TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışması

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışması düzenleniyor. Ulaşım konusunda günümüz ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir ve verimli projelerin beklendiği ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

 

TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışması

  Düzenleyen: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde. 
  Kategori: TEKNOFEST, Ulaşım Yarışması, Tasarım Yarışması, Proje Yarışması, Bilim Yarışması, Lise Yarışmaları, Teknoloji Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ve mezunlar katılabilir.

  Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2021 (Güncellendi)
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 28 NİSAN 2021
  Ödüller:
İlköğretim ve Ortaokul Kategorisi
 
Birincilik Ödülü: 12.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺
Danışman Ödülü: 1.000 ₺
 
Lise Kategorisi
 
Birincilik Ödülü: 12.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺
Danışman Ödülü: 1.000 ₺
 
Yükseköğretim ve Mezunlar Kategorisi
 
Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Danışman Ödülü: 1.000 ₺
   

Yarışma Amacı

Yarışma, bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmalarını amaçlamaktır. İnsan hayatını etkileyen her alanda yapılacak yenilik ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir projelerin hedefinde; yararlılık, topluma fayda ve kolaylık yer almaktadır. Bu doğrultuda projeler değerlendirilip uygulamaya konulacaktır. Aynı zamanda teknolojik ve ekonomik açıdan sorunları çözmek, bu kapsamda hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya koymak teknolojileri özgün ve millî kaynaklar ile hayata geçirmek temel hedeftir.

Son yıllarda iletişim ve bilişim teknolojilerinde görülen hızlı gelişmenin bir yansıması ulaştırma sistemlerinde de karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak “Akıllı Ulaşım” olarak adlandırılan bu uygulamalarda hedef, teknolojideki gelişmeleri ulaştırma ve trafiğin daha verimli ve güvenli planlaması, yönetimi ve analizi için kullanılmaktadır. Akıllı Ulaşım insanın üzerindeki düşünme veya karar verme yükünü hafifletmeye yönelik ulaşım çözümleri olarak da tanımlanabilir. Genellikle elektronik ve bilgisayar teknolojilerinin, ulaşımı düzenleme ve yönlendirmede kullanımına dayanan sistemler kastedilmektedir.

Yarışma Kapsamı

Teknolojik alt yapıların, güvenli ulaşımın ve hayatı kolaylaştıran inovatif çözümlere artan talep; daha güvenli, daha hızlı, daha kolay ve daha ekonomik bir şekilde ulaşım ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu da karayolu ve havayolu ulaştırmasında Akıllı Ulaşım uygulamaların ihtiyacını ve etkinliğini göstermektedir. Gün geçtikçe “mobilite” ve “sürdürülebilir ulaşım” kavramları yaşamımızda artan şekilde yer almaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için ulaşım sistemlerinde yüksek teknolojiden yararlanarak Akıllı Ulaşım kullanılması büyük önem kazanmıştır.

Geleceğin ulaşım teknolojileri konusu da dikkate alındığında bu alanda bugünden bazı alanlara yatırım yapılması ve üretken bir birimin kurulması çerçevesinde TEKNOFEST, yarışma olarak Akıllı Ulaşım Yarışmasını yapacak olup ulaşılması gereken nokta için bir vizyon geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. TEKNOFEST Aracılığı ile geliştirilen bakış açısında, ülkemizde ve dünyada gelinen noktalarda Akıllı Ulaşım uygulamaları yarışma kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Yarışma kapsamında ülkemizde bilim, sanayi ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler doğrultusunda milli ürünlerin üretiminin arttığı gerçeğinden yola çıkarak; öğrencilerden çözüm getiren var olan veya olmayan alternatif ulaşım araçları ve sistemleri ile yeni bakış açısı geliştiren milli ulaşım teknolojilerine yönelik proje fikirleri beklenmektedir.

Akıllı Ulaşım Yarışması ile seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin arttırılmasının yanı  sıra  mobilitenin  arttırılması,  enerji  verimliliği  sağlanması  ve  çevre  dostu  projelerin geliştirilmesi, sunulması beklenmektedir.

Akıllı Ulaşım, ulaşımda çevresel etkileri azaltacak şekilde hareketliliği ve güvenliği arttırarak ulaşımı destekleyen çalışmaların yapılması takımlar tarafından beklenmektedir.

Çalışma Yapılabilecek Başlıca Alanlar

Yarışmacılar aşağıda önerilen temalar üzerinden çalışmalar yapabilir;

 • Entegre ve akıllı ulaşım yaklaşımı ile inovatif mobilite çözümleri üretmeleri,
 • Terminal içi/dışı akıllı ulaşım yaklaşımı ve inovatif mobilite çözümleri,
 • Terminal içi/dışı planlama ve akış optimizasyonu,
 • Sürdürülebilir ve ekolojik uygulamalar geliştirilmesi,
 • Terminal güvenli ulaşım çözümleri,
 • Otopark, terminal içi alışveriş ve ödeme noktalarında akıllı ödeme sistemleri ve ayrıcalıklı ödeme deneyimleri,
 • Dijital uygulamalar mobilite deneyimi,
 • Terminal içi/dışı hareketliliğin basit, verimli ve akıcı hale dönüştürecek projelerin oluşturulması,
 • Terminal içi/dışı yeni normal (pandemi) etkilerin arttırılması ve çözümler getirilmesi,
 • Engelli dostu havalimanı çözümleri ve mobil uygulamalara entegrasyonu,
 • Bagaj sistemleri, kontrol merkezi, trafik kontrol gibi alanlarda proje üretimi,
 • İnsan ve çevre dostu uygulamalar geliştirmesi,
 • Güvenli ulaşım çözümleri,
 • Akıllı ödeme sistemleri/fiyatlandırma sistemleri,
 • Dijital yolculuk ve kusursuz mobilite deneyimi çözümleri,
 • Ulaşım ihtiyaçlarına yönelik teknolojik ve hizmet ihtiyaçlarını karşılaması,
 • Çevresel sürdürülebilirlik için şehir ulaşımının yenilikçi çözümler ile yeniden tasarlanması,
 • Uçtan uca birbirine bağlı ve entegre ulaşım çözümlerinin oluşturulması,
 • Ulaşımın elektrifikasyonunu yaygınlaştırabilmek için gerekli olan altyapının oluşturulması,
 • Şehir içindeki hareketliliği basit, verimli ve akıcı hale dönüştürecek projelerin oluşturulması,
 • Gerçek zamanlı trafik izleme ve yöntemlerini geliştirmek,
 • Akıllı sürüş desteği sistemlerine kadar mobilitenin güvenli yöntemlerine katkıda bulunacak uygulamaların geliştirilmesi vb. proje fikirlerinin geliştirilmesi yarışmanın odaklandığı, iyileştirme ve verimlilik artırımı aradığı alanların bazılarıdır.

Yukarıda önerilen temalar dışında Akıllı ulaşım teknolojileri temalı konularda hazırlanacak projeler de yarışma kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Yarışma Katılım Koşulları

 • Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ve mezunlar katılabilir. Mezun kategorisi lise mezunu ve üniversite mezunlarını kapsamaktadır.
 • İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki takımlar, bir danışman almak zorundadır. Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak Ön Değerlendirme Raporu ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder. Final aşamasına kalan projeler için ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki takımların danışmanları ile alanda bulunmaları zorunludur.
 • İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki takımlar danışmanları aracılığıyla başvuru yapacaklardır.
 • Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da başvuru yapılabilir.
 • Proje fikirleri kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir başka yarışmada yer almışsa, katılmış olduğu yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada aldığı netice bilgilerini proje dosyası içerisinde bildirmelidir.
 • Her proje için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir.
 • Takım üye sayısı tüm kategori ve eğitim seviyeleri için en fazla 8 kişiden oluşacak şekilde takımlar oluşturulmalıdır. (Bu sayıya danışman dahil değildir.)
 • Danışman, takım üyesi olarak eklenmemelidir. Her takımın bir danışmanı olabilir.
 • Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından daha sonra takımlara bildirilecektir.
 • TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
 • Aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmaya başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Aynı takım üyeleri farklı projeler ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara başvuru yapabilir.
 • İlkokul, ortaokul öğrencilerinden oluşan takımlar kendi aralarında, lise öğrencilerinden oluşan takımlar kendi aralarında, üniversite ve üzeri seviyedeki öğrencilerden ve mezunlardan oluşan takımlar kendi aralarında yarışacaklardır.
 • Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm  açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmaya başvuranlar yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

Başvuru Şekli

Başvurular, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları resmi web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.

Başvuru için 28.02.2021 tarihine kadar başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

Yarışma Katılım Süreci

İlköğretim/Ortaokul Öğrencileri

Başvuru formunda;

 • Öğrenci ad soyad, okul adı ve iletişim bilgileri (mail adresi, telefon numarası), proje adı ve kategorisi,
 • Takım olarak başvuruda ise diğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri, okul adı ve iletişim bilgileri) ile birlikte takım ismini ekleyecektir.
 • Danışmana ait bilgilerde başvuru sırasında alınacaktır.

Lise Öğrencileri

Başvuru formunda;

 • Katılımcı ad soyad, lise adı, bölüm adı ve iletişim bilgileri (mail adresi, telefon numarası) , proje adı ve kategorisi,
 • Takım olarak başvuruda ise diğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri, lise adı, bölüm adı ve iletişim bilgileri) ile birlikte takım ismi eklenecektir.
 • Danışmana ait bilgilerde başvuru sırasında alınacaktır.

Yükseköğretim Öğrencileri / Mezunlar

Başvuru formunda;

 • Katılımcı ad soyad, üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgileri (mail adresi, telefon numarası) , proje adı ve kategorisi,
 • Takım olarak başvuruda isediğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri, üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgileri) ile birlikte takım ismi eklenecektir.
 • Danışmana ait bilgilerde başvuru sırasında alınacaktır.

TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışması Ödülleri

İlköğretim ve Ortaokul Kategorisi

Birincilik Ödülü: 12.000 ₺

İkincilik Ödülü: 7.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺

Danışman Ödülü: 1.000 ₺

Lise Kategorisi

Birincilik Ödülü: 12.000 ₺

İkincilik Ödülü: 7.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺

Danışman Ödülü: 1.000 ₺

Yükseköğretim ve Mezunlar Kategorisi  

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺

İkincilik Ödülü: 10.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

Danışman Ödülü: 1.000 ₺

Yarışmada üç aşamada ayrı ayrı değerlendirme neticesinde rapor aşamalarını geçerek kendi kategorisinde finale kalan ve final değerlendirmesinde dereceye giren takımlara para ödülü verilecektir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, Takım Üyeleri (Sistemde kayıtlı tüm üyelere) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

Yarışma kapsamında dereceye giren takımın danışmanına ödeme yapılacaktır. Derece alan takımlarımızın danışmanlarına 1.000,00 ₺ ödeme yapılacaktır. Danışman yarışma alanına gelmez ise danışman ödülü verilmeyecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2021 (Güncellendi)

Proje Ön Değerlendirme Raporu ve Proje Tanıtım Videosu Son Teslim Tarihi: 22 MART 2021

Proje Ön Değerlendirme Raporu ve Proje Tanıtım Videosu Sonuçlarına göre Ön elemeyi Geçen Takımların Açıklanması: 28 NİSAN 2021

Proje Detay Raporu Son Teslim Tarihi: 14 HAZİRAN 2021

Proje Detay Raporu Sonuçlarının, Maddi Destek Kazanan ve Finale Kalan Takımların Açıklanması: 9 TEMMUZ 2021

TEKNOFEST 2021Festivali: 21 – 26 EYLÜL 2021

TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.teknofest.org/yarisma-detaylar-25.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.167 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap