TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması düzenleniyor. Biyoteknoloji ve biyomedikal mühendislik alanlarındaki yenilikçi fikirleri teşvik etmek ve bu alana ilgiyi artırarak yetenekli kişilerin kendilerini ifade etmelerine imkan sağlamak amaçlarıyla düzenlenen ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

 

TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

  Düzenleyen: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde. 
  Kategori: TEKNOFEST, Sağlık Yarışması, Biyomedikal Yarışması, Proje Yarışması, Bilim Yarışması, Lise Yarışmaları, Teknoloji Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir.

  Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2021 (Güncellendi)
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 27 NİSAN 2021
  Ödüller:
Fikir Kategorisi Lise Seviyesi
 
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
Danışman Ödülü: 1.000 ₺
 
Fikir Kategorisi Üniversite ve Üzeri Seviyesi
 
Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Danışman Ödülü: 1.000 ₺
 
Proje Kategorisi Üniversite ve Üzeri Seviyesi 
 
Birincilik Ödülü: 17.000 ₺
İkincilik Ödülü: 12.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 7.000 ₺
Danışman Ödülü: 2.000 ₺
   

- Advertisement -

Yarışma Amacı

TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, inovasyon ve yüksek teknoloji alanlarındaki çalışmalara özendirmek, biyoteknoloji ve biyomedikal mühendislik alanlarında farkındalık oluşturmak ve bu alanda gerçekleştirilecek inovatif fikirleri ödüllendirmek amaçlarıyla düzenlenecektir. Bu alandaki ilgiyi artırmak ve katılımcıları hızlı yükselen bu alanda yetkinlik kazanmaya teşvik etmektir. Günümüzde birçok konuda kurtarıcı bir bilim haline gelen biyoteknolojiyi içeren her konuda çalışmak isteyen hem bilim insanları hem de öğrencileri bu alanda buluşturacaktır.

Yarışma Kapsamı

Biyoteknoloji, 21. Yüzyıl için dünyanın yeni ve en önemli araştırma alanlarından biri kabul edilmektedir. Fizik, kimya, matematik gibi temel bilimlerden, mühendislik, sosyal bilimler ve uygulamalarına kadar geniş bir spektrumun ilgi alanına giren bu disiplin biyolojik sistemlerin teknolojik uygulamalarını kapsamaktadır.

TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Proje Kategorisi ve Fikir Kategorisi olmak üzere iki ayrı kategoride yarışma gerçekleştirilecektir. Fikir Kategorisinde takımlardan biyoteknoloji alanında özgün çalışmalar yapılması ve teori üzerinde sunulması beklenmektedir. Proje Kategorisinde ise takımlardan biyoteknoloji alanında yaptıkları çalışmaları herhangi bir prototip ürüne dönüştürülmesi beklenmektedir.

Çalışma Yapılabilecek Başlıca Alanlar

Yarışmacılar aşağıda önerilen ana çalışma alanları üzerinden başvurularını yapabilirler:

 • Tıbbi Biyoteknoloji (Aşı, ilaç, adjuvan, implant, diğer tıbbi tedavi yöntemleri geliştirilmesi vb.)
 • Hayvan Biyoteknolojisi (Tarımsal üretim, üreme biyolojisi, transgenik organizmalar, veteriner sağlık, biyolojik mücadele vb.)
 • Mikrobiyal ve Endüstriyel Biyoteknoloji (Su arıtma sistemleri, proses sistemleri, enzim sentezi vb.)
 • Bitki Biyoteknolojisi (Bitkisel üretim, bitki hastalıkları, farmakognozi, GDO araçları)
 • Biyomedikal Mühendislik (Tıbbi cihaz ve parça geliştirme, cihaz tabanlı tanı sistemleri, kıyafet-koruyucu ekipman vb.)
 • Sistem Biyolojisi (Yapay zeka, yapay sinir ağları, biyoinformatik süreçler, simülasyonlar)

Yukarıda önerilen temalar dışında Biyoteknoloji’ye konu olabileceğine kanaat edilen projeler de yarışma kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.
 • Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da başvuru yapılabilir.
 • Bir öğrenci birden fazla takımda yer alamaz.
 • Proje fikirleri mutlaka özgün olmalı, kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir başka yarışmada yer almışsa, katılmış olduğu yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada aldığı netice bilgilerini proje dosyası içerisinde kesinlikle bildirmelidir.
 • Danışman, takım üyesi olarak eklenmemelidir. Her takımın bir danışmanı olabilir.
 • Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak Ön Tasarım Raporu ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Proje Kategorisi ve Fikir Kategorisi olmak üzere iki ayrı kategoride yarışma gerçekleştirilecektir.
 • Fikir kategorisi lise seviyesi ve üniversite ve üzeri seviyesi olmak üzere iki seviyede değerlendirilecektir.
 • Fikir  kategorisine  tamamlanmış  ya  da  devam  etmekte  olan  proje  veya  tez çalışmalarıyla başvuru yapılamaz. Proje kategorisinde tamamlanmış ve yayınlamış tez, yayın ve proje sonuç raporları ile katılım sağlanamaz.
 • Fikir kategorisine herhangi bir kaynaktan destek almış proje veya fikirlerle başvuru yapılamaz. Proje kategorisinde bu madde geçerli değildir.
 • Proje Kategorisi’ne sadece Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri başvurabilir.
 • Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından daha sonra takımlara bildirilecektir.
 • Aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmaya başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Hayvanlar üzerine yapılması planlanan deneysel çalışmalar vs. için etik kurul onay belgesinin sunulması zorunludur. İnsan materyali ile çalışmada kişi onam formu, KVKK formu ve insan etik kurul onayı gereklidir.
 • Yarışmaya başvuranlar yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Ödülleri

Fikir Kategorisi Lise Seviyesi  

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺

İkincilik Ödülü: 5.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺

Danışman Ödülü: 1.000 ₺

Fikir Kategorisi Üniversite ve Üzeri Seviyesi  

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺

İkincilik Ödülü: 10.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

Danışman Ödülü: 1.000 ₺

Proje Kategorisi Üniversite ve Üzeri Seviyesi   

Birincilik Ödülü: 17.000 ₺

İkincilik Ödülü: 12.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 7.000 ₺

Danışman Ödülü: 2.000 ₺

Yarışmada üç aşamada ayrı ayrı değerlendirme neticesinde rapor aşamalarını geçerek kendi kategorisinde finale kalan ve final değerlendirmesinde dereceye giren takımlara para ödülü verilecektir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, Takım Üyeleri (Sistemde kayıtlı tüm üyelere) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

Yarışma kapsamında dereceye giren takımın danışmanına ödeme yapılacaktır. Derece alan takımlarımızın danışmanlarına fikir kategorisinde 1.000,00 ₺, proje kategorisinde ise 2.000,00 ₺ ödeme yapılacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2021 (Güncellendi)

Proje Ön Değerlendirme Formu Son Teslim Tarihi: 19 MART 2021

Proje Ön Değerlendirme Formu Sonuçlarına göre Ön elemeyi Geçen Takımların Açıklanması: 27 NİSAN 2021

Proje Detay Raporu Son Teslim Tarihi: 14 HAZİRAN 2021

Proje Detay Raporu Sonuçlarının, Maddi Destek Kazanan ve Finale Kalan Takımların Açıklanması: 9 TEMMUZ 2021

TEKNOFEST 2021Festivali: 21 – 26 EYLÜL 2021

TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.teknofest.org/yarisma-detaylar-21.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap