Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışması 2022

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) tarafından, makine halıcılığı sektöründe moda yaratabilecek ulusal ve uluslararası pazara sunulabilecek özgün tasarımların ortaya çıkarılması, tasarımcı adaylarının özgür düşünce ve sanatsal becerilerini üretim alanına aktarmalarına yardımcı olunması ve tasarım kültürünün gelişmesi ve tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olunması amaçlarıyla Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışması 2022 düzenleniyor. Bu yıl 8.’si düzenlenen ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışması 2022

Düzenleyen:Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB)
Kategori:Tasarım Yarışmaları, Tekstil Yarışması, Üniversite Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Üniversitelerin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü bölümlerinde (bölüm sınırlaması olmaksızın) öğrenci olan veya Birinci Değerlendirme Aşaması İçin Son Başvuru Tarihinden itibaren en fazla 1 yıl önce mezun olan herkes.
Son Başvuru Tarihi:3 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:7 MAYIS 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
İkincilik Ödülü: 30.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000₺
Dördüncülük Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
Beşincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
Finale Kalan Yarışmacılara: Grafik Tablet
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Türkiye, Makine Halısı ihracatında yıllardır dünya lideridir. Gaziantep, son yirmi yılda yaptığı önemli yatırımlar ve çalışmalar ile makine halısı üretiminde, dünya çapındaki en önemli üretim merkezi haline gelmiştir.
Makine halısı sektörü, katma değeri yüksek, özgün ve kaliteli ürünler üretmeyi ve uluslararası rekabet gücünü sürdürmeyi hedeflemektedir. Firmalarımızın sahip olduğu uluslararası rekabet avantajlarını koruyabilmeleri açısından yeni ve özgün koleksiyonların oluşturulması, müşterilerin beğeni ve tercihlerine doğru ve zamanında cevap verilebilmesi, büyük önem arz etmektedir.
Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) tarafından, sektörün önemli ihtiyaçlarından biri olan halı desen tasarımı ve uygulaması alanında insan kaynağı kapasitesinin yükseltilmesi ve istihdam edilecek tasarımcıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla farklı çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Halı Tasarım Derneği (HATAD) ile işbirliği halinde Makine Halısı Tasarım Yarışması düzenlenmektedir.
Yarışma, üniversite öğrencileri ve mezunlarına yönelik tek kategoride düzenlenecektir. Tüm genç tasarımcılarımızı ve tasarımcı adaylarımızı davet ediyoruz.
Yarışmanın web sitesi https://www.tasarlayindokuyalim.com olup, tüm duyurular bu web sitesi üzerinden yapılacaktır.

Yarışma Amacı

Bu yarışmanın amaçları;
• Ulusal ve uluslararası pazara sunulabilecek, Makine Halıcılığı sektöründe moda yaratabilecek özgün tasarımların ortaya çıkarılması,
Tasarımcı adaylarının özgür düşünce ve sanatsal becerilerini üretim alanına aktarmalarına yardımcı olunması,
• Tasarım kültürünün küçük yaştan itibaren gelişmesi ve tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olunması,
• Üniversite-Sanayi işbirliğine katkıda bulunulması,
• Sanatçı-tasarımcıların katkıları ile üretimde kalitenin artmasına katkıda bulunulmasıdır.

Başvuru Koşulları

Yarışmaya katılım için başvuracak adayların;
• Üniversitelerin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü bölümlerinde (bölüm sınırlaması olmaksızın) öğrenci olmaları veya Birinci Değerlendirme Aşaması İçin Son Başvuru Tarihinden itibaren en fazla 1 yıl önce mezun olmuş olmaları,
• Yarışmanın düzenlendiği dönemde halı sektöründe herhangi bir firmada veya yarışmayı düzenleyen kurumlardan birinde çalışıyor olmamaları,
• Daha önce Birliğimizce düzenlenen tasarım yarışmalarında ödül almamış olmaları (ilk beşe girmemiş olması),
• Yarışma jürisinde görev alan üyelerin 1. derece yakınları ile jürilerin çalıştığı kurum/kuruluşlarında çalışan bir kişi olmamaları gereklidir.

Tasarım Yarışması Başvuru Şekli

• Yarışmaya başvuru yapmak için https://www.tasarlayindokuyalim.com adresine müracaat ediniz ve bu sayfada yer alan başvuru adımlarını uygulayınız.
• Yarışmaya başvurusu yapılan eser, el ile çizilmiş olabileceği gibi dijital ortamda da tasarlanabilir.
• Orijinal desen 30 cm x 45 cm ölçülerinde hazırlanacak ve 35 x 50 bristol kâğıt (210 gr) üzerine yapıştırılacaktır.
• Bristol kâğıdın arkasına, sağ üst köşeye tasarımcının tercih ettiği RUMUZ yazılmalıdır. Tasarımın üzerinde rumuz, tasarımla ilgili temel bilgiler dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare, logo veya işaret bulunmamalıdır. Yarışmacı ile ilgili herhangi bir bilgiyi belirten herhangi bir işaret, logo veya ibarenin varlığı projenin derecelendirmeye alınmadan elenmesine neden olacaktır.
• Tasarım çizimleri, iki mukavva arasına rulo yapılmadan kırılmayacak şekilde yerleştirilecektir.
• Başvuru zarfı içerisinde eserle birlikte; yarışmacı tarafından imzalanmış Başvuru Formu, fotoğraflı özgeçmiş, İmzalı Kimlik Fotokopisi, SGK belgesi, öğrenci belgesi veya mezuniyet belgesi örneği yer alacaktır.
• Başvurular, en geç 3 Mayıs 2022 Salı günü saat 17:00’ye kadar (Doç. Dr. Nazan AVCIOĞLU KALEBEK – Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi GTS Halı Tasarımı Bölümü Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil – GAZİANTEP) adresine kargo veya elden ulaştırılmalıdır. Kargo ücreti yarışmacıya aittir.
• Postadaki veya kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Teknik Koşullar

Yarışmaya katılım için konu veya tema kısıtlaması bulunmamaktadır.
• Yarışmaya katılım bireysel olarak gerçekleştirilecektir.
• Yarışmaya bir kişi, en fazla 2 (iki) desen çalışması ile başvuru yapabilir. Ancak iki eserinin de finale kalması durumunda I. Jüri Değerlendirmesi sonrasındaki puanı yüksek olan eseri finale kalmış sayılacaktır, eşit puan alınması durumunda yarışmacının tercihi dikkate alınacaktır.
• Yarışmaya başvurusu yapılacak eserler, daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu konuda oluşacak her türlü hukuki sorumluluk katılımcıya aittir.
• Yarışmaya katılacak eserler üzerinde öğretim elemanlarının genel bilgilendirme ve tavsiyede bulunma dışında fiilen bir katkıları bulunmayacaktır.

Değerlendirme Kriterleri


• Başvurusu yapılan eserler, teknik şartnameye uygunluk, renk desen uyumu, tasarımdaki yaratıcılık, özgünlük, tasarımın güncel trendlere uyumu, teknik olarak halıya uygulanabilirlik, koleksiyon oluşturabilme gibi hususlar açısından değerlendirilecektir.
• Başvurusu yapılan eserlerin makine halısına uygulanabilir olması önemlidir. Makine halısı tasarımları, dokuma tekniğine uygun olarak piksel tabanlı programlarla tasarlanmaktadır. Eserlerin 6 veya 8 renge indirgenebilir ve halıya uygulanabilir olması özellikle tavsiye edilmektedir. Bu konuda GAÜN akademisyenlerinden teknik bilgi alınabilir veya yarışmanın web sitesindeki ilgili videolar izlenebilir.

Değerlendirme Aşamaları

Birinci Değerlendirme Aşaması İçin Son Başvuru Tarihi: 03 Mayıs 2022

Birinci değerlendirme aşaması için başvurular yarışmanın internet sitesi üzerinden (https://www.tasarlayindokuyalim.com) çevrimiçi alınacaktır. Fiziki başvuru dosyaları da birinci değerlendirme aşaması için son başvuru tarihinden önce (Doç. Dr. Nazan AVCIOĞLU KALEBEK – Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi GTS Halı Tasarımı Bölümü Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil – GAZİANTEP) adresine elden veya kargo yolu ile ulaştırılacaktır. Başvuruların süresinde ulaştırılamamasından, yarışmacılardan veya kargo süreçlerinde yaşanabilecek aksilikler ve gecikmelerden ötürü yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar sorumlu tutulamayacaklardır.

Ön İnceleme Aşaması: 05 Mayıs 2022

Teslim alınan başvurular, şartnamenin idari koşullarına uygunluğu açısından Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (GAİB), GAÜN ve HATAD temsilcilerinden oluşturulacak bir komisyon tarafından Ön İncelemeye tabi tutulacaklardır.

Birinci Jüri Değerlendirmesi Aşaması: 07 Mayıs 2022

Ön İnceleme aşamasında şartnameye uygun olarak teslim alınan başvurular, 07 Mayıs 2022 tarihlerinde Birinci Jüri Değerlendirmesi aşamasında HATAD Yönetim Kurulu üyeleri tarafından puanlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonucunda, finale kalan 20 asil ve 5 yedek yarışmacı belirlenecektir.


Birinci Jüri Değerlendirmesi Sonuçlarının Duyurulması: 07 Mayıs 2022

Finale kalan 20 asil ve 5 yedek yarışmacının isimleri, yarışmaya ait web sitesinde (https://www.tasarlayindokuyalim.com) ilan edilecek ve kendileri ile irtibata geçilecektir.

Finalistlere Oryantasyon Programı: 16-20 Mayıs 2022

Asil ve yedek olarak finale katılmaya hak kazanan yarışmacılar, Gaziantep’te misafir edileceklerdir.
16 Mayıs 2022 öğleden önce, GAİB hizmet binasında Halı sektörünün yapısı, ihracat pazarları, ürün tipleri ve üretim tekniği yönü ile genel bir bilgilendirme yapılacaktır.
Bir işletme ziyareti ile halının tasarım ve üretim aşamalarını yerinde inceleme imkânı bulacaklardır.
16 ve 17 Mayıs 2022 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek olan Domotex Turkey Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı ziyaret edilerek firmalar ve ürünleri hakkında, finalistler bilgilendirilecektir.
18-20 Mayıs 2022 tarihlerinde ise Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarım Bölümü bilgisayar sınıfında, tasarımların dokumaya hazır hale getirilmesi konusunda HATAD Yönetim Kurulu üyesi tasarımcılar tarafından üç günlük uygulamalı bir eğitim verilecektir.
Dokumaya esas olmak üzere firmaların üretim hattında bulunan renk ve ürün grupları bilgisi, finalistlerle paylaşılacaktır.

Renk ve Ürün Gruplarının Seçimi: 27 Mayıs 2022

Ürün türleri, üretim tekniği, tasarımın üretime hazırlanması gibi konularda bilgi alan yarışmacılar, işletme tecrübesi, fuar ziyareti ve aldıkları temel eğitim ışığında ikinci aşama için başvuru yapacakları nihâi tasarımı kararlaştıracaklardır. Finalistler, ikinci tasarım aşaması için birinci aşamada yaptıkları başvuruyu aynen veya değiştirerek ya da yepyeni bir tasarım ile başvurabileceklerdir. Bunun için kendilerine uygun renk ve ürün grubu bilgisini GAİB’e ileteceklerdir. Bu bilgilendirme doğrultusunda GAİB, o renk ve ürün grubuna sahip firma ile dokuma takvimini planlarken, yarışmacı ise ikinci aşamaya yönelik belirlediği renk ve ürün grubuna yönelik olarak dokunabilir şekilde tasarımını, yeniden çalışıyor olacaktır.

İkinci Jüri Değerlendirmesi İçin Son Başvuru Tarihi: 29 Temmuz 2022

Finalistler, aldıkları oryantasyon eğitimi sonrasında belirledikleri renk grubu ile hazırladıkları tasarımları yarışmaya ait web sitesine (https://www.tasarlayindokuyalim.com) yüklemek suretiyle son başvuru tarihine kadar başvuru yapacaklardır.

Tasarımların Dokunması Aşaması: 1-31 Ağustos 2022

Finalistlerin ilettiği ikinci aşamaya ait tasarımlar, seçtikleri renk ve ürün grubunu barındıran firmaların üretim hattında dokunacaktır. Bu aşamada GAİB, finalistler ile sponsor firmaları renk ve ürün grubu uygunluğu yönü ile eşleştirecektir.

İkinci Jüri Değerlendirmesi ve Ödül Töreni: 22 Eylül 2022 Perşembe

Dokunarak halıya uygulanan tasarımlar, 22 Eylül 2022 Perşembe günü sektör profesyonelleri ve akademisyenlerden oluşan bir Jüri tarafından İkinci Jüri Değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Birinci Jüri Değerlendirmesi aşamasında alınan puanların, İkinci Jüri Değerlendirmesinde alınacak puanlarla herhangi bir etkileşimi olmayacaktır. Ödül alacak yarışmacılar, İkinci Jüri Değerlendirmesinde aldıkları puanlara göre belirlenecektir. Değerlendirme sonuçlarının açıklanması ve dereceye giren yarışmacıların ödülleri 22-23 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek 23 Eylül 2022 Cuma günü III. Tasarım Günleri etkinliklerinin kapanış etkinliği olarak düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecektir.

Jüri Üyeleri

• Birinci Jüri Değerlendirmesi HATAD Yönetim Kurulunda yer alan sektör profesyonelleri tarafından yapılacaktır.
• İkinci Jüri Değerlendirmesi, çok daha geniş bir katılımla sektör profesyonelleri ve Türkiye’nin farklı üniversitelerindeki akademisyenler tarafından yapılacaktır.

Organizasyon Komitesi

  • Serdar H. AYDOĞAN – GAIB Genel Sekreter Yardımcısı
  • Doç. Dr. Nazan AVCIOĞLU KALEBEK – GAÜN G.S.F. G.T.S Halı Tasarım Bölüm Başkanı
  • Öğr. Gör. Gülbin FİDAN – GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
  • Selçuk SAYILI – HATAD Başkanı

Diğer Hususlar

• Gerekli görülen hallerde, yarışma takviminde güncelleme yapılabilecek olup gerekli duyurular, yarışmanın web sitesinden iletilecektir.
• Yapılan başvuru sayısının 50’nin altında kalması durumunda, yarışma iptal edilebilecektir.
• Yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve gerekli tescil işlemlerini (masrafları kendilerince karşılanarak) yaptırmaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar konu ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’ne başvurabilirler.
• GAİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların yayımlanması, arşivlenmesi, sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak yurt içi veya dışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.
• Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımlara ilişkin her türlü yasal hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir.
• Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden GAHİB üyeleri, Yarışmanın 2. Aşamasında projenin numune üretim aşamasında “numune üretim sponsorluğu” veren üye firmaların öncelik haklarını gözeterek uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, “numune üretim sponsorluğu” yapan firmaların, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.
• Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.
• Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, GAHİB’i bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller GAHİB tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.
• Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devredilecek ve yapılan değişiklik yarışmanın internet sitesinden duyurulacaktır.
• Asli Jüri Üyeleri ve organizasyon komitesinin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde, yarışmanın şartnamesi, yarışmanın takvimi, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında, Birinci aşama, İkinci aşama veya Ödül Töreni esnasında değişiklik yapılabilir.
• Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili yarışmacılara aittir.
• Yarışmacının yarışma şartnamesine aykırı dayandığının tespit edilmesi halinde ödül almış ise ödül kendisinden geri alınır. GAHİB, bu sebeple uğradığı zarar ve ziyanları rücûen tazmin etme hakkına sahiptir.
• Finale kalan ve şehir dışında ikamet eden tasarımcıların ulaşım ve konaklama giderleri GAHİB tarafından karşılanacaktır.
• Finale kalan tasarımların halıya uygulanması amacıyla, GAHİB tarafından tebliğ edilecek tarihler içerisinde kalmak koşulu ile belirlenen üretim tesisinde yarışmacının gözetiminde üretim yapılacaktır.
• Dereceye giremeyen desenler, talep edilmesi durumunda GAÜN’den imza karşılığında elden veya dilekçe ile başvurulması koşulu ile ücreti alıcıya ait olmak üzere kargo ile gönderilebilecektir. Adres bilgilerinin eksik veya yanlış bildirilmesi durumunda, tasarımlar ikinci kez kargoya verilmeyecektir.
• Adaylar, yarışmaya katılmakla bu şartnamede yer alan bütün koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma İletişim

Mücahitler Mah. Şehit Ertuğrul Polat Cad No:3 Şehitkamil / GAZİANTEP

carpet@gaib.org.tr

(342) 211 05 00

Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışması 2022 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 40.000 ₺
İkincilik Ödülü: 30.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000₺
Dördüncülük Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
Beşincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
Finale Kalan Yarışmacılara: Grafik Tablet

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 3 MAYIS 2022

Birinci Jüri Değerlendirmesi Sonuçlarının Duyurulması: 07 Mayıs 2022

Finalistlere Oryantasyon Programı: 16-20 Mayıs 2022

Renk ve Ürün Gruplarının Seçimi: 27 Mayıs 2022

İkinci Jüri Değerlendirmesi İçin Son Başvuru Tarihi: 29 Temmuz 2022

Tasarımların Dokunması Aşaması: 1-31 Ağustos 2022

İkinci Jüri Değerlendirmesi ve Ödül Töreni: 22 Eylül 2022 

Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.tasarlayindokuyalim.com/index.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap