Techxtile Start-Up Challenge Tasarım Yarışması

Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB) tarafından, teknoloji odaklı tekstil girişimciliği ekosisteminin güçlendirilmesi, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi ve ihracatta katma değerin artırılması amaçlarıyla Techxtile Start-Up Challenge Tasarım Yarışması düzenleniyor. ‘Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe İnovatif Girişimciler Arıyoruz!’ sloganı ile düzenlenen ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Techxtile Start-Up Challenge Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB)
Kategori:Tekstil Tasarım Yarışması, Moda Tasarım Yarışması,
Tasarım Yarışmaları, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 yaş ve üzeri ilgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:24 EKİM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:5 KASIM 2021
Ödüller:Eğitimler,
Mentorluk Desteği,
Kuluçka İmkânı,
Şirketleşme ve Patent Başvuru Destekleri
Yazılım ve Bulut Destekleri
+ Çeşitli ödüller.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

 • İhracatta katma değerin artırılması
 • Yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması
 • Yenilikçi ürünler tasarlanması
 • Girişim ve inovasyon kültürünün oluşturulması
 • Yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi
 • Üniversite-Sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi
 • Sanayici ve start-upların beraber çalışmasına katkı sağlanması
 • Teknoloji odaklı tekstil girişimciliği ekosisteminin güçlendirilmesi

Katılım Koşulları

Dünyada ileri teknolojiye sahip ülkelerin yükselişinin ardında, girişimcinin yeteneklerine ve risk üstlenmesine bağlı olan inovasyon yoluyla gerekli teknolojilerin uygulanması yatmaktadır. Bu teknolojilerin ortaya çıkartılmasında ise girişimcilik etkin bir rol üstlenmektedir. Girişimcilik beraberinde inovatif süreçleri getirmek suretiyle ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir. Bu iki faktörün geliştirilmesinde ve teşvik edilmesinde kamu kurumlarının yanı sıra sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalara, Ar-Ge merkezlerine ve üniversitelere büyük sorumluluk düşmektedir.

Türkiye de inovasyonun ve girişimciliğin önemini fark etmiş ve tüm kurumlarıyla bu alana önemli yatırımlar yapmaktadır. İleri teknolojiye sahip ülkelerle farkı kapatabilmenin yolu ise girişimcilerin yenilikçi fikir, ürün ve hizmetlerini desteklemektir.

Bu kapsamdan hareketle, TECHXTILE START-UP CHALLENGE ile tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin üzerinde çalıştığı, Ar-Ge ve inovasyon için bütçe harcadığı, iş birlikleri aradığı teknolojik alanlarda/odaklarda fikir ve ürün geliştiren herkesin katılması, eğitim ve mentorluk imkanlarından yararlanması, kendisini geliştirmesi hedeflenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu 18 yaşını tamamlamış öğrenciler, mezunlar, araştırmacılar, akademisyenler, kamu veya özel kurum çalışanları, girişimci adayları, inovasyon yapan ekipler, start-up sahipleri veya kurucuları, bireysel veya ekip katılımı şeklinde TECHXTILE START-UP CHALLENGE’a katılabilmektedir.

‘Tekstilde teknoloji ve inovasyon’ odaklı başvurunuzda önereceğiniz teknolojileri iyi aktarabilmeniz, jüri önünde de iyi sunabilmeniz beklenmektedir. Ekip katılımlarında bu teknolojileri bilen kişilerin olması önemlidir.

TECHXTILE START-UP CHALLENGE’a dair ayrıntılı bilgiler http://www.techxtile.net/ etkinlik web sayfasında ilan edilmektedir.

Proje başvuru sayısında herhangi sınırlama bulunmamaktadır. (Bir kişi veya bir ekip yalnızca bir ödül almaya hak kazanabilmektedir.)

Katılımcıların Sorumlulukları

Ekip katılımlarında bir kişi Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği ile ilişkilerin yürütülmesini teminen proje yürütücüsü olarak bildirilmeli ve ekip üyelerinin tamamı başvuru koşullarını sağlamalıdır. Ekipüyelerinin her biri, Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği’ne karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.

Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk katılımcıya ait olacaktır. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde 3 yıl boyunca katılımcının projeleri etkinliğe kabul edilmeyecektir.

Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklar ve Etik Değerler

TECHXTILE START-UP CHALLENGE programını yürüten kurum ve kuruluşlar, bu kurum ve kuruluşları temsil eden şahıslar fikri mülkiyet ve sınai haklarını ihlal etmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir.

Yarışma Proje Başvuru Yöntemi

 • Proje başvuruları http://www.techxtile.net/ sayfasında yer alan ‘Başvuru’ sekmesi içerisinde yer alan Yarışma Şartnamesi, EK1 ve EK2 formları dâhil olmak üzere indirilip eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.
 • Başvuru sekmesinden ‘Proje Yükleme’ kısmından başvuru tipi seçilecektir.
 • Level Up | Fikir Aşaması Girişimci Kategorisi (Bireysel veya Ekip Girişimciler, Akademisyenler, Girişimci Adayları)

Bu kategori, girişimleri henüz fikir aşamasında olan, kullanıcısının/müşterisinin beklentilerini en temel seviyede karşılayacak ürünü/hizmeti henüz geliştirmekte olan girişimcilere yöneliktir. Bu kategorinin amacı yenilikçi ve ticarileşme potansiyeli olan iş fikirlerinin ürüne dönüşüm sürecini desteklemektir.

 • Scale Up | Ürün & Hizmet Geliştirmiş Girişimci Kategorisi (Bireysel veya Ekip Girişimciler, Start-Up Şirketler, Akademisyenler)

Bu kategoride, fikir aşamasını geçmiş, ticarileşme ve ölçeklenme potansiyeline sahip ürün veya hizmeti geliştirmiş girişimciler yarışmaktadır. En önemli gereklilik, girişimcilerin programa başvurmadan önce halihazırda girişimlerini kurmuş olmasıdır. Bu kategorinin amacı potansiyeli olan erken aşama girişimlerin Ürün/Pazar uyumluluğu keşif süreçlerini ve networklerini destekleyerek pazarda başarılı olmalarını sağlamaktır.

 • Açılan sayfalardaki Proje Sahibi ve Yürütücüsü bilgileri, Proje Bilgileri, Girişimcinin veya Ekibin Yetenek ve Deneyimi eksiksiz doldurulacaktır.
 • Dosya Yükleme kısmından projeye ait ekler ve önceden indirilen Yarışma Şartnamesi, EK 1: Taahhütname ve EK 2: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Aydınlatma ve Bilgilendirme Formunun doldurulduktan sonra ıslak imzalı olarak yüklenip başvuru tamamlanacaktır.
 • Proje Önerisi Açıklamaları: ‘Proje Yükleme’ başlığında yer alan Formlar her bir başlıkta yer alan açıklamaların dikkatle okunması ve proje önerisinin bu formatta iletilmesi gerekmektedir.
 • Proje başvurusu bilgilerinin eksikliğinden veya farklılığından doğabilecek durumlarda, sorumluluk proje sahibine aittir.
 • Proje Dosya yükleme kısmından ilgili tablo, şekil vb. destekleyici nesneler eklenebilecektir. Tüm bu bilgiler maksimum 3 sayfa ile sınırlandırılmıştır. Aksi takdirde kabul edilmeyecektir.
 • Proje önerileri web sitesinde yayınlanmak üzere elektronik olarak ve yarışma ile ilgili düzenlenecek tüm dijital etkinliklerde ve ödül töreni günü dağıtılmak üzere bir kitap olarak basılabilecek olup; kitapta Proje İsmi, Proje Yürütücüsü, Proje Ekibi, Proje Ekiplerinin Mail Adresleri, İngilizce Özet, Türkçe Özet, Proje Bütçesi, Proje Süresi ile proje ile ilgili görseller yer alacaktır. Bu sebeple proje özetleri ile ilgili görsellerin titizlikle hazırlanması beklenmektedir.
 • Proje Sözlü Sunumu Fiziki ortamda gerçekleştirilecek final etkinliğinin uygun görülecek zaman ve oturumlarında, katılımcılara projeyi tanıtmaya yönelik PowerPoint sunum imkânı sağlanacaktır.

Ayrıca Değerlendirme Kurulu tarafından başarılı bulunan ve ödüle layık görülecek proje önerileri sahipleri ile Ödül Töreni Program Akışı içerisinde maksimum 5-10 dakika ve 5-6 slaytlık bir sözlü sunum imkânı planlanabilir. Her iki durumda da sözlü sunum planı, katılımcıya bildirilecektir. Dijital ortamda sözlü sunum yapmaları uygun bulunan proje sahiplerinin, PowerPoint sunumlarını etkinlikten önce belirtilen tarih, mesai saati bitimine kadar project@butekom.org adresine göndermeleri gerekmektedir.

 • 10.    TECHXTILE Start-Up Challenge Yarışma Şartnamesinde belirtilen hususlara ve katılım şartlarına uygun olmayan proje önerileri Değerlendirme Kurulu’nun değerlendirmesine sunulmayacaktır.
 • Web sayfasında bildirilen başvuru son günü ve saatine kadar iletilmeyen proje önerileri değerlendirmeye alınmaz, projelere ilişkin eksik bilgilerden proje sahibi sorumludur.
 • Katılımı uygun görülen projenin sahibine, gerekli bilgilendirmeler elektronik ortamda yapılır.
 • Teknik destek hizmetleri kapsamında ilgili her türlü sorunlar ve sorular project@butekom.org adresine ve ekip üyelerine iletilebilecektir.
 • Projelerin sahiplerinin, başvuru sırasında yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak belirtmeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmacı/ekip üyelerince, tüm evrakların asılları ıslak imzalı tamamlanarak, proje son teslim tarihi olan 24 Ekim 2021 tarihinden önce BUTEKOM-Emine Can dikkatine (Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi Çiğdem 2. Sokak No:1/4 16245 Osmangazi/BURSA) adresine kargo ile iletilecektir. Projeye ilişkin özet, görsel vb. CD veya USB’ye kaydedilerek iletilmelidir. UTİB gerekli olabilecek diğer belge ve bilgileri isteyebilir.
 • Proje başvurularının geri alınması mümkün değildir.
 • Girişimcilerin, akademisyenlerin, start-up şirketlerin veya girişimci, akademisyen ve karma ekiplerin birden fazla fikirle başvurması mümkündür, ancak finale sadece jürinin belirleyeceği bir başvurusu ile katılabileceklerdir.
 • Ekip katılımı durumunda, ödül sahibi; başvuru formunda belirlenen proje yürütücüsü veya proje ekibinden bir kişi olacaktır.

Taahhütname Doldurulması Hakkında

EK1 formu dikkatli ve odaklı bir şekilde doldurulmalıdır. Girişimcinin beyanını doğru kabul ederek değerlendirmeler yapılacaktır. Yarışma sürecinin herhangi bir anında beyanınızın yanlış çıkması durumunda programdan çıkartılmanız söz konusu olacaktır. (Taahhütname Formu: EK 1)

Değerlendirme Süreci

Teknolojik Girişimcilik konusunda deneyim sahibi uzman, sanayici, danışman, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Teknopark yöneticisi veya uzmanlarından oluşan bir hakem heyeti değerlendirmeleri yapacaktır.

Başvuruların tamamı aynı koşullarda ve ilgili kategori altında değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Girişimciler başvurularını http://www.techxtile.net/ sayfasında yer alan Proje Yükleme sayfası üzerinden gerçekleştirdikten sonra katılan tüm girişimciler Genel Girişimcilik Eğitimi’ne davet edilecektir.

Ön elemeyi geçen projelerin duyurusu web sitesinde gerçekleştirilecek ve ön elemeyi geçen projeler eğitim hakkı kazanarak, program yürütücüleri tarafından ‘Pitching (Yatırımcı Sunumu) Eğitimi’ alacaktır.

Pitching Eğitimi alan girişimciler; yatırımcı, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri yöneticileri, tekstil işverenleri, TTO ve Teknopark yöneticilerinden oluşan Değerlendirme Kurulu önünde proje sunumlarını gerçekleştirecektir.

Değerlendirme Kurulu tarafından projeler belirlendikten sonra finale kalan girişimciler, mentorluk desteği ile iş modellerini daha da geliştirerek, 8-9 Aralık tarihlerinde dijital ortamda yapılacak Advanced Pitching’de son sunumlarını yeni bir final jürisine sunacaktır. Finale kalmaya hak kazanan tümgirişimciler, 1 yıl süresince mentorluk desteği ödülünün sahibi olacaktır.

Advanced Pitching sonrası her kategoriden belirlenen Üç (3) proje, destek almaya hak kazanacak ve belirtilen ödüllerin sahibi olacaktır.

Scale Up | Ürün & Hizmet Geliştirmiş Girişimci kategorisinde destek almaya hak kazanacak projeler arasından seçilen 1 proje özel ödül sahibi olacaktır.

Proje başvurusunda bulunanlar, Değerlendirme Kriterleri’ni reddetme hakkına sahip değildir. Başvurusu anında var olan ya da daha sonradan oluşturulacak ya da değiştirilebilecek olan tüm Değerlendirme Kriterleri’ni peşinen kabul ederler.

Yarışmanın Değerlendirme Esasları

 • Tasarımın/Projenin özgünlüğü ve fark yaratma düzeyi (Projenin kapsam, katma değer, fikir, çizim, ifade biçimi ve malzeme özellikleriyle ayırt edici nitelikleri)
 • Pazar payı ve üreteceği ekonomik fayda
 • Ticarileşme potansiyeli
 • Kullanıcıya ve üreticiye sağlayacağı fayda
 • Proje ekibinin projeyi hayata geçirebilme yetkinliği

Techxtile Start-Up Challenge Tasarım Yarışması Ödülleri

TECHXTILE Start-Up Challenge yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimciliği ve inovasyon süreçlerini destekleyen yapıda tasarlanmıştır. Gerçek ödülün aslında girişimcilik yeteneklerinin geliştirilmesi, ekosistemin genişletilmesi ve networking imkânlarının genişletilmesi veya yaratılması olduğu bilinmektedir. Start-Up Challenge iki ayrı kategori altında başvuru kabul edilecektir. Bu kapsamda ödül almaya hak kazanan girişimcilere; eğitimler, mentorluk desteği, kuluçka imkânı, şirketleşme ve patent başvurusu süreçlerinin desteklenmesi gibi farklı destekler sağlanacaktır.

Aşağıda detayları belirtilen ödüller fikir aşaması ve ürün aşaması olmak üzere iki ayrı kategoride verilecektir:

LEVEL UP KATEGORİ ÖDÜLLERİ

Dereceye Giren İlk 3 Girişimci Ödülleri

 • Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Online Eğitim ve Mentorluk Desteği
 • Orbis Vista’dan Patent Başvuru Desteği o Yatırım ağları ile networking imkânı
 • Yeni şirket kurma ödülü ile yeni kurulan şirketin 1 yıllık muhasebe desteğinin sağlanması ve bir yıllık ofis kira giderinin karşılanması
  • Ofis kira desteğinin azami sınırı net asgari ücret tutarındadır. Şirketin home-office

kullanması durumunda bu tutarın 1/3’ü ödenecektir.

 • TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı dâhilinde girişimci ekiplerin hibe desteği almaları için seçilecek 3 katılımcıya, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin eğitim ve mentorluk hizmeti BİGG ULUKOZA hızlandırma programına katılım imkânı (*).
 • Bu ödüller girişimci, akademisyen veya ekibin şartlarının uygun ve yeterli olması koşuluyla verilecektir.

TÜBİTAK 1512 Desteği Alınması için Gerekli Kriterler:

 • Örgün öğrenim veren üniversitelerin;
 • Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
 • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
 • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi, aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir;
 • Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da
 • TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
 • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak

DERECEYE GİREN İLK 3 GİRİŞİMCİYE PEN YAZILIM ÖDÜLLERİ

 • Birinci Olan Kişi veya Ekibe Cloud Sunucu Özellikleri
 • 480 GB SSD Disk
 • 16 GB RAM
 • 8 Core CPU
 • Sınırsız Aylık Trafik
 • 1 Gbit/s Port
 • Teknik Destek
 • Windows veya Linux
 • İkinci Olan Kişi veya Ekibe Cloud Sunucu Özellikleri
 • 240 GB SSD Disk
 • 8 GB RAM
 • 6 Core CPU
 • Sınırsız Aylık Trafik
 • 1 Gbit/s Port
 • Teknik Destek
 • Windows veya Linux
 • Üçüncü Olan Kişi veya Ekibe Cloud Sunucu Özellikleri
 • 120 GB SSD Disk
 • 6 GB RAM
 • 4 Core CPU
 • Sınırsız Aylık Trafik
 • 1 Gbit/s Port
 • Teknik Destek
 • Windows veya Linux

DERECEYE GİREN İLK 3 GİRİŞİMCİYE BUSİAD ÖDÜLÜ

 • UTİB-BUSİAD iş birliği çerçevesinde, TechXtile Start-Up Challenge Level-Up kategorisinden ilk 3 finalistlerimize BUSİAD tarafından Endüstri 4.0 Danışmanlığı

DERECEYE GİREN İLK 3 GİRİŞİMCİYE BOSİAD ÖDÜLÜ

 • UTİB-BOSİAD iş birliği çerçevesinde, TechXtile Start-Up Challenge Level-Up kategorisinden ilk 3 finalistimize, Bursa OSB ve BOSİAD ortaklığında yayınlanan Sinerji dergilerinde projelerini ve kendilerini tanıtma imkânı.
 • Finale kalan ilk 3 proje sahibine sanayicilerle birebir tanışma ve networking imkânı.
 • 3 projeye içeriklerine göre sanayimizdeki firmaların Ar-Ge merkezleri ve laboratuvarlarında desteği; ürünlerin veya hizmetlerin geliştirilmesinden ticarileştirilmesine kadar süreçlerde destek fırsatı.

SCALE UP | ÜRÜN & HİZMET GELİŞTİRMİŞ GİRİŞİMCİ KATEGORİSİ

 • Kategori Birincisi Özel Ödülü:

Scale Up | Ürün & Hizmet Geliştirmiş Girişimci kategorisinde (bireysel veya ekip) birinci olan proje sahibine, iş dünyası ve potansiyel yatırımcıların takip ettiği ulusal mecralarda görünürlük imkanı sağlayacak medya iletişim paketi.

 • Dereceye Giren İlk 3 Girişimci Ödülleri
 • Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Online Eğitim ve Mentorluk Desteği
 • Orbis Vista’dan Patent Başvuru Desteği
 • Yatırım ağları ile networking ve yatırımcılara pitching yapma imkânı
 • Girişimcilere Bursa Tekstil Sanayici ve Yatırımcılarına Projelerini Sunma İmkânı
 • Şirketin 1 Yıllık Muhasebe Desteğinin Sağlanması ve bir yıllık ofis kira giderinin karşılanması
  • Ofis kira desteğinin azami sınırı net asgari ücret tutarındadır. Şirketin home-office

kullanması durumunda bu tutarın 1/3’ü ödenecektir.

 • TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı dâhilinde girişimci ekiplerin hibe desteği almaları için seçilecek 3 katılımcıya, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin eğitim ve mentorluk hizmeti BİGG ULUKOZA hızlandırma programına katılım imkânı (*).
 • Bu ödüller girişimci, akademisyen veya ekibin şartlarının uygun ve yeterli olması koşuluyla verilecektir.

TÜBİTAK 1512 Desteği Alınması için Gerekli Kriterler:

 • Örgün öğrenim veren üniversitelerin;
 • Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
 • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
 • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi, aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir;
 • Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da
 • TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
 • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak
 • DERECEYE GİREN İLK 3 GİRİŞİMCİYE PEN YAZILIM ÖDÜLLERİ
 • Birinci Olan Kişi veya Ekibe Cloud Sunucu Özellikleri
 • 480 GB SSD Disk
 • 16 GB RAM
 • 8 Core CPU
 • Sınırsız Aylık Trafik
 • 1 Gbit/s Port
 • Teknik Destek
 • Windows veya Linux
 • İkinci Olan Kişi veya Ekibe Cloud Sunucu Özellikleri
 • 240 GB SSD Disk
 • 8 GB RAM
 • 6 Core CPU
 • Sınırsız Aylık Trafik
 • 1 Gbit/s Port
 • Teknik Destek
 • Windows veya Linux
 • Üçüncü Olan Kişi veya Ekibe Cloud Sunucu Özellikleri
 • 120 GB SSD Disk
 • 6 GB RAM
 • 4 Core CPU
 • Sınırsız Aylık Trafik
 • 1 Gbit/s Port
 • Teknik Destek
 • Windows veya Linux

DERECEYE GİREN İLK 3 GİRİŞİMCİYE BUSİAD ÖDÜLÜ

 • UTİB-BUSİAD iş birliği çerçevesinde, TechXtile Start-Up Challenge Scale-Up kategorisinden ilk 3 finalistimize BUSİAD tarafından Endüstri 4.0 Danışmanlığı

DERECEYE GİREN İLK 3 GİRİŞİMCİYE BOSİAD ÖDÜLÜ

 • UTİB-BOSİAD iş birliği çerçevesinde, TechXtile Start-Up Challenge Scale-Up kategorisinden ilk 3 finalistimize, Bursa OSB ve BOSİAD ortaklığında yayınlanan Sinerji dergilerinde projelerini ve kendilerini tanıtma imkânı.
 • Finale kalan ilk 3 proje sahibine sanayicilerle birebir tanışma ve networking imkânı.
 • 3 projeye içeriklerine göre sanayimizdeki firmaların Ar-Ge merkezleri ve laboratuvarlarında desteği; ürünlerin veya hizmetlerin geliştirilmesinden ticarileştirilmesine kadar süreçlerde destek fırsatı.

Kadın Girişimci Özel Ödülü

 • Yeni şirket kurma ödülü ile şirketin 1 yıllık muhasebe desteğinin sağlanması ve bir yıllık ofis kira giderinin karşılanması
  • Ofis kira desteğinin azami sınırı net asgari ücret tutarındadır. Şirketin home-office kullanması durumunda bu tutarın 1/3’ü ödenecektir.
 • ARYA Kadın Girişimci Platformu’na 1 Yıllık Üyelik
 • İş Atölyeleri’ne Öncelikli Davet
 • Yılda Bir Kere Düzenlenen Arya Shopping Fest’e Davet

Mentor Check-Up Programına Katılım İmkanı

Shopping Fest Öncelikli & Ücretsiz Stant Açma

Sözü Olan Kadınlar Söyleşi Serisine Katılım İmkanı

Dönüştüren Kadınlar Ödül Gecesine İndirimli Katılım İmkanı

Girişimci Gelişim Eğitimleri

 • Girişimcimiz, ilk 6’ya girdiyse finalist ödülündeki hakkı saklı kalır ve Kadın Girişimci Özel Ödülü kapsamında bu haklara 1 yıl daha ilave edilir.
 • Girişimcimiz, ilk 6’ya girmediyse Kadın Girişimci Özel Ödülü kapsamındaki hakları geçerli olur.
 • Ödülün hak edilmesi için kadın girişimcimizin mevcutta şirketi varsa veya yeni şirket kurulacaksa hissedarlığının %50’nin üzerinde olması gerekmektedir.

Finale Kalan Tüm Girişimcilere

 • Finale kalan tüm girişimcilere 1 yıl süresince Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum tarafından profesyonel mentorluk desteği verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 24 EKİM 2021

Tüm Katılımcılar İçin Genel Girişimcilik Eğitimleri: 27-28 EKİM ve 30-31 EKİM 2021
Üretim Aşaması: 1 KASIM – 19 ARALIK 2021
Ön Elemeyi Geçen Projelerin Web Sitesinden Duyurulması: 5 KASIM 2021
Ön Elemeyi Geçen Girişimciler İçin Pitching Eğitimi: 11 KASIM 2021
Değerlendirme Kurulu Tarafından Yarı Final Projelerinin Belirlenmesi: 20 KASIM 2021

Finale Kalan Projeler İçin Devam Eden Mentorluk Süreci: 21 KASIM 2021

Advanced Pitching Öncesi Sunum Geliştirme Eğitimi: 3 ARALIK 2021

Advanced Pitching ve Ödül Töreni Haftası: 9 ARALIK 2021

Techxtile Start-Up Challenge Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.techxtile.net/#

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap