TEB Akıl Fikir Yarışması 2023

Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından finans sektörüne yenilikçi ve yaratıcı ürünler kazandırmak, müşteri deneyimini iyileştirmek ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak amaçlarıyla TEB Akıl Fikir Yarışması 2023 düzenleniyor. Bu yıl 15.’si ‘İcat Çıkar’ sloganıyla düzenlenen geleneksel TEB Akıl Fikir Yarışması 2023 başvuruları devam ediyor.

TEB Akıl Fikir Yarışması 2023

Düzenleyen:Türk Ekonomi Bankası (TEB)
Kategori:Proje Yarışmaları, Girişimcilik Yarışması, Fikir Yarışmaları,
Tasarım Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:15 OCAK 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:MART 2023
Ödüller:3 Kategorinin Her Birinde Ayrı Olarak
Birincilik Ödülü: 50.000 ₺
İkincilik Ödülü: 30.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺
Üniversite Öğrencisi / Yeni Mezun En İnovatif 3 Projeye: Bahçeşehir Üniversitesi MBA Bursu
TEB Müşterisi Birinciye: Sürpriz Ödül
Teknolojik Girişimci İlk 5’e: TEB Girişim Evi’ne Katılım Önceliği
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Bankacılık ürün ve hizmetleriyle ilgili yenilikçi, yaratıcı fikirlerin var. Ya da teknolojik girişim projelerin var. O zaman hiç durma sen de İcat Çıkar. TEB Akıl Fikir Yarışması ile bilgini, emeğini ve hayallerini gerçek bir başarıya dönüştürebilir ve ödüller kazanabilirsin..

Kategoriler

 1. Üniversite Öğrencisiyim / Yeni Mezunum

Bankacılık, finans ürün ve hizmetleriyle ilgili bir fikrim var.

 • TEB Müşterisiyim

Bankacılık, finans ürün ve hizmetleriyle ilgili bir fikrim var.

 • Teknolojik Girişimciyim

Bir girişim fikrim var. TEB Girişim Evi’ne başvurmak istiyorum.

TEB Yarışması Katılım Koşulları

 • Yarışmacı, başvuru yapmadan önce www.icatcikar.com sitesinde yer alan TEB Akıl Fikir Yarışması hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyarak onaylamak suretiyle yarışmaya katılmaktadır.
 • Yarışmacı, Başvuru Formu’nda vermiş olduğu tüm bilgilerin kendisine ait olduğunu ve herhangi bir gizlilik arz etmediğini beyan ve bilgilerin doğruluğu ile güncelliğini taahhüt eder. Yarışmacı, fikir ve iş planı ile ilgili resmi merci ve kurumlar nezdinde hak sahipliğini tescil edecek ve bunların üçüncü kişilerce kullanımına ilişkin gerekli hukuksal tedbirleri alacaktır.
 • Yarışmacının TEB ile paylaştığı bilgilerin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesinden ve/veya fikir/proje ve/veya taslak çalışma üzerinde üçüncü kişilerce hak talep edilmesinden ve/veya üçüncü kişilerce bu fikir /proje ve/veya taslak çalışmasının kullanımından, tescilinden vb. durumlardan dolayı hiçbir şekilde yarışmayı düzenleyen kuruluş olan TEB sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışmacı, TEB Akıl Fikir Yarışması kapsamında ileteceği fikir/projenin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş, özgün bir çalışma olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşlardan alıntı yapmadığını, fikir/proje üzerinde herhangi bir üçüncü kişinin hak sahibi olmadığını beyan ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırı davranması halinde Yarışmacı, üçüncü kişiler tarafından TEB’e yöneltilecek her türlü talep/dava ve itirazlardan münhasıran sorumlu olduğunu, söz konusu talep/dava ve itirazlar nedeniyle TEB’in uğrayacağı her türlü zararı TEB’in ilk talebi halinde derhal ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmacı, yarışma kapsamında TEB için yaratacağı fikir/projenin TEB’in saygın kurumsal kimliği ile bağdaşmayan ve buna zarar getirecek hususlar içermeyen ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 • Yarışmacı ileteceği fikir/projenin, orijinal ve özgün olmaması, herkes tarafından bilinen ve öngörülebilen uygulamalara ilişkin olması, dünyada ya da Türkiye’de mevcut ya da yakın gelecekte zaten hayata geçirilecek bankacılık uygulamalarından ayırt edici bir özelliğinin olmaması, teknolojik gelişmeler doğrultusunda hali hazırda şekillenen ve yakın bir gelecekte uygulamaya alınması kuvvetle muhtemel olan bir uygulamaya ilişkin olması hallerinde, bu fikrin TEB tarafından aynen ya da geliştirilmiş olarak kullanılmasına herhangi bir itirazı olmayacağını, böyle bir durumda TEB’e karşı herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Diğer taraftan, Yarışmacının, hali hazırda TEB ve ortağı BNP Paribas’ın tüm dünya çapındaki yaygın şube ağı ile sunduğu bankacılık hizmetleri kapsamında zaten kullanılan, uygulanan, bilinen, üzerinde çalışılan, proje aşamasında olan, geliştirilen tüm fikir ve projeleri (bankacılık sırrı kapsamında) bilmesi mümkün olmadığından, başvurusuna konu fikir/projenin ileride TEB tarafından haksız olarak kullanıldığı iddiasında bulunmayacağını ve bu kapsamda herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını işbu başvuruyu yaparken kabul etmiştir.
 • Yarışmacı, TEB’in de içinde yer aldığı bankacılık ve finans sektörü ile alakalı başka firmalara ve/veya TEB’in rakip firmalarına hiçbir surette yarışma konusu ve finale kalan fikir/projeyi vermeyeceğini, paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Yarışmada finale kalan proje katılımcıları Finalist olarak yarışmaya devam edecektir.
 • Finalist, www.icatcikar.com sitesinde yer alan Takvim çerçevesinde www.icatcikar.com sitesinden duyurulacaktır.
 • Finalist; gerek yarışma kapsamında yarattığı fikir/proje ile ilgili bilgileri ve gerekse TEB’in faaliyetleri ile ilgili olarak öğreneceği ticari sırları, TEB’in çeşitli alanlarda kullanmakta olduğu metodları, çalışma biçimlerini, know-howları, iş hacimlerini, hazırlanmış ve hazırlanmakta olan projeleri, fikri hakları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere TEB’e ait olan her tür bilgi ve belgeleri hiçbir şekil ve surette kullanmamayı, kurum ve kuruluşların yararına kullandırmamayı, üçüncü kişilere açıklamamayı, bu sır saklama yükümlülüğüne yarışma süresinde ve yarışma sona erdikten sonra da uyacağını, fikir/projenin ve diğer her türlü gizli bilgi ve belgenin gizliliğini sağlayarak titizlikle saklayacağını, bu hususta her önlemi alacağını, gizlilik esaslarına uygun hareket edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • TEB yarışma kapsamında Takvimini, ödülleri, jüri üyelerini, seçme kriterlerini ve bu yarışma kapsamında ilan edilen diğer maddeleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
 • TEB, yarışma hakkında tüm katılımcılara e-posta, SMS ve telefon gibi araçlarla bilgilendirme yapabilir.
 • Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve Grup Şirketleri çalışanları ve 1. Derece Yakınları ile başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmamış bireyler bu yarışmaya katılamazlar.
 • Bahçeşehir Üniversitesi MBA bursundan yararlanabilmek için MBA bursu almaya hak kazanan yarışmacının aynı zamanda Üniversite yüksek lisans kabul kriterlerini de yerine getirmiş olması gerekmektedir. MBA bursu, Executive MBA hariç MBA’in tüm alt uzmanlık alanlarında geçerli olacaktır. MBA Bursu, MBA programının normal eğitim süresiyle sınırlıdır. Anılan burs sadece öğretim ücreti için olup, eğitim materyal giderleri, ulaşım, iaşe vb. bu bursa dâhil değildir. MBA Bursuna hak kazanan öğrencinin, lisans eğitimi mezuniyet tarihlerinden sonraki “ilk 4 dönem” içerisinde MBA programına başvurması şarttır. Kayıtlar, kontenjanın müsait olması durumunda derhal, kontenjanın o dönem için müsait olmaması halinde takip eden dönem için gerçekleştirilecektir.

Jüri

 • Ümit Leblebici – TEB – Genel Müdür
 • Didem Altop – 2C Proje Evi  – Kurucu Ortak
 • Rauf Ateş – Fast Company Türkiye  – Kurucu
 • Ali Karabey – 212 – Kurucu Ortak
 • Hüseyin Karayağız – TRAngels – Kurucu Ortak & Melek Yatırımcı
 • Emin Alper Karaçar – KPMG Türkiye  – Danışmanlık Bölüm Başkanı
 • Mehmet Keteloğlu – Google Türkiye – Ülke Direktörü
 • Onur Koç – Microsoft Türkiye  – Chief Techology Officer
 • M. Serkan Ömerbeyoğlu – DgPays  – Genel Müdür
 • Murat Peksavaş – Binovative – Kurucu
 • Metin Salt – Vestel Ventures  – Genel Müdür
 • İrem Şanal – Bahçeşehir Üniversitesi  – Öğretim Üyesi
 • Ömer Barbaros Yiş – LC Waikiki  – E-Ticaret Genel Müdürü

Yarışma İletişim

icatcikar@teb.com.tr

TEB Akıl Fikir Yarışması 2023 Ödülleri

3 Kategorinin Her Birinde Ayrı Olarak
Birincilik Ödülü: 50.000 ₺
İkincilik Ödülü: 30.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺
Üniversite Öğrencisi / Yeni Mezun En İnovatif 3 Projeye: Bahçeşehir Üniversitesi MBA Bursu
TEB Müşterisi Birinciye: Sürpriz Ödül
Teknolojik Girişimci İlk 5’e: TEB Girişim Evi’ne Katılım Önceliği

  Yarışma Takvimi

  Son Başvuru Tarihi: 15 OCAK 2023

  Finalistlerin Duyurulması: MART 2023

  Final Kampı: NİSAN 2023

  Jüri Toplantısı – Finalistlerin Jüriye Sunumu: NİSAN 2023

  Ödül Töreni – Akıl Fikir Buluşması: MAYIS 2023

  TEB Akıl Fikir Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.icatcikar.com/

  Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

  Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

  Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
  Cinsiyet
  Yorum Yap