TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışması

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışması düzenleniyor. Günümüz ihtiyaçlarına yönelik helikopter tasarlanması ve genç mühendislerin desteklenmesi amaçlarıyla düzenlenen ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

 

TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışması

  Düzenleyen: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde. 
  Kategori: TEKNOFEST, Ulaşım Yarışması, Tasarım Yarışması, Proje Yarışması, Bilim Yarışması, Lise Yarışmaları, Teknoloji Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Üniversite (lisans ve lisansüstü) öğrencileri ve üniversite mezunları bireysel/takım olarak başvurabilir.

  Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2021 (Güncellendi)
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 25 MAYIS 2021
  Ödüller:
Birincilik Ödülü: 30.000 ₺
 
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺
 
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺
 
Danışman Ödülü: 2.000 ₺
   

Yarışma Hakkında

Yüksek mobilite hem yolcuların seyahatinde hem de kargo teslimatlarında daima oyun değiştirici bir faktör olmuştur. Operasyon için piste ihtiyaç duymamasından dolayı, rotorlu hava araçlarının dikey iniş ve kalkış (VTOL) kabiliyeti mobilite açısından bu araçları çok değerli yapmaktadır. Askı uçuşu ve düşük hızlarda çok yönlü uçuş kabiliyetleri rotorlu hava araçlarını askeri nitelikli, kurtarma ve sağlık tipi operasyonlarda kritik birimler haline getirmektedir. Rotorlu hava araçları, doğal yaşam parkları, dağ köyleri, rüzgâr enerjisi çiftlikleri, barajlar, tarihi sit alanları, kayak pistleri gibi limitli veya geleneksel taşıma imkânı olmayan nispeten nüfusun az olduğu şehir dışlarındaki yerleri de ulaşılabilir kılmaktadır.

Modern dünya yaşam tarzı ve ticaret alışkanlıkları düşünüldüğünde, hava yolculuğu lüks olmaktan ziyade kaçınılmaz bir gereksinimdir. Bu nedenle, ekonomik hafif sınıf küçük helikopterler hava taşımacılığı için önemli bir role sahiptir. Azami kalkış ağırlığı 1500 kg’dan az olan hafif sınıf helikopterler bütün helikopter marketindeki toplam araç sayısına baskın gelmesine rağmen bu sınıftaki tasarım çeşitliliği sınırlıdır. Modern, hafif sınıf, türbin motor ile güçlendirilmiş helikopter projeleri, eğer düşük tedarik ve operasyon maliyeti, düşük toplam ağırlık, düşük gürültü emisyon özelliklerini nispeten yüksek menzil, yüksek seyir hızı ve yüksek otorotasyon performans karakteristikleri ile sağlarsa hem küresel hem de yerel markette önemli potansiyele sahiptir. Bu özet anlatımın ışığında yarışmanın amacı, mevcut marketteki hava araçları ile kıyaslandığında performans özellikleri, satın alınabilirlik ve işletilebilirlik açısından daha rekabetçi olabilecek hafif sınıf 5 koltuklu (pilot dâhil) bir helikopterin kavramsal tasarımının ortaya konmasıdır.

Bu yılki tasarım yarışması, odaklanmış, yüksek motivasyonlu genç mühendislere ulaşmayı amaçlamakta ve tasarım probleminin başarılması için potansiyel mühendislik yeteneklerinin yansıtılmasını teşvik etmektedir. Bu yarışmanın kapsamı ile katılımcıların market ve endüstri gerçekleri açsısından uygulanabilir bir kavramsal tasarım oluşturmaları hedeflenmektedir. Katılımcıların tasarım çalışmaları, gelecek teknolojisi öngörülerine dayandırılan tasarımlardan ziyade üretilebilirlik hedefi ile hafif sınıf bir helikopter için odaklanmalıdır. Bu çerçevede, katılımcılar tarafından uygulanan mühendislik değerlendirme ve karar verme yöntemleri değerlendirilecektir. Raporlara yansıtılan tasarım çözümleri, tanımlanmış tasarım ve performans gereksinimlerinin yerine getirilmesi seviyesi açısından değerlendirilecektir.

Tasarımın Kapsamı ve Değerlendirme Kriteri

Yarışma kapsamının belirlenmesi doğrultusunda, katılımcıların çoklu disiplinli ve amaçlı tasarım problemi üzerinde mühendislik yeteneklerini göstermesi beklenmektedir. Analizler için takip edilen metotların uygunluğu ve kritik helikopter tasarım parametreleri için alınan kararlar değerlendirilecektir. Bu nedenle, katılımcılar teknik raporlarında her tasarım kararı ve varsayımı için gerekçelerini uygun müzakereler ile belirtmelidirler. Aşağıda belirtilen tasarım parametreleri için alınmış kararların ayrıntılı kanıtları katılımcıların raporlarında açık bir şekilde bulunmalıdır.

 • Ana ve kuyruk rotoru disk yüklemesi
 • Ana ve kuyruk rotoru pal yüklemesi
 • Ana ve kuyruk rotoru pal ucu hızı
 • Ana ve kuyruk rotoru palleri için pal boyunca kanat genişliği dağılımı. Planformun kanat ucu şekil özellikleri
 • Ana ve kuyruk rotoru palleri için pal boyunca burkulma dağılımı.
 • Ana ve kuyruk rotoru pal tasarımı için kullanılan kanatçık profilleri.
 • Rotor göbeği mimarisi.
 • Ana rotor için “Lock” sayısı.
 • Kuyruk rotoru konfigürasyonu ve konumu.
 • Gövde parazit sürükleme ölçümü.
 • Kuyruk yüzeylerinin boyutlandırılması ve konumlandırılması. Bu kuyrukların kanat boyunca planform özellikleri.
 • Turbo şaft motor seçimi. Hava alığı ve egzoz temel tasarımı.
 • Güç aktarma sistemi (transmisyon) mimarisi.
 • Ağırlık kırılımı ve ağırlık merkezi zarfı.
 • Bütün harici ölçüler.
 • Gövde boyunca sistem planı ve yer ayırma planı.
 • Yakıt sistemi mimarisi, yakıt tankı kapasitesi ve konumlandırılması.
 • İniş takımı sistem mimarisi ve temel boyutlandırılması ve konumlandırılması.
 • Kabin ve kokpit boyutlandırması.
 • Kabin ve kokpit için ergonomik değerlendirme.
 • Üretim metotları ve malzeme seçimi.
 • Kokpit planı ve pilot görüş alanı.
 • Bagaj bölümü boyutlandırılması ve konumlandırılması.
 • Ürün maliyetinin kestirimi
 • Ömür devir maliyetinin kestirimi

TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya üniversite (lisans ve lisansüstü) öğrencileri ve üniversite mezunları bireysel olarak katılabilir.
 • Yarışmaya, üyelerden en az biri üniversite (lisans ve lisansüstü) öğrencisi veya üniversite mezunu olmak üzere, takım halinde de başvurulabilir.
 • Bir takımın üyesi başka bir takımda üye olarak bulunamaz.
 • Takımlar, bir öğretim görevlisini/üyesini veya araştırma görevlisini danışman olarak alabilir.
 • Takımlar en fazla 8 kişiden oluşmalıdır. Takımlar bunun haricinde yalnızca 1 kişiyi danışman olarak alabilirler.
 • Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla orta öğretim/yükseköğretim öğrencisinin bir araya gelmesi ile karma bir takım olarak da oluşturulabilir.
 • Ön Tasarım Raporu ile birlikte öğrenciler için onaylı öğrenci belgelerinin, danışmanlar için ise öğretim üyesi/görevlisi, araştırma görevlisi veya öğretmen olduklarını gösteren onaylı belgenin sunulması gerekmektedir.
 • Bir takımın üyesi aynı yarışmanın başka bir takımının üyesi olarak bulunamaz.
 • Lisans, lisansüstü öğrencilerinden oluşan takımlar, bir öğretim görevlisini/üyesini veya araştırma görevlisini danışman olarak alabilir.
 • Danışman çalıştığı ilgili kurumlarından alacakları öğretmenlik/eğitmenlik/ akademisyenlik yaptığına dair belgeyi Ön Tasarım Raporu ile sisteme yüklemesi gerekmektedir.
 • Danışmanın ilgili eğitim/öğretim kurumlarından alacağı görevlendirme yazısını

TEKNOFEST Komitesine iletmesi gerekmektedir.

 • Danışman değişikliği olması durumunda yazılı olarak ilgili TEKNOFEST Komitesine iletmek zorundadırlar. (Danışman değiştirmek için bu belgenin verilmesi zorunludur.)
 • Danışman, takım üyesi olarak eklenmemelidir.
 • Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından daha sonra takımlara bildirilecektir.
 • TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
 • Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmaya başvuranlar yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmi web sitesi üzerinden yapılacaktır. 28.02.2021 tarihine kadar başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

Tasarım Yaklaşımı Koşulları

Bu yılki yarışmanın kapsamında, tasarım aşağıdaki maddeler ile uyumlu olmalıdır;

 • Hava aracı tasarımı, tasarım gereksinimleri ile uyumlu olmalıdır. Nokta ve görev performans gereksinimleri sağlanmalıdır.
 • Tasarlanacak hava aracının konfigürasyonu geleneksel, tek ana ve kuyruk rotorlu olmalıdır.
 • Bütün varsayımlar, analizler ve hesaplamalar bilimsel temel ile desteklenmeli ve açık bir şekilde açıklanmalıdır. Referanslar verilmelidir.
 • Tasarımlar, 2025 yılında servise girişin desteklenmesi için sadece 2021 yılı teknolojisini içermelidir

Tasarım Raporu Koşulları

Aşağıdaki maddeler tasarım doğrulama raporu içerisinde açık bir şekilde bulunmalıdır. Aksi takdirde katılımcılar, değerlendirme ve karar süreçleri için uygun olamayabilirler.

 • Belirli tasarım kararlarının net ve detaylı açıklamaları gösterilmelidir.
 • Boyutlandırma ve performans analiz detay ve varsayımları raporda olmalıdır.
 • Kaldırma ve kontrol yüzeyleri aerodinamik tasarım detayları raporlanmalıdır.
 • Kararlılık ve kontrol analiz detay ve varsayımları sunulmalıdır.
 • İtki sisteminin detayları raporda olmalıdır.
 • Uçuş ve yer güvenliği çalışılmalı ve ilgili müzakereler sunulmalıdır.
 • Hava aracının ana parçaları dahil üç açıdan çizimleri sağlanmalıdır.
 • Hava aracının bir birim için maliyet tahmini sunulmalıdır.

TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 30.000 ₺

İkincilik Ödülü: 20.000 ₺  

Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺  

Danışman Ödülü: 2.000 ₺

Finale kalan takımlar arasından, dereceye giren takımlara Tablo 4’te belirtilen para ödülleri verilecektir. Bu tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, Takım Üyeleri toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

Yarışma kapsamında dereceye giren takımın danışmanına ödeme yapılacaktır. Derece alan takımlarımızın danışmanlarına 2.000,00 ₺ ödeme yapılacaktır. Danışman yarışma alanına gelmez ise danışman ödülü verilmeyecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2021 (Güncellendi)

Ön Tasarım Raporu Son Teslim Tarihi: 22 NİSAN 2021

Ön Tasarım Raporu Sonuçlarına Göre Ön elemeyi Geçen Takımların Açıklanması: 25 MAYIS 2021

Final Tasarım Raporu Son Teslim Tarihi: 21 HAZİRAN 2021

Final Tasarım Raporu Sonuçlarının Açıklanması ve Finalistlerin Duyurulması: 19 TEMMUZ 2021

TEKNOFEST 2021Festivali: 21 – 26 EYLÜL 2021

TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.teknofest.org/yarisma-detaylar-35.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap