tahminleri) bilgiyi çeşitli kanallar vasıtası ile yayıp çiftçiye ulaştırarak ekim konusunda yönlendirici olabiliyor.

Örneğin: Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat alım işlemlerinin lisanslı depolar ve elektronik ürünsenedi yoluyla yapılması.

İklim Değişikliği Risklerinin Yönetilmesi

Tarım iklim değişikliğine karşı en hassas olan sektördür. Küresel ısınma ise tarımda kullanılabilir su kaynaklarının azalmasına yol açıyor. Günümüzde tarımda sürdürülebilirliği tehlikeye sokan küresel iklim değişikliği, tüm dünyadaki toplumların başlıca kaygılarından biri. Bu nedenle dünyada teknoloji uygulamaları kullanılarak iklim değişikliği risklerinin yönetilmesi çalışmaları yapılıyor. İklim modellemeleri ile yapılan senaryo çalışmaları hava sıcaklığında, yağışın miktarında ve toprak neminde değişimler izleniyor. Bu nedenle gelecekte meydana gelebilecek küresel iklim değişikliklerinin ekonomik ve sosyal etkilerinin neler olacağı konusunda hem bilimsel senaryolar üretiliyor hem de bu senaryolara göre ulusal ve uluslararası tarım politikaları belirleniyor. Bu senaryolarla iklim değişikliklerinin ülke veya dünya tarımına ekonomik olarak olası etkileri de analiz ediliyor.

Örneğin: Uydularla meteorolojik değişimlerin izlenmesi ve kuraklık senaryolarının oluşturulması.Sudaki çeşitliliğin korunması, toprak kaybının ve erozyonun önlenmesi, çölleşme ve kuraklığın önüne geçilmesi, orman ve anız yangınlarının önlenmesi gibi konularda teknolojinin yenilikçi ve etkin kullanımı yönünde projeler geliştirilmesi

Gıda Güvenliği ve İzlenebilirliği

Gıda güvenliği ve izlenebilirliği konuları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan “Açlığa Son” başlığı için çok önemli bir yer tutmaktadır. İzlenebilirlik sayesinde tüketilecek olan gıda tüm üretim, işleme ve dağıtım aşamaları boyunca takip edilebilmektir. Gıda ile ilgili bir sorun tespit edilmesi halinde, gıdanın nereden geldiği tespit edilebilir ve dağıtıldığı yerlerden ürün geri çekilebilir. Böylece gıda güvenliği ve kalitesi daha hızlı sağlanmış olur.

Örneğin: Blockchain; tarımsal üretimde malların kaynağı, gıdanın izlenebilirliği, işlem maliyetinin düşürülmesi, güvenli dijital ödemeler ve hatta arazi kullanım hakkının takibi için kullanılabilir.

Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Özel konusu

Ditijal Tarım Pazarı; üreticiyle tüketicinin bir araya gelmesinin sağlandığı, üreticinin ürettiği malını ederinde satabileceği buna karşılık ürünlerin nihai tüketiciye ulaşana kadar olan aracı firmaların ortadan kaldırılmasının hedeflendiği dolayısıyla tarımsal ürünlere tüketicinin daha uygun fiyatlarla ulaşmasının sağlanacağı Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan dijital platformdur. Bu platformun geliştirilmesi ve yeni fikirler oluşturulması da yarışmaya başvurularda seçilecek bölümlerden biri olarak belirlenmiştir. DİTAP’ın geliştirilmesi ve daha verimli olmasına yönelik projelerin oluşturulması.

Başvuru Şartları

Yarışma Üniversite ve Girişimci kategorileri iki bölümden oluşmaktadır. Genel şartlar (5.1) iki bölüm için geçerli olmakla birlikte her bir bölüm için geçerli özel kurallar da (5.2. ve 5.3. Maddelerinde belirtilmiştir)

Genel Şartlar

 • Başvurular, Teknolojide Kadın Derneği’nin Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması için kullandığı resmi web sitesi olan https://tarimdakadinliderler.com/ yer alan başvuru formu ve proje dosyası/dosyaları aracılığı ile gerçekleştirilir. Farklı kanallardan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 • Yarışma Konuları maddesinde (4.madde) adaylara yol göstermesi amacıyla tarım alanında 7 ana sorun/konu belirlenmiştir. Adaylar bu sorunların/konuların bir veya birden fazlasını kapsayacak şekilde projelerini oluşturabilirler.
 • Yarışmada sunumu yapacak kişi kadın olmalıdır ve bu kapsamda ödül kadın temsilciye verilecektir.
 • Yarışma başvuruları ücretsizdir.
 • Proje dosyası ve ekleri için sadece belirtilen formatlar (.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, mp4, .jpg,

.jpeg) kullanılmalıdır. Proje tanıtım dosyası en fazla 20 A4 sayfası (12 punto Single Space) uzunluğunda olmalıdır. Projeyi destekleyici video, sunum ve fotoğraflar toplamda 200 MB boyutunda olmalıdır.

 • Web sitesinde yer alan başvuru formu ve işbu şartname ile talep edilen belge ve dokümanlar Türkçe olarak hazırlanmalıdır. Farklı dillerde hazırlanan başvurular geçerli sayılmaz.
 • Adaylar başvuru formunda vermiş oldukları bilgilerin kendilerine ait olduğunu kabul ederler.
 • Her bir aday veya ekip yarışmaya en fazla 2 farklı proje ile başvurabilir.
 • Aynı proje ile birden fazla kategoride başvuru gerçekleştirilemez.
 • Yarışma başvuruları 8 Şubat tarihinde başlayıp, 19 Mart tarihi saat 18:00’da sona erecektir. Tüm adaylar, son başvuru tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak başvuru dosyalarını yarışmanın https://tarimdakadinliderler.com/ web sitesine yüklemekle yükümlüdür. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılır. Eksik ve hatalı doldurulan ya da geç gönderilen başvuru formlarına ilişkin Teknolojide Kadın Derneği herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Teknolojide Kadın Derneği çalışanları ve yarışma jürisinin kendilerinin ve yakınlarının (Anne, Baba, eş ve çocuk) yarışmaya başvurması mümkün değildir. Belirtilen yakınlığa sahip olan kişilerin yarışmaya başvurmuş olması halinde, söz konusu ekip üyesinin dahil olduğu ekip yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmaya sunulan iş fikrinin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini; üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını; Teknolojide Kadın Derneği ve Teknolojide Kadın Derneği adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını; iş fikrinin hukuka uygun, Teknolojide Kadın Derneği değerleri ve toplumun genel etik ve ahlak kurallarına uygun olmalıdır. İnsanlığa, doğaya, bitkilere ve hayvanlara yaşayan tüm canlılara saygılı, eşitlik ilkelerine saygılı olması gerekmektedir. Hiçbir kişi ve kurumu rencide edici nitelikte olmamalıdır. Politik ve siyasi içerik barındırmamalı; tehdit, hakaret, eleştiri ve negatif unsur içermemelidir.

Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte; adayların sundukları iş fikrinin tamamı veya bazı unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent ve Marka Kurumu veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler. Bu halde, başvuru formundaki ilgili soruya cevaben, söz konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir. Teknolojide Kadın Derneği, gerekirse bu konuda daha fazla bilgi talebinde bulunabilir.

Ayrıca başvuracak tüm projeler;

Teknolojide Kadın Derneği, bu şartnamede belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği adayları her aşamada yarışmadan diskalifiye etme, ödül verilmişse ödülü geri alma hakkına sahiptir.

Üniversite Kategorisi Koşulları

 • Yarışmaya en az 1 (bir) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan ekipler halinde başvurulabilir. Bir kişiden fazla olan ekiplerin projede ek dokümanında projedeki sorumluluk ve görev tanımları belirlenmelidir.
 • Yarışmaya bir kişilik başvurular sadece kadın öğrenciler tarafından yapılabilir. Ekipler halinde başvurularda ekibin içerisinde en az bir kadın öğrencinin bulunması gerekmektedir.
 • Yarışmaya sadece Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde okuyan Mühendislik, Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora üniversite öğrencileri başvurabilir.
 • Başvuruda bulunan her bir ekip üyesinin, başvuru sırasında yurtiçi ya da yurtdışında bir üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü (yüksek lisans, doktora) programına kayıtlı olması / öğrenci statüsüne sahip olması şarttır.
 • Yarışmaya başvuran her bir ekip üyesinin, okulundan alacağı ve öğrenci statüsünü veya akademik bir programa kayıtlı olduklarını ispat eden belgeyi yarışma başvuru formu ile iletmek zorundadır. Öğrenci belgelerini Teknolojide Kadın Derneği’ne iletmeyenler jüri değerlendirmesine dahil edilmeyecektir.
 • Adaylar, yarışmaya başvuru öncesi sunulan proje fikrinin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik (şirket) kurmamış olmalıdır.
 • Başvuru formunda, yer alan tüm ekip üyelerinin adı, soyadı, doğum tarihi, TC kimlik numarası, elektronik posta adresi, cep telefonu, öğrenim durumu, üniversite, bölümü ve sınıf bilgileri kayıt aşamasında eksiksiz ve doğru olarak yazılmalıdır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından Teknolojide Kadın Derneği tarafından yapılacak bildirimlerin tamamı tüm ekip üyelerine yapılacak olup, iletişimde başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri kullanılacaktır. Başvuru formunda yer alan bu bilgilerin doğru olmaması veya sonradan değişmesi sebebiyle, Teknolojide Kadın Derneği bildirimlerinin ekip üyelerine ulaşmamış olmasından Teknolojide Kadın Derneği sorumlu değildir. Başvuru şartlarına uygun olmayan ekip üyeleri başvuru yapıldıktan sonra değiştirilemez.
 • Yarışmaya katılmaya hak kazananlar asil ve yedek liste olmak üzere açıklanacaktır. Yarışmaya katılmaya hak kazanan tüm adaylardan belirtilen süre içinde aşağıdaki belgeleri çevrimiçi olarak göndermesi talep edilecektir. Zamanında istenilen belgeleri göndermeyen yarışmacılar haklarından feragat etmiş olacaklardır. Bu hakları kendilerinden sonra gelen yedek yarışmacıya devredilecektir.

o  Yarışmacılara ait Adli Sicil kaydı

 • Projeyi destekleyici video ön elemeden geçen adaylar için zorunludur.

Girişimci Kategorisi Koşulları

 • Başvuru, kadın şirket temsilcisi tarafından yapılmalıdır ve şirketin yönetim kadrosu veya icra kurulunda kadın olması gerekmektedir.
 • Girişimci şirketin merkezi Türkiye’de olmalıdır
 • Girişimci şirketin vergi levhası, Ticaret Sicil Belgesi, imza sirküleri başvuru ile birlikte iletilmelidir.
 • Girişimci şirketin mikro veya makro kobi ölçeğinde olması, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında kurulmuş olması, KOSGEB veri tabanına kayıtlı olması, kayıtlı değil ise aşağıdaki link üzerinden kaydını gerçekleştirmesi ve yıllık cirosunun 25 milyon TL’nin altında olması ve şirketin fatura kesme yetkisi olması gerekmektedir. http://destek.kosgeb.gov.tr/Pages/Application.aspx
 • Başvuran aday, şirket sahibi değil ise şirket ile ilişiği belgelenmelidir. Başvuru formunda, aday şirket temsilcisinin; adı, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, elektronik posta adresi, cep telefonu ayrıca; şirketin resmi unvanı, adresi, vergi dairesi, vergi numarası, şirketle ilişiği ve kısa özgeçmişi eksiksiz ve doğru olarak yazılmalı ve paylaşılmalıdır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından Teknolojide Kadın Derneği tarafından yapılacak bildirimlerin tamamı formda belirtilen şirket temsilcisine; iletişimde başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri kullanılacaktır. Başvuru formunda yer alan bu bilgilerin doğru olmaması veya sonradan değişmesi sebebiyle, Teknolojide Kadın Derneği bildirimlerinin ekip üyelerine ulaşmamış olmasından Teknolojide Kadın Derneği sorumlu değildir.
 • Yarışmaya katılmaya hak kazananlar asil ve yedek liste olmak üzere açıklanacaktır. Yarışmaya katılmaya hak kazanan tüm adaylardan belirtilen süre içinde aşağıdaki belgeleri çevrimiçi olarak göndermesi talep edilecektir. Zamanında istenilen belgeleri göndermeyen yarışmacılar haklarından feragat etmiş olacaklardır. Bu hakları kendilerinden sonra gelen yedek yarışmacıya devredilecektir.

o Yarışmacılara ait Adli Sicil kaydı

o Şirketin vergi borcunun olmadığına dair yazı o Şirkete ait SGK borcunun olmadığına dair yazı

Değerlendirme

Başvurular öncelikle yarışma sekretaryasının sistem kontrolünden geçer. Yarışma sekretaryası Teknolojide Kadın Derneği çalışanlarından ve yönetiminden oluşur. Yarışma sekretaryası ön kontrolleri yapar ve yarışma genel şartlarına teknik uygunluğu kontrol eder.

Sistem kontrolünden geçen başvurular, jüri değerlendirmesine yönlendirilir. Yarışmaya sunulan proje Sürdürülebilirlik, Tarım ve Teknoloji ilintisi, Uygulanabilirlik ve Yenilikçilik kriterlerine göre değerlendirilir.

Yarışma İletişim

Adaylar sorularını, info@tarimdakadinliderler.com e-posta adresine yönelterek proje yarışması ve başvurularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilir.

Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması Ödülleri

Girişimci Kategorisi Ödülü

Birincilik Ödülü: 100.000 ₺

Üniversite Kategorisi Ödülleri

Birincilik Ödülü: 30.000 ₺

İkincilik Ödülü: 10.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 19 MART 2021

Yarışma Sekretaryası Teknik Kontrolü: 19 MART 2021 – 21 MART 2021

Yarışmacıların İlanı: 21 MART 2021

Üniversite Girişimcilik Eğitimi: 27 MART 2021

Üniversite Ön Jüri Değerlendirmesi: 3 – 4 NİSAN 2021

Girişimcilik Kampı: 5 NİSAN 2021

Girişimci Ön Jüri Değerlendirme: 5 NİSAN 2021

Demo Day: 7 NİSAN 2021

Ödül Töreni: 7 NİSAN 2021

Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tarimdakadinliderler.com/#yarisma

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap