Tasarla Çukurova Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması 2020

Çukurova Bölgesinde yenilikçi fikirlerle gıda paketlenmesine yönelik Tasarla Çukurova Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması 2020 düzenleniyor. Geliştirme desteği ve para ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Tasarla Çukurova Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması 2020 

  Düzenleyen:

Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri, Adana Sanayi Odası (ADASO), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Sanayi, Teknoloji Bakanlığı desteği ve Çukurova Kalkınma Ajansı faaliyet ortaklığı ile.

  Kategori: Tasarım, Girişimcilik, Diğer
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: Tasarımcılar, mühendisler, malzeme bilimcileri, çalışanlar, araştırmacılar, akademisyenler ve ilgili bölümlerin öğrencileri.
  Son Başvuru Tarihi: 30 EKİM 2020 (Güncellendi)
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 5 KASIM 2020
  Ödüller:

– Nakit Ödüller

Birincilik Ödülü: 30.000  ₺       

 İkincilik Ödülü: 20.000  ₺

 Üçüncülük Ödülü: 10.000  ₺

– Geliştirme Ödülü (10 Proje)

– Ayni Ödüller

Final değerlendirmesinde 1. 2. ve 3. gelen ekiplere aşağıdaki ayni ödüller verilecektir.

Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri altyapısından 1 yıl boyunca (2021 yılı içerisinde) ücretsiz faydalanma.

Kazanan ekiplerin ihtiyacına uygun olarak Yenilik Merkezleri tarafından belirlenecek eğitim ve mentorluk hizmetlerinden faydalanma (2021 yılı içerisinde).

– Özel Ödüller (Daha sonra açıklanacak.)

   

Yarışma Hakkında

Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Adana, Mersin ve İzmir Yenilik Merkezlerinin Kurulması ve Operasyonel Hale Getirilmesi” projesi kapsamında gerçekleşecektir. Tasarım yarışması , Çukurova Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin tasarım problemlerinin çözümüne katkı sağlamak amacıyla son tüketiciye ve ihracata yönelik gıda paketlemesinde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler teması odağında tasarlanmıştır.

Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması 2020; Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri, Adana Sanayi Odası (ADASO), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Sanayi, Teknoloji Bakanlığı desteği ve Çukurova Kalkınma Ajansı faaliyet ortaklığı ile düzenlenmektedir.

Yarışmanın Amacı

Tasarım Odaklı Yenilik Yarışmaları serisi, Yenilik Merkezleri’nin Farkındalık ve Ekosistem Geliştirme Hizmetleri kapsamında bulunan etkinlik serilerinden biridir. Yarışmanın düzenleyici ve destekleyici paydaşları başta Yenilik Merkezleri olmak üzere ADASO, MTSO, MTOSB ve Çukurova Kalkınma Ajansı’dır. Yarışmanın en önemli amacı, Türkiye ve Çukurova yenilik ekosistemlerinde karşılaşılan ürün inovasyonu eksikliklerine gerçekçi katkılar sunmak ve ürün tasarımı alanındaki yenilik düzeyini artırmaktır. Ayrıca, Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması bölgede öne çıkan Gıda-Tarım-Ambalaj-Lojistik sektörlerinde yenilikçi fikirleri desteklemek, Çukurova bölgesinde ve ulusal düzeyde yenilikçi tasarım kültürünü yaygınlaştırmak ve özendirmek, katma değerli ve yenilikçi tasarımların hazırlanmasını teşvik ederek bölgenin rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

Önümüzdeki yıllarda da tekrar etmesi planlanan Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması serisi, bölgede öne çıkan farklı sektörleri hedef alarak ekosistemin yenilik kapasitesinin ürün tasarımı alanında farklı problemlere gerçekçi çözümler arayarak artırılması için kurgulanmıştır.

Kimler Katılabilir

Tasarım Odaklı Yenilik Yarışmasına; yeniliğe ilgi duyan, Çukurova Bölgesi’nde öne çıkan sektörlerde (Gıda-Tarım-Ambalaj-Lojistik) katma değerli ürün tasarımı sunmak isteyen tasarımcılar, mühendisler, malzeme bilimcileri, çalışanlar, araştırmacı ve akademisyenler ve ilgili bölümlerin öğrencileri 2-6 kişilik ekipler oluşturarak katılabilirler. Ekiplerin çok disiplinli ve birbirini tamamlayıcı yetkinliklerle kurulması önceliğimizdir.

1- Her bir ekip adına bir ‘Ekip Temsilcisi’ belirlenmeli ve başvuru formunu ekip temsilcisinin doldurması gerekmektedir.

2- Her ekipte en az bir Endüstriyel Tasarımcı olması şartı aranmaktadır.

3- Her ekibin bir “Proje Adı” seçmesi ve bu proje adını kayıtta ve başvuruda belirtmesi gerekmektedir.

Yarışma Teması

Son tüketiciye ve ihracata yönelik gıda paketlemesinde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler.

Gıda kategorileri

 • Yaş meyve/sebze taşınması için çözümler
 • Kuru gıda maddelerinin (bakliyat, kuruyemiş vb.) paketlenmesi ve taşınması için çözümler
 • Sıvı gıda maddelerinin (yağ, salça vb.) paketlenmesi ve taşınması için çözümler
 • Hayvansal gıdaların (et, süt, peynir ürünleri) paketlenmesi ve taşınması için çözümler
 • İşlenmiş gıdalar (hazır yemek, konserve vb) paketlenmesi ve taşınması için çözümler

Çözüm aranan alanlar:

 • Geri dönüştürülebilir materyallerden paketleme çözümleri
 • Tekrar kullanılabilir (reusable) veya ileri dönüşüm (upcycling) paketleme çözümleri (Örn: Ahşaptan ürün çözümleri – ambalaj kullanıldıktan sonra yeni işlev kazanır)
 • Katma değerli işlevsel paketleme ve taşımaya yönelik ürünler (kolay açılabilen, tekrar kapanabilen, aç-ye, on-the-go, kişiselleştirilebilen / kişiselleştirilmiş ambalajlar vb.)
 • Akıllı ambalajlama çözümleri – Smart Packaging (Örn: TTT gösteren akıllı etiketler)
 • Rafa hazır paketleme çözümleri (Shelf-ready)
 • Raf ömrünü uzatan ve soğuk zincir taşımada bozulmaları veya kalite kaybını azaltan paketleme çözümleri
 • Lojistikte verimi artıracak gıda paketlemesi çözümleri
 • Düşük maliyetli paketleme çözümleri (Örn: Tarlada / Yerinde kolileme) (low-cost packaging)
 • Yenilebilir ambalajlar

*COVID-19 sonrası gıda sektöründe COVID-19 bulaşma ve yayılma riskini azaltmaya yönelik paketleme çözümleri

Katılım Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya 18 yaşından büyükler katılabilir.
 • Yarışma başvuruları sadece tasarlacukurova.com adresinden kabul edilecektir.
 • Yarışmaya her yarışmacı yalnızca 1(bir) proje ile katılabilir. Ekip katılımında bir ekip üyesi birden fazla ekipte yer alamaz.
 • Öğrenciler Üniversitelerinde geliştirdikleri projeleri ile yarışmaya katılabilirler. Öğretim elemanları ile birlikte geliştirilen projelerde ekip katılımı gösterilmesi gerekmektedir
 • Yarışmaya katılan her projede yenilik, özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, başka bir yarışmada yayınlanmamış ve ödül almamış olması, ve başvuru tarihinden önce tasarımın tasarımcı veya üçüncü bir kişi tarafından herhangi bir şekilde kamuya sunulmamış olması ve başvuru tarihinden önce yurt içinde veya yurt dışında tasarım tescil başvurusu yapılmamış olması şartları aranmaktadır.
 • Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Yarışmanın düzenlenmesinde yer alan Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri, Adana Sanayi Odası (ADASO), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) personeli ve faaliyet ortağı olan Çukurova Kalkınma Ajansı personeli yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmanın tasarımı ve düzenlenmesinde yer alan PwC ve UNDP personeli yarışmaya katılamaz.
 • Seçici kurul üyeleri ve bu üyelerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
 • Seçici Kurul üyelerinin çalıştığı kurum, firma veya çalıştığı firmadan bir kişi, veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi yarışmaya katılamaz.
 • Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa ödül hakları geri alınır.

Değerlendirme Kriterleri

Ekip Katılımı: Önceliklendirme

 • Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi.
 • Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olması, su, malzeme ve enerjiyi etkin kullanması (üretim ve kullanım esnasında).
 • Teknik Yeterlilik: Tasarım önerisinin şartnamede belirtilen başvuru formatına uygun olması.
 • Estetik – Projenin türevleri arasında çağdaş olarak benimsenmiş görsel form yeniliği,  bütünlüğü taşıması ve kitlelerce kabul görecek caziplikte olması, işlev ve formun uyumu ve mesajının doğru olması.
 • Lojistik avantajları: Tasarım önerisinin verimli taşımacılık uygulamaları sağlaması.
 • İthal İkamesi Potansiyeli: İthal edilmekte olan bir malın ya da mal gruplarının ithalatının kısıtlanarak yurt içinde üretilmesine katkı sağlaması.
 • Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması.
 • İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması.
 • Ölçeklenebilirlik: Tasarım önerisinin uygulama alanının genişletilebilir olması.
 • İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması.
 • İşlevsellik: Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılaması (ergonomi, kullanım kolaylığı, ürün dili).
 • Etki: Tasarım önerisinin ilave iş değeri yaratma potansiyeli olması, çözümün sosyal fayda / etki gözetilerek tasarlanmış olması.
 • Kategori Kapsayıcılığı: Tasarım önerisinin Çukurova ekosistemi içerisinde çözüm bulması beklenen birden fazla kategori ve problem alanına hitap ediyor olması
 • Güvenlik: Tasarım önerisinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması.

Tasarım Hakları (Fikri Hukuk)

Yarışmaya başvuran, yarışma prosedürü uyarınca yayımlanan veya herhangi bir ödüle hak kazanan tasarımlara ilişkin haklar projeyi sunan katılımcıya aittir.

Başvuruda bulunan katılımcılar, ön elemeyi geçen projelerin ve geliştirme ödülü kazanan projelerin internet sitesinde yayımlanacağını veya herhangi bir diğer şekilde kamuya arz edileceğini kabul eder. Yasal süreler dikkate alınarak yurt içinde (Türk Patent ve Marka Kurumu) veya yurt dışında tasarım tescil başvurusu yapılmasına ilişkin sorumluluk katılımcıya aittir.

Katılım Formatı

1. Adım (Kayıt) :

Katılımcıların tasarlacukurova.com adresinde yer alan “BAŞVURU ve KAYIT” menüsünü seçerek üyelik formunu doldurup kaydetmesi gerekmektedir. Kayıt olma ve proje yükleme aşamalarını sadece ‘Ekip Temsilcisi’ üstlenecektir. Kayıt formunda aşağıdaki bilgilerin doldurulması beklenmektedir.

– Projenin Adı

Bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde bildirdiğinizden emin olunuz.

 -Ekip Temsilcisinin Adı Soyadı

Bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde bildirdiğinizden emin olunuz.

 -Ekip Temsilcisinin E-mail Adresi

Bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde bildirdiğinizden emin olunuz.

– Ekip Temsilcisinin Telefonu

Bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde bildirdiğinizden emin olunuz.

-Ekip Temsilcisinin Doğum Tarihi

Bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde bildirdiğinizden emin olunuz.

– Ekip Temsilcisinin Fotoğrafı (Opsiyonel)

*Fotoğraf: Katılımcıya ait vesikalık dijital fotoğraf jpeg formatında, A5 boyutlarında (dikey – 14,8 x 10,5 cm) ve 200(pix/inch) çözünürlüğünde katılımcının adı ve soyadı ile kaydedilmelidir.

– Diğer Ekip Üyelerinin Adı Soyadı

Bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde bildirdiğinizden emin olunuz.

– Diğer Ekip Üyelerinin Doğum Tarihi

Bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde bildirdiğinizden emin olunuz.

Kaydın tamamlanmasının ardından katılımcıya yarışmaya kayıt olduğunu teyit eden e-posta gönderilecektir. Yarışmaya kayıt olan katılımcı “E-Mail Adresi” ve “Şifresi” ile sisteme giriş yaparak profilini ve kaydettiği belgeleri yeniden düzenleyebilir.

2. Adım (Belge Yükleme)

Kaydını tamamlayan katılımcının Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması web sitesinde üyelik profili içerisinde yer alan “Proje Başvuru Formu’’nu eksiksiz biçimde doldurması ve gerekli belgeleri yüklemesi beklenmektedir. Bu aşamada katılımcıdan istenecek bilgiler ve belgeler aşağıdaki gibidir;

– Projenin Adı

 -Ekip Temsilcisinin E-mail Adresi

   – Tasarlanma Amacı (En fazla 350 Kelime Türkçe)

Bu kısımda tasarımın amacı, çözdüğü problem, Çukurova bölgesine getirmesi beklenen katma değer, yenilik ve hedef kitlesi hakkında kısaca bilgi verilmesi beklenmektedir.

– Öngörülen Malzemeler (En fazla 350 Kelime Türkçe)

Tasarımda ihtiyaç duyulan malzemelere ilişkin detaylı bilgiler ve kısaca seçilme sebebinin açıklanması beklenmektedir. (Var ise tasarımın kullandığı teknoloji bu kısımda anlatılacaktır.)

   – Öngörülen Üretim Tekniği (En fazla 170 Kelime Türkçe)

Tasarım için öngörülen üretim tekniği, üretim tahmini ve maliyet bilgisi bu kısımda kısaca açıklanmalıdır.

  – Proje Raporu (En fazla 1000 Kelime Türkçe)

Projeyi yazılı biçimde anlatan, tasarım önerisinin hangi noktada yenilik ve katma değer yarattığını, ürünün malzeme bilgisini ve üretim yöntemini detaylı bir şekilde açıklayan en fazla 1000 kelimeden oluşan Türkçe bir rapor beklenmektedir.

   – Proje Görselleri*: Projenin en fazla 4 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir.

 1. A) Sunum paftalarında yer alması gereken asgari hususlar aşağıda belirtilmiştir.
 2. Ürünün genel görünümü, büyüklüğüne ilişkin bilgi (Teknik resim, kesit, perspektif, patlamış perspektif).
 3. Ürünün çözdüğü problem – önerdiği yenilik ve Çukurova bölgesine getirmeyi planladığı katma değer
 4. Ürün kullanım senaryosu
 5. B) Sunum Paftalarına ilişkin beklenen teknik şartlar aşağıda belirtilmiştir.
 • Kimlik, isim bilgisi içermemelidir.
 • Farklı boyut veya formatta yapılan yüklemeler sistem tarafından kabul edilmemektedir.
 • A3 boyutlarında (29,7cm x 42cm- yatay kullanım) olmalıdır.
 • JPEG formatı kullanılmalıdır.
 • 200(pix/inch) çözünürlükte olmalıdır.
 • En fazla 3 mb büyüklüğünde olmalıdır.

*JPEG. Formatında yüklenecek dosyalar kaydedilirken (Projenin Adı)_Proje Görselleri.jpeg olarak isimlendirilmeli ve kaydedilmelidir.

             -Proje Videosu* (En fazla 50 mb büyüklüğünde, avi, mpeg formatında)

Projeyi anlatan film veya animasyonlar isteğe bağlı olarak yüklenebilir. Yüklenen videolar değerlendirmeye olumlu etki etmektedir.

* Video formatında yüklenecek dosyalar kaydedilirken (Projenin Adı)_Proje Videosu.avi ya da (Projenin Adı)_Proje Videosu.mpeg olarak isimlendirilmeli ve kaydedilmelidir.

Yarışma Konusunda Uyarılar

 • Katılımcı kayıt oluştururken yarışma şartnamesini ve KVKK aydınlatma metnini okuduğunu ve onayladığını belirterek başvurusunu gerçekleştirebilir.
 • Projeyi sadece ekip temsilcisi olarak katılımcılar arasında belirlenen bir kişi yükleyebilecektir.
 • Yüklenen proje görsellerinde ve metinlerde yarışmacının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
 • Proje bilgilerinin kaydedilmesi için sol altta bulunan “Formu Kaydet” tuşuna basılması gerekmektedir.
 • “Formu Kaydet” tuşuna basılarak kaydedilen projeler son başvuru tarihine (28.09.2020) kadar değiştirilebilir.
 • Proje başvurusunun tamamlanması için ‘’Başvuruyu Tamamla’’ tuşuna basılmalıdır. Aksi takdirde sadece ‘’Formu Kaydet’’ tuşuna basılarak projelerini kaydeden ekipler başvuruyu tamamlamış sayılmazlar.
 • “Başvuruyu Tamamla” tuşuna basılarak gönderilen proje dosyaları daha sonra değiştirilemez.

Yarışma İletişim

Katılımcılar Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması ile ilgili tüm sorularını info@tasarlacukurova.com adresine gönderebilirler.

Diğer Hususlar

 • Katılımcılar bütün proje yüklemelerini verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ederek başvurusunu gerçekleştirebilir.
 • Gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında alınan belgelerin asılları istenebilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar, yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya katılan bütün katılımcılar 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca yarışmaya katıldıkları tasarımların koruması için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurma hakkına sahiptir.
 • Katılımcılar işbu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.
 • Yenilik Merkezleri tarafından tasarım tescili desteğine ilişkin hususlar daha sonra açıklanacaktır.
 • Geliştirilen projelerden herhangi birine sektörden bir firmanın talip olması durumunda Yenilik Merkezleri Aracı Rolünü üstlenir.

Tasarla Çukurova Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması 2020 Ödülleri

Nakdi Ödüller

Yarışmada ilk 3 dereceye giren proje sahibi tasarımcılar ödüllendirilecektir.

Birincilik Ödülü   :    30.000 TL

İkincilik Ödülü   :    20.000 TL

Üçüncülük Ödülü  :   10.000 TL

* Para ödülleri derecelerin kamuoyuna açıklanmasından itibaren 2 ay içerisinde taraflara ödenecektir.

**Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

Ayni Ödüller

Final değerlendirmesinde 1. 2. ve 3. gelen ekiplere aşağıdaki ayni ödüller verilecektir.

 • Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri altyapısından 1 yıl boyunca (2021 yılı içerisinde) ücretsiz faydalanma.
 • Kazanan ekiplerin ihtiyacına uygun olarak Yenilik Merkezleri tarafından belirlenecek eğitim ve mentorluk hizmetlerinden faydalanma (2021 yılı içerisinde).

Özel Ödüller

Daha sonra açıklanacak.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 EKİM 2020

Geliştirme Ödülü Kazananların Web Sitesi Üzerinden İlanı: 5 KASIM 2020

Prototipleme Süreci: KASIM-ARALIK 2020

Final Ödülleri Kazananların Web Sitesi Üzerinden İlanı: ARALIK 2020

Tasarla Çukurova Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması 2020 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tasarlacukurova.com/

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap