TEKNOFEST Girişim Yarışması

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından TEKNOFEST kapsamında, takımların TEKNOFEST yarışmaları sürecinde ortaya çıkardığı iş fikri ve ürünlerin girişime dönüşmesi noktasında farkındalık oluşturması, takımların veya takım üyelerinin girişimciliğe özendirilmesi, geliştirdikleri TEKNOFEST projesi veya farklı projeleri uluslararası rekabet gücüne sahip, inovasyon odaklı, teknoloji düzeyi yüksek, ticari değeri doğrulanmış, pazarlanabilen ürün ya da hizmete dönüştürerek girişimlerini kurmalarını teşvik etmek amaçlarıyla TEKNOFEST Girişim Yarışması düzenleniyor. Ödüllü girişimcilik yarışması başvuruları devam ediyor.

TEKNOFEST Girişim Yarışması

Düzenleyen:Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı)
Kategori:Girişimcilik Yarışmaları, Proje Yarışmaları, Üniversite Yarışmaları,
Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye, KKTC ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:Türkiye ve yurt dışından, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 yıllarında TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen yarışmalara başvuran lise, üniversite ve üzeri seviyedeki takım veya takım üyeleri.
Son Başvuru Tarihi:10 TEMMUZ 2023 31 TEMMUZ 2023 (Güncellendi)
Sonuç Açıklanma Tarihi:1 – 4 AĞUSTOS 2023
Ödüller:10 Kategorinin Her Birinde Ayrı Olarak
Ön Kuluçka Programına Kabul Edilen En İyi 3 Takıma: 75.000 ₺
Hızlandırma Programına Kabul Edilen En İyi 3 Takıma: 150.000 ₺

+ Ön Kuluçka ve Hızlandırma Kategorilerinde En İyi 3 Takım: Take Off İstanbul Girişim Zirvesinde Yer Alma İmkanı

Yarışma Amacı

TEKNOFEST yarışmaları sonucunda takımların ortaya çıkardığı iş fikri ve ürünlerin girişime dönüşmesi noktasında farkındalık oluşturması amaçlanmaktadır. TEKNOFEST takım veya takım üyelerinin; girişimciliğe özendirilmesi, geliştirdikleri TEKNOFEST projesi veya farklı projelerin uluslararası rekabet gücüne sahip, inovasyon odaklı, teknoloji düzeyi yüksek, ticari değeri doğrulanmış, pazarlanabilen ürün ya da hizmete dönüştürerek girişimlerini kurmaları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, TEKNOFEST takım veya takım üyelerinden girişim olarak şirketini kurmuş veya kurmayı planlayan ve Ar-Ge çalışması yürüten veya ticari ürün ya da hizmetini pazara sunmuş projelerini ileri seviyeye taşımak isteyen takımlara destek olunması amaçlanmaktadır.

Bu sayede, Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmeye katkı sunmak hedeflenmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda; 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 yıllarında TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen yarışmalara başvuran lise, üniversite ve üzeri seviyedeki takım veya takım üyelerine özel Ön Kuluçka ve Hızlandırma seviyelerinde TEKNOFEST Girişim Yarışması düzenlenmektedir. TEKNOFEST yarışmalarını kapsayan on (10) temada, takımların hazırladıkları girişim sunumu üzerinden yarışma yapılması planlanmaktadır.

Yarışma Kapsamı

Temalar

1- Eğitim Teknolojileri

2- Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri

3- Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri

4- Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri

5- Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri

6- Tarım Teknolojileri

7- Turizm Teknolojileri

8- Haberleşme ve İletişim Teknolojileri

9- Afet Yönetim Teknolojileri

10- Engelsiz Yaşam Teknolojileri

Bu temalar dışında bulunan proje fikirleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Sunum Formatı

Başvuru sunumunu, girişim sunum formatı olarak hazırlamanız beklenmektedir. Projenizi bir girişime dönüştürecek şekilde, aşağıdaki başlıklara dikkat ederek hazırlamanız gerekmektedir. Başvuru girişim sunumunda kullanılacak olan formatta on (10) başlık yer almalıdır. Başlıklar ve başlıkların içeriği aşağıda açıklanmıştır.

1 – Kapak: Projenizin iş fikrini ve vizyonunu yansıtan kısa ve çekici bir slogan, girişimin adı ve girişimin logosu yer almalıdır.

2- Problem: Hangi problem(ler)in çözdüğü ve bu problem(ler)in ne kadar önemli (fırsat) olduğunun belirtildiği sayfadır.

3 – Çözüm: Belirtilen problem(ler)in nasıl çözüleceğinin anlatıldığı sayfadır.

4 – Ürün: Projeniz tarafından sunulan ürünün/hizmetin ne olduğunun, nasıl çalıştığının ve hangi özelliklere sahip olduğunun anlatıldığı sayfadır.

5 – Pazar: Ürünün/hizmetin için mevcut veya potansiyel müşterilerin pazar büyüklüğünün ifade edilmesi gerekir. Bu sayfada toplam pazar büyüklüğü (tam), ulaşılabilir pazar büyüklüğü (sam) ve elde edilebilir pazar (som) olmak üzere üç başlıkta pazar analizinin açıklaması beklenir.

6 – Rakip Analizi: Pazardaki birincil ve/veya ikincil rakiplerin, takımın ürünü/hizmeti ile karşılaştırıldığı sayfadır. Bir tablo ile görselleştirilmesi gerekmektedir.

7 – İş Modeli: Müşteriye nasıl ulaşılacağının ve nasıl gelir elde edileceğinin açıklandığı sayfadır.

8 – Pazara Giriş Stratejisi: Ürünün/hizmetin hedeflenen pazarda nasıl tanıtılacağının, hedef müşterilerin kim olduğunun ve satışların nasıl gerçekleştirileceğinin açıklandığı sayfadır.

9 – Takım: Projenizi gerçekleştiren takım üyelerinin fotoğrafı, projedeki görevi, uzmanlık alanı eğitim bilgisi ve geçmiş iş tecrübesinin yer aldığı sayfadır.

10 – Kapanış – İletişim Bilgileri: Proje ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için takım ile iletişime geçilecek bilgilerin (e-posta adresi veya telefon numarası) yer aldığı sayfadır.

Teknofest Girişim Katılım Koşulları ve Başvuru Süreci

TEKNOFEST Girişim Yarışmaları, Ön Kuluçka ve Hızlandırma olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecektir. Başvuruların Ön Kuluçka veya Hızlandırma seviyelerine olan uygunluğunda değerlendirme komitesinin nihai kararı esas alınacaktır.

ÖN KULUÇKA

Girişim fikri olan ve/veya prototip ürününü geliştirmekte olan takımlar bu kategoride değerlendirilecektir. Bu yarışma seviyesinde, girişimin kurulmuş olması ve/veya şirketleşmiş olması zorunlu değildir.

HIZLANDIRMA

Projesini test edilebilir bir prototipe ve/veya ürüne dönüştürmüş olan ve bu projeleri ile ilgili şirket kurmuş olan takım bu kategoride değerlendirilecektir.

 • Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, üniversite öğrencileri (Lisans, Ön lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim dahil) ve mezunlar takım halinde katılabilir.
 • Lise seviyesindeki takımlar, bir danışman almak zorundadır. Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgeyi ıslak imzalı olarak daha sonra sistemde açılacak olan alana yüklenmesi gerekmektedir.
 • Üniversite ve üzeri seviyesinde başvuru yapan takımlarımızın danışman alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder. Final aşamasına kalan projeler için lise seviyesindeki takımların danışmanları ile alanda bulunmaları zorunludur.
 • Ekipler, takım kaptanı dâhil en az üç (3) en fazla (25) kişiden oluşur.
 • Aynı proje/girişim ile sadece bir kategoriye başvuru yapılabilir. Birden fazla kategoride başvuru yapamaz.
 • Aynı takım veya takım üyeleri bir fikir ile başvuru yapabilir. Birden fazla fikir ile başvuru yapamaz.
 • Bir yarışmacı sadece bir takımda yer alabilir. Farklı takımlarda yer alamaz.
 • Girişim fikirleri kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen girişimler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmacı aynı girişim ile daha evvel bir başka yarışmada yer almışsa, katılmış olduğu yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada aldığı netice bilgilerini proje dosyası içerisinde bildirilmelidir.
 • Aynı girişim/proje fikri ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı girişim ile farklı kategori veya farklı temada başvuru yapan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler ekibin iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her ekip bir iletişim sorumlusu belirlemelidir.
 • Süreçlerin takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.
 • Başvurular 10 Temmuz 2023 tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.
 • Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman sistem üzerinden kayıt olur, varsa danışman ve/veya takım kaptanı/takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sisteme yapar ve varsa danışman ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye başvuru sistemine giriş yaparak “Takım bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt tamamlanır. Aksi durumda kayıt tamamlanmış olmaz.
 • Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların projesine uygun kategoriye başvuru yapması gerekmektedir.
 • Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS sistemi üzerinden süreçlerini takip etmesi gerekmektedir.
 • Üye ekleme/çıkarma işlemleri başvuru sürecinin son tarihine kadar yapılmaktadır. Başvuru sürecinin son tarihinden sonra takımlar içerisinde değişiklik yapılamayacaktır.
 • Yarışma süreci boyunca KYS üzerinden başvuru yapma, sunum yükleme, itiraz süreci form doldurma işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.
 • Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı takım başı en fazla 3 (üç) kişi (danışman dahil) olup TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
 • TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
 • •     Yarışma süreci boyunca, başvuru yaptığınız dönemdeki eğitim seviyeniz dikkate alınacaktır.
 • Takımdan en az 1 (bir) üyenin geçmiş senelerde başvuru yapmış TEKNOFEST Yarışmacısı olması gerekmektedir.
 • Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.
 • Yarışmaya başvuranlar şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

TEKNOFEST Girişim Yarışması Başvuru Adımları ve Sunum Hazırlama Rehberi Videosu: https://youtu.be/26iFQPo_ZEQ

Değerlendirme

Takımların değerlendirmeleri KYS’ye yükledikleri başvuru sunumları üzerinden yapılacaktır. Sunumlar aşağıdaki başlıklar üzerinden değerlendirilecektir.

 • Problem-Çözüm Uyumu
 • Ürün
 • Yenilik
 • Traction
 • Pazar
 • Takım
 • Sunum

Genel Kurallar

 • İtiraz durumları başvuru aşaması itirazları ve final sunum aşaması itirazları şeklinde oluşmaktadır. Başvuru İtirazları, Başvuru itiraz sonuçları açıklandıktan sonraki 48 saat içerisinde KYS (www.t3kys.com) üzerinden alınmaktadır. Takımların itirazları farklı hakem heyetlerine gönderilir ve yeniden değerlendirilir.
 • Final sunum aşamasında şartnameye aykırı durumlar ve kural ihlalleri dışında yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir. Nicel kriterlere dayanarak yapılan değerlendirmeler için itiraz alınmayacak olup yeniden bir final veya sunum değerlendirmesi yapılmayacaktır. Bu itirazların iletisim@teknofest.org adresine dilekçe şeklinde gerekçeleriyle birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Kurallara uygun yapılan itirazlar TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafından incelemeye alınacaktır.
 • İtirazlar takım danışmanı veya takım kaptanı tarafından yapılmalıdır. Belirlenen süreç içerisinde iletilmeyen itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Danışman şartları; Danışman olarak eğitim/öğretim kurumlarında görevli öğretmenler/akademisyenler veya ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren mühendis/uzman vb. kişiler danışman olarak takımda yer alabilir.
 • Her bir yarışmacı yarışırken gerekli emniyet tedbirlerini almak ve çevresine karşı kendisinden beklenen özeni göstermekle yükümlüdür.
 • Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve organizasyon komitesi, adil sonuçlar doğurabilmesi açısından yarışmaların objektif kriterler içerisinde gerçekleşmesi, yarışmacıların her türlü ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi, emniyet tedbirlerinin sağlanması ve yarışma şartlarının işlerlik kazanabilmesi için işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • T3 Vakfı ve organizasyon komitesi, yarışmalara başvuru sürecinin ardından gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucunda, yarışmalara katılmak için gerekli teknik bilgi ve becerilere sahip yeterli başvuru olmaması durumunda yarışmaları iptal etme hakkını saklı tutar.
 • T3 Vakfı ve organizasyon komitesi, organizasyonun güvenli bir ortamda gerçekleşebilmesi adına yarışma dışı bırakma hakkını saklı tutar. Yarışmacıların, heyetlerinin ve ilgili kişilerinin yarışmalar esnasında doğan ihlalleri sonucunda oluşabilecek zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir.
 • Yarışma ile ilgili olarak yarışmacı, T3 Vakfı ve/veya TEKNOFEST tarafından yarışma öncesi veya sonrası yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarını kabul ve taahhüt eder.
 • Yayınlanan geçmiş yıl raporları içerisinde paylaşılan takım üyelerinden farklı kişilerin fikirlerinin doğrudan kullanılmaması gerekmektedir. Fikri doğrudan kullandığı tespit edilen takımlara gerekli yasal işlemler başlatılacak olup en az 2 yıl TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara başvuru yapamaması sağlanacaktır.
 • Yarışmacı, herhangi bir ürünün fikri sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi sebebiyle T3 Vakfı ve TEKNOFEST’in zarara uğraması durumunda söz konusu zararlar ilgili takımdan (danışman dahil) karşılanacaktır.
 • Yarışmaya katılma hakkı kazanan tüm finalist takımlara Katılım Sertifikası verilecektir.

Etik Kuralları

 • Festival alanında veya yarışma süreci boyunca ( değerlendirme süreci vb.) toplum ahlakına aykırı bir durum, fiil, söz vb. davranış sergilendiği tespit edildiği anda bu fiili icra eden kişi/kişiler hakkında hukuksal sürecin ivedilikle başlatılması ve de ekibinin en az 2 yıl Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren her türlü organizasyon ve etkinliğe katılımından men edilecektir. TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi ile kurulan tüm iletişimde kullanılan dilde dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir;

– Kaba ve nezaketsiz söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır, – Hakaret, tehdit ve kötü sözlerden kaçınılmalıdır,

– E-mail, facebook, skype, messenger, whatsapp, twitter vb. gibi sosyal medya araçlarıyla doğrudan hedef alınarak hakaret edilmesinden kaçınılmalıdır,

– Dilekçe ve itirazlarınızda, yazım kurallarına ve üsluba dikkat edilmesi gerekmektedir.

 • Festival alanında diğer takımların işleyiş ve motivasyonlarını etkileyecek durum, fiil, söz vb. davranış sergilenmemesi gerekmektedir.
 • Konaklama hizmetlerinin verildiği yurt ve çevresinde toplumsal huzuru göz önüne alınarak davranılmalıdır. Aksi takdirde kişi hakkında yasal sürecin başlatılması ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Proje ve ürün geliştirme sürecinde, gerekli ekipman ve malzemelerin her türlü olumsuzluk göz önüne alınarak önceden yedeklenmesi/depolanması ve de olası bir olumsuzluk durumunda parça değişimi yapılması takımın sorumluluğunda olup başka bir takımdan ürün tedariği sağlanmaması gerekmektedir.
 • Festival alanında ve TEKNOFEST’in sağladığı her türlü hizmet sahasında dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • TEKNOFEST ve diğer şirket-kurum-kuruluş mallarını ve kaynaklarını amaçları ve hizmet gerekleri dışında kullanmamaya ve kullandırmamaya, bu mal ve kaynakları israf etmemeye dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Festival işleyişini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve festival memnuniyetini artırmak için yapılan çalışmalara destek verilmesi gerekmektedir.
 • Festival alanındaki yarışmacıların, görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranması, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.
 • TEKNOFEST, bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınılması, mesai süresi, kamu malları, kaynakları, işgücü ve imkanları kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranılması gerekmektedir.
 • TEKNOFEST takım üyelerinin görevlilerini yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kurumsal değerlendirme ve denetime açık ve hazır olması, yöneticilerin kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri ile yolsuzluğu engellemek için gereken önlemleri zamanında alması, personelini etik davranış ilkeleri konusunda eğitmesi, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemesi ve etik davranış konusunda rehberlik etmesi gerekmektedir.
 • Takım üyeleri görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumları bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunmaması, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat vermemesi gerekmektedir.

Sorumluluk Beyanı

 • T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

*Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

TEKNOFEST Girişim Yarışması Ödülleri

10 Kategorinin Her Birinde Ayrı Olarak
Ön Kuluçka Programına Kabul Edilen En İyi 3 Takıma: 75.000 ₺
Hızlandırma Programına Kabul Edilen En İyi 3 Takıma: 150.000 ₺

Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Ödüller, Takım Üyeleri (Sistemde kayıtlı tüm üyelere) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

Ön Kuluçka ve Hızlandırma kategorilerinde en iyi 3 takım Take Off İstanbul Girişim Zirvesinde seçilen girişimler arasında yer alacaktır.

T3 Girişim Merkezi tarafından Ön Kuluçka ve Hızlandırma kategorilerinde seçilen en iyi takımlar Teknofest Girişim Programı’nın, değerlendirme sürecinin son aşamasından katılmaya hak kazanacaklardır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 10 TEMMUZ 2023 31 TEMMUZ 2023 (Güncellendi)

Başvuruların Değerlendirilmesi: 11 – 31 TEMMUZ 2023

Değerlendirmelerin Açıklanması ve Kazanan Ekiplerin İlan Edilmesi: 1 – 4 AĞUSTOS 2023

TEKNOFEST Ankara: 30 AĞUSTOS – 3 EYLÜL 2023

TEKNOFEST İzmir: 27 EYLÜL – 1 EKİM 2023

TEKNOFEST Girişim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.teknofest.org/tr/competitions/competition/255

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap